Aktivní mobilita

Rozcestník

Aktivní mobilita ve městě

Aktivní mobilita, tj. chůze, jízda na kole a další přeprava převážně vlastní silou, provází každého z nás. Jejím prostřednictvím se dostáváme k cíli svých každodenních cest a současně přispívá k lepší fyzické kondici a lepší náladě. Své pěší nebo cyklistické cesty často doplňujeme použitím veřejné hromadné dopravy, jejíž systém v Praze je považován za jeden z nejkvalitnějších na světě.

Chodcem je, nicméně, každý z nás. Je méně známo, že se mezi chodce počítají také sportovci na bruslích, na skateboardu a dalších obdobných sportovních pomůckách, včetně osobních přepravníků (elektrické vyvažovací jednokolky, dvoukolky a podobně).

Někteří chodci, například lidé na vozíku nebo – v o trochu menší míře – lidé s dětským kočárkem nebo lidé s dočasnými pohybovými obtížemi, jsou velmi citliví vůči fyzickým bariérám na pražských ulicích. Problematice bezbariérového užívání veřejného prostoru je věnována stránka Praha bezbariérová. Něco pro to, aby bariéry nevznikaly, ale může udělat každý z nás!

Mezi uživatele cyklistické dopravy patří rovněž jezdci na koloběžce a elektrokole (s výkonem omezeným na 250 W, u dodatečně upravených jízdních kol do 1000 W, s omezením max. rychlosti na 25 km/hod). Problematické je postavení elektrických koloběžek – zákon je nedefinuje, v praxi se prozatím posuzují jako dopravní prostředky obdobné jízdnímu kolu se všemi důsledky, tj. nároky na výbavu, postavení účastníka silničního provozu, možnost využívat dopravní infrastrukturu atd. Používat kolo pro běžnou přepravu ve městě je dobré ze všech těchto důvodů!

Věřte, že při chůzi nebo jízdě na kole poznáte své město nejlépe – a ještě budete mít dobrý pocit z fyzického pohybu

 

Autor: MHMP