Zastupitelstvo hlavního města Prahy se usneslo dne 5. 4. 2001 vydat podle § 17 odst. 3 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, tuto obecně závaznou vyhlášku:

 

Čl. I

 

Příloha č.2 vyhlášky č. 12/1999 Sb. hl.m. Prahy, kterou se vydává Statut hlavního města Prahy v samostatné působnosti, ve znění vyhlášky č. 15/1999 Sb. hl.m. Prahy, vyhlášky č. 21/1999 Sb. hl.m. Prahy, vyhlášky č. 25/1999 Sb. hl.m. Prahy, vyhlášky č. 31/1999 Sb. hl.m. Prahy, vyhlášky č. 36/1999 Sb. hl.m. Prahy, vyhlášky č. 40/1999 Sb. hl.m. Prahy, vyhlášky č. 4/2000 Sb. hl.m. Prahy, vyhlášky č. 7/2000 Sb. hl.m. Prahy, vyhlášky č. 8/2000 Sb. hl.m. Prahy, vyhlášky č. 12/2000 Sb. hl.m. Prahy, vyhlášky č. 16/2000 Sb. hl.m. Prahy, vyhlášky č. 21/2000 Sb. hl.m. Prahy, vyhlášky č. 28/2000 Sb. hl.m. Prahy, vyhlášky č. 33/2000 Sb. hl.m. Prahy, vyhlášky č. 40/2000 Sb. hl.m. Prahy, vyhlášky č. 44/2000 Sb. hl.m. Prahy, vyhlášky č. 46/2000 Sb. hl.m. Prahy, vyhlášky č. 51/2000 Sb. hl.m. Prahy, vyhlášky č. 2/2001 Sb. hl.m. Prahy, vyhlášky č. 3/2001 Sb. hl.m. Prahy, vyhlášky č. 4/2001 Sb. hl.m. Prahy se mění takto:

1. V odstavci 06) se na konci připojuje tento výčet:

 

Katastrální území Parc.č. Výměra Č.pop. Movitý majetek

(m2) (Kč)

“Střešovice 42 451

Střešovice 43 6

Střešovice 71 327

Střešovice 99 9

Střešovice 78 175 44

Střešovice 79 40

Střešovice 80 199

Střešovice 93/1 380

Střešovice 93/2 54

Střešovice 94 276

Střešovice 95 222

Střešovice 96 (id.1/2) 342

včetně staveb bez č.pop., drobné architektury, terénních a sadových úprav na těchto pozemcích a včetně práv a závazků”

 

 

 

2. V odstavci 08) se na konci připojuje tento výčet:

 

 

Katastrální území Parc.č. Výměra Č.pop. Movitý majetek

(m2) (Kč)

“Karlín 2 6798

Karlín 335/1 2092

Karlín 336/1 9815

Karlín 609 4187

Karlín 571 11899

Karlín 572/2 1373

Karlín 572/3 186

Karlín 687/1 1241

Karlín 688 2052

Karlín 690 13386

včetně staveb bez č.pop., terénních a sadových úprav”

 

 

V odstavci 16) se na konci připojuje tento výčet:

 

 

Katastrální území Parc.č. Výměra Č.pop. Movitý majetek

(m2) (Kč)

“Šeberov 564/9 2867

Šeberov 564/11 4048

včetně staveb bez čp. na pozemcích a terénních úprav”

 

4.V odstavci 28) se na konci připojuje tento výčet:

Katastrální území Parc.č. Výměra Č.pop. Movitý majetek

(m2) (Kč)

”Řepy 1142/115 2276

Řepy 1142/238 754

Řepy 1142/240 216

Řepy 1142/242 368

Řepy 1142/243 93

Řepy 1142/250 671

Řepy 1142/261 56

Řepy 1142/290 170

Řepy 1142/313 154

Řepy 1142/314 154

Řepy 1142/315 154

Řepy 1142/316 157

Řepy 1142/317 157

Řepy 1142/318 395

Řepy 1142/319 63

Řepy 1142/320 63

Řepy 1142/322 63

Řepy 1142/324 64

Řepy 1142/325 65

Řepy 1234/22 54

Řepy 1234/38 51

Řepy 1234/41 88

Řepy 1234/42 49

Řepy 1293/9 76

Řepy 1293/16 91

Řepy 1293/43 888

Řepy 1486/2 1522

včetně staveb bez č.pop., terénních a sadových úprav a drobné architektury na pozemcích”

Čl. II

 

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. května 2001

 

 

Ing. arch. Jan K a s l , v. r.

primátor hl.m. Prahy

 

Ing. Petr Š v e c , v. r.

náměstek primátora hl.m. Prahy