Principy územního plánování evropských měst II - klip

Opening remarks of Mayor Adriana Krnáčová

Úvodní slovo - primátorka Adriana Krnáčová

Opening remarks of architect Josef Smutný

Úvodní slovo - architekt Josef Smutný

Panelová diskuze - CZ

Panelová diskuze - EN

Capacities of Metropolitan plan

Kapacity metropolitního plánu

Metropolitan plan and Habitable city

Metropolitní plán a obytnost dnešního města

New residential developments as potential city peripheral areas

Nové bytové soubory jako potenciální periferie města

Legislative way to obtain a building permision

Habitable City or the weight of triviality

Legislativní cesta k získání stavebního povolení

Obytné město aneb tíha triviality

Prague and other cities

Praha a další města

Městské plánování a architektura

Stadtplanung und Architektur Konzepte

Bytová politika rozrůstajícího se Amsterdamu

ousing policy in an Expansive Amsterdam

Oslo: Bydlení ve městě na severní periferii

Oslo: City Living in the Northern Periphery

Urban Planning in Salzburg

Městské plánování v Salzburgu

Bydlení v kontextu městské politiky soudržnosti a EU financování

Housing in the context of Urban Agenda Cohesion policy & EU funding

Bydlení v těžkých časech po politických změnách

Housing in the difficult times after political changes

Bydlení v Mnichově

Housing in Munich

Opening - Martin Kloda

Úvod - Martin Kloda

Opening - Josef Smutný

Začátek konference - Josef Smutný

V pátek 9.12.2016 proběhla v Praze pod záštitou primátorky hl. m. Prahy Adriany Krnáčové mezinárodní odborná konference s názvem Principy územního plánování evropských měst v rezidenci primátora na Mariánském náměstí 1.

Videoklip: Principy územního plánování evropských měst

Panelová diskuze

Metropolitní plán a kompozice Prahy

Okolnosti městského plánování

Priority rozvoje Prahy

Růst, bydlení a obtíže plánování

Facing the challenge of growth in a Europeancity

Facing the challenge of growth in a European city - CZ

Urbanismus - Belgie/Flanders

Urban Planning in European Cities

Urban Planning in European Cities - CZ

Planning in America

Planning in America - CZ

Undivided city

Undivided city - CZ

Územní plánování v EU

Úvodní projev