Dětská skupina Klíček III

dětská skupina KlíčekIII
  • Gesční odbor: Odbor personální
  • Registrační číslo: CZ.07.4.51/0.0/0.0/21_081/0002320
  • Celkové způsobilé výdaje: 2 260 800,00 Kč 
  • Poskytovatel dotace: Hlavní město Praha
  • Doba trvání projektu: 01. 10. 2022 – 30.  9. 2023
  • Stav projektu: ukončen

 

Hodnocení projektu: Připravuje se Závěrečná realizační zpráva projektu.

Projekt EU označen III. navázal plynule na předchozí projekt EU dle Výzvy č. 42 registrační číslo CZ.07.4.51/0.0/0.0/18_059/0001617 a podpořil provoz Dětské skupiny Klíček s kapacitou 12 míst pro děti ve věku od dvou let do nastoupení povinné školní docházky v termínu od 1. 10. 2022 do 30. 9. 2023. Dětská skupina Klíček je podnikovou dětskou skupinou, kam jsou umisťovány děti zaměstnanců Magistrátu hl. m. Prahy. Podpořený provoz byl přerušen v době vánočních svátků, první červencový týden 2023 a dne 29. 9. 2023 (překážky na straně zaměstnavatele). Finančně byla podpořena např. zdravá strava dětí formou nabídky dvou druhů ovoce i zeleniny každý den. Byl zajištěn pronájem bazénu, kde každý týden probíhala lekce plavání pod vedením dvou plaveckých instruktorů. Lekce plavání byly přerušeny pouze po dobu letních prázdnin, kdy děti navštěvují veřejná venkovní koupaliště. Jedenkrát týdně byly realizovány „Anglické chvilky“, které mají formou hry dětem přiblížit anglický jazyk a kroužek „Hýbánky“, kde děti posilují pohybový aparát. V zimních měsících navštívily děti několikrát solnou jeskyni. Dvakrát po dobu projektu proběhl třídenní „Pobyt dětí v přírodě“ v říjnu 2022 a v květnu 2023. Díky finanční podpoře EU byla zajištěna doprava smluvním autobusem na pobyty v přírodě, na výlety i zajímavá místa, do zooparků, botanických zahrad i do zábavních parků. Děti měly bohaté kulturní vyžití při divadelních představeních, programech v planetáriu, navštívily muzea, stálé i dočasné výstavy. Byly doplněny nové didaktické i sportovní pomůcky, které odpovídají moderním trendům ve výchově předškolních dětí. Provoz Dětské skupiny Klíček v době trvání projektu proběhl bez kontrol odpovědných orgánů a celkově bez komplikací. Dětská skupiny Klíček v době trvání projektu dosahovala průměrné hodnoty 46,5% obsazenosti. Dětskou skupinu Klíček v době trvání projektu navštěvovalo 38 dětí, které zde strávily celkem 8 380 hodin.

10. května 2023
24. dubna 2024