15.

NAŘÍZENÍ, 

kterým se mění nařízení č. 19/2004 Sb. hl. m. Prahy,  kterým se  určuje místo, kde lze konat shromáždění bez oznámení

     Rada hlavního města Prahy se usnesla dne 23. 6. 2008  vydat   podle  § 44 odst. 2 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění zákona č. 320/2002 Sb., a § 4 odst. 3 zákona č. 84/1990 Sb., o právu shromažďovacím, ve znění zákona č.259/2002 Sb.,  toto nařízení.

 

Čl. I

     § 3 nařízení č. 19/2004 Sb. hl. m. Prahy, kterým se určuje místo, kde lze konat shromáždění bez oznámení, zní:

                                                                                   „§ 3

                                                                          Stanovení doby

             Shromáždění bez oznámení se nesmějí konat ve dnech 1. května, 28. září, 28. října a 17. listopadu. V ostatních dnech se shromáždění bez oznámení nesmějí konat v době od 20,00 hod. do 10,00 hod.“.

 

                                                                      

 

Čl.  II

 

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. září 2008.

 

 

 

 

MUDr. Pavel  B é m, v. r.

primátor hlavního města Prahy

 

 

Mgr. Rudolf  B l a ž e k, v. r.

náměstek primátora hlavního města Prahy