Čestné občanství hlavního města Prahy od roku 1990

Oceněný/á Rok udělení Specifikace
1. Rafael Kubelík 1990
 • oceněn za vynikající zásluhy o šíření českého hudebního umění ve světě
 • dirigent
2. Josef Škvorecký 1990
 • oceněn za zásluhy v šíření svobodné československé literatury
 • spisovatel
3. Zdena Salivarová-Škvorecká 1990
 • oceněna za zásluhy v šíření svobodné československé literatury
 • spisovatelka
4. Rudolf Firkušný 1990
 • za zásluhy o šíření českého hudebního umění ve světě
 • hudebník - klavírista
5. Jiří Kolář 1990
 • oceněn za básnické a výtvarné dílo a za zásluhy o uvádění českého umění do světového kontextu
 • grafik, básník
6. Larisa Bogorazovová 1990
 • oceněna za občanský postoj vyjádřený veřejným protestem na Rudém náměstí v Moskvě v souvislosti s okupací Československa dne 21. 8. 1968
7. Pavel Litvinov 1990
 • oceněn za občanský postoj vyjádřený veřejným protestem na Rudém náměstí v Moskvě v souvislosti s okupací Československa dne 21. 8. 1968
8. Vadim Delon 1990
 • oceněn za občanský postoj vyjádřený veřejným protestem na Rudém náměstí v Moskvě v souvislosti s okupací Československa dne 21. 8. 1968
9. Vladimir Dremljuga 1990
 • oceněn za občanský postoj vyjádřený veřejným protestem na Rudém náměstí v Moskvě v souvislosti s okupací Československa dne 21. 8. 1968
10. Natalija Gorbaněvskaja 1990
 • oceněna za občanský postoj vyjádřený veřejným protestem na Rudém náměstí v Moskvě v souvislosti s okupací Československa dne 21. 8. 1968
11. Viktor Fainberg 1990
 • oceněn za občanský postoj vyjádřený veřejným protestem na Rudém náměstí v Moskvě v souvislosti s okupací Československa dne 21. 8. 1968
12. Konstantin Babickij 1990
 • oceněn za občanský postoj vyjádřený veřejným protestem na Rudém náměstí v Moskvě v souvislosti s okupací Československa dne 21. 8. 1968
13. Nicholas Winton 1991
 • oceněn za záchranu stovek židovských dětí před peklem rasové persekuce v roce 1939
14. Mstislav Rostropovič 1991
 • oceněn za zásluhy o šíření českého hudebního umění ve světě a za příkladný občanský postoj jako zastánce lidských práv a svobod
 • hudebník – violoncellový virtuos
15. Jarmila Novotná 1991
 • oceněna za zásluhy o šíření pěveckého umění operního, koncertního i operetního ve světě a za neohrožené vlastenecké postoje
 • operní pěvkyně
16. Charles Mackerras 1991
 • oceněn za zásluhy o věhlas české hudby ve světě, zejména za popularizaci díla Leoše Janáčka a Bohuslava Martinů
 • dirigent
17. Prof. Ing. Otto Wichterle, DrSc. 1994
 • oceněn za zásluhy v oblasti makromolekulární chemie, především za autorství hydrofilních gelů pro přípravu kontaktních čoček
 • vědec – oblast makromolekulární chemie
18. Jaroslav Foglar 1994
 • oceněn za celoživotní spisovatelské umění a za krásný vztah k rodném městu Praze a jejímu přírodnímu okolí
 • spisovatel
19. Prof. Dr. Helmuth Zilk 1994
 • oceněn za zásluhy o mimořádné přátelství a dobrou spolupráci mezi Prahou a Vídní
 • starosta města Vídně
20. PhDr. Anna Masaryková 1995
 • oceněna za celoživotní postoj, šíření demokratických myšlenek a zásad mezi pražskou společností
21. Herberta Masaryková 1995
 • oceněna za celoživotní postoj, šíření demokratických myšlenek a zásad mezi pražskou společností
22. JUDr. Milada Horáková

1995

in memoriam

 • oceněna za oběť přinesenou v rámci protikomunistického odboje a za mimořádné zásluhy o hl. m. Prahu
23. Růžena Pelantová

1995

in memoriam

 • oceněna za oběť přinesenou v rámci protikomunistického odboje a za mimořádné zásluhy o hl. m. Prahu
24. Prof. MUDr. Josef Švejcar, DrSc. 1996
 • oceněn za celoživotní dílo a vědecký přínos v oblasti pediatrie
 • lékař – pediatr, profesor UK
25. JUDr. PhDr. Dobroslav Líbal 1996
 • oceněn za celoživotní dílo v oblasti památkové péče a za přínos k historickému a architektonickému průzkumu Prahy
 • historik, odborník v oblasti památkové péče
26. PhDr. Emil Ludvík 1998
 • oceněn za celoživotní dílo, demokratické a humanistické úsilí a činnosti při obhajobě lidských práv a svobod
 • zakladatel Charty 77, člen Čsl. helsinského výboru
27. JUDr. Jakub Čermín 2000
 • oceněn za demokratické a humanistické úsilí a činnosti při obhajobě lidských práv a svobod
 • předseda Svazu bojovníků za svobodu
28. Adolf Branald 2001
 • oceněn za literární tvorbu čerpající motivy z historie a života Prahy
 • spisovatel
29. gen. mjr. Alois Šiška 2001
 • oceněn za boj za svobodu a demokracii
 • československý stíhací pilot
30. Josef Bican 2001
 • oceněn za sportovní úspěchy při reprezentaci Prahy
 • fotbalový internacionál
31. Lenka Reinerová 2002
 • oceněna za celoživotní zásluhy a osobní přínos v kulturně-politickém životě Prahy a v literární tvorbě dokumentující soužití a vzájemné obohacování české, německé a židovské kultury v Praze
 • spisovatelka
32. Prof. Ing. Rudolf Zahradník, DrSc. 2002
 • oceněn za celoživotní zásluhy a osobní přínos pro vědu a výzkum v oblasti teoretické i aplikované chemie a za vědecké a společenské aktivity, kterými přispěl k rozvoji mezinárodního věhlasu Prahy
 • vědec v oboru fyzikální chemie, profesor UK
33. gen. František Fajtl 2002
 • oceněn za boj za svobodu a demokracii
 • československý stíhací pilot
34. genpor. František Peřina 2003
 • oceněn za mimořádné činy spojené s osobním hrdinstvím v období 2. světové války ve francouzských a anglických leteckých silách
 • československý stíhací pilot
35. Václav Havel 2003
 • oceněn za celoživotní zásluhy spjaté s hlavním městem Prahou a ČR
 • dramatik
36. Rainer Kreissl 2004
 • oceněn za zásluhy o uchování světového kulturního dědictví pro ČR a Prahu
 • donátor umění
37. JUDr. Antonín Sum, CSc. 2005
 • oceněn za celoživotní dílo spjaté s Prahou, za demokratické a humanistické úsilí a činnosti při obhajobě lidských práv a svobod
 • účastník domácího odboje a Pražského povstání, osobní tajemník J. Masaryka
38. Norodom Sihamoni 2006
 • oceněn za zásluhy o mezinárodní věhlas Prahy a přínos k rozvoji vzájemných vztahů a budování přátelské spolupráce ČR a Kambodži
 • král Kambodži
39. Serge Baudo 2007
 • oceněn za mimořádné zásluhy o rozvoj pražské kulturní scény a šíření české hudební tvorby a věhlasu Prahy
 • dirigent
40. Josef Masopust 2012
 • čestné občanství uděleno jako zvláštní projev úcty významnému občanovi, jehož život a působení mají úzký vztah k hlavnímu městu Praze
 • fotbalista a trenér
41. Libor Pešek 2013
 • čestné občanství uděleno jako zvláštní projev a ocenění mimořádných zásluh o rozvoj pražské kulturní scény a šíření českého hudebního umění a věhlasu hlavního města Prahy ve světě
 • dirigent
42. prof. Ivan Moravec 2014
 • čestné občanství uděleno jako zvláštní projev a ocenění mimořádných zásluh o rozvoj pražské kulturní scény a šíření českého hudebního umění a věhlasu hlavního města Prahy ve světě
 • pianista, profesor AMU
43. Soňa Červená 2015
 • čestné občanství uděleno jako zvláštní projev úcty a ocenění mimořádných zásluh o rozvoj pražské kulturní scény a šíření operního pěveckého umění a věhlasu hlavního města Prahy ve světě
 • operní pěvkyně a herečka
44. prof. ak. soch. Stanislav Kolíbal 2015
 • čestné občanství uděleno jako zvláštní projev úcty a ocenění významného představitele kultury, který se zasloužil o šíření českého umění a věhlasu hlavního města Prahy ve světě
 • sochař a výtvarník
45. František Fenič 2015
 • čestné občanství uděleno jako zvláštní projev úcty a ocenění uměleckého přínosu a zásluh o rozvoj pražské kulturní scény a šíření českého filmového umění a věhlasu hlavního města Prahy ve světě
 • režisér, scénárista, producent, ředitel filmového festivalu PRAHA - FEBIOFEST
46. Zdeněk Svěrák 2016
 • čestné občanství uděleno jako zvláštní projev úcty a ocenění mimořádných zásluh o rozvoj pražské kulturní scény a šíření českého dramatického umění a věhlasu hlavního města Prahy ve světě
 • herec, zpěvák, textař, dramatik, scénárista, spisovatel a humorista, spoluzakladatel a umělecký vedoucí divadla Járy Cimrmana
47. Jiří Bělohlávek 2016
 • čestné občanství uděleno jako zvláštní projev úcty a ocenění mimořádných zásluh o rozvoj pražské kulturní scény a šíření českého hudebního umění a věhlasu hlavního města Prahy ve světě
 • dirigent
48. Adriena Johnová, rozená Šimotová

2016

in memoriam

 • čestné občanství uděleno jako zvláštní projev úcty a ocenění významné představitelky kultury, která se zasloužila o šíření českého výtvarného umění a věhlasu hlavního města Prahy ve světě
 • výtvarnice
49. Karel Malich 2016
 • čestné občanství uděleno jako zvláštní projev úcty a ocenění významného představitele kultury, který se zasloužil o šíření českého výtvarného umění a věhlasu hlavního města Prahy ve světě
 • malíř, kreslíř, sochař a grafik
50. doc. Ing. arch. Karel Hubáček, Dr.h.c.

2016

in memoriam

 • čestné občanství uděleno jako zvláštní projev úcty a ocenění mimořádných zásluh o hlavní město Prahu v oblasti architektury
 • architekt
51. Ivan Klíma 2016
 • čestné občanství uděleno jako zvláštní projev úcty a ocenění mimořádných zásluh v oblasti literatury a šíření věhlasu hlavního města Prahy ve světě
 • spisovatel a dramatik
52. Jiří Suchý 2016
 • čestné občanství uděleno jako zvláštní projev úcty a ocenění uměleckého přínosu a zásluh o rozvoj pražské kulturní scény
 • dramatik, skladatel, textař, hudebník a spisovatel, spoluzakladatel Divadla Na Zábradlí a Semaforu
53. Kamila Moučková 2016
 • čestné občanství uděleno jako ocenění veřejně vyjádřeného občanského postoje v souvislosti s okupací Československa dne 21. 8. 1968 a jako zvláštní projev úcty a ocenění uměleckého přínosu a zásluh o rozvoj rozhlasového a televizního vysílání
 • televizní a rozhlasová hlasatelka a moderátorka
54. Olbram Zoubek 2016
 • čestné občanství uděleno jako zvláštní projev úcty a ocenění mimořádných zásluh v oblasti výtvarného umění a šíření věhlasu hlavního města Prahy ve světě
 • sochař
55. Dana Zátopková 2016
 • čestné občanství uděleno jako zvláštní projev úcty a ocenění mimořádných zásluh v oblasti sportu a šíření věhlasu hlavního města Prahy ve světě
 • sportovkyně
56. Carlo Capalbo 2016
 • čestné občanství uděleno jako zvláštní projev úcty a ocenění mimořádných zásluh v oblasti sportu a šíření věhlasu hlavního města Prahy ve světě
 • zakladatel Pražského mezinárodního maratonu
57. prof. Zuzana Kalabisová (rozená Růžičková), dr. h. c. 2017
 • čestné občanství uděleno jako zvláštní projev úcty a ocenění mimořádných zásluh o rozvoj pražské kulturní scény a šíření českého hudebního umění a věhlasu hlavního města Prahy ve světě
 • klavíristka, cembalistka a hudební pedagožka
58. Jiřina Bohdalová 2017
 • čestné občanství uděleno jako zvláštní projev úcty významné občance, jejíž život, působení a dílo mají úzký vztah k hlavnímu městu Praze
 • herečka, bavička a moderátorka
59. Miloš  Forman 2017
 •  čestné občanství uděleno jako zvláštní projev úcty a ocenění mimořádných zásluh v oblasti filmového umění a šíření věhlasu hlavního města Prahy ve světě
 • režisér a scénárista
60. Ing. Marcel Grün  2018
 • čestné občanství uděleno jako zvláštní projev úcty a ocenění mimořádných zásluh v oblasti popularizace astronomie a kosmického výzkumu
 • astronom, spisovatel v oblasti astronomie a kosmonautiky
61. Meda Marie Mladek 2019
 • čestné občanství uděleno jako zvláštní projev úcty a ocenění významné představitelky kultury, která se zasloužila o šíření českého výtvarného umění a věhlasu hlavního města Prahy ve světě
 • sběratelka a mecenáška umění, zakladatelka Nadace Jana a Medy Mládkových a Musea Kampa
62. prof. MUDr. Pavel Klener, DrSc. 2019
 • čestné občanství uděleno jako zvláštní projev úcty a ocenění vědeckého přínosu a šíření mezinárodního věhlasu hlavního města Prahy ve světě
 • onkolog a hematolog
63. Jiří Menzel 2019
 • čestné občanství uděleno jako zvláštní projev úcty a ocenění mimořádných zásluh v oblasti filmového umění a šíření věhlasu hlavního města Prahy ve světě
 • režisér, spisovatel a herec
64. genmjr. Ing. Miloslav Masopust     2020
 • čestné občanství uděleno jako zvláštní projev úcty za mimořádné činy spojené s osobním hrdinstvím v období 2. světové války v 1. československém armádním sboru
 • generálmajor, český válečný veterán z druhé světové války

65. Ing. Hana Dvořáková, CSc.

66. prof. Ing. Dalimil Dvořák, CSc.

2020

 • čestné občanství uděleno jako zvláštní projev úcty významným občanům, jejichž život, působení a dílo v oblasti vědy mají úzký vztah k hlavnímu městu Praze
 • čeští vědci, pedagogové, filantropové a zakladatelé Nadace Experientia

67. Danuška Němcová (Dana Němcová)  

2021
 • čestné občanství uděleno jako zvláštní projev úcty za mimořádné činy spojené s osobním hrdinstvím v protikomunistickém odboji, které přispěly k záchraně morálních hodnot hlavního města Prahy
 • česká psycholožka, disidentka komunistického režimu, jedna z prvních signatářek Charty 77, někdejší mluvčí Charty 77 a spoluzakladatelka Výboru na obranu nespravedlivě stíhaných

68.  Dagmar Hazdrová

2022
 • čestné občanství uděleno jako zvláštní projev úcty za mimořádné činy spojené s osobním hrdinstvím v období srpnové invaze sovětských vojsk v roce 1968 a také za propůjčení hlasu pro hlášení informací cestujícím pražské hromadné dopravy
 • česká hlasatelka

69. Marta Kubišová

2022
 • čestné občanství uděleno jako zvláštní projev úcty za mimořádné činy spojené s osobním hrdinstvím v období srpnové invaze sovětských vojsk v roce 1968 i v době normalizace a jako ocenění uměleckého přínosu a zásluh v oblasti hudby
 • česká zpěvačka, herečka a moderátorka

69.  Václav Hudeček

2022
 • čestné občanství uděleno jako zvláštní projev úcty a ocenění mimořádných zásluh o šíření českého hudebního umění a věhlasu hlavního města Prahy ve světě
 • český houslový virtuos
70. Iva Janžurová 2023
 • čestné občanství uděleno jako ocenění mimořádných zásluh o rozvoj pražské kulturní scény a celoživotního mistrovství v oboru činohra
 • herečka
71. František Němec 2023
 • čestné občanství uděleno jako ocenění mimořádných zásluh o rozvoj pražské kulturní scény a celoživotního mistrovství v oboru činohra
 • herec
72. Pavel Zajíček 2023
 • čestné občanství uděleno za mimořádné činy spojené s osobním hrdinstvím v době normalizace a jako ocenění uměleckého přínosu v oblasti literatury, hudby a výtvarného umění
 • básník, hudebník a výtvarník
27. května 2022
28. dubna 2024