Automobilová doprava

Rozcestník

Městský a Pražský okruh

Významnou úlohu v pražské dopravě má Městský okruh a Pražský okruh, nazývaný též rychlostní silnice R1 nebo D0.

Pražský okruh je nedokončený prstenec kolem západně-jihovýchodních hranic hlavního města propojující dálnici D1 s možností odbočit na D5 a R6. V současnosti 40 km úsek tak nabízí snadnou cestu z Brna do Plzně anebo na ruzyňské letiště bez nutnosti zajíždět do centra hlavního města.

Městský okruh je pražskou vnitřní silniční komunikací spojující od severu Břevnov se Smíchovem, Zbraslaví a Spořilovem a návazností na další silniční úseky včetně dálnice D1. Okruh lze využít při cestování mimo vnitřní městské části.

Cestování po Praze

Praha se jako každá metropole potýká s nárůstem individuální automobilové dopravy a nedostatkem parkovacích míst. Snahou je omezit ve městě ekologickou zátěž, proto se automobil doporučuje jen při jízdě na delší vzdálenosti a mimo město.

Přímo centrem metropole vede Severojižní magistrála, která plynule navazuje na dálnici D1 a pokračuje k dálnici D8. Právě magistrála (často ale i úseky Městského okruhu jako Jižní spojka nebo Barrandovský most) a k ní přilehlé komunikace jsou místa, kde se nejčastěji dostanete do dopravní zácpy – v ranní nebo odpolední špičce jsou téměř pravidlem. Doporučujeme pomocí internetového vyhledávače nebo automobilové navigace zvolit alternativní cestu.

Pokud se přece jen vydáte autem po Praze, doporučujeme, abyste si nejprve zjistili hustotu provozu v jednotlivých místech prostřednictvím dopravního informačního systémukde vedle výstupů z dopravních kamer na hlavních komunikacích v Praze najdete informace o hustotě provozu, o dopravních omezeních, o dopravních nehodách a o obsazenosti parkovišť P+R.

Parkování v Praze

Vzhledem k omezeným možnostem parkování, zejména v centru, doporučujeme mimopražským řidičům využít záchytná parkoviště P+R.

Tao parkoviště jsou rozdělena do tří cenových zón:

  • zóna 0 - nehlídaná záchytná parkoviště P+R s omezenou dobou stání na max. 12 hodin jsou zdarma,
  • zóna 1 - hlídaná parkoviště dále od centra, kde je cena 50 Kč za vozidlo a den
  • zóna 2 - hlídaná parkoviště blíže centra, kde je cena 100 Kč za vozidlo a den.

Aktuální seznam  všech záchytných parkovišť P+R naleznete zde.

Alternativou k parkování na záchytných parkovištích P+R jsou veřejně přístupná placená parkoviště,  jejich seznam je zveřejněn zde.

Nejen kvůli časové náročnosti při cestě automobilem, ale i omezeným možnostem parkování, hlavní město doporučuje pro pohyb po Praze městskou hromadnou dopravu.

Zóny placeného stání

Účelem zavedení zón placeného stání v Praze je regulace parkování tak, aby obyvatelé exponovaných lokalit měli možnost zaparkovat svůj vůz v docházkové vzdálenosti od svého bydliště, případně nemovitosti či provozovny. Dále pak motivovat návštěvníky, aby se v lokalitě zdržovali se svým vozidlem po dobu jen nezbytně nutnou a uvolnili tím parkovací místo dalším řidičům.

Zóny placeného stání mají tři základní režimy parkování, které přispívají ke snadné orientaci a srozumitelnosti:

  • Rezidentní režim (modrá zóna) – určený zejména pro rezidenty, abonenty a vlastníky nemovitostí v dané oblasti
  • Smíšený režim (fialová zóna) – určený pro parkování rezidentů, abonentů, vlastníků nemovitostí i návštěvníků
  • Návštěvnický režim (oranžová zóna) – určený pro krátkodobé parkování všech motoristů

Pokuty a odtažená vozidla

Parkováním na nepovolených místech anebo bez chybějícího povolení v rezidenčních zónách se vystavujete riziku odtažení vozidla a při parkování na placených zónách bez zaplacení pak tzv. botičce a následné pokutě.

Zjistit, zda vám byl odtažen vůz, můžete na Stránkách správy služeb hl. m. Prahy zde nebo na stránkách Městské policie hl. m. Prahy zde

Další nebezpečí pokuty hrozí řidiči v případě, že nechá vůz zaparkovaný v ulici, kde probíhá blokové čištění ulic. Aplikaci, ve které si můžete nalézt termíny čištění ulic na aktuální rok dle jednotlivých ulic, naleznete zde.

Vraky vozidel

Vraky vozidel na pozemních komunikacích řeší Správa služeb hl. m. Prahy.

Vraky na soukromém pozemku řeší příslušná městská část, na které se vrak vozidla nachází.