Bydlení pro osoby v sociální tísni

Agendu bydlení pro sociálně potřebné občany zavedlo hl. město Praha jako pomoc osobám, které se ocitli nezaviněně v tíživé bytové situaci, kterou si neumí vyřešit vlastními silami a kterým nemůže pomoci ani příslušná Městská část.

Usnesením č. 2847 ze dne 31. 10. 2022 schválila Rada HMP nová 

Pravidla pronájmu a prodlužování doby nájmu bytů a ubytovacích místností v objektech HMP nesvěřených MČ a podnájmu a prodlužování doby podnájmu bytů v bytových domech ve vlastnictví bytových družstev

Veškeré záležitosti vztahující se k pronájmu bytu, prodlužování doby nájmu bytu či pronájmu jiného bytu jsou uvedeny v Pravidlech.


Žádost o pronájem bytu pro osoby v sociální tísni se podává na předepsaném formuláři:

  • žádost      pro fyzické osoby
  • žádost      pro krátkodobý pronájem bytu
    • krizové bydlení
    • humanitární bydlení (zajišťují nevládní neziskové organizace)

Za odbor bytového fondu Magistrátu hl. m. Prahy zpracovává:

Bc. Jan Švehla              oddělení využití bytového fondu
adresa: Jungmannova 35, Praha 1 - přízemí, č. dveří 25
telefon: 236 003 103
e-mail: jan.svehla@praha.eu
návštěvní dny -  přepážka č. 38 v přízemí budovy: pondělí a středa  8:00 - 18:00 hod.

 

Ing. Tereza Hubáčková, DiS. oddělení využití bytového fondu
adresa: Jungmannova 35, Praha 1 - přízemí, č. dveří 22
telefon: 236 003 399
e-mail: tereza.hubackova@praha.eu
návštěvní dny -  přepážka č. 38 v přízemí budovy: pondělí a středa  8:00 - 18:00 hod.

 

Ing. Adéla Románková. oddělení využití bytového fondu
adresa: Jungmannova 35, Praha 1 - přízemí, č. dveří 24
telefon: 236 002 147
e-mail: adela.romankova@praha.eu
návštěvní dny -  přepážka č. 38 v přízemí budovy: pondělí a středa  8:00 - 18:00 hod.

 

Bc. Josef Kada              oddělení využití bytového fondu
adresa: Jungmannova 35, Praha 1 - přízemí, č. dveří 23
telefon: 236 002 690
e-mail: josef.kada@praha.eu
návštěvní dny -  přepážka č. 38 v přízemí budovy: pondělí a středa  8:00 - 18:00 hod.

 

3. května 2023
20. června 2024