Ing.arch. Tomáš Veselý

zástupce ředitele Magistrátu pro sekci rozhodování o území

pověřený řízením odboru investičního

Kontakt
Kancelář

Škodův palác, místnost 434

Jungmannova 35, Praha 1, 110 00