1.

 

Obecně závazná vyhláška,

 

kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 55/2000 Sb. hl. m. Prahy, kterou se vydává Statut hlavního města Prahy, ve znění pozdějších předpisů

 

 

 

     Zastupitelstvo hlavního města Prahy se usneslo dne 24. 1. 2008 vydat podle § 17 odst. 3 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, tuto obecně závaznou vyhlášku:

 

Čl. I

 

     Obecně závazná vyhláška č. 55/2000 Sb. hl. m. Prahy, kterou se vydává Statut hlavního města Prahy, ve znění obecně závazné vyhlášky č. 15/2001 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 18/2001 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 19/2001 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 21/2001 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 22/2001 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 29/2001 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 1/2002 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 3/2002 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 5/2002 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 8/2002 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 9/2002 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 12/2002 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 13/2002 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 16/2002 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 23/2002 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 29/2002 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 2/2003 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 3/2003 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 9/2003 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 10/2003 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 13/2003 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 16/2003 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 17/2003 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 19/2003 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 22/2003 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 29/2003 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 35/2003 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 1/2004 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 4/2004 Sb. hl. m. Prahy,  obecně závazné vyhlášky č. 8/2004 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 9/2004 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 11/2004 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 12/2004 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 16/2004 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 17/2004 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 22/2004 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 25/2004 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 3/2005 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 5/2005 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 8/2005 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 10/2005 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 12/2005 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 14/2005 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 18/2005 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 22/2005 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 25/2005 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 29/2005 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 1/2006 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 2/2006 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 7/2006 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 8/2006 Sb. hl.m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 10/2006 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 12/2006 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 17/2006 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 25/2006 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 1/2007 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 3/2007 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 4/2007 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 6/2007 Sb. hl. m. Prahy,  obecně závazné vyhlášky č. 8/2007 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č.  10/2007 Sb. hl. m. Prahy,  obecně závazné vyhlášky č. 13/2007 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 14/2007 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 15/2007 Sb. hl. m. Prahy,  se mění takto:

 

1. V příloze č. 7 části  A se v části  Praha 5  na konci doplňuje tento výčet:

„Košíře                      1976/2                      2132

  Košíře                      1976/6                       354

  Košíře                      1976/7                       127               

  Košíře                      1976/9                         90

  Košíře                      1976/10                     908

  Košíře                      1976/11                      657

  Košíře                      1976/12                      111

  Motol                        322/12                     1585

  Motol                        322/13                       289

  včetně  staveb,  terénních  a  sadových úprav  na pozemcích,  které  nejsou předmětem zápisu v KN“.

 

2. V příloze č. 7 části A se v části Praha 8 na konci doplňuje tento výčet:

„Bohnice                           699/4                               4275

 Bohnice                            699/6                                   71

 Bohnice                            699/11                               110                                     

 Bohnice                            699/53                                 63

 Bohnice                            699/59                               185

 Bohnice                            699/60                                 33                                                                                    

 Bohnice                            840/585                               11                 

 Bohnice                            827/342                               35

 Kobylisy                           1764/2                              1782

včetně  staveb,  terénních  a  sadových úprav,  které  nejsou předmětem zápisu v KN“.

 

3. V příloze č. 7 části A se v části Praha 10 na konci doplňuje tento výčet:

„Strašnice                        317/4                          1365

 Strašnice                        852/2                          2290

 Strašnice                        980/2                                4

 Strašnice                        1014/2                              5

 Strašnice                        4474/22                        493

 Strašnice                        4474/24                        650

 Vršovice                        1873/120                        49

 Vršovice                        1873/121                        51

 Vršovice                        1873/122                        52

 Vršovice                        1873/123                        52

včetně staveb terénních a sadových úprav, které nejsou předmětem zápisu v KN“.

 

4. V příloze č. 7 části A se v části Praha 11  na konci doplňuje tento výčet:

„Chodov                      2336/163                      452

  Chodov                      2336/164                      324

  Chodov                      2374/4                          141

  Chodov                      2374/5                          195

  Chodov                      2374/27                        208               

  Chodov                      2374/28                        201

  Chodov                      2374/29                        141

  Chodov                      2374/30                        148

  Chodov                      2485/2                          295

  Chodov                      2014/40                        309

  Chodov                      2486                             367

  Chodov                      2489                             367

  Chodov                      2485/4                          355

  Chodov                      2485/6                            90

  Chodov                      2485/7                            70

  Chodov                      2485/8                            71

  Chodov                      2485/9                            69

  Chodov                      2485/10                          70

  Chodov                      2485/11                          70

  Chodov                      2508/1                          133

  Chodov                      2508/3                            96

  Chodov                      2519/4                          123

  Chodov                      2519/5                           30

  Chodov                      2519/6                           19

  Chodov                      2519/22                         12

  Chodov                      2519/23                         32

  Chodov                      2519/24                         72

  Chodov                      2760/29                         75

  Chodov                      2760/30                         73

  Chodov                      2760/31                       227

  Chodov                      2760/32                         77

  Chodov                      2760/33                         74

  Chodov                      2732/12                     7932

  Háje                           691/20                          36

  Háje                           691/21                          36

  Háje                           691/23                        187

  Háje                           691/24                          76

  Háje                           583/45                          54

  Háje                           583/46                          26

  Háje                           583/47                          37

  Háje                           583/48                          33

  Háje                           583/49                          32

  Háje                           583/54                        268

  Háje                           583/55                        582

  Háje                           583/56                          80

  Háje                           971/1                            99

  Háje                           971/2                            71

  Háje                           985/2                            75

  Háje                           985/3                          216

  Háje                          1047/2                           26

  Háje                          759/17                       3086

  Háje                          775                              910

  Háje                          1102/1                      1598

  Háje                          1102/5                      1060

  Háje                          1102/6                        574

  Háje                          1102/11                      271

  Háje                          1102/12                      284

  Háje                          1102/13                      290

  Háje                          1102/14                      1275

 včetně staveb, sadových a terénních úprav, které nejsou předmětem zápisu v KN“.

 

5. V příloze č. 7 části A se v části Praha 12 na konci doplňuje tento výčet:

„Modřany                        4400/498                        2544

  Modřany                        4400/522                      10047

  Modřany                        4400/715                          499

 včetně  staveb,   stavby   dvou   dětských   hřišť   na pozemku  parc. č. 4400/522  v celkové  pořizovací  hodnotě  1 990 000 Kč,   terénních a  sadových  úprav  a  drobné  architektury  na pozemcích,  které nejsou  předmětem zápisu v KN“.

 

6. V příloze č. 7 části A se v části Praha 13 na konci doplňuje tento výčet:

„Stodůlky                        35                              1091

 Stodůlky                        2173/4                        4061

včetně staveb terénních a sadových úprav, které nejsou předmětem zápisu v KN“

 

7. V příloze č. 7 části A se v části Praha – Nebušice na konci doplňuje tento výčet:

„Nebušice                        1293/3                        4488

 včetně staveb terénních a sadových úprav, které nejsou předmětem zápisu v KN“.

 

8. V příloze č. 7 části A se v části Praha 16 na konci doplňuje tento výčet:

„Radotín                      340                          441                      32

  Radotín                      341                           46                      stavba bez čp./č. ev.

  Radotín                      343/1                      420                      stavba bez čp./č. ev.

  Radotín                      343/2                        88

  Radotín                      343/3                        53

  Radotín                      347/1                      177

  Radotín                      347/2                        34

  Radotín                      347/3                          9

  Radotín                      347/4                        91

včetně staveb, terénních a  sadových  úprav,  které nejsou předmětem zápisu v KN“.

 

9. V příloze č. 7 části A se v části Praha – Újezd na konci doplňuje tento výčet:

„Újezd                           265/318                        279

  Újezd                           265/377                        624

  Újezd                           265/378                          10“.                                   

 

10. V příloze č. 7 části B se v části  Praha  5  na konci doplňuje tento výčet:

„Košíře                         1987/2                             72

  Košíře                        1987/5                             12                 

  Smíchov                      559/2                             553

  včetně staveb a terénních úprav na pozemcích, které nejsou předmětem zápisu v KN“. 

 

11. V příloze č. 7 části B se v části  Praha 13  na konci doplňuje tento výčet:

„Stodůlky            2170/6                                      316“.

 

12. V příloze č. 7 části B se v části  Praha  15  na konci doplňuje tento výčet:

„Hostivař                      1818/119                    637

  Hostivař                      1818/120                  3014

  Hostivař                      1818/256                  1524             

  včetně staveb, sadových a terénních úprav, které nejsou předmětem zápisu v KN“.

 

13. V příloze č. 7 části B se v části  Praha - Čakovice  na konci doplňuje tento výčet:

„Čakovice                        1556/2                  1914“.

 

14. V příloze č. 7 části B se v části  Praha 20  na konci doplňuje tento výčet:

„Horní Počernice

stavba veřejného vodovodního řadu na parc. č. 3936 a 3938 v k. ú. Horní Počernice (v ul. Tlustého) v účetní   hodnotě   559 272 Kč“.

                                         

15. V příloze č. 10 se za bod 10 vkládá bod 11, který včetně nadpisu zní:

„11. Praha 10

a) Vymezeným majetkem se rozumí:

kat. území                        parc. č.                             výměra (m2)                

Strašnice                       317/4                                1365

b) Městská část Praha 10 se zavazuje, že bude nemovitost uvedenou v písmenu a) využívat jako veřejnou zeleň.

c) Městská část Praha 10 se zavazuje, že nepřevede nemovitost uvedenou v písmenu a) na jinou fyzickou či právnickou osobu.

d) V případě změny využití pozemku je městská část povinna požádat hlavní město Prahu o odejmutí nemovitosti uvedené v písmenu a) ze svěřené správy, a to ve lhůtě do 90 dnů ode dne změny využití pozemku.“

 

Dosavadní body 11 až 25 se označují jako body 12 až 26.

 

 

Čl. II

 

     Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. března  2008.

 

 

 

 

 

 

MUDr. Pavel  B é m, v. r.

primátor hlavního města Prahy

 

 

 

Mgr. Rudolf  B l a ž e k, v. r.

náměstek primátora hlavního města Prahy