Vyhláška HMP - č. 16/2003  

        Zastupitelstvo hlavního města Prahy se usneslo dne 26. 6. 2003 vydat podle § 17 odst. 3 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, tuto obecně závaznou vyhlášku:

                                                                                      Čl. I

       Obecně závazná vyhláška č. 55/2000 Sb. hl.m. Prahy, kterou se vydává Statut hlavního města Prahy, ve znění obecně závazné vyhlášky č. 15/2001 Sb. hl.m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č.18/2001 Sb. hl.m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 19/2001 Sb. hl.m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 21/2001 Sb. hl.m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 22/2001 Sb. hl.m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 28/2001 Sb. hl.m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 29/2001 Sb. hl.m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 1/2002 Sb. hl.m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 3/2002 Sb. hl.m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 5/2002 Sb. hl.m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 8/2002 Sb. hl.m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 9/2002 Sb. hl.m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 11/2002 Sb. hl.m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 12/2002 Sb. hl.m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 13/2002 Sb. hl.m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 16/2002 Sb. hl.m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 23/2002 Sb. hl.m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 26/2002 Sb. hl.m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 27/2002 Sb. hl.m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 28/2002 Sb. hl.m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 29/2002 Sb. hl.m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 1/2003 Sb. hl.m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 2/2003 Sb. hl.m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 3/2003 Sb. hl.m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 9/2003 Sb. hl.m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 10/2003 Sb. hl.m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 13/2003 Sb. hl.m. Prahy, se mění takto:

 

1.  V příloze č. 7 části A, se v části Praha 3 na konci doplňuje tento výčet:

 

„Žižkov                                163/12                                143

  Žižkov                                163/13                                3

  Žižkov                                165                                24

 včetně stavby bez č.pop. (bývalého WC) pod pozemkem parc.č. 163/12, terénních a sadových úprav a drobné architektury na pozemcích, které nejsou předmětem zápisu v KN“

2.  V příloze č. 7 části A, se v části Praha 5 na konci doplňuje tento výčet:

„Hlubočepy                                942/29                                3149

  Hlubočepy                                942/30                                1120

  Hlubočepy                                942/78                                866

  Hlubočepy                                942/79                                3569

  Hlubočepy                                1040/56                                722

  Hlubočepy                                1040/57                                4433

  Hlubočepy                                1040/89                                4045

  Hlubočepy                                1040/90                                707

  Hlubočepy                                1798/51                                3481

  Hlubočepy                                1798/52                                967                                963

  Hlubočepy                                1796/2                                5427

  Hlubočepy                                1796/14                                263

  Hlubočepy                                1798/109                                3754

   Hlubočepy                                1798/111                                5735

   Hlubočepy                                1798/155                                142

   Hlubočepy                                1798/156                                3

   Košíře                                1935/11                                10916

   Košíře                                1935/97                                363

   Košíře                                1935/98                                2469 

   Motol                                298/56                                1921                       

   Smíchov                                68/2                                8

   Smíchov                                1594/1                                1992

   Smíchov                                4193/4                                3656

   Smíchov                                4193/5                                1179                       

   Smíchov                                1408/8                                3508                       

   Smíchov                                1408/9                                276                         

   Smíchov                                1408/10                                222                         

   Smíchov                                1408/11                                279                         

   Smíchov                                1408/12                                343                         

   Smíchov                                1408/13                                343                         

   Smíchov                                1408/31                                406                         

   Smíchov                                1408/32                                10                           

   Smíchov                                1428/1                                527                         

   Smíchov                                1428/2                                2                             

   Smíchov                                1428/3                                174                         

   Smíchov                                1428/4                                5                             

  včetně staveb bez č.pop., terénních a sadových úprav a drobné architektury na pozemcích, které nejsou

   předmětem zápisu v KN“

 

 

3. V příloze č. 7 části A, se v části Praha 6 na konci doplňuje tento výčet:

 

„Břevnov                                16                                278

  Břevnov                                17                                751

  Břevnov                                18                                1360

  Břevnov                                20                                643

  Břevnov                                21                                2950

  Břevnov                                22                                347

  Břevnov                                23                                3811

  Břevnov                                24                                277

  Břevnov                                25                                473

  Břevnov                                31/1                                5270

  Břevnov                                35                                151

  Břevnov                                76/18                                251

  Břevnov                                76/24                                532

  Břevnov                                76/25                                904

  Břevnov                                76/26                                795

  Břevnov                                138/2                                35

  Břevnov                                138/1                                169

  Břevnov                                140                                375

  Břevnov                                144                                423

  Břevnov                                192/23                                103

  Břevnov                                192/24                                455

  Břevnov                                244/28                                261

  Břevnov                                244/29                                256

  Břevnov                                244/30                                615

  Břevnov                                244/31                                9

  Břevnov                                244/32                                6

  Břevnov                                244/36                                11

  Břevnov                                244/39                                87

  Břevnov                                244/44                                193

  Břevnov                                244/45                                32

  Břevnov                                652/1                                310

  Břevnov                                652/3                                30

  Břevnov                                688/2                                33

  Břevnov                                689/1                                693

  Břevnov                                689/8                                150

  Břevnov                                690/3                                997

  Břevnov                                690/4                                153

  Břevnov                                690/5                                62

  Břevnov                                722/1                                4851

  Břevnov                                724/1                                6365

  Břevnov                                724/4                                2556

  Břevnov                                873                                657

  Břevnov                                901/2                                264

  Břevnov                                906                                589

  Břevnov                                907                                484

  Břevnov                                908                                533

  Břevnov                                909                                545

  Břevnov                                910                                174

  Břevnov                                911                                5

  Břevnov                                939                                342

  Břevnov                                2356/1                                195

  Břevnov                                2356/2                                45

  Břevnov                                2356/3                                7

  Břevnov                                2364/1                                259

  Břevnov                                2364/2                                90

  Břevnov                                2381                                300

  Břevnov                                2382                                188

  Břevnov                                2422/1                                10467

  Břevnov                                2422/3                                4496

  Břevnov                                2422/7                                5354

  Břevnov                                2423                                1527

  Břevnov                                2428                                708

  Břevnov                                2432/3                                32

  Břevnov                                2432/5                                27

  Břevnov                                2441/1                                6993

  Břevnov                                2441/2                                69

  Břevnov                                2443/1                                9152

  Břevnov                                2443/2                                255

  Břevnov                                2443/3                                315

  Břevnov                                2444                                11699

  Břevnov                                2450                                2464

  Břevnov                                2462                                2630

  Břevnov                                2496                                59

  Břevnov                                2497/1                                102878

  Břevnov                                2497/2                                9524

  Břevnov                                2497/3                                1762

  Břevnov                                2497/6                                1422

  Břevnov                                2497/7                                1976

  Břevnov                                2497/8                                617

  Břevnov                                2497/9                                125

  Břevnov                                2497/10                                190

  Břevnov                                2498                                428

  Břevnov                                2499                                1638

  Břevnov                                2500                                14137

  Břevnov                                2501                                456

  Břevnov                                2502/2                                70

  Břevnov                                2503                                1462

  Břevnov                                2505                                3932

  Břevnov                                2506                                17323

  Břevnov                                2507                                1789

  Břevnov                                2508                                401

  Břevnov                                2509                                9906

  Břevnov                                2510                                2035

  Břevnov                                2511                                15115

  Břevnov                                2552/4                                279

  Břevnov                                2552/6                                416

  Břevnov                                2556/3                                1124

  Břevnov                                2557/1                                106626

  Břevnov                                2557/127                                2771

  Břevnov                                2557/130                                1825

  Břevnov                                2557/134                                4354

  Břevnov                                2559                                55

  Břevnov                                3019                                3732

  Břevnov                                3183/6                                2015

  Břevnov                                3188                                173

  Břevnov                                3477/189                                3199

  Břevnov                                3477/239                                2096

  Břevnov                                3477/264                                8030

  Břevnov                                3477/266                                5517

  Břevnov                                3477/268                                5590

  Břevnov                                3477/269                                87

  Břevnov                                3477/284                                268

  Břevnov                                3477/285                                202

  Břevnov                                3477/286                                114

  Břevnov                                3477/306                                1275

  Břevnov                                3477/308                                5888

  Břevnov                                3477/312                                4670

  Břevnov                                3477/313                                540

  Břevnov                                3477/323                                11174

  Břevnov                                3601/4                                30

  Břevnov                                3601/5                                174

  Břevnov                                3601/6                                57

  Břevnov                                3601/7                                347

  Břevnov                                3601/8                                50

  Břevnov                                3622/55                                370

  Břevnov                                3622/61                                159

  Břevnov                                3622/68                                142

  Břevnov                                3677/2                                33

  Břevnov                                3678/5                                40

  Břevnov                                3678/6                                41

  Břevnov                                3678/9                                191

  Břevnov                                3678/10                                35

  Břevnov                                3679/2                                336

  Břevnov                                3679/3                                997

  Břevnov                                3679/6                                21

  Břevnov                                3679/7                                27

  Břevnov                                3679/8                                27

  Břevnov                                3679/9                                26

  Břevnov                                3681/4                                17

  Břevnov                                3691/3                                130

  Břevnov                                3706/1                                4168

  Břevnov                                3706/2                                273

  Břevnov                                3706/3                                95

  Břevnov                                3737/2                                25

  Břevnov                                3737/3                                271

  Břevnov                                3744/2                                718

  Břevnov                                3744/3                                1159

  Břevnov                                3749/2                                558

  Bubeneč                                1104/2                                241

  Bubeneč                                1104/3                                6

  Dejvice                                1022/1                                5990

  Dejvice                                1023                                2119

  Dejvice                                1332                                2579

  Dejvice                                2598                                33

  Dejvice                                2747/21                                191

  Dejvice                                2913/1                                7123

  Dejvice                                3203                                5278

  Dejvice                                3204                                3137

  Dejvice                                4041/4                                5

  Dejvice                                4282/2                                2565

  Dejvice                                642/14                                460

  Dejvice                                818                                1479

  Dejvice                                773                                741

  Dejvice                                893                                1834

  Dejvice                                2507                                9610

  Hradčany                                360                                2045

  Střešovice                                1487                                10452

  Střešovice                                2057/2                                1501

  Střešovice                                2095/1                                552

  Střešovice                                2096/1                                3815

  Střešovice                                2096/4                                967

  Střešovice                                2097                                1102

  Střešovice                                2098                                897

  Střešovice                                2176/2                                439

  Střešovice                                2176/3                                41

  Střešovice                                2199                                1706

včetně staveb bez č.pop., terénních a sadových úprav a drobné architektury na pozemcích, které nejsou předmětem zápisu v KN“

 

 

4.  V příloze č. 7 části A, se v části Praha 9 na konci doplňuje tento výčet

 

 „Libeň                                3211/1                                342

  Vysočany                                376/16                                65

včetně staveb bez č.pop., terénních a sadových úprav a drobné architektury na pozemcích, které nejsou předmětem zápisu v KN“

 

 

5. V příloze č. 7 části A, se v části Praha 10 na konci doplňuje tento výčet:

 

„Malešice                                266/1                                3021

  Malešice                                806/5                                772

  Malešice                                806/34                                1761

  Malešice                                806/79                                284

  Malešice                                806/94                                294

  Malešice                                806/181                                1898

  Malešice                                806/289                                13245

  Malešice                                806/298                                12138

  Malešice                                806/299                                10124

  Malešice                                806/300                                9868

  Malešice                                806/303                                2918

  Malešice                                806/304                                7787

  Malešice                                806/311                                8092

  Malešice                                806/315                                1634

  Malešice                                806/318                                32

  Malešice                                806/320                                51

  Malešice                                806/321                                140

  Malešice                                806/322                                241

  Malešice                                806/323                                130

  Malešice                                806/324                                630

  Malešice                                806/325                                196

  Malešice                                806/326                                5533

  Malešice                                806/328                                677

  Malešice                                806/331                                210

  Malešice                                806/332                                981

  Malešice                                806/333                                109

  Malešice                                806/336                                242

  Malešice                                806/337                                129

  Malešice                                806/338                                1226

  Malešice                                806/339                                328

  Malešice                                806/343                                1133

  Malešice                                806/465                                750

  Malešice                                806/467                                257

  Malešice                                806/468                                280

  Malešice                                806/488                                9193

  Malešice                                806/508                                26

  Malešice                                806/512                                54

  Malešice                                806/525                                526

  Malešice                                806/530                                83

  Malešice                                806/531                                258

  Malešice                                806/533                                102

  Malešice                                806/535                                1331

  Malešice                                806/561                                1814

  Malešice                                806/566                                101

  Malešice                                806/567                                335

  Malešice                                806/568                                1379

  Malešice                                806/573                                341

  Malešice                                806/575                                341

  Malešice                                806/577                                342

  Malešice                                806/579                                345

  Malešice                                806/581                                335

  Malešice                                806/583                                330

  Malešice                                806/585                                269

  Malešice                                806/596                                623

  Malešice                                806/614                                6

  Malešice                                806/615                                141

  Malešice                                806/623                                160

  Malešice                                806/631                                1451

  Malešice                                806/632                                1108

  Malešice                                806/633                                753

  Malešice                                806/689                                261

  Malešice                                806/693                                77

  Malešice                                806/739                                1468

  Malešice                                806/744                                1195

  Malešice                                930/2                                1021

  Strašnice                                855/1                                1975

včetně staveb bez č.pop., terénních a sadových úprav a drobné architektury na pozemcích, které nejsou předmětem zápisu v KN“

 

 

 

 

 

 

6. V příloze č. 7 části A, se v části Praha 12 na konci doplňuje tento výčet:

 

„Modřany                                4400/94                                984

  Modřany                                4400/106                                1071

  Modřany                                4400/107                                338

  Modřany                                4400/108                                4636                                3400

  Modřany                                4400/109                                1065

  Modřany                                4400/110                                6023

  Modřany                                4400/112                                711

  Modřany                                4400/451                                5499

  Modřany                                4400/452                                30

  Modřany                                4400/453                                405

  Modřany                                4400/454                                1369

  Modřany                                4400/456                                1251

  Modřany                                4400/457                                302

  Modřany                                4400/458                                109

  Modřany                                4400/460                                1719

  Modřany                                4400/461                                2299

 včetně stavby občanské vybavenosti bez č.pop. na pozemku parc.č. 4400/107, terénních a sadových úprav a drobné architektury na pozemcích, které nejsou předmětem zápisu v KN“

 

 

7.  V příloze č. 7 části A, se v části Praha 14  na konci doplňuje tento výčet:

 

„Hloubětín                                566/16                                311

 Hloubětín                                566/43                                306

 Hloubětín                                566/44                                307

 Hloubětín                                566/45                                220

 Hloubětín                                566/46                         220“

 

 

8. V příloze č. 7 části A, se za část Praha – Přední Kopanina vkládá nová část Praha 16,  která včetně nadpisu

    zní:

„Praha 16

  Radotín                                                                                1517

  na pozemku parc.č. 1777/23 a 1778/3 v k.ú. Radotín

  Radotín                                                                                1522

  na pozemku parc.č. 1777/26 a 1778/5 v k.ú. Radotín“

 

 

9. V příloze č. 7 části A, se v části Praha 18 na konci doplňuje tento výčet:

 

„Letňany                                10/91                                2433

  Letňany                                10/92                                37

včetně staveb bez č.pop., terénních a sadových úprav a drobné architektury na pozemcích, které nejsou předmětem zápisu v KN

 Letňany                                                                                                                                                3.606.775,-

stavba podchodu na parc.č. 757/52 a 757/53 v k.ú. Letňany v pořizovací hodnotě 3.606.775,- Kč“

 

 

10. V příloze č. 7 části A, se v části Praha 22  na konci doplňuje tento výčet:

 

„Uhříněves                                                                            1257

  na pozemku parc.č. 673/16 v k.ú. Uhříněves

  Uhříněves                                955/3                                520

  Uhříněves                                955/6                                1898

včetně staveb bez č.pop., terénních a sadových úprav a drobné architektury na pozemcích, které nejsou předmětem zápisu v KN“

 

 

11. V příloze č. 7 části A, se za část Praha – Běchovice vkládá nová část Praha – Čakovice, která včetně nadpisu zní:

 

„Praha - Čakovice

 Čakovice                                1013                                594                                52

 Čakovice                                1023/2                                252

včetně staveb bez č.pop., terénních a sadových úprav a drobné architektury na pozemcích, které nejsou předmětem zápisu v KN“

 

 

12. V příloze č. 7 části A, se v části Praha - Dolní Měcholupy na konci doplňuje tento výčet:

 

„Dolní Měcholupy                                85/3                                478

  Dolní Měcholupy                                774/1                                587“

  včetně staveb bez č.pop., terénních úprav na pozemcích, které nejsou předmětem zápisu v KN“

 

 

13. V příloze č. 7 části A, v části Věci svěřené z vlastnictví hlavního města Prahy - kašny, veřejné plastiky,

       pamětní desky a veřejné studny na konci doplňuje tento výčet:

 

„veřejná studna         Praha 5                        Smíchov                      4816/2

  veřejná studna                               Praha 5               Hlubočepy                                  1663“

 

 

 

Čl. II

 

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. srpna 2003.

 

MUDr. Pavel  B é m , v. r.

 primátor hl.m. Prahy

 

 

Mgr. Rudolf  B l a ž e k , v. r.

náměstek primátora hl.m. Prahy