Zastupitelstvo hlavního města Prahy se usneslo dne 24. 2. 1994 po projednání s městskými částmi vydat podle § 20 odst. 4 zákona ČNR č. 418/1990 Sb., o hlavním městě Praze ve znění zákona ČNR č. 8/1993 Sb. tuto obecně závaznou vyhlášku:

Čl.1

Statut hlavního města Prahy - II. část čl. 3c, odst. 21 zní:

"21) Mimo majetek, svěřený dle čl. 1, čl. 2, čl. 3 a čl. 3a Statutu II. hl. m. Prahy je městské části Praha - Radotín svěřen tento nemovitý majetek:

výměra kat. území parc. číslo (m2) č. pop. --------------------------------------------------------------------- Radotín 357/1 9503 357/5 488 357/6 303 357/8 142 357/10 1961 357/11 2800 357/12 249 357/13 248 357/14 249 357/15 249 357/16 249 357/17 250 357/18 249 357/19 248 357/20 38 357/21 488 357/22 489 357/23 491 357/24 489
357/25 38 357/26 249 357/27 248 357/28 491 357/29 2142 357/30 485 357/31 752 357/32 3195 357/33 830 357/34 444 357/35 19585 915/1 4918 915/4 1103 915/5 240 915/6 283 915/7 38 915/8 106 915/9 3328 915/10 1106 1368 915/11 60 915/12 104 95/1 199 95/5 665
95/6 2355 95/7 1664 95/8 2079 95/9 180 95/10 114 95/11 67 95/12 39"

Čl.2

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem vyhlášení.


RNDr. Jan Koukal, CSc., v. r.

primátor hl. m. Prahy
 
RNDr. Jiří Exner, v. r.
náměstek primátora hl. m. Prahy