17.

 

 

Obecně závazná vyhláška,

 

kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 55/2000 Sb. hl. m. Prahy, kterou se vydává Statut hlavního města Prahy, ve znění pozdějších předpisů

 

     Zastupitelstvo hlavního města Prahy se usneslo dne 30. 10. 2008  vydat podle § 17 odst. 3 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, tuto obecně závaznou vyhlášku:

 

Čl. I

 

     Obecně závazná vyhláška č. 55/2000 Sb. hl. m. Prahy, kterou se vydává Statut hlavního města Prahy, ve znění obecně závazné vyhlášky č. 15/2001 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 18/2001 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 19/2001 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 21/2001 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 22/2001 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 29/2001 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 1/2002 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 3/2002 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 5/2002 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 8/2002 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 9/2002 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 12/2002 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 13/2002 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 16/2002 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 23/2002 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 29/2002 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 2/2003 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 3/2003 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 9/2003 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 10/2003 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 13/2003 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 16/2003 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 17/2003 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 19/2003 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 22/2003 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 29/2003 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 35/2003 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 1/2004 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 4/2004 Sb. hl. m. Prahy,  obecně závazné vyhlášky č. 8/2004 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 9/2004 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 11/2004 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 12/2004 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 16/2004 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 17/2004 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 22/2004 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 25/2004 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 3/2005 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 5/2005 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 8/2005 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 10/2005 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 12/2005 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 14/2005 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 18/2005 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 22/2005 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 25/2005 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 29/2005 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 1/2006 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 2/2006 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 7/2006 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 8/2006 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 10/2006 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 12/2006 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 17/2006 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 25/2006 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 1/2007 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 3/2007 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 4/2007 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 6/2007 Sb. hl. m. Prahy,  obecně závazné vyhlášky č. 8/2007 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č.  10/2007 Sb. hl. m. Prahy,  obecně závazné vyhlášky č. 13/2007 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 14/2007 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 15/2007 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 1/2008 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 4/2008 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 6/2008 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 7/2008 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 9/2008 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 13/2008 Sb. hl. m. Prahy a obecně závazné vyhlášky č. 16/2008 Sb. hl. m. Prahy, se mění takto:

 

1. V příloze č. 7 části A se v části Praha 3 na konci doplňuje tento výčet: 

„Žižkov                          934                        2904

  Žižkov                        964/2                        707

  Žižkov                        964/3                        478

  Žižkov                        964/4                        402

  Žižkov                        964/5                        253

  Žižkov                        964/6                        279 

  Žižkov                        964/7                        274

  Žižkov                        964/9                          11

  Žižkov                        964/10                        12

  Žižkov                        964/11                        57

  Žižkov                        964/12                        25

  Žižkov                        964/13                        20

  Žižkov                        964/14                        40

  Žižkov                        1659/2                        343

  Žižkov                        1829/2                        362

  Žižkov                        1829/3                        407

  Žižkov                        1829/4                        325

  Žižkov                        1829/5                        263

  Žižkov                        1829/6                        271

  Žižkov                        1829/7                        24

  Žižkov                        1829/8                        51

  Žižkov                        1829/9                        279

  Žižkov                        1829/10                      115

  Žižkov                        1845                           239

  Žižkov                        1852/1                        62

  Žižkov                        1852/2                        362

  Žižkov                        1852/3                        19

  Žižkov                        1855/2                        408

  Žižkov                        1855/3                        330

  Žižkov                        1855/4                        263

  Žižkov                        1855/5                        262

  Žižkov                        1856/2                        362

  Žižkov                        1856/3                        408

  Žižkov                        1856/4                        332

  Žižkov                        1856/5                        268

  Žižkov                        1856/6                        273

  Žižkov                        1856/7                        5

  Žižkov                        1870/2                        232

  Žižkov                        1870/3                        324

  Žižkov                        1870/4                        322

  Žižkov                        1870/5                        271

  Žižkov                        1870/6                        13

  Žižkov                        1870/7                        30

  Žižkov                        1870/10                      13

  Žižkov                        1870/21                      38

  Žižkov                        1870/22                      15

  Žižkov                        1870/24                      17

  Žižkov                        1877/2                        107

  Žižkov                        1887/1                        66

  Žižkov                        1887/2                        280

  Žižkov                        1887/3                        313

  Žižkov                        1887/4                        303

  Žižkov                        1887/5                        201

  Žižkov                        1887/6                        202

  Žižkov                        1887/33                        42

  Žižkov                        1887/34                      190

  Žižkov                        1887/35                        32

  Žižkov                        1887/36                        49

  Žižkov                        1890/1                          54

  Žižkov                        1896/1                      1348

  Žižkov                        1896/2                        272

  Žižkov                        1896/3                        285

  Žižkov                        1896/4                        235

  Žižkov                        1896/5                        432

  Žižkov                        1896/6                        100

  Žižkov                        1896/7                        314

  Žižkov                        1896/8                        115

  Žižkov                        1896/14                      257

  Žižkov                        1896/31                      136

  Žižkov                        1896/32                        91

  včetně staveb,  terénních a sadových  úprav  a  drobné architektury  na  pozemcích, které  nejsou  předmětem    zápisu v KN“.

 

2. V příloze č. 7 části A se v části Praha 5 na konci doplňuje tento výčet:

 „Košíře                        1168                        360

  Košíře                        1197                        174

  Košíře                        1198                        287                        62                   

  Košíře                        1199                        153

  Košíře                        1992/25                   699

  Košíře                        1992/26                   359

  Košíře                        1992/27                   515

  Košíře                        1992/28                     41

  Košíře                        1992/29                   267                 

  Košíře                        2002/4                     521

  Košíře                        2020/2                         6

  včetně  staveb,  terénních a sadových  úprav  a drobné architektury  na  pozemcích, které  nejsou  předmětem zápisu v KN“.

 

3. V příloze č. 7 části A se v části Praha 12 na konci doplňuje tento výčet:

„Modřany                        1021                                77

  Modřany                        1022                               152                 

  Modřany                        1023                               105                 

  Modřany                        1024                               197

  Modřany                        4137/208                        10905

  Modřany                        4137/217                        166

  Modřany                        4137/218                        4124

  Modřany                        4137/219                        245

  Modřany                        4137/220                        2458

  Modřany                        4137/222                        53

  Modřany                        4137/223                        19

  Modřany                        4137/224                        146

  Modřany                        4137/225                        17

  Modřany                        4137/226                        144

  Modřany                        4137/227                        16

  Modřany                        4137/228                        137

  Modřany                        4137/229                        17

  Modřany                        4137/230                        71

  Modřany                        4137/231                        34

  Modřany                        4137/232                        51

  Modřany                        4137/233                        53

  Modřany                        4137/234                        54

  Modřany                        4137/235                        18

  Modřany                        4137/242                        964

  Modřany                        4137/245                        695

  Modřany                        4137/246                        72

  Modřany                        4137/247                        228

  Modřany                        4137/248                        98

  Modřany                        4137/250                        1103

  Modřany                        4137/251                        1301

  Modřany                        4137/254                        332

  Modřany                        4137/255                        851

  Modřany                        4137/257                        1226

  Modřany                        4137/286                        250

  Modřany                        4400/46                          495

  Modřany                        4400/47                         122

  Modřany                        4400/48                         400

  Modřany                        4400/50                         213

  Modřany                        4400/54                         1494

  Modřany                        4400/55                          622

  Modřany                        4400/157                        433

  Modřany                        4400/158                        3323

  Modřany                        4400/159                        5

  Modřany                        4400/160                        10

  Modřany                        4400/161                        6

  Modřany                        4400/171                        1326

  Modřany                        4400/172                        408

  Modřany                        4400/173                        704

  Modřany                        4400/174                        52

  Modřany                        4400/175                        76

  Modřany                        4400/176                        80

  Modřany                        4400/177                        77

  Modřany                        4400/178                        80                   

  Modřany                        4400/179                        592

  Modřany                        4400/186                        1923

  Modřany                        4400/192                        1200

  Modřany                        4400/212                        562

  Modřany                        4400/214                        154

  Modřany                        4400/218                        60

  Modřany                        4400/223                        4193

  Modřany                        4400/229                        563

  Modřany                        4400/235                        599

  Modřany                        4400/250                        460

  Modřany                        4400/252                        1130

  Modřany                        4400/260                        2864

  Modřany                        4400/261                        324

  Modřany                        4400/262                        215

  Modřany                        4400/263                        86

  Modřany                        4400/417                        7037

  Modřany                        4400/419                        202

  včetně  staveb,  terénních a sadových  úprav  a  drobné architektury  na  pozemcích, které nejsou předmětem zápisu v KN“.

 

4. V příloze č. 7 části A  se v části  Praha 13  na konci doplňuje tento výčet:

„Třebonice                              

1 ks požárního vozidla  (dopravní dodávkový automobil) v pořizovací hodnotě  1 143 938 Kč“.

 

5. V příloze č. 7 části A se v části Praha  14 na konci doplňuje tento výčet:

„Hloubětín                        807/2                        167

včetně staveb terénních a sadových úprav, které nejsou předmětem zápisu do KN“.

 

6. V příloze č. 7 části A  se v části Praha – Dolní Měcholupy  na konci doplňuje tento výčet:

„Dolní Měcholupy

1 ks požárního vozidla  (dopravní dodávkový automobil) v pořizovací hodnotě  1 143 938 Kč“.

 

7. V příloze č. 7 části A  se v části Praha  - Koloděje  na konci doplňuje tento výčet:

„Koloděje

1 ks požárního vozidla  (dopravní dodávkový automobil) v pořizovací hodnotě  1 143 938 Kč“.

 

8. V příloze č. 7 části A se v části Praha - Křeslice na konci doplňuje tento výčet:

„Křeslice                        272/159                        630

včetně staveb terénních a sadových úprav, které nejsou předmětem zápisu do KN“.

 

9. V příloze č. 7 části A  se v části Praha  - Lipence  na konci doplňuje tento výčet:

„Lipence                                 

1 ks požárního vozidla  (dopravní dodávkový automobil) v pořizovací hodnotě  1 143 938 Kč“. 

 

  10. V příloze č. 7 části B se v části  Praha  5 se slova:

  „Smíchov                    2364/2             216                 

  včetně staveb bez č.pop. a terénních a sadových úprav na pozemku, které nejsou předmětem   zápisu v KN“

  nahrazují slovy:

  „Smíchov                   2364/4              202

  včetně staveb, terénních a sadových úprav na pozemku, které nejsou předmětem zápisu   v KN“.

 

11. V příloze č. 7 části B se v části  Praha  5  na konci doplňuje tento výčet:

„Košíře                        1512/25                         68

  Košíře                        1512/26                        1092

  Košíře                        1512/28                        3924

  Košíře                        1512/29                        30

  Košíře                        1512/30                        141

  včetně  staveb, terénních a sadových  úprav  na  pozemcích, které nejsou  předmětem     zápisu v KN“.

 

12. V příloze č. 7 části B se v části  Praha 10  na konci doplňuje tento výčet:

„Michle                        2714/1                          26

 Michle                        2715/3                          137“.

 

13. V příloze č. 10 se za bod 4 vkládá bod 5, který včetně nadpisu zní:

„5. Městská část Praha 3

 

a) Vymezeným majetkem se rozumí:

kat. území                        parc. číslo                            výměra (m2)

Žižkov                                934                                      2904

 

b) Městská  část  Praha 3  se  zavazuje,  že   nebude  porušena  provozuschopnost  a funkčnost úkrytu CO  pod pozemkem parc.č. 934, včetně  nasávacích míst  a  nouzového  výlezu,  které  jsou  umístěny   na  ploše  nad úkrytem a jsou nedílnou součástí úkrytu.“.

 

Dosavadní body 5 až 33 se označují jako body 6 až 34.

 

14. V příloze č. 10 se za bod 7 vkládá bod 8, který včetně nadpisu zní:

„8.  Městská část Praha 5  

 

a) Vymezeným majetkem se rozumí:

 kat. území                    parc. číslo                výměra (m2)              č.pop.

„Košíře                        1168                        360

  Košíře                        1197                        174

  Košíře                        1198                        287                           62

  Košíře                        1199                        153

  Košíře                        1992/25                   699

  Košíře                        1992/26                   359

  Košíře                        1992/27                   515

  Košíře                        1992/28                   41

  Košíře                        1992/29                   267

  Košíře                        2002/4                     521

  Košíře                        2020/2                     6

 

b) Městská část Praha 5  je  povinna  ve lhůtě  do 30 dnů  ode dne  uzavření  kupní  smlouvy  na  pozemky s třetí osobou poskytnout  na účet  hlavního města Prahy 50 %  z celkové  prodejní  ceny  pozemků,   přičemž  prodej  bude uskutečněn  minimálně  za cenu zjištěnou  podle  zvláštního  předpisu  nebo  za kupní cenu,  pokud bude tato vyšší než cena zjištěná.

 

c) Městská část Praha 5 se zavazuje, že po  realizaci  stavby  chodníku  na částech  pozemků parc.č. 1197 a 1198 v k.ú. Košíře zajistí oddělovací geometrický plán a  požádá hlavní město Prahu  o odejmutí  stavby chodníku a nově oddělených pozemků zastavěných touto stavbou, ze svěřené správy, a to ve lhůtě do 90 dnů od  nabytí  právní  moci kolaudačního rozhodnutí na stavbu.“.

   

Dosavadní body 8 až 34 se označují jako body 9 až 35.

 

15. V příloze č. 10 se za bod 27 vkládá bod 28, který včetně nadpisu zní:

„28. Praha - Křeslice

 

a) Vymezeným majetkem se rozumí:

kat.území                        parc. číslo                        výměra (m2)    

 

Křeslice                          272/159                              630

 

b) Městská část Praha - Křeslice se zavazuje, že v souladu se smlouvou o bezúplatném převodu pozemku č. 1001980701, uzavřenou mezi Pozemkovým fondem České republiky a hlavním městem Prahou dne 28. 11. 2007, a se smlouvou o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene č. 18C06/01, uzavřenou mezi Pozemkovým fondem České republiky a PREdistribuce, a.s., dne 31. 7.2006, uzavře smlouvu o zřízení věcného břemene.“.

 

Dosavadní body 28 až 35 se označují jako body 29 až 36.

 

 

 

Čl. II

 

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. prosince 2008.

 

 

 

MUDr. Pavel  B é m, v. r.

primátor hlavního města Prahy

 

 

Mgr. Rudolf  B l a ž e k, v. r.

náměstek primátora hlavního města Prahy