Zastupitelstvo hlavního města Prahy se usneslo dne 29. 6. 2006  vydat podle § 17 odst. 3 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, tuto obecně závaznou vyhlášku:

 

 

Čl. I

 

 

      Obecně závazná vyhláška č. 55/2000 Sb. hl. m. Prahy, kterou se vydává Statut hlavního města Prahy, ve znění obecně závazné vyhlášky č. 15/2001 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 18/2001 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 19/2001 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 21/2001 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 22/2001 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 29/2001 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 1/2002 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 3/2002 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 5/2002 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 8/2002 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 9/2002 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 12/2002 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 13/2002 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 16/2002 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 23/2002 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 29/2002 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 2/2003 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 3/2003 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 9/2003 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 10/2003 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 13/2003 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 16/2003 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 17/2003 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 19/2003 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 22/2003 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 29/2003 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 35/2003 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 1/2004 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 4/2004 Sb. hl. m. Prahy,  obecně závazné vyhlášky č. 8/2004 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 9/2004 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 11/2004 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 12/2004 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 16/2004 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 17/2004 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 22/2004 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 25/2004 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 3/2005 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 5/2005 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 8/2005 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 10/2005 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 12/2005 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 14/2005 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 18/2005 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 22/2005 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 25/2005 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 29/2005 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 1/2006 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 2/2006 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 7/2006 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 8/2006 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 10/2006 Sb. hl. m. Prahy, se mění takto:

 

 

1. V příloze č. 7 části A se v části  Praha 2 na konci doplňuje tento výčet:

 

„Nové Město                        1447/4                        686

 včetně staveb bez čísel popisných, terénních a sadových úprav, drobné architektury, které nejsou předmětem zápisu v KN“

 

 

2. V příloze č. 7 části A se v části  Praha 4 na konci doplňuje tento výčet:

 

„Nusle                        1770/7                        514

 Braník                        1921/12                        19

 Braník                        1921/13                        18

 Braník                        1921/14                        18

 Braník                        1921/15                        17

 Braník                        1921/16                        17

 Braník                        1921/17                        18

 Braník                        1921/18                        18

 Braník                        1921/19                        19

 Braník                        1921/20                        19

 Braník                        1921/21                        17

 Braník                        1921/22                        19

 Braník                        1921/23                        18

 Braník                        1921/24                        18

 Braník                        1921/25                        18

 Braník                        1921/26                        17

 Braník                        1921/27                        18

 Braník                        1921/28                        18

 Braník                        1921/29                        19

 Braník                        1921/30                        19

 Braník                        1921/31                        17

 Braník                        1921/40                        19

včetně staveb bez čísel popisných, terénních a sadových úprav, drobné architektury, které nejsou předmětem zápisu v KN“

 

 

3. V příloze č. 7 části A se v části  Praha 5 na konci doplňuje tento výčet:

 

„Košíře                        708/4                        3

  Košíře                        2040/4                        1

  Košíře                        2051/2                        1

  Smíchov                        3794                        333

včetně staveb bez čísel popisných, terénních a sadových úprav, drobné architektury, které nejsou předmětem zápisu v KN“

 

 

4. V příloze č. 7 části A se v části  Praha 9 na konci doplňuje tento výčet:

 

„ Prosek                        1125/2                        107

  Vysočany                        30/22                        2169

  Vysočany                        31                        1809

  Vysočany                        51/8                        506

  Vysočany                        51/18                        118

  Vysočany                        51/23                        105

  Vysočany                        51/24                        97

  Vysočany                        1051                        648

  Vysočany                        1698/2                        99

  Vysočany                        1704                        449

  Vysočany                        1706                        1206

  Vysočany                        1932/2                        2144

  Vysočany                        1939/8                        303

  Vysočany                        1939/9                        150

  Vysočany                        1939/14                        1749

  Vysočany                        1939/16                        1250                                                               

včetně staveb bez čísel popisných, terénních a sadových úprav, drobné architektury, které nejsou předmětem zápisu v KN“

 

 

5. V příloze č. 7 části A se v části  Praha 10 na konci doplňuje tento výčet:

 

„Malešice                        806/230                        779

 Malešice                        806/235                        152

 Malešice                        806/236                        364

 Malešice                        806/252                        595

 Malešice                        806/344                        8159

 Malešice                        806/669                        9

 Malešice                        806/671                        8

 Malešice                        806/673                        9

 Malešice                        806/675                        10

 Malešice                        806/677                        9

 Malešice                        806/682                        124

 Malešice                        806/688                        115

 Malešice                        806/696                        158

 Malešice                        806/702                        9

 Malešice                        806/704                        9

 Malešice                        806/706                        9

 Malešice                        806/708                        8

 Malešice                        806/710                        8

 Malešice                        806/712                        9

 Vršovice                        1431/15                        1

 Vršovice                        1536/4                        430

 Vršovice                        1537/5                        4

 Vršovice                        1688/6                        78

 Vršovice                        1689/2                        1317

 Vršovice                        1701/1                        4621

 Vršovice                      2522                      293

 Strašnice                        2244/299                        256

 Strašnice                        2244/300                        2038

 Strašnice                        2244/303                        259

včetně staveb bez čísel popisných, terénních a sadových úprav, drobné architektury, které nejsou předmětem zápisu v KN“

 

 

6. V příloze č. 7 části A se v části  Praha 12 na konci doplňuje tento výčet:

 

„Modřany                      4117/38                      85

  Modřany                      4137/55                      534

  Modřany                      4137/56                      251

  Modřany                      4137/57                      77

  Modřany                      4137/58                      366

  Modřany                      4137/191                      1231

  Modřany                      4137/193                      251

včetně staveb bez čísel popisných, terénních a sadových úprav, drobné architektury, které nejsou předmětem zápisu v KN“

 

 

7. V příloze č. 7 části A se v části  Praha 13 na konci doplňuje tento výčet:

 

„Stodůlky                        73/4                        1159

 Stodůlky                        73/2                        1286

 Stodůlky                        75                        15

 Stodůlky                        2131/146                        277

 Stodůlky                        2131/147                        277

 Stodůlky                        2131/151                        280

 Stodůlky                        2131/152                        267

 Stodůlky                        2131/160                        277

 Stodůlky                        2853                        268

 Stodůlky                        2996                        295

 Stodůlky                        2997                        255

 Stodůlky                        2998                        275

 Stodůlky                        3000                        266

 Stodůlky                        3002                        301

 Stodůlky                      3003                      262

včetně staveb bez čísel popisných, terénních a sadových úprav, drobné architektury, které nejsou předmětem zápisu v KN“

 

 

8. V příloze č. 7 části A se v části  Praha 17 na konci doplňuje tento výčet:

 

„Řepy                        1234/35                        247                                         

  Řepy                        1234/54                        313

  Řepy                        1234/55                        310

  Řepy                        1234/56                        314

  Řepy                        1293/929                        71

  Řepy                        1293/547                        293

  Řepy                        1293/560                        292

  Řepy                        1293/561                        292

  Řepy                        1293/562                        293

  Řepy                        1293/563                        293

  Řepy                        1238/34                        11

  Řepy                        1238/44                        115

  Řepy                        1241/38                        18

  Řepy                        1241/41                        204

  Řepy                        1241/42                        304

  Řepy                        1241/45                        220

  Řepy                        1241/46                        218

  Řepy                        1241/47                        218

  Řepy                        1241/48                        212

  Řepy                        1754                        64

  Řepy                        1898                        123

  Řepy                        1765                  291“

 

 

9. V příloze č. 7 části A se v části  Praha – Křeslice  na konci doplňuje tento výčet:

 

„Křeslice                        97/15                        167

 Křeslice                        240/5                        105

včetně staveb bez čísel popisných, terénních a sadových úprav, drobné architektury, které nejsou předmětem zápisu v KN“

 

 

10. V příloze č. 7 části A se za část Praha–Libuš  vkládá nová část Praha – Lysolaje, která včetně nadpisu zní:

 

„Praha - Lysolaje

   Lysolaje                        556/1                        3007

   Lysolaje                        558/1                        2025               

   Lysolaje                        558/2                        119

   Lysolaje                        558/3                        81

   Lysolaje                        461/5                        20

včetně staveb bez čísel popisných, terénních a sadových úprav, drobné architektury, které nejsou předmětem zápisu v KN“

 

 

11. V příloze č. 7 části A se za část Praha – Lysolaje  vkládá nová část Praha – Nebušice, která včetně nadpisu zní:

 

„Praha – Nebušice

  Nebušice                        807/2                        132

včetně staveb bez čísel popisných, terénních a sadových úprav, drobné architektury, které nejsou předmětem zápisu v KN“

 

12. V příloze č. 7 části A se za část Praha – Nebušice vkládá nová část Praha – Nedvězí, která včetně nadpisu    zní:

 

„Praha – Nedvězí

 Nedvězí                        8/2                        13

 Nedvězí                        8/3                        1

včetně staveb bez čísel popisných, terénních a sadových úprav, drobné architektury, které nejsou předmětem zápisu v KN“

 

 

13. V příloze č. 7 části B se v části  Praha 2  na konci doplňuje tento výčet:

 

„Nové Město                      1447/4                      1078

včetně staveb bez čísel popisných, terénních a sadových úprav, drobné architektury, které nejsou předmětem zápisu v KN“

 

 

14. V příloze č. 7 části B se v části  Praha 4  na konci doplňuje tento výčet:

 

„Michle                        1020/1                        250

včetně staveb bez čísel popisných, terénních a sadových úprav, drobné architektury, které nejsou předmětem zápisu v KN“

 

 

15. V příloze č.7 části B se za část Praha–Lochkov  vkládá  nová část Praha–Lysolaje, která včetně nadpisu zní:

 

„ Praha – Lysolaje

Lysolaje                                        

stavby vodohospodářského majetku nacházející se  v k.ú. Lysolaje v pořizovací  hodnotě 15.913.424,- Kč“

 

 

16. V příloze č.7 části B se v části Praha–Suchdol na konci doplňuje tento výčet:

 

„Suchdol         

stavby vodohospodářského majetku nacházející se v k.ú. Suchdol v pořizovací hodnotě  761.307,- Kč“

 

 

 

Čl. II

 

 

V obecně závazné vyhlášce č. 2/2006 Sb. hl.m. Prahy, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 55/2000 Sb. hl.m. Prahy, kterou se vydává Statut hlavního města Prahy, ve znění pozdějších předpisů, se v Článku I bod 5 zrušuje.

Dosavadní body  6 až 16 se označují jako body 5 až 15.

 

 

Čl. III

 

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. srpna 2006.

 

 

 

 

 

MUDr. Pavel  B é m , v. r.

primátor hlavního města Prahy

 

 

 

 

 

Mgr. Rudolf  B l a ž e k , v. r.

náměstek primátora hlavního města Prahy