„Sanace rodiny je jednou z priorit rodinné politiky hlavního města a magistrát dlouhodobě spolupracuje s organizacemi, které se touto problematikou zabývají, a podporuje jejich činnost například v rámci grantového řízení v sociální oblasti,“ uvedl radní Dolínek. Ocenil práci neziskových organizací i zaměstnanců obecních úřadů, kteří se zaměřují na prevenci rizikových situací a sociálních problémů, včetně rizika rozpadu rodiny. Při této práci používají metodu motivačních rozhovorů, rodinných konferencí a dalších komunikačních technik. „Díky sanaci mají ohrožené rodiny šanci zastavit svůj sociální propad a znovu se vrátit s pomocí odborníků zpět do běžného života,“ konstatoval radní.

I v příštím období bude podle Dolínka ozdravení rodiny důležitým bodem rodinné politiky města. To v současné době pracuje na aktualizaci její koncepce pro roky 2011-2014. „Rodinná politika v Praze byla v minulém období neprávem zařazena tak trochu na okraj zájmu a nebyla zde navázána dostatečná spolupráce mezi městem, městskými částmi a neziskovým sektorem, což bych se rád pokusil změnit,“ slíbil Dolínek. Členkou komise, kterou radní k tomuto účelu zřídil, proto bude i ředitelka sdružení Střep Věra Bechyňová.

Jak na konferenci zaznělo, jedním z velkých témat je značný počet dětí vyrůstajících v ústavech. Jen v Praze je jich v současné době 650. Sanace by měla být nástrojem, jak počet dětí v ústavní výchově snížit.  

 

 

V Praze 31. 5. 2011

 


Petr Dolínek – radní hl. m. Prahy

Do funkce zvolen 30. 11. 2010. Působnost v oblasti sociální politiky, bydlení, evropských fondů a pohřebnictví.