7.

 

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA

 

kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 55/2000 Sb. hl. m. Prahy, kterou se vydává Statut hlavního města Prahy, ve znění pozdějších předpisů

 

     Zastupitelstvo hlavního města Prahy se usneslo dne 24. 4. 2008 vydat podle § 17 odst. 3 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, tuto obecně závaznou vyhlášku:

 

Čl. I

 

Obecně závazná vyhláška č. 55/2000 Sb. hl.m. Prahy, kterou se vydává Statut hlavního města Prahy, ve znění obecně závazné vyhlášky č. 15/2001 Sb. hl.m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 18/2001 Sb. hl.m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 19/2001 Sb. hl.m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 21/2001 Sb. hl.m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 22/2001 Sb. hl.m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 29/2001 Sb. hl.m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 1/2002 Sb. hl.m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 3/2002 Sb. hl.m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 5/2002 Sb. hl.m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 8/2002 Sb. hl.m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 9/2002 Sb. hl.m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 12/2002 Sb. hl.m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 13/2002 Sb. hl.m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 16/2002 Sb. hl.m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 23/2002 Sb. hl.m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 29/2002 Sb. hl.m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 2/2003 Sb. hl.m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 3/2003 Sb. hl.m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 9/2003 Sb. hl.m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 10/2003 Sb. hl.m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 13/2003 Sb. hl.m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 16/2003 Sb. hl.m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 17/2003 Sb. hl.m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 19/2003 Sb. hl.m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 22/2003 Sb. hl.m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 29/2003 Sb. hl.m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 35/2003 Sb. hl.m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 1/2004 Sb. hl.m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 4/2004 Sb. hl.m. Prahy,  obecně závazné vyhlášky č. 8/2004 Sb. hl.m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 9/2004 Sb. hl.m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 11/2004 Sb. hl.m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 12/2004 Sb. hl.m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 16/2004 Sb. hl.m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 17/2004 Sb. hl.m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 22/2004 Sb. hl.m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 25/2004 Sb. hl.m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 3/2005 Sb. hl.m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 5/2005 Sb. hl.m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 8/2005 Sb. hl.m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 10/2005 Sb. hl.m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 12/2005 Sb. hl.m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 14/2005 Sb. hl.m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 18/2005 Sb. hl.m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 22/2005 Sb. hl.m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 25/2005 Sb. hl.m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 29/2005 Sb. hl.m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 1/2006 Sb. hl.m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 2/2006 Sb. hl.m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 7/2006 Sb. hl.m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 8/2006 Sb. hl.m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 10/2006 Sb. hl.m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 12/2006 Sb. hl.m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 17/2006 Sb. hl.m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 25/2006 Sb. hl.m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 1/2007 Sb. hl.m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 3/2007 Sb. hl.m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 4/2007 Sb. hl.m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 6/2007 Sb. hl.m. Prahy,  obecně závazné vyhlášky č. 8/2007 Sb. hl.m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č.  10/2007 Sb. hl.m. Prahy,  obecně závazné vyhlášky č. 13/2007 Sb. hl.m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 14/2007 Sb. hl.m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 15/2007 Sb. hl.m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 1/2008 Sb. hl.m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 4/2008 Sb. hl.m. Prahy a obecně závazné vyhlášky č. 6/2008 Sb. hl.m. Prahy, se mění takto:

 

1. V příloze č. 7 části  A se v části  Praha 2  na konci doplňuje tento výčet:

„Vinohrady                        4124/1                        1303               

  Vinohrady                        4124/2                          523

  Vinohrady                        4124/3                            76

včetně staveb, terénních a sadových úprav na pozemcích, které nejsou předmětem zápisu v KN“.

 

2. V příloze č. 7 části A se v části Praha - Běchovice na konci doplňuje tento výčet:

„Běchovice                           936/1                        8373

  Běchovice                        1078/1                        3281

  Běchovice                             910                        3316

včetně staveb, terénních a sadových úprav, které nejsou předmětem zápisu v KN“.

 

3. V příloze č. 7 části A se v části Praha 20 na konci doplňuje tento výčet:

„Horní Počernice              3443/8                          773

  Horní Počernice                 3753                       1010

  Horní Počernice                 3757                         308

včetně staveb a terénních úprav na pozemcích, které nejsou předmětem zápisu v KN“.

 

4. V příloze č. 7 části A se v části Praha – Klánovice na konci doplňuje tento výčet:

„Klánovice                            52/3                        1681

včetně staveb, terénních a sadových úprav na pozemku, které nejsou předmětem zápisu v KN“.

 

5. V příloze č. 7 části A se v části Praha – Kunratice na konci doplňuje tento výčet:      

„Kunratice                           715/1                      1106

  Kunratice                          715/3                          33

  Kunratice                          715/6                          69

  Kunratice                        715/15                          48

  Kunratice                        715/20                        173

  Kunratice                        715/21                          13

  Kunratice                             716                          25

  Kunratice                          717/1                        799

včetně staveb bez čísel popisných, terénních a sadových úprav, které nejsou předmětem zápisu v KN“.

                       

6. V příloze č. 7 části A se v části Praha 18 na konci doplňuje tento výčet:

„Letňany                        629/227 (id.1/2)                22

  Letňany                        629/246 (id.1/2)                27

  Letňany                        629/380 (id.1/2)            1087

  Letňany                        629/382 (id.1/2)              168

  Letňany                        629/383 (id.1/2)              588

  Letňany                        629/384 (id.1/2)              129

  Letňany                        629/385 (id.1/2)              140

  Letňany                        629/387 (id.1/2)                  2

  Letňany                        629/388 (id.1/2)                29

  Letňany                            10/58                            13

včetně staveb terénních a sadových úprav, které nejsou předmětem zápisu v KN“.

 

7. V příloze č. 7 části A se za část Praha – Libuš vkládá nová část Praha – Lipence, která včetně nadpisu zní:  „Praha -Lipence

Lipence                             495/1                          393                 

Lipence                             495/2                          818                 

Lipence                             572/2                            27

Lipence                             574/2                          299

včetně staveb, terénních a sadových úprav, které nejsou předmětem zápisu v KN“.

 

8. V příloze č. 7 části B se v části  Praha  10  na konci doplňuje tento výčet:

„Strašnice                      4307/60                         243

  Michle                           3392/5                           15

včetně terénních a sadových úprav, které nejsou předmětem zápisu v KN“.

 

9. V příloze č. 7 části B se v části  Praha – Velká Chuchle  na konci doplňuje tento výčet:

„Velká Chuchle               1108/8  (id. 1/4)      105114

  včetně terénních a sadových úprav na pozemku, které nejsou předmětem zápisu v KN“.

 

 

Čl. II

 

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. června 2008.

 

 

 

 

 

MUDr. Pavel  B é m, v. r.

primátor hlavního města Prahy

 

 

Mgr. Rudolf  B l a ž e k, v. r.

náměstek primátora hlavního města Prahy