13.

 

Obecně závazná vyhláška,

 

kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 55/2000 Sb. hl.m. Prahy, kterou se vydává Statut hlavního města Prahy, ve znění pozdějších předpisů

 

     Zastupitelstvo hlavního města Prahy se usneslo dne 19. 6. 2008  vydat podle § 17 odst. 3 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, tuto obecně závaznou vyhlášku:

 

Čl. I

 

     Obecně závazná vyhláška č. 55/2000 Sb. hl. m. Prahy, kterou se vydává Statut hlavního města Prahy, ve znění obecně závazné vyhlášky č. 15/2001 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 18/2001 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 19/2001 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 21/2001 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 22/2001 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 29/2001 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 1/2002 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 3/2002 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 5/2002 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 8/2002 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 9/2002 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 12/2002 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 13/2002 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 16/2002 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 23/2002 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 29/2002 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 2/2003 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 3/2003 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 9/2003 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 10/2003 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 13/2003 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 16/2003 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 17/2003 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 19/2003 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 22/2003 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 29/2003 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 35/2003 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 1/2004 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 4/2004 Sb. hl. m. Prahy,  obecně závazné vyhlášky č. 8/2004 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 9/2004 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 11/2004 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 12/2004 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 16/2004 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 17/2004 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 22/2004 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 25/2004 Sb. hl.m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 3/2005 Sb. hl.m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 5/2005 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 8/2005 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 10/2005 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 12/2005 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 14/2005 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 18/2005 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 22/2005 Sb. hl. m. Prahy,  obecně závazné vyhlášky č. 25/2005 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 29/2005 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 1/2006 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 2/2006 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 7/2006 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 8/2006 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 10/2006 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 12/2006 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 17/2006 Sb. hl. m. Prahy,  obecně závazné vyhlášky č. 25/2006 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 1/2007 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 3/2007 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 4/2007 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 6/2007 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 8/2007 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 10/2007 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 13/2007 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 14/2007 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 15/2007 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 1/2008 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 4/2008 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 6/2008 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 7/2008 Sb. hl. m. Prahy a obecně závazné vyhlášky č. 9/2008 Sb. hl. m. Prahy,  se mění takto:

 

1. V příloze č. 7 části A se v části Praha 1 na konci doplňuje tento výčet: 

„Malá Strana                  504                            156

 Malá Strana                  507                            300

 Malá Strana                  508                            273

 Malá Strana                  509                            305

 Malá Strana                  510                            645

 včetně staveb terénních a sadových úprav a drobné architektury, které nejsou předmětem zápisu do KN“.

 

2. V příloze č. 7 části A se v části Praha 6 na konci doplňuje tento výčet:

„Bubeneč                       1318/2                  822                        1108                  1 453 336

 Bubeneč                        1318/3                   53                        budova bez č.pop. nebo evid.          

včetně staveb (spojovacího krčku nad parc. č. 1318/1, který je součástí  budovy č. pop. 1108), terénních i sadových úprav,  které nejsou předmětem zápisu v KN“.

 

3. V příloze č. 7 části A  se v části Praha 11 na konci doplňuje výčet:

„Chodov, Háje

komponenty zařízení Městského kamerového systému hl. m. Prahy v celkové  pořizovací hodnotě  1 404 406,90 Kč“.

 

4. V příloze č. 7 části A  se v části  Praha 13  na konci doplňuje tento výčet:

„Stodůlky                                                                                                           

1 ks cisternové automobilové stříkačky  CAS 24  v pořizovací hodnotě  5 771 500 Kč“.

 

5. V příloze č. 7 části A se v části Praha 14 na konci doplňuje tento výčet:

„Hloubětín                      1640/16                   1159

 Hloubětín                      1640/17                     224

 Černý Most                   221/31                     1063

 Černý Most                   221/329                   5563

 Černý Most                   221/334                   3771

 Černý Most                   221/364                     214

 Černý Most                   221/366                     183

 Černý Most                   221/367                     208

 Černý Most                   221/370                     421

 Černý Most                   221/371                     357

 Černý Most                   221/378                   1734

 včetně staveb terénních a sadových úprav, které nejsou předmětem zápisu v KN“. 

 

6. V příloze č. 7 části A  se v části Praha  19  na konci doplňuje tento výčet:

„Kbely                                   

1 ks požárního vozidla  (dopravní dodávkový automobil)  v pořizovací hodnotě  1 143 938 Kč“.

 

7. V příloze č. 7 části A  se v části Praha  - Lipence  na konci doplňuje tento výčet:

„Lipence                                 

1 ks cisternové automobilové stříkačky CAS 24  v pořizovací hodnotě  6 414 100 Kč“.

 

8. V příloze č. 7 části A  se v části Praha - Řeporyje  na konci doplňuje tento výčet:

„Řeporyje                               

1 ks požárního vozidla  (dopravní dodávkový automobil)   v pořizovací hodnotě  1 143 938 Kč“.

 

9. V příloze č. 7 části A  se v části Praha  17  na konci doplňuje tento výčet:

„Řepy                                     

1 ks cisternové automobilové stříkačky  CAS 24  v pořizovací hodnotě  5 771 500 Kč“.

 

10. V příloze č. 7 části A  se v části Praha - Satalice  na konci doplňuje tento výčet:

„Satalice                                 

1 ks  požárního vozidla (dopravní dodávkový automobil) v pořizovací hodnotě  1 143 938 Kč“.

 

11. V příloze č. 7 části A  se v části Praha - Zličín  na konci doplňuje tento výčet:

„Zličín                         

1 ks požárního vozidla (dopravní dodávkový automobil)  v pořizovací hodnotě  1 143 938 Kč“.

 

12. V příloze č. 7 části A se v části Praha – Zličín na konci doplňuje tento výčet:

„Zličín                            732/3                         857

 Sobín                            242/1                         600

včetně staveb terénních a sadových úprav, které nejsou předmětem zápisu do KN“.

 

13. V příloze č. 7 části  B  se v části Praha  6 na konci doplňuje tento výčet:

„Dejvice                         4034/9          68

Dejvice                          3907/2          146

Dejvice                          4208/8          327

Dejvice                          2133/5          505

Hradčany                       352/2            2051

včetně staveb, terénních a sadových úprav na pozemcích, které nejsou předmětem zápisu v KN“.

 

14. V příloze č. 10 se za bod  7 vkládá bod  8, který včetně nadpisu zní:

„8. Městská část Praha 6

 

a) Vymezeným majetkem se rozumí:

 

kat. území                       parc.č.           výměra (m2)                   č. pop.         movitý maj. (v Kč)

„Bubeneč                       1318/2             822                              1108                 1 453 336

Bubeneč                         1318/3              53                                budova bez č.pop. nebo evid.

včetně staveb (spojovacího krčku nad parc.č. 1318/1, který je součástí  budovy č. pop. 1108), terénních i sadových úprav,  které nejsou předmětem zápisu v KN.

 

b) Městská část Praha 6 se zavazuje využívat nemovitosti, které přešly na hlavní město Prahu z  Ministerstva financí  Smlouvou o bezúplatném převodu majetku zdravotnického zařízení kategorie „B“ do vlastnictví obce ze dne 20.3.2008, jako zdravotnické zařízení po dobu 25 let ode dne účinnosti této smlouvy, tj. ode dne 20.3.2008.

 

c) Městská část Praha 6 je vázána veškerými právy a povinnostmi uvedenými ve smlouvě pod částí B a pod částí C.“

 

Dosavadní body  8 až  30 se označují jako body  9 až 31.

 

 

 

Čl. II

 

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. srpna 2008.

 

 

 

 

 

 

 

 

MUDr. Pavel  B é m, v. r.

primátor hlavního města Prahy

 

 

Mgr. Rudolf  B l a ž e k, v. r.

náměstek primátora hlavního města Prahy