Ing. David Lísal, MBA

pověřený řízením sekce řízení a digitalizace

Kontakt

+420 236 00 2670

volat david.lisal@praha.eu
Zařazení

Odbor volených orgánů

Kancelář

Nová radnice, místnost 350

Mariánské nám. 2, Praha 1, 110 01