Akce pod záštitou primátora

Záštita primátora hl. m. Prahy může být poskytnuta akcím, jejichž cíle jsou v souladu se zájmy města či významně přispívají k rozvoji nebo zvýšení prestiže města. Tato záštita může být poskytnuta i na akce dlouhodobějšího charakteru.

Primátor hl. m. Prahy může rovněž poskytnout záštitu nad významnými společenskými, kulturními, vzdělávacími, sportovními, charitativními a dalšími veřejně prospěšnými akcemi konanými především na území města. Tato záštita je zpravidla poskytnuta na jednorázové či na krátkodobé akce.

Poskytnutí záštity primátora hl. m. Prahy je čestnou poctou a neplyne z ní nárok na finanční či jiné zajištění akce, pokud není kompetentním orgánem rozhodnuto jinak.

Formulář pro podání žádosti o záštitu:

Přehled poskytnutých záštit

 

29. května 2020
12. listopadu 2023