Zastupitelstvo hlavního města Prahy se usneslo dne 27. 11. 2003 vydat podle § 17 odst. 3 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, tuto obecně závaznou vyhlášku:

Čl. I

  Obecně závazná vyhláška č. 55/2000 Sb. hl.m. Prahy, kterou se vydává Statut hlavního města Prahy, ve znění obecně závazné  vyhlášky č. 15/2001 Sb. hl.m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 18/2001 Sb. hl.m. Prahy, obecně závazné  vyhlášky č. 19/2001 Sb. hl.m. Prahy, obecně závazné  vyhlášky č. 21/2001 Sb. hl.m. Prahy, obecně závazné  vyhlášky č. 22/2001 Sb. hl.m. Prahy, obecně závazné  vyhlášky č. 29/2001 Sb. hl.m. Prahy, obecně závazné  vyhlášky č. 1/2002 Sb. hl.m. Prahy, obecně závazné  vyhlášky č. 3/2002 Sb. hl.m. Prahy, obecně závazné  vyhlášky č. 5/2002 Sb. hl.m. Prahy, obecně závazné  vyhlášky č. 8/2002 Sb. hl.m. Prahy, obecně závazné  vyhlášky č. 9/2002 Sb. hl.m. Prahy, obecně závazné  vyhlášky č. 12/2002 Sb. hl.m. Prahy, obecně závazné  vyhlášky č. 13/2002 Sb. hl.m. Prahy, obecně závazné  vyhlášky č. 16/2002 Sb. hl.m. Prahy, obecně závazné  vyhlášky č. 23/2002 Sb. hl.m. Prahy, obecně závazné  vyhlášky č. 29/2002 Sb. hl.m. Prahy, obecně závazné  vyhlášky č. 2/2003 Sb. hl.m. Prahy, obecně závazné  vyhlášky č. 3/2003 Sb. hl.m. Prahy, obecně závazné  vyhlášky č. 9/2003 Sb. hl.m. Prahy,  obecně závazné  vyhlášky č. 10/2003 Sb. hl.m. Prahy, obecně závazné  vyhlášky č. 13/2003 Sb. hl.m. Prahy, obecně závazné  vyhlášky č. 16/2003 Sb. hl.m. Prahy, obecně závazné  vyhlášky č. 17/2003 Sb. hl.m. Prahy, obecně závazné  vyhlášky č. 19/2003 Sb. hl.m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 22/2003 Sb. hl. m. Prahy, se mění takto :

 

                                                                                     

1.V příloze č. 7 části A, se se za část Praha 1 vkládá nová část Praha 2, která včetně nadpisu zní:

 

„ Praha 2

  Vinohrady                        1023/3                        1023

  Vinohrady                        1023/5                        830

  Vinohrady                        1025/4                        639

  Vinohrady                        1025/7                        393

  Vinohrady                        1029                        1027

  Vinohrady                        1032/1                        2761

  Vinohrady                        1032/2                        2022

  Vinohrady                        1039                        2907

  Vinohrady                        1355                        1334

  Vinohrady                        1358                        215

  Vinohrady                        2281/5                        113

  Vinohrady                        2281/6                        125

  Vinohrady                        2817/2                        288

  Vinohrady                        4174/2                        54

  Nové Město                        2451/3                        390

  Nusle                        3049/2                        769

  Nusle                        3051/2                        39

  Nusle                        3055/2                        28

  Nusle                        3056/2                        192

  Nusle                        3063/2                        268

  Vyšehrad                        263/3                        261

  Vyšehrad                        263/4                        123

  včetně staveb bez č.pop. na pozemcích (kaskáda spodní bazén na pozemku parc.č. 1025/4

  v k.ú. Vinohrady – park Folimanka, stavba veřejných WC na pozemku parc.č. 4174/2 v k.ú.

  Vinohrady – Tylovo nám.), terénních  

  a sadových úprav a drobné architektury, které nejsou předmětem zápisu v KN“

 

2.  V příloze č. 7 části A, se v části Praha 4 na konci doplňuje tento výčet:

 

„Záběhlice                        2848/680                        93

  včetně stavby veřejných WC na pozemku“

 

3. V příloze č. 7 části A, se v části Praha 5 na konci doplňuje tento výčet:

 

 „Hlubočepy                        942/56                        1423

  Hlubočepy                        942/58                        994

  Hlubočepy                        942/118                        2117

  Hlubočepy                        942/129                        309

  Hlubočepy                        1020/70                        820

  Hlubočepy                        1020/71                        5235

  Hlubočepy                        1020/72                        732

  Hlubočepy                        1020/73                        4628

  Hlubočepy                        1020/139                        5

  Hlubočepy                        1020/262                        41

  Hlubočepy                        1798/3                        777

  Hlubočepy                        1798/84                        5722

  Hlubočepy                        1798/88                        5436                        919

  Hlubočepy                        1798/89                        2486

  Hlubočepy                        1798/110                        17074

  Košíře                        1935/2                        432

  Košíře                        1935/3                        453

  Košíře                        1935/4                        385

  Košíře                        1935/5                        378                 

  Košíře                        1935/6                        420

   Motol                        66/2                        60

  včetně stavby veřejných WC  na pozemku parc.č. 66/2 v k.ú. Motol, terénních a sadových

  úprav a drobné architektury, které nejsou předmětem zápisu v KN“

 

4.  V příloze č. 7 části A, se v části Praha 6 na konci doplňuje tento výčet:

 

„Břevnov                        2504                        2372                        1028

včetně staveb bez č.pop., terénních a sadových úprav a drobné architektury, které nejsou předmětem zápisu v KN“

 

5. V příloze č. 7 části A, se v části Praha 8 na konci doplňuje tento výčet:

 

 „Bohnice                        586/13                        86

  Kobylisy                        572/1                        965

  Kobylisy                        572/3                        43

  Kobylisy                        572/5                        6

  Kobylisy                        647/7                        218

  Libeň                        3703/3                        63

  Libeň                        13/43                        754

  Libeň                        13/44                        313

  Libeň                        13/45                        201

  Libeň                        13/37                        93

  Libeň                        13/38                        611

  Libeň                        30                        11910

  Libeň                        2738/1                        3180

včetně staveb bez č.pop. na pozemku parc.č. 1967/21, terénních a sadových úprav a drobné architektury, které nejsou předmětem zápisu v KN“

 

6. V příloze č. 7 části A, se v části Praha 10 na konci doplňuje tento výčet:

„Vršovice                        1455/1                        256

  Vršovice                        1455/2                        79

  Vršovice                        1455/3                        86

  Vršovice                        1455/4                        89

včetně staveb bez č.pop. na pozemku parc.č. 1967/21, terénních a sadových úprav a drobné architektury, které nejsou předmětem zápisu v KN“

 

7. V příloze č. 7 části A, se v části Praha 11 na konci doplňuje tento výčet:

„Chodov                        2374/8                        47

  Chodov                        2374/46                        10

  Chodov                        2374/50                             42

  Chodov                        2374/51                             81

  Chodov                        2374/52                             88

  Chodov                        2374/9                               55

  Chodov                        2374/53                             15

  Chodov                        2374/58                              47

  Chodov                        2374/59                              47

  Chodov                        2374/39                            262

  Chodov                        2374/38                            165

  Chodov                        2374/37                              96

  Chodov                        2374/36                              80

  Chodov                        3077                                 507

  Chodov                        3078                                   35

  Chodov                        3006                                 660

  Chodov                        2031/45                          2126

  Chodov                        2665                                 636

  Chodov                        397/358                          4564

  Chodov                        397/359                          2897

  Chodov                        3423/56                          1515

  Chodov                        397/524                              16

  Chodov                        2109/3                                23

  Chodov                        3423/44                           4302

  Chodov                        3423/50                           3981

  Chodov                        397/527                               91

  Chodov                        397/528                           1147

  Chodov                        397/518                               93

  Chodov                        397/520                            3487

  Chodov                        397/519                                39

  Chodov                        397/521                              558

  Chodov                        397/358                            4564

  Chodov                        397/529                              104

  Chodov                        397/399                            1221

  Chodov                        397/532                              260

  Chodov                        397/533                              267

  Chodov                        397/531                            2133

  Chodov                        397/530                                73

  Chodov                        3423/51                              130

  Chodov                        2101/156                          1038

  Chodov                        2101/157                            629

včetně staveb bez č.pop. na pozemku parc.č. 1967/21, terénních a sadových úprav a drobné architektury, které nejsou předmětem zápisu v KN“

 

8.V příloze č. 7 části A, se v části Praha 14 na konci doplňuje tento výčet:

 

„Černý Most                                                    692

 na pozemku parc.č. 221/602 v k.ú. Černý Most

 Černý Most                                                     693

 na pozemku parc.č. 221/603 v k.ú. Černý Most

 Černý Most                                                     694

 na pozemku parc.č. 221/604 v k.ú. Černý Most

 Černý Most                                                     695

 na pozemku parc.č. 221/605 v k.ú. Černý Most

 Černý Most                                                     684

 na pozemku parc.č. 221/594 v k.ú. Černý Most

 Černý Most                                                     685

 na pozemku parc.č. 221/595 v k.ú. Černý Most

 Černý Most                                                     686

 na pozemku parc.č. 221/596 v k.ú. Černý Most

 Černý Most                                                     728

 na pozemku parc.č. 232/605 v k.ú. Černý Most

 Černý Most                                                     735

 na pozemku parc.č. 232/598 v k.ú. Černý Most

 Černý Most                                                     813

 na pozemku parc.č. 232/519 v k.ú. Černý Most

 Černý Most                                                     736

 na pozemku parc.č. 221/653 v k.ú. Černý Most

 Černý Most                                                     737

 na pozemku parc.č. 221/654 v k.ú. Černý Most

 Černý Most                                                     738

 na pozemcích parc.č. 221/656 a 232/803 v k.ú. Černý Most

 Černý Most                                                     739

 na pozemcích parc.č. 232/790 a 221/657 v k.ú. Černý Most

 Černý Most                                                     740

 na pozemku parc.č. 232/791 v k.ú. Černý Most

 Černý Most                                                     741

 na pozemku parc.č. 232/792 v k.ú. Černý Most

 Černý Most                                                     742

 na pozemku parc.č. 232/793 v k.ú. Černý Most

 Černý Most                                                     743

 na pozemku parc.č. 232/794 v k.ú. Černý Most

 Černý Most                                                     744

 na pozemku parc.č. 232/795 v k.ú. Černý Most

 Černý Most                                                     745

 na pozemku parc.č. 232/796 v k.ú. Černý Most

 Černý Most                                                     746

 na pozemku parc.č. 232/797 v k.ú. Černý Most

 Černý Most                                                     747

 na pozemku parc.č. 232/798 v k.ú. Černý Most

 Černý Most                                                     748

 na pozemku parc.č. 232/799 v k.ú. Černý Most

 Černý Most                                                     749

 na pozemcích parc.č. 232/800 a 221/660 v k.ú. Černý Most

 Černý Most                                                     753

 na pozemku parc.č. 232/706 v k.ú. Černý Most

 Černý Most                                                     754

 na pozemku parc.č. 232/707 v k.ú. Černý Most

 Černý Most                                                     755

 na pozemku parc.č. 232/708 v k.ú. Černý Most

 Černý Most                                                     799

 na pozemku parc.č. 232/364 v k.ú. Černý Most

 Černý Most                                                     770

 na pozemku parc.č. 232/451 v k.ú. Černý Most

 Černý Most                                                     777

 na pozemku parc.č. 232/442 v k.ú. Černý Most

 Černý Most

 garážová stání na pozemcích parc.č. 221/602 až 221/605 v k.ú. Černý Most

 Černý Most

 garážová stání na pozemcích parc.č. 221/594 až 221/596 v k.ú. Černý Most

 Černý Most

 garážová stání na pozemcích parc.č. 232/598 až 232/617 v k.ú. Černý Most

 Černý Most

 garážová stání na pozemcích parc.č. 232/655 až 232/658, 232/702 až 232/708, 232/715 až  232/719 v k.ú. Černý Most

 Černý Most

 garážová stání na pozemcích parc.č. 232/353 až 232/366 v k.ú. Černý Most

 Černý Most

 garážová stání na pozemcích parc.č. 232/519 až 232/538 v k.ú. Černý Most

 Černý Most

 garážová stání na pozemcích parc.č. 232/434 až 232/451, 232/676, 232/454, 232/457, 232/681 až 684 v k.ú.  Černý Most

Černý Most

 garážová stání na pozemcích parc.č. 221/653 až 221/659, 221/660, 221/661, 232/790 až 232/806 v k.ú. Černý Most

včetně všech pohledávek a závazků“

 

9. V příloze č. 7 části A, se v části Praha 16 na konci doplňuje tento výčet:

 

„Radotín                        1842/1                        2640

  Radotín                        1842/2                        597                        č.ev. 2312

  Radotín                        1843/1                        1377

  Radotín                        1843/2                        362                        1488

včetně staveb bez č.pop. na pozemcích  parc.č. 1842/1 a 1843/1, terénních a sadových úprav a drobné architektury, které nejsou předmětem zápisu v KN“

 

10. V příloze č. 7 části A, se v části Praha 17 na konci doplňuje tento výčet:

 

„Řepy                        1234/33                        251

  Řepy                           1234/34                        248

  Řepy                            1293/104                        523

  Řepy                           1293/110                        254

  Řepy                        1293/113                        253

  Řepy                        1293/114                        250

  Řepy                        1293/121                        253

  Řepy                           1293/122                        248

  Řepy                        1293/123                        252

  Řepy                        1293/130                        252

  Řepy                        1293/135                        254

  Řepy                        1293/136                        246

  Řepy                        1293/174                        289

  Řepy                        1293/175                        284

  Řepy                        1293/176                        286

  Řepy                        1293/177                        286

  Řepy                        1293/178                        283

  Řepy                        1293/179                        285

  Řepy                        1293/328                        229

  Řepy                        1293/329                        219

  Řepy                        1293/348                        251

  Řepy                        1293/349                        246

  Řepy                        1293/350                        249

  Řepy                        1293/38                        313

  Řepy                        1293/39                        313

  Řepy                        1293/411                        216

  Řepy                        1293/412                        214

  Řepy                        1293/413                        215

  Řepy                        1293/431                        277

  Řepy                        1293/432                        274

  Řepy                        1293/433                        279

  Řepy                        1293/459                        291

  Řepy                        1293/460                        290

  Řepy                        1293/463                        289

  Řepy                        1293/464                        291

  Řepy                        1293/479                        281

  Řepy                        1293/481                        284

  Řepy                        1293/490                        292

  Řepy                        1293/492                        291

  Řepy                        1293/5                        314

  Řepy                        1293/546                        293

  Řepy                        1293/545                        293

  Řepy                        1293/548                        292

  Řepy                        1293/6                        312

  Řepy                        1293/68                        224

  Řepy                        1293/69                        218

  Řepy                        1293/7                        315

  Řepy                        1293/70                        216

  Řepy                        1293/71                        313

  Řepy                        1293/72                        220

  Řepy                        1293/73                        218

  Řepy                        1293/74                        222

  Řepy                        1293/88                        527

  Řepy                        1293/928                        128

  Řepy                        1293/936                        292

  Řepy                        1293/937                        291

  Řepy                        1293/94                        521

  Řepy                        1293/97                        523

  Řepy                        1747                        86

  Řepy                        1757                        114

  Řepy                        1766                        291

  Řepy                        1784                        258

  Řepy                        1788                        86

  Řepy                        1792                        77

  Řepy                        1825                        49

  Řepy                        1826                        9

  Řepy                        1827                        38

  Řepy                        1850                        115

  Řepy                        1852                        210

  Řepy                        1234/85                        214

  Řepy                        1234/86                        210

  Řepy                        1234/87                        215

  Řepy                        1234/88                        305

  Řepy                        1234/92                        258

  Řepy                        1238/10                        220

  Řepy                        1238/11                        302

  Řepy                        1238/12                        215

  Řepy                        1238/13                        208

  Řepy                        1238/14                        212

  Řepy                        1238/27                        302

  Řepy                        1238/30                        259

  Řepy                        1238/31                        262

  Řepy                        1238/36                        97

  Řepy                        1238/37                        194

  Řepy                        1238/39                        299

  Řepy                        1238/40                        214

  Řepy                        1238/41                        208

  Řepy                        1238/42                        213

  Řepy                        1238/8                        216

  Řepy                        1238/9                        210

  Řepy                        348/1                        2958

  Řepy                        348/7                        773

včetně staveb bez č.pop., terénních a sadových úprav a drobné architektury, které nejsou předmětem zápisu v KN“

 

 

11. V příloze č. 7 části A, v části Věci svěřené z vlastnictví hlavního města Prahy – kašny, veřejné plastiky, pamětní desky a veřejné studny,  se na konci doplňuje tento výčet:

 

„Kosmonauti                            Praha 11                        Háje                                                                                         1235

Mládí                                       Praha 11                        Háje                                                                                         449/2

Slunce                                      Praha 11                        Chodov                                                                    3341/211

Země                                       Praha 11                        Chodov                                                                      397/685

Fauna                                       Praha 11                        Chodov                                                                    3341/211

Kvetoucí  země                                                Praha 11                        Chodov                                                                    397/685“

 

včetně všech pohledávek a závazků“

 

12.  V příloze č. 7 části B, se za část Praha 6 vkládá nová část Praha 8, která včetně nadpisu zní:

 

„Praha 8

  Bohnice                        827/70                894

včetně staveb bez č.pop., terénních a sadových úprav a drobné architektury, které nejsou předmětem zápisu v KN“

 

13.  V příloze č. 7 části B, se v části Praha 9 doplňuje tento výčet:

 

„Vysočany                      447/1                                      194

  Vysočany                        447/4                        12

včetně staveb bez č.pop., terénních a sadových úprav a drobné architektury, které nejsou předmětem zápisu v KN“

 

14.  V příloze č. 7 části B, se v části Praha - Slivenec doplňuje tento výčet:

 

„Holyně                        301                        258

včetně terénních a sadových úprav, které nejsou předmětem zápisu v KN“.“

                       

Čl. II

 

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2004 s výjimkou ustanovení čl. I bod 8, které nabývá účinnosti dnem l. července 2004.

 

 

 

 

 

 

MUDr. Pavel B é m

primátor hl.m. Prahy

 

 

 

 

 

Mgr. Rudolf B l a ž e k

náměstek primátora hl. m. Prahy