od 2.5.1997
Viz č. 23/1997 Sb. HMP - Úplné znění vyhlášky hlavního města Prahy č. 38/1994 Sb. hl. m. Prahy, kterou se vydává Statut hlavního města Prahy v přenesené působnosti, ve znění pozdějších předpisů


Zastupitelstvo hlavního města Prahy se usneslo dne 29. 9. 1994 po projednání s městskými částmi vydat podle § 20 odst. 4 zákona ČNR č. 418/1990 Sb., o hlavním městě Praze ve znění zákona ČNR č. 8/1993 Sb. tuto obecně závaznou vyhlášku:

Čl.1

1) Všechny městské části vykonávají pro svůj územní obvod úkoly v přenesené působnosti náležející podle zákona hl.m.Praze, které jsou uvedeny v příloze č. 1 tohoto Statutu.

2) Všechny městské části vykonávají úkoly v přenesené působnosti náležející jim podle zákona, pokud není v tomto Statutu tato působnost přenesena na jiné městské části.


Čl.2

1) Městské části Praha 1 až Praha 15 vykonávají pro svůj územní obvod úkoly přenesené působnosti, náležející podle zákona hl. m. Praze a městským částem Praha 1 - 10, které jsou uvedeny v příloze č. 2a a 2b tohoto Statutu.

2) Městská část Praha 5 vykonává úkoly podle odst. 1 i pro městské části Praha Slivenec a Praha Lochkov, Velká Chuchle, Radotín, Zbraslav, Lipence.

3) Městská část Praha 6 vykonává úkoly podle odst. 1 i pro městské části Praha Nebušice, Lysolaje, Přední Kopanina a Suchdol.

4) Městská část Praha 7 vykonává úkoly podle odst. 1 i pro městskou část Praha Troja.

5) Městská část Praha 8 vykonává úkoly podle odst. 1 i pro městské části Praha Ďáblice, Březiněves, Dolní Chabry.

6) Městská část Praha 9 vykonává úkoly podle odst. 1 i pro městské části Praha Letňany, Čakovice, Kbely, Vinoř, Satalice.

7) Městská část Praha 11 vykonává úkoly podle odst. 1 i pro městské části Praha Újezd a Šeberov.

8) Městská část Praha 12 vykonává úkoly podle odst. 1 i pro městské části Praha Libuš a Kunratice.

9a) Městská část Praha 13 vykonává úkoly podle odst. 1 i pro městskou část Praha Řeporyje.

9b) Městská část Praha 13 vykonává úkoly podle odst. 1 i pro městské části Praha Zličín a Řepy.

10) Městská část Praha 14 vykonává úkoly podle odst. 1 i pro městské části Praha Dolní Počernice, Horní Počernice, Újezd nad Lesy, Klánovice, Koloděje, Běchovice.

11) Městská část Praha 15 vykonává úkoly podle odst. 1 i pro městské části Praha Dolní Měcholupy, Štěrboholy, Petrovice, Uhříněves, Dubeč, Kralovice, Nedvězí, Kolovraty, Benice, Křeslice.

Čl.3

1) Městské části Praha 1 až Praha 15 a městské části Praha Radotín, Zbraslav, Ďáblice, Letňany, Kbely, Libuš, Řepy, Újezd nad Lesy, Horní Počernice a Uhříněves vykonávají pro svůj územní obvod úkoly přenesené působnosti, náležející podle zákona hl. m. Praze a městským částem, které jsou uvedeny v příloze č. 3a, 3b a 3c tohoto Statutu.

2) Městská část Praha 5 vykonává úkoly podle odst. 1 i pro městskou část Praha Slivenec.

3) Městská část Praha 6 vykonává úkoly podle odst. 1 i pro městské části Praha Nebušice, Lysolaje, Přední Kopanina a Suchdol kromě úkolů dle čl. 4 tohoto Statutu.

4) Městská část Praha 7 vykonává úkoly podle odst. 1 i pro městskou část Praha Troja.

6) Městská část Praha 11 vykonává úkoly podle odst. 1 i pro městské části Praha Újezd a Šeberov.

7) Městská část Praha 13 vykonává úkoly podle odst. 1 i pro městskou část Praha Řeporyje.

8) Městská část Praha 14 vykonává úkoly podle odst. 1 i pro městskou část Praha Dolní Počernice.

9) Městská část Praha 15 vykonává úkoly podle odst. 1 i pro městské části Praha Dolní Měcholupy, Štěrboholy a Petrovice.

10) Městská část Praha Zbraslav vykonává úkoly podle odst. 1 i pro městskou část Praha Lipence.

11) Městská část Praha Ďáblice vykonává úkoly podle odst. 1 i pro městské části Praha Březiněves, Dolní Chabry.

12) Městská část Praha Letňany vykonává úkoly podle odst. 1 i pro městské části Praha Čakovice kromě úkolů dle čl. 4 tohoto Statutu.

13) Městská část Praha Kbely vykonává úkoly podle odst. 1 i pro městské části Praha Vinoř, Satalice.

14) Městská část Praha Libuš vykonává úkoly podle odst. 1 i pro městskou část Praha Kunratice kromě úkolů dle čl. 4 tohoto Statutu.

15) Městská část Praha Řepy vykonává úkoly podle odst. 1 i pro městskou část Praha Zličín.

16) Městská část Praha Újezd nad Lesy vykonává úkoly podle odst. 1 i pro městské části Praha Klánovice, Koloděje, Běchovice.

17) Městská část Praha Uhříněves vykonává úkoly podle odst. 1 i pro městské části Praha Dubeč, Kralovice, Nedvězí, Kolovraty, Benice, Křeslice.

18) Městská část Praha Radotín vykonává úkoly dle odst. 1 i pro řešení městské části Praha Velká Chuchle a Praha Lochkov.

19) Městská část Praha Horní Počernice vykonává úkoly dle odst. 1 pro své území.

Čl.4

Městská část Praha Čakovice, Kunratice, Suchdol vykonávají pro své území úkoly přenesené působnosti, náležející podle zákona hl. m. Praze a městským částem Praha 1 - 10, které vykonávaly k datu účinnosti tohoto Statutu a jsou uvedeny v příloze č. 3.

Čl.5

Městské části, v nichž působí místní úřady, které nejsou pověřeny vedením matrik, vykonávají úkoly ověřování listin a podpisů na nich, pokud nejde o listiny , které se mají použít v cizině, náležející podle zákona městským částem, v nichž působí obvodní nebo místní úřady, které jsou pověřeny vedením matrik.

Čl.6

Správní řízení, která byla zahájena před účinností této části Statutu hlavního města Prahy, dokončí orgán, který je vedl.

Čl.7

Zrušují se

1. čl. 3 Statutu hlavního města Prahy - I. část č. 9/1991 Sb. hl.m.Prahy,

2. čl. 4 Statutu hlavního města Prahy - IV. část č. 21/1991 Sb. hl. m. Prahy,

3. Statut hlavního města Prahy - V. část č. 2/1992 Sb. hl. m. Prahy ve znění vyhlášky č. 17/1993 Sb. hl. m. Prahy,

4. Statut hlavního města Prahy - VI. část č. 4/1992 Sb. hl. m. Prahy, 5. Statut hlavního města Prahy - VIII. část č. 12/1992 Sb. hl. m. Prahy ve znění vyhlášky č. 5/1993 Sb. hl. m. Prahy, vyhlášky č.11/1993 Sb. hl. m. Prahy a vyhlášky č.17/1993 Sb. hl. m. Prahy,

6. Statut hlavního města Prahy - IX. část č. 17/1992 Sb. hl. m. Prahy,

7. Vyhláška č. 5/1993 Sb. hl. m. Prahy, kterou se vydává Statut hlavního města Prahy - XI. část,

8. Vyhláška č.11/1993 Sb. hl. m. Prahy, kterou se vydává Statut hlavního města Prahy - XIII. část a mění a doplňuje Statut hlavního města Prahy - VIII. část č. 12/1992 Sb. hl. m .Prahy ve znění vyhlášky č. 5/1993 Sb. hl. m.Prahy,

9.Vyhláška č. 21/1993 Sb. hl. m. Prahy, kterou se vydává Statut hlavního města Prahy - XIV. část.

Čl.8

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. 1. 1995.

Článek 2 odst. 9b a čl. 3 odst. 15 nabývá účinnosti dnem 1. 4. 1995.


RNDr. Jan Koukal, CSc., v. r.
primátor hl. m. Prahy
 
RNDr. Jiří Exner, v. r.
náměstek primátora hl. m. Prahy


Příl.1

Všechny městské části vykonávají pro svůj územní obvod následující působnosti, náležející podle zákona hl. m. Praze:

příloha č.I Statutu V příloha Statutu VI příloha č. 1 Statutu XI příloha Statutu XIII


Příl.2

Příloha č. 2a

Městské části 1 - 15 vykonávají následující působnosti, náležející podle zákona hl. m. Praze:

příloha č. II Statutu V

příloha č. 2b

Městské části 11 - 15 vykonávají následující působnosti, náležející podle zákona městským částem 1 - 10

článek 3 Statutu I část příloha Statutu IX příloha č. 2 Statutu XIPříl.3

Příloha č. 3a

Městské části 1 - 15 a městské části Praha Radotín, Zbraslav, Ďáblice, Letňany, Kbely, Libuš, Řepy, Újezd nad Lesy, Horní Počernice a Uhříněves vykonávají následující působnosti, náležející podle zákona hl. m. Praze:

příloha č. III Statutu V příloha č. VII Statutu V příloha Statutu XIV

Příloha č. 3b

Městské části 11 - 15 a městské části Praha Radotín, Zbraslav, Ďáblice, Letňany, Kbely, Libuš, Řepy, Újezd nad Lesy, Horní Počernice a Uhříněves vykonávají následující působnosti, náležející podle zákona městským částem 1 - 10

příloha č. IV Statutu V příloha č. V Statutu V příloha č. VI Statutu V příloha Statutu VIII

Příloha č. 3c

Městské části uvedené v čl. 3 vykonávají pro celé území, vymezené v čl. 3, následující působnosti:

příloha č.IV, V, VI a VII Statutu V.