Zastupitelstvo hlavního města Prahy se usneslo dne 21. 12. 2006  vydat podle § 44 odst. 3 písm. d) zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, a § 178 odst. 2  písm. b) zákona č.  561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), tuto obecně závaznou vyhlášku:

 

 

§ 1

Školské obvody základních škol zřízených městskými částmi jsou stanoveny v příloze  k této vyhlášce.

§ 2

 

Obecně  závazná  vyhláška  č. 28/2003  Sb. hl. m. Prahy, o spádových oblastech základních škol, se zrušuje.

 

§ 3

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 15. ledna 2007.

 

MUDr. Pavel B é m , v. r. 

primátor hl. m. Prahy

 

Mgr. Rudolf B l a ž e k , v. r.

náměstek primátora hl. m. Prahy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                  

                    Příloha k obecně závazné vyhlášce č.22/2006 Sb. hl. m. Prahy

 

 

Městská část Praha 1

 


 

Malostranská základní škola, Praha 1, Josefská 7


Besední                                                               

Břetislavova

Cihelná

Černínská

Diskařská          

Dlabačov                                                                                        Dražického                                          

Dražického náměstí              

Gogolova

Harantova

Hellichova

Hrad I. nádvoří

Hrad II. nádvoří

Hrad III. nádvoří

Hradčanské náměstí

Hradební

Hroznová

Chotkova

Jánská

Jánský vršek

Jelení - lichá č.

Jiřská

Josefská

Kanovnická

Kapucínská

Karmelitská

Keplerova - sudá č.

Klárov

Kosárkovo nábřeží

Lázeňská

Letenská

Loretánská

Loretánské náměstí

Malostranské nábřeží

Malostranské náměstí

Maltézské náměstí

Mariánské hradby

Míšeňská

Mostecká

Na Baště svatého Tomáše - lichá č. 3 – 11

Na Kampě

Na Náspu

Na Opyši

nábřeží Edvarda Beneše

Nebovidská

Nerudova

Nosticova

Nový svět

Pelclova

Pod Bruskou

Pohořelec

Prokopská

Radnické schody

Říční

Saská

Sněmovní

Staré zámecké schody

Strahovská

Strahovské nádvoří

Střelecký ostrov

Šeříková

Šporkova

Tržiště

Thunovská

Tomášská

U Bruských kasáren

U Brusnice

Újezd

U Kasáren

U Lanové dráhy

U Lužického semináře

U Prašného mostu

U Sovových mlýnů

Úvoz

U Zlaté studně

U Železné lávky

Valdštejnská

Valdštejnské náměstí

Velkopřevorské náměstí

Vikářská

Vítězná - sudá č.

Vlašská

Všehrdova

Zámecká

Zámecké schody

Zlatá ulička u Daliborky


 

 

 

 

 

specializované třídy pro žáky se specifickými vývojovými poruchami učení :

 

území městské části Praha l

 

 

Základní škola Brána jazyků, Praha 1, Mikulandská 5

Černá                                                                                                   Pštrossova

Křemencova                                                                                       Purkyňova

Lazarská - lichá č. 1 - 5                                                                     Slovanský ostrov

Magdalény Rettigové                                                                             Spálená - lichá č. a  sudá č .4 - l8

Masarykovo nábřeží - č. 12 - 38                                                            Šítkova

Mikulandská                                                                                      V Jirchářích

Myslíkova  -  lichá č.                                                               Vladislavova - lichá č.

Národní -  sudá č.                                                                             Vojtěšská.

Opatovická                                                                                         Voršilská

Ostrovní                                                                                             

 

třídy s rozšířenou výukou jazyků (od 3. ročníku) :

 

území městské části Praha l

 

Základní škola náměstí Curieových,  Praha 1, nám. Curieových  2

Anežská


Benediktská

Bílkova                                                

Břehová                                              

Celetná -  lichá č.

Červená                                               

Dlouhá                                                

Dušní                                                   

Dvořákovo nábřeží

Elišky Krásnohorské     

Haštalská                             

Haštalské náměstí                               

Jáchymova                          

Jakubská                                             

Kaprova - lichá č.                               

Klášterská                            

Kostečná                                                            

Kozí                                                                     

Králodvorská                                     

Maiselova

Malá Klášterská

Malá Štupartská

Masná

Na Františku

Na Rejdišti

náměstí  Curieových

náměstí Jana Palacha

náměstí Republiky - č.p. 1081, 660, 1090

Pařížská

Rámová

Revoluční - lichá č.

Rybná

Řásnovka

Salvátorská

l7. listopadu

Staroměstské náměstí - č.p. 603 - 606, 608,

                                            930, 932, 934

Široká

Štupartská

Templová

Týn

Týnská

Týnská ulička

U Milosrdných                     

U Obecního domu

U Obecního dvora

U Prašné brány

U Radnice č. 5

U Staré školy

U Starého hřbitova

U Svatého ducha

V Kolkovně

Valentinská - č. 10, 12- 14

Vězeňská

Za Haštalem

Žatecká - č.  5,  7-10, 12,14


 

třídy s rozšířenou výukou jazyků  (od 3. ročníku):

 

území městské části Praha l

 

Základní škola J. Gutha-Jarkovského, Praha 1, Truhlářská 22

 


Barvířská

Biskupská

Biskupský dvůr

Havlíčkova

Helmova

Hybernská - lichá č.

Klimentská

Lannova

Lodecká

Lodní mlýny

Mlynářská

Na Florenci - lichá č.

Na Poříčí

nábřeží Ludvíka Svobody

náměstí Republiky - č.p. 1037,1077-1079

Nové mlýny

Novomlýnská

Petrská

Petrské náměstí

Půtova

Revoluční - sudá č.

Samcova

Soukenická

Stárkova

Těšnov - lichá č.

Truhlářská

U Nemocenské pojišťovny

V Celnici

Zlatnická


 

třídy s rozšířenou výukou jazyků (od 3. ročníku):

 

území městské části Praha l

 

Základní škola Uhelný trh,  Praha 1, Uhelný trh 4


Alšovo nábřeží

Anenská

Anenské náměstí

Bartolomějská

Betlémská

Betlémské náměstí

Boršov

Celetná - sudá č.

Divadelní

28. října

Havelská

Havelská ulička

Havířská

Husova

Jalovcová

Jilská

Jungmannovo náměstí

Kamzíková

Kaprova - sudá č.

Karlova

Karolíny Světlé

Konviktská

Kožná

Krocínova

Křižovnická

Křižovnické náměstí

Liliová

Linhartská

Malé náměstí

Mariánské náměstí

Martinská

Melantrichova

Michalská

Na Můstku

Na Perštýně

Na Příkopě - lichá č.

Na Zábradlí

Náprstkova

Národní - lichá č.

Novotného lávka

Ovocný trh

Perlová

Platnéřská

Provaznická

Průchodní

Rytířská

Řetězová

Semínářská

Skořepka

Smetanovo nábřeží

Staroměstské náměstí - č.p. 3, 5-9, 19-22,461,462

                        475,478,480,481,483,516,549-552

Stříbrná

U Dobřenských

U Radnice - lichá č.l -3 a  sudá č.

Uhelný trh

V Kotcích

Valentinská - č. l - 9,  11

Vejvodova

Veleslavínova

Zlatá

Žatecká - č. 1 - 4,  6

Železná


 

třídy s rozšířenou výukou matematiky a přírodovědných předmětů (od 6. ročníku):

 

území městské části Praha l

          

 

 

 

 

 

Základní škola Vodičkova,  Praha 1, Vodičkova 22


Bolzanova

Čelakovského sady

Dlážděná

Hybernská -  sudá č.

Charvátova

Jeruzalémská       

Jindřišská             

Jungmannova

Karlovo náměstí - č. 24 -26

Krakovská

Lazarská - č. 7

Mezibranská - lichá č. 47 - 69

Na Příkopě - sudá č.            

Na Struze

Navrátilova

Nekázanka

Palackého

Panská

Politických vězňů

Olivova

Opletalova

Příčná

Růžová

Řeznická

Senovážná

Senovážné náměstí

Spálená - č.p. 63

Školská

Štěpánská - lichá č. 17 - 65, sudá  č. 12 - 44

U Bulhara -  lichá č.

U Čelakovského sadů

U Půjčovny

V Cípu

V Jámě

Václavské náměstí

Ve Smečkách

Vladislavova - sudá č.

Vodičkova - lichá č. 9 - 41,sudá č.

Washingtonova

Wilsonova

Žitná - lichá č.


                                        

třídy s rozšířenou výukou výtvarné výchovy:

území městské části Praha 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Městská část Praha 2

 

Základní škola,  Praha 2, Botičská 8


Albertov - lichá č. l - 7, sudá č. 2 -  4

Apolinářská  -  lichá č. 1 -  5

Botičská

Čiklova

Hostivítova

Jaromírova - lichá č. 1 – 45

K Rotundě

Krokova

Libušina

Lumírova

Na Děkance

Na Hrobci 

Na Slupi

Na Výtoni

Neklanova

Nezamyslova

Oldřichova

Ostrčilovo náměstí 

Plavecká

Podskalská

Přemyslova

Rašínovo nábřeží  - sudá č. 30 - 40

Sekaninova

Slavojova

Soběslavova

Spytihněvova

Svatoplukova

Svobodova

Trojická

V Pevnosti

Vinařického

Vratislavova

Vyšehradská  - lichá č. l - 46, sudá č. 2 – 24

 

 


 

třídy s rozšířenou výukou tělesné výchovy (kopaná):  

 

území hlavního města Prahy

                                              

Základní škola,   Praha 2, Jana Masaryka 21


Americká - lichá č. 1 - 15, sudá č. 2 - 18

Bělehradská - lichá č. l9 - 57, sudá č. 22 - 72

Belgická   - lichá č. 1 - 9,  sudá č. 2 - 10

Čermákova 

Francouzská  - sudá č. 26 - 46

Fričova

Havlíčkovy sady

Jana Masaryka

Koperníkova 

Londýnská  -  lichá č. 1 - 13 a sudá č. 2, 10

Máchova 

Na Folimance

Na Kleovce

Na Kozačce

Nad Petruskou

Perucká

Pod Karlovem

Pod Nuselskými schody

Pod Zvonařkou

Rejskova

Rybalkova - sudá č. 2 - 14

Sarajevská

Šafaříkova

Šmilovského

U Zvonařky

Varšavská - lichá č. 1 - 23 , sudá č. 2 - 26

Záhřebská - sudá č. 2 - 52

 

 

 


 

 

 

Základní škola s rozšířenou výukou jazyků, Fakultní škola Pedagogické fakulty UK, Praha 2, Kladská 1

 

škola s rozšířenou výukou jazyků (od 3.  ročníku):  

 

území městské části Praha 2

 

 

Základní škola, Praha 2,  Legerova 5


Albertov  - lichá č.  9 - 11, sudá č.  6 -  8

Apolinářská  -  sudá č.  2 - 20

Boženy  Němcové

Benátská

Fügnerovo náměstí

Horská

Jaromírova  -lichá č. 47 - 65, sudá č.  46 - 66

Jugoslávská - lichá č. 1 - 11, sudá č. 2 -  8

Kateřinská - č.l, sudá č. 2 - 10,  16 - 28

Ke Karlovu -  lichá č.1 - 15, sudá č. 2 - 22

Koubkova

Legerova  -  lichá č. 3 - 53, sudá č.  2 - 58

Lublaňská

Na Bojišti  - sudá č. 2 -  28

Pod Větrovem

Rumunská - lichá č. l - l9, sudá č. 2 - 20

Sokolská - lichá č. l - 33, sudá č. 4 - 56

Studničkova

Tylovo náměstí

Tyršova

Viničná

Vocelova -  sudá č. 2 - 12

Wenzigova

 

 


 

dyslektické třídy: 

 

území městské části Praha 2

 

Základní škola,  Praha 2, Londýnská 34


Americká - lichá č. 17 - 43

Anglická   - sudá č.12 - 30

Bělehradská  - lichá č.59 - 95, sudá č. 74 -130

Belgická  - lichá č. l1 - 37, sudá č. 12 - 42

Bruselská

Jugoslávská - lichá č. 13 - 29,  sudá č. 10 - 22

Londýnská  - lichá č. l5 - 83, sudá č. 12 - 62

náměstí  Míru  č. 1 - 3, č. 15 - 20

Rumunská - lichá č. 21 - 35,sudá č. 22 - 36

Uruguayská - lichá č. 1 -  9, sudá č.  2 - 10

Záhřebská  - lichá č. 1 - 27


 

Základní škola,  Praha 2, Na Smetance  1


Anny Letenské - lichá č. 1 - 17

Anglická - lichá č. 1 -  25

Balbínova

Budečská – lichá č. 37 - 47, sudá č. 36 – 48

Čechovská

Čelakovského sady - sudá č. 8 - 12

Helénská 

Chopinova

Ibsenova  - lichá č. 1 -  7

Italská  - lichá č. 1 - 45, sudá č. 2 – 34

Krkonošská

Kunětická

Mánesova – lichá č. 1 - 23, č. 25 - 89,

sudá č. 2 – 26, č. 28-94

Na Smetance

Na Švihance

nám. Jiřího z Poděbrad 

náměstí  Míru -  sudá č. 2 - 6

Polská

Rubešova

Římská - lichá č. 3 - 37,sudá č.  2 - 36

Slavíkova – lichá č. 1 - 29

Škrétova

Španělská

Třebízského

U Kanálky

Vinohradská  - lichá č. 11 - 33, 43 - 99,

sudá č. 6 - 30,  č. 40 -54

Vozová

 

 

 


 

 


třídy s rozšířenou výukou matematiky a přírodovědných předmětů:


 

území hlavního města Prahy

 

 


 

 

Základní škola a Mateřská škola, Praha 2, Resslova 10

Dittrichova


Dřevná   

Gorazdova

Jenštejnská

Jiráskovo náměstí

Ladova

Lazarská  - všechna sudá č.

Masarykovo nábřeží

Myslíkova  - sudá č. 2 - 32

Na Hrádku

Na Moráni

Na Poříčním právu 

Na Zbořenci

Náplavní 

Odborů

Omladinářů  

Palackého náměstí

Pod Slovany 

Rašínovo nábřeží  - sudá č.  42 - 78

Resslova

Trojanova

U Nemocnice

Václavská

Vodičkova  - lichá č. 1 - 7

Vyšehradská  -  lichá č. 49 - 53, sudá č. 26 - 28 Záhořanského

 

 


 

třídy s rozšířenou výukou tělesné výchovy (basketbal):

 

území hlavního města Prahy

 

Základní škola,  Praha 2,  Sázavská 5


Anny  Letenské - sudá č. 2 - 10

Americká  - sudá č. 20 - 46

Blanická

Budečská  - lichá č. 1- 35, sudá č. 2 - 32

Francouzská - lichá č.1 - 33, sudá č. 2 - 24

Ibsenova   č. 2

Korunní  - lichá č. 1 - 37, sudá č.  2 – 38

Moravská – lichá č. 1- 31, sudá č. 2 - 24

nám. Jiřího z Poděbrad

náměstí Míru č. 7 - 14

Římská  - lichá č. 39 - 45, sudá č. 38 - 46

Sázavská - lichá č.1 – 25, sudá 2 - 34

Slezská – lichá č.  l - 21, sudá č. 2 - 36

Šubertova

U Tržnice

Uruguayská  - lichá č. 11 - 21, sudá č.  12 - 22

Varšavská  - lichá č. 25 - 35, sudá č. 28 - 40

Vinohradská - sudá č. 32 - 36

Záhřebská  - lichá č. 29 - 43

 


třídy s rozšířenou výukou tělesné výchovy (plavání, gymnastika) :

území hlavního města Prahy

 

        

Základní škola,  Praha 2,  Slovenská 27


Chodská

Kladská 

Korunní - lichá č. 39 - 65, sudá č. 40 - 64

Lužická

Moravská  - lichá č. 33 - 45, sudá č. 26 - 52

Slezská - sudá č. 38 - 64

Slovenská

Šumavská

 


 

třídy s rozšířenou výukou anglického jazyka: 

 

území městské části Praha 2

 

Základní škola u sv. Štěpána,  Praha 2,  Štěpánská 8


Anglická - sudá č. 2 - 10

Hálkova

Ječná

Karlovo náměstí

Kateřinská - lichá č. 3 - 21, sudá č. 30 - 42

Ke Karlovu  - lichá č. 17 - 21, č. 24

Legerova  - lichá č. 55 - 65, sudá č. 60 - 82

Lipová

Malá Štěpánská 

Melounová

Mikovcova

Na Bojišti  -  lichá č. 1 - 17

Na Rybníčku

Salmovská

Sokolská - lichá č. 27 - 45, sudá č. 58 - 68

Štěpánská  -  lichá č. 1 - 5, sudá č. 2 - 10

V Tůních

Vocelova - lichá č. 1 - 11

Žitná  - všechna sudá č.


 

Městská část Praha 3

                                               

Základní škola,  Praha 3,  nám. Jiřího z Lobkovic 22


Boleslavská

Čáslavská

Hollarovo náměstí

Horní Stromky

Hradecká

Chrudimská

Izraelská

Jičínská - lichá č. 1-7, sudá č.2-10

Korunní - lichá č. 123-l33

Kouřimská

Květná

Libická - sudá č.

náměstí Jiřího z Lobkovic

Písecká

Slezská - lichá č. 85-129, sudá č. 122 - 146            

Soběslavská

Šrobárova - lichá čísla

U Vinohradské nemocnice

U Vinohradského hřbitova

V Horní Stromce

Vinohradská - lichá č.129- 153,

                       sudá  č. 114 - 200

Votická

Zásmucká


 

třídy s rozšířenou výukou tělesné výchovy:

 

území hlavního města Prahy

 

Základní škola,  Praha 3, Havlíčkovo nám. 300/10


Blahníkova

Bořivojova - lichá č. 25-73,sudá č. 34-80

Cimburkova

Čajkovského

Dalimilova

Havlíčkovo náměstí

Husinecká

Husitská

Chelčického  - lichá č. 1-7, sudá č. 2-18

Chlumova

Chvalova

Jeronýmova

Koněvova - lichá č. 1-13, sudá č. 2-28

Kostnické náměstí

Lipanská                                              

                                                                                                       Milíčova

Orebitská

Pod Vítkovem

Prokopova

Prokopovo náměstí

Příběnická

Roháčova - lichá č. 1-19,sudá č. 2 -22

Rokycanova

Sabinova

Seifertova  -lichá č. 59-97,sudá č. 34-50

Štítného

Táboritská - lichá č. l-25, sudá č.2-18

Tachovské náměstí

Trocnovská

U Božích bojovníků


 

Základní škola,  Praha 3, Chelčického 43/2641

Baranova

Blahoslavova

Bořivojova  - sudá č. 2-32

Budovcova

Českobratrská

Jagelonská - lichá č. od 23 výše,

                     sudá č. od 24 výše

Jeseniova - lichá č. 1-31, sudá č.  2-30

Jičínská  - lichá č. 9 - 49

Komenského  náměstí

Křišťanova

Lucemburská  - lichá č. od 21 výše,

                    

 

 

 

Lukášova

Olšanská

Olšanské náměstí

Ondříčkova - lichá č. 19-37

Přemyslovská - lichá č. od 28 výše,

                         sudá č. od 29 výše

Roháčova - lichá č. 21-53,sudá č. 24-52

Sauerova                                                                         

Sudoměřská

Táboritská  - sudá č. od  20 výše

Žerotínova  - lichá č.9-21,sudá č. 8-18

Žižkovo náměstí


                       - sudá č. od 24  výše

Základní škola, Praha 3, V Zahrádkách 48/1966

 l. stupeň


Biskupcova - lichá č. 75 - 95,sudá č.62 - 80

Jeseniova  - lichá č. 153 - 159

Koněvova  - sudá č. 208 - 236

Květinková - lichá č. l - 11, sudá č. 2 - 10

Mezi Domky

Na Chmelnici

Na Jarově

Na Mokřině

Na Rovnosti

Na Vackově

Na Viktorce

 

Pod  Jarovem

Pod Chmelnicí

Pod Lipami - lichá č. l - 21, sudá č.2 - 36

Schöfflerova

Strážní  - lichá č.1 - 7, sudá č.2 - 10

U Staré cihelny

V Rozkvětu

V Zahrádkách

V Zeleni

Za Vackovem

 

 


pro 2. stupeň patří tento školský obvod  k ZŠ K Lučinám 18 Základní škola,  Praha 3, Jeseniova 96/2400


Ambrožova

Basilejské náměstí

Biskupcova - lichá č.1 - 73, sudá č. 2 - 60

Buchovcova

Jana Želivského

Jeseniova  - lichá č. 85 - 151, sudá č. 96 - 202

Jilmová

K Červenému dvoru

Koněvova  - sudá č. 108 - 152

Loudova

Malešická

Na Hlídce - lichá č.1 - 9, sudá č. 2 - 8

Na Parukářce

Na Třebešíně

Na Vápence

Rečkova

U Nákladového  nádraží

U Zásobní zahrady

Viklefova

Za Žižkovskou vozovnou - lichá č.1 - 11,

                                            sudá č.2 - 20

Zelenky-Hajského


 

třídy s rozšířenou výukou tělesné výchovy:

 

území hlavního města Prahy

 

Základní škola,  Praha 3, K Lučinám 18/2500


Buková

Habrová

K Chmelnici

K Lučinám

Koněvova - lichá č. od  205 výše,

                    sudá č. od  238 výše

Křivá

Květinková - lichá č. od 13 výše,

                      sudá č. od 12 výše

Luční

Na Balkáně - sudá č. od 68 výše

Na Lučinách

Na Vrcholu

Nad Lukami

Osiková

Pod Lipami - lichá č. od 23 výše,

                      sudá č. od 38 výše

Spojovací - sudá č. 28 - 50

U Kněžské louky

V Jezerách

V Okruží


 

Základní škola, Praha 3, Žerotínova 36/1100


Černínova

Domažlická

Hájkova

Jeseniova  - lichá č. 33-83, sídliště Parukářka

Kališnická

Koldínova

Koněvova - lichá č. 15-101,sudá č.30-106

náměstí Barikád

Ostromečská

Pod Parukářkou

Roháčova - lichá č.55-115,sudá č. 54-96

Tovačovského

V Kapslovně

Žerotínova  - lichá č. 23-61, sudá č. 20-66


 

Základní škola,  Praha 3, nám. Jiřího z Poděbrad  8/1685


Blodkova

Bořivojova  - lichá č. 1 - 23

Jagellonská  - lichá č. 1 - 21, sudá č.  2 - 22

náměstí  Jiřího z Poděbrad

Laubova

Lucemburská  - lichá č.1 - 19, sudá č. 2 - 22

Milešovská

Ondříčkova - lichá č. l - l7, sudá č .2 - 44

Orlická

Přemyslovská  - lichá č. 1 - 27,sudá č. 2 - 26

Radhošťská

Slavíkova  -  sudá č. 2 - 18

Velehradská


 

Základní škola, Praha 3, Perunova 6/975


Kolínská

Korunní - lichá č. 67 - 121

Libická - lichá čísla

Nitranská

Perunova

Řipská

Slezská - lichá č. 23 - 83, sudá č. 66 - 120

U Vodárny - sudá č.

Vinohradská - sudá č. 56 - 112,

                        lichá č. 101 - 127


 

Základní škola Pražačka, Praha 3, Nad Ohradou 25/1700


Hořanská

Hraniční

Koněvova - lichá č. 105 - 203, sudá č. 156 - 194

Kunešova

K Vrcholu

Na Balkáně - sudá č. 2 - 66

Nad Ohradou

Na Hlídce - lichá č. 11 - 23, sudá č. 10 - 22

Na Ohradě

Na Vlastním

Pod Krejcárkem

Pod Vrcholem

Strážní - lichá č. 9 - 27, sudá č. 12 - 28

Šikmá

V Bezpečí

V Domově

Za Žižkovskou vozovnou - od č. 22 výše


 

Základní škola a mateřská škola Jaroslava Seiferta, Praha 3, Vlkova 31/800


Bořivojova - lichá č. 75 - 107, sudá č. 82 - 122

Fibichova

Italská  č. 36, 38

Ježkova

Krásova

Křížkovského

Kubelíkova  - lichá č. 1 - 27, sudá č. 2 - 20

náměstí  Winstona Churchilla

Pospíšilova

Přibyslavská

Řehořova

Seifertova - lichá č. 1 - 57, sudá č. 2 - 32

Sladkovského náměstí

Slavíkova - sudá č. 20 - 30

Ševčíkova

Škroupovo náměstí

U Rajské zahrady

Víta Nejedlého

Vlkova

Zvonařova

 


 

Základní škola, Praha 3, Lupáčova 1/1200

– škola s rozšířenou výukou jazyků (od 3. ročníku)

 

území  městské části Praha 3

 

l. a 2. ročník

Kubelíkova  - lichá č. 29 - 61, sudá č. 22 - 66

Lupáčova


Městská část Praha 4

 

Základní škola s rozšířenou výukou tělesné výchovy, Praha 4, Bítovská 1/1246           


Batelovská

Bítovská

Čerčanská

Hanusova

Hodonínská

Ješetická

Jihlavská

Krumlovská

Kvestorská

Michelská - č.p. 964 -966, l240-1241, 1027

Pelhřimovská

Počátecká

Pod Dálnicí

Pod Vršovickou vodárnou

Přímětická

Sedlčanská

Strmilovská

Třeboňská

Vokáčova

Vyskočilova

Znojemská

Žirovnická


třídy s rozšířenou výukou tělesné výchovy:

 

území městské části Praha 4

 

 

Základní škola s rozšířenou výukou jazyků, Praha 4, Filosofská 3 


Dobrušská

Jílovská lichá  - č. 49-71

Klánova

Ludvíkova  - č. 2- 8

Nad Koupadly     

Nad Zátiším         

U Koupadel

U Lánu

U Propusti

U Vodotoku

V Lučinách

V Zátiší

Ve Lhotce

Židlického


 

území městské části Praha 4

 

 

První jazyková základní škola v Praze 4, Praha 4, Horáčkova 1100

 


Bartákova

Bystřická

Horáčkova

Jeremenkova  - lichá č. 107-153

Květnových bojů

Milevská – pouze lichá čísla

Na Strži lichá - č. 39-61

Stalichova

V Rovinách lichá  - č. 1 - 51


 

škola s rozšířenou výukou jazyků:

 

území městské části Praha 4

 

Základní škola, Praha 4,  Jánošíkova 1300


Bernolákova

Hurbanova

Kukučínova

Mezilesní

Na Borovém 

Na Rovinách        

Na Větrově           

Pod  Krčským lesem              

Ružinovská          

Sulická

Štúrova

U Lesa

V Jehličí

V Pláni

Vídeňská


 

Základní škola U Krčského lesa,  Praha 4,  Jánošíkova 1320


Bohrova

Čimelická

Dobřejovická

Hečkova

Jalodvorská

Jánošíkova

K Výzkumným ústavům

Kunratická

Libušská

Lukešova

Moysesova

Murgašova

Na Okruhu

Na Příčce

Novodvorská - sudá č.10 - 82

Novohrádecká     

Pod Jalovým dvorem

Sládkovičova

Slepá I,II

Tájovského

Trnkova

Třebejická

Toušenská

U Družstva Tempo

V Štíhlách

U Nového dvora

V Lískách

V Zahradní čtvrti                          

Vzdušná (kromě č.8-14,773-774)

 


 

Základní škola s rozšířenou výukou jazyků,  Praha 4,  Jeremenkova 1003 


Bohuslava Martinů

Dvorecké náměstí

Gončarenkova                                                                                     

Hudečkova

Jasná I, II

Jeremenkova bez č. 107-153             

K Vysoké cestě

Ke Klínku

Kovriginova

Kubištova

Na Dobešce

Na Rozhledu                                                                                        

Na Zvoničce I, II

Na Zemance

Nad Lomem

Panuškova

Perlitova

Pod Srázem

Příkrá

Rakousova

Roškotova

Saveljevova

Sitteho

Srázná

Stará cesta

Terasovitá

U Dobešky

U Družstva Práce

U Dubu

U Háje

V Křovinách

V Podhájí

Za Skalkou

Zapadlá


třídy s rozšířenou výukou jazyků:

 

území městské části Praha 4

 

Základní škola, Praha 4,  Jílovská 1100


Filosofská

Frýbortova

Hodkovická  - č.p. 763-768

Jílovská  - č.p. 432

K Novému dvoru

Machovcova

Mikuleckého                                                                                        

Na Výspě - lichá č. 43-47, sudá č. 50-5

Nad Lesním divadlem č.p. 1113-1117, 1353-135

Němčická č.p. 1111-1112

Novodvorská č.p. 401-441, 1004 -1009, 1077-1099,                        

1118-1137, 1150-1165, 1213-1215, 1272-1274

1497,1499

Písnická č.p. 763-768

Psohlavců

Skaláků

U Lázní

U Nás č. 7 – 13

U Nedostatku

Vavřenova

Ve Studeném

Vostrého

Vzdušná

Zálesí

Zátišská

Žalmanova


 

Základní škola s rozšířenou výukou tělesné výchovy,  Praha 4, Jitřní 185


Aksamitova

Havlovického                                                                                      

Jitřní

K Dubinám

Kamenitá

Korandova

Ludvíkova  - lichá č. 3-13

Mezi Lysinami

Mezi Stráněmi

Modřanská

Na Výstupu

Na Dlouhé mezi

Na Dubině

Na Lysinách                                                                                         

Na Výspě - č.p. 437,545

Nad Branickým pivovarem                                                                

Nad Lesem

Nad Pruhy

Nad Údolím

Ohnivcova

Poberova

Pod Kopcem

Pod Lysinami

Polední

Půlnoční

Stavbařů

Táhlá

Talafůsova

U Nás č.p 538,878

V Hodkovičkách

V Podolí

Večerní

Věkova

Vítovcova

Zátiší


třídy s rozšířenou výukou tělesné výchovy:

území hlavního města Prahy

 

Základní škola,  Praha 4,  Jižní IV., 10


Boční I.,II

Božkovská

Čtyřdílná

Hlavní

Holčovická

Jihovýchodní   - všechny ulice I. - IX.

Jihozápadní     - všechny ulice I.-VI.

Jižní                 - všechny ulice  I.-XVI.

Jižní náměstí

Kremnická

Při Trati

Púchovská

Roztylské náměstí

Roztylské sady

Severní - všechny ulice  I.-XI.

Severovýchodní - všechny ulice  I.-VI.

Severozápadní  - všechny ulice I.-VI.

Sliačská  č.p.3019

Trenčínská

Trnavská

Vestavěná

Vrútecká

Zalomená

Zapomenutá

Zastrčená

Zvolenská

Žilinská


 

Základní škola,  Praha 4, Křesomyslova 2

Bartoškova č. 1 – 6

Bělehradská 1 – 18

Boleslavova

Božetěchova                                                                                        

Ctiborova

Ctiradova                                                                                                                                                                                                                                        

Čestmírova

Čiklova

Jaromírova

5. května  - lichá č. 55-63, sudá č. 62 - 72

 

 

 

 

 

Kosmova

Křesomyslova                                                                                     

Mečislavova

Lounských                                                                                           

Mojmírova

Na Bitevní pláni

Na Bučance                                                                                          

Na Fidlovačce     

Na Folimance č. 1 – 23

Na Ostrůvku

Na Pankráci č. 45-59

Na Vítězné pláni

Na Zámecké

nám. Bratří Synků

Nuselská  - lichá č. 1 - 11,  sudá č. 2-14

Oldřichova  - lichá č. 49-57, sudá č. 50 -54

Otakarova

Rejskova

Petra Rezka          

Rostislavova  - lichá č. 21-27, sudá  č. 24-26

Sekaninova 48-68

Spytihněvova

Svatoplukova - sudá čísla

Štětkova č. 20 - 26

U Gymnázia

Vlastislavova

Závišova

Žateckých


 

Škola Kavčí hory – Mateřská škola, Základní škola a Střední odborná škola služeb, Praha 4, K Sídlišti  840


Dvorecká

Dvouramenná                                                                                      

K Sídlišti

Kaplická

Ke Hlásce

Milevská - č. sudá 2 – 14 a 22

Na vrstvách

Nad Cihelnou                                                                                       

Nad Kolonií

Nad Ondřejovem

Nad Pekařkou - od č. 25 výše

Nad Vrstvami

Pod Pekařkou  -  od č. 25 výše

Pujmanové

Terasovitá

V Ondřejově                                                                                         

V Rovinách - č. lichá 53-113

Za Pekařkou


 

Škola Mendíků – Mateřská škola a Základní škola, Praha 4, Mendíků 1


Adamovská         

Bohdalec

Čapkova

Děkanská             

Dolní

Horní

Chodovská

Jívenská               

K Podjezdu          

Kapitulská

Kloboučnická

Magistrů              

Maroldova

Mendíků               

Michelská  - sudá č..42 - 50 , č.60

Na Kolejním statku

Nad Vinným potokem

Nová

Nuselská - č. 45 - 120

Pod Pramenem

Pod Stárkou         

Svatoslavova  - sudá č. 24- 28

Tymlova               

Tyršův vrch

U Michelského mlýna

V Horkách

Ve Vilách              

Vyšší


 

Základní škola, Praha 4,  Na Chodovci  54


Bojanovická

Dunická                

Hlavní                   

Hrusická

Huťská

Choceradská

Chodovská          

Choratická

Krajánkova

Malovická

 

 

 

Měchenická

Na Chodovci       

Podle Náhonu

Postupická

Senohrabská                                        

Struhařovská

Střimilická             

Svojšovická

U Mlýna               

Zárybničná          

Zvánovická


                               


 

Základní škola, Praha 4,  Na Líše 16


Kačerovská

Krajová

Mezipolí

Michelská - lichá č. 75-81, 87-91

Na Brázdě

Na Dědinách        

Na Dílech

Na Kačerově        

Na Lánech

Na Líše

Na Návrší

Na Nivách

Na Rolích

Na Rovině

Na Úhoru

Na Úlehli

Na Vrstevnici       

Na Záhonech

Pekárenská

Podle Kačerova

Při Trati

Sliačská  č.p. 3069

Souvratní

V Zápolí


                                                        

 

Základní škola s rozšířenou výukou matematiky a přírodovědných předmětů, Praha 4, Na Planině 1393


Dolnokrčská

K Ryšánce

Kovařovicova

Na Dvorcích

Na Planině

Na Ryšánce

Na Staré cestě

Na Staré vinici

Na Vrstevnici

Nad Obcí I. - II.

Nad Zemankou

Návrší

Nová cesta

Pod Vrstevnicí

Pod Zemankou

Točitá

U Ryšánky

Za Pruhy

Zelený pruh

Zemanka

Radova


 

Základní škola, Praha 4,  Nedvědovo náměstí  140

Brabcova

Břidličná

Hofmannova                                                                                        

Na Dolinách lichá  - č. 1-25, sudá č. 2-30

Levá

Lopatecká

Mikuláše z Husi č. 2-8

Na Dolinách č. 27-47                                                                           

Na Kavčích horách

Na Klaudiánce

Na Klikovce – lichá č. 1-9

Na Podkovce                                                                                       

Na Topolce

Na Zlatnici

Nad Cementárnou

Nad Ostrovem                                                                                     

Nad Sokolovnou

Nad Spádem - lichá č. 1-5, sudá č. 2-8

 

 

 

 

 

 

Nedvědovo náměstí

Pod Vyšehradem

Podolská

Podolské schody

Pravá

Podolské nábřeží

Pod Klaudiánkou

Rybářská

Sinkulova

U Jedličkova ústavu

U Kublova

U Podolského sanatoria

U Vápenné skály

Vápencová

Ve Svahu

Vodárenská

Voráčovská - lichá č. 1-5, sudá č. 2-8

Výchozí


 

třídy s rozšířenou výukou tělesné výchovy:

 

území městské části Praha 4

 

Základní škola, Praha 4, Ohradní 49


Baarova                

Hadovitá

Hanusova            

Jaurisova              

Jemnická

Michelská - lichá č.43-47,51, 55-69,  č.p.888

Na Křivině            

Na Schodech       

Nuselská  - od č.121 výše      

Ohradní                                         

Pobočná

Pod Farou                                     

Pod Vršovickou vodárnou

Prostřední

Průčelní

Přímětická

Telčská

U Botiče

U Plynárny           

U Pomníku           

V Úhlu

Vnější

Vnitřní

Vokáčova


speciální třídy pro žáky s poruchami učení:  

 

území městské části Praha 4

 

Základní škola, Praha 4, Plamínkové 2

Dačického

Děkanská vinice I,II

Doudova

Hvězdova  - sudá č., lichá č. bez 27-35

Kischova

Kotorská

Lomnického                                                                                         

Lopatecká - sudá č. 24-36

Marie Cibulkové

Mikuláše z Husi č. 3 - 11

Na Dolinách č. 32-52                                                                           

Na Hřebenech                                                                                      

Na Lysině

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na Pankráci - lichá č.97-139, sudá č. 2-70

Na Sypčině

Na Vápenném

Nad spádem

Plamínkové

Pod Děkankou

Procházkova

Pujmanové - lichá č. 33-37, sudá č. 12-54

Štětkova č. 1, 3

U Děkanky

U Podolského hřbitova

Voráčovská - lichá č. 7-13, sudá č. 10-14


 

třídy s rozšířenou výukou tělesné výchovy:

 

území hlavního města Prahy


 

Základní škola, Praha 4,  Poláčkova 1067


Antala Staška                                                                                      

Blažíčkova                                                                                            

Budějovická č.p. 512-1345                                                                 

Dudínská

Fillova                                                                                                   

Herálecká

Humpolecká                                                                                         

Holasova

Hornokrčská                                                                                        

Jankovská

K Habrovce

Krčská                                                                                                   

Kremličkova                                                                                         

Krchlebská

Kunžacká

Kykalova

Matěchova

Matek                                                                                                    

Na Krčské stráni

Na Sponě

Na Strži - lichá č. 1 - 9, č. sudá 2-30

Na Zrušené cestě

Nad Havlem                                                                                         

Nad Pískovnou

Nad Svahem                                                                                         

Neveklovská                                                                                        

Obětí 6. května

Olbrachtova

Pacovská

Paprsková

Pecharova

Pod Višňovskou

Pod Rovinou

Postranní

Přechodní

Rabasova

Rodvinovská

Rosečská

Rozárčina

Smilovská

Ševce Matouše

Tilschova

U Habrovky

U Krčské vodárny

U Krčského nádraží

U Nových domů I

U Nových domů II

U Nových domů III

U Společenské zahrady

U Strže

V Kole

V Podzámčí

V Polích

Valtínovská

Višňová

Za Obecním úřadem

Za Zelenou liškou

Zachova


                               

speciální třídy pro žáky s poruchami chování :

území městské části Praha 4

Základní škola, Praha 4,  Sdružení 1080


Doudlebská                                                                                          

Družnosti

Družstevní ochoz

Hvězdova - lichá č. 27- 41

K Ochozu

Na Jezerce

Na Lepším

Na Pankráci - lichá č. 95 -121, sudá č. 72-82

Na Úspěchu

Na Veselí

Na Výsledku I, II

Nad Jezerkou                                                                                       

Nad Nuslemi                                                                                        

Nad Studánkou

náměstí Hrdinů

5. května - lichá č. 1 – 27,  sudá č. 2-38

Pikrtova

Pod Lázní

Rovnoběžná

Sdružení

Sevřená

Soudní

Spolupráce

Svážná

U Čtyř domů

U Družstev

U Družstva Ideál

U Družstva Repo

U Družstva život

U Jezerky

U Libušiných lázní

U Slovanské pojišťovny

U Svépomoci

V Občanském domově

V Zálomu

Zdaru

Zdařílá


 

Základní škola,  Praha 4,  Školní 700


Bezová

Branická               

Jiskrova                

Ke Krči

Mezivrší

Na Mlejnku

Na Usedlosti

Na Vinohradu

Nad Kostelem

Nad Křížkem        

Nad Malým mýtem

Nad Přívozem

Nad Struhou

Nad Šálkovnou

Nad Vinohradem

Pod Jiráskovou čtvrtí                                                     

Pod Křížkem         

Pod Svahem                                         

Pod Vinohradem

Školní                    

U Staré pošty                                      

U Šálkovny                                          

V Malých domech  I,II, III.

Ve Dvoře

Vlnitá                    

Vrbova                  

Vysoká cesta

Za mlýnem                                           

Zelinářská                                            

                               


 

Základní škola, Praha 4, Táborská 45


Bartoškova od č. 16 výše

Bohuslava ze Švamberka

Družstevní

Hradeckých

Na Květnici

Na Pankráci - lichá č. 61-81

Nad Nuslemi - lichá č. 7-11, sudá č. 6, 10-26

náměstí Generála Kutlvašra

Nuselská  - lichá č. 15-43, sudá č. 16-44

5. května - lichá č. 29-49, sudá č. 52-58

Pod Sokolovnou

Pod Terebkou

Pod Vilami

Rostislavova - lichá č. 1-13, sudá č. 2-14

Sezimova

Svatoslavova č. 4 -20

Táborská

U Křížku

U Pernštejnských

Viktorínova – sudá č.  2-10

V Luhu

V Podluží


Vladimírova


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

               

Městská část Praha 5

 

Základní škola a mateřská škola Barrandov, Praha 5 - Hlubočepy, Chaplinovo nám. 1/615  

Barrandovská                                Na Zlíchově

Devonská                                Na Žvahově

Dreyerova                                Nad Konečnou

Filmařská                                Nad Pomníkem

Gabinova                                Nad Zlíchovem

Geologická                                Noutonická

Hlubočepská                                Nový Zlíchov

Holyňská                                Pod Ateliéry

Chaplinovo náměstí                                Pod Habrovou

Chotečská                                Pod Útesy

Chýnická                                Pod Žvahovem

K Dalejím                                Pražského

Ke Hřbitovu                                Prosluněná

Kosořská                                Renoirova

Kříženeckého náměstí                                Roblínská

Lamačova                                Silurská

Lipského                                Skalní

Lohniského                                Slavínského

Lochkovská                                Slivenecká

Lumiérů                                 Švábova

Malá Michnovka                                Třebotovská

Michnovka                                V Bokách I., II., III

Miroslava Hamra                                V Násypu

Na Habrové                                Výhledová

Na Placích                                Zbraslavská (Hlubočepy)

Na Srpečku                                Žvahovská

 

 

 

 

Fakultní základní škola Barrandov II při PedF UK, Praha 5 - Hlubočepy, V Remízku 7/919 

Borského                                Pod Třešněmi

Brichtova                                Šejbalové

Bublavská                                Štěpařská

Dasnická                                 Tilleho náměstí

Do Klukovic                                Tréglova

Grussova                                Trnkovo náměstí

Habartovská                                U Akátů

Hilmarova                                U Sídliště

Högerova                                 U Šípků

K Barrandovu                                V Javoříčku

Ke Smíchovu                                V Klukovicích

Kováříkova                                V Remízku

Krškova                                V Zálesí

Kurandové                                Voskovcova

Lipová alej                                Wassermannova

Machatého                                Werichova

Peškova                                Záhorského

Pivcova                                Za Knotkem

Podbělová            

 

 

 

 

Fakultní základní škola s rozšířenou výukou jazyků při PedF UK, Praha 5 - Smíchov, Drtinova 1/1861 

Arbesovo náměstí                                Náměstí Kinských

Císařská louka                                Pavla Švandy ze Semčic

Dětský ostrov                                Pecháčkova

Dienzehoferovy sady                                Petřínská

Drtinova                                  Petřínské sady

Elišky Peškové                                Pivovarská

Holečkova   - lichá č. 1-31, sudá č. 2-10                                Plaská

Hořejší nábřeží                                Preslova

Janáčkovo nábřeží   - lichá č. 1-63                                Rošických

Jindřicha Plachty                                Rozkošného

Kartouzská  -  č. 1-6                                Staropramenná

Kinského zahrada                                Strakonická

Kořenského                                Svornosti

Kotevní                                Šeříková

Kroftova                                Štefánikova

Lesnická                                U Královské louky

Lidická                                U Železničního mostu

Malátova                                Újezd

Matoušova                                V Botanice

Mělnická                                V Lesíčku

Moulíkova                                Victora Huga

Na Bělidle                                Vítězná

Na Celné                                Vltavská

Na Plzeňce                                  Vodní

Na Valentince                                Vrázova

Nábřežní                                Zborovská

Nádražní                                          Zubatého

Náměstí 14. října        

 

 

 

 

Základní škola a mateřská škola Praha 5 - Smíchov, Grafická 13/1060

Brožíkova                                Na Čečeličce

Donátova                                Plzeňská  - lichá č. 1-43, sudá č.  2-72               

Duškova                                Švédská

Erbenova                                Tichá

Grafická                                Tomáškova

Holečkova  - lichá č .33-71, sudá č. 16-40                                U Nesypky

Kartouzská  -  č. 7, 8, 9, 11, 14,16                                U Paliárky

Kmochova                                U Trojice

Mošnova  - lichá č. 3-29,  sudá č. 2-8                                          Vrchlického  - lichá č. 1-31, sudá č.  2-32

Mozartova                                Zapova

 

 

Základní škola Praha 5 - Smíchov, Kořenského 10/760 

Arbesovo náměstí                                Náměstí Kinských

Císařská louka                                Pavla Švandy ze Semčic

Dětský ostrov                                Pecháčkova

Dienzehoferovy sady                                Petřínská

Drtinova                                  Petřínské sady

Elišky Peškové                                Pivovarská

Holečkova   - lichá č. 1-31, sudá č. 2-10                                Plaská

Hořejší nábřeží                                Preslova

Janáčkovo nábřeží   - lichá č. 1-63                                Rošických

Jindřicha Plachty                                Rozkošného

Kartouzská  -  č. 1-6                                Staropramenná

Kinského zahrada                                Strakonická

Kořenského                                Svornosti

Kotevní                                Šeříková

Kroftova                                Štefánikova

Lesnická                                U Královské louky

Lidická                                U Železničního mostu

Malátova                                Újezd

Matoušova                                V Botanice

Mělnická                                V Lesíčku

Moulíkova                                Victora Huga

Na Bělidle                                Vítězná

Na Celné                                Vltavská

Na Plzeňce                                  Vodní

Na Valentince                                Vrázova

Nábřežní                                Zborovská

Nádražní                                          Zubatého

Náměstí 14. října        

 

 

 

Základní škola Praha 5 - Košíře, Nepomucká 1/139

Beníškové                                Píseckého

Cetyňská                                 Pod Buďánkou

Cibulka                                Pod Kavalírkou

Destinové                                Pod Klamovkou

Dubrovnická                                Pod Skalkou

Fabiánova                                Pod Školou

Hübnerové                                Pod Šmukýřkou

K Zastávce                                Průchova

Karenova                                Před Cibulkami

Ke Klimentce                                Schodová

Ke Kotlářce                                Slávy Horníka

Košířské náměstí                                Smolíkova

Kvapilova                                Strakatého

Lovčenská                                Štěpánkova

Musílkova                                Trojdílná

Na Odbočce                                Tůmova

Na Sklonku                                U Cibulky

Na Stárce                                U Dvou srpů

Na Šmukýřce                                U Kavalírky

Na Výši                                U Klimentky

Na Zámyšli                                 U Lesíka

Nad Hliníkem                                U Tenisu

Nad Kavalírkou                                U Vojanky

Nad Kuliškou                                U Zámečnice

Nad Turbovou                                Upolínová

Nad Zámečkem                                V Břízkách

Nad Zámečnicí                                V Cibulkách

Naskové                                V Stráni

Nedošínské                                Vejražkova

Nepomucká

 

 

 

Základní škola Praha 5 - Košíře, Plzeňská 117/39

Hlaváčkova                                                      Nad Výšinkou

Holečkova  - lichá č.73-131, sudá č.42-86                                              Plzeňská  -  lichá č. 47-213, sudá č. 74-230

Husovy sady                                              Pod Radnicí

Jinonická  - lichá č. 1-63 , sudá č.4-76                                               Prachnerova

Mahenova                                Starokošířská

Mošnova   -  lichá č.31-49                                U Blaženky

Na Popelce                                U Tyrše

Na Provaznici                                Vrchlického   - lichá č.39-53, sudá č.34-100

Nad Popelkou      

 

pro 2. stupeň také školský obvod ZŠ Podbělohorská 26/720

 

 

 

Základní škola Praha 5 - Smíchov, Podbělohorská 26/720

1. stupeň ZŠ

Churáňovská                                  Pod Klikovkou

Jezerní                                   Pod Lipkami

Klamovka                                  Pod Palatou

Libínská                                  Pod Spiritkou

Na Císařce                                  Pod Stadiony

Na Hřebenkách                                  Pod Výšinkou

Na Šumavě                                  Podbělohorská

Na Vršku                                  Smrčinská

Nad Buďánkami I, II, III                                  Třístoličná

Nad Klamovkou                                  Turistická

Nad Klikovkou                                  U Demartinky

Nad Mlynářkou                                  U Klikovky

Nad Palatou                                  U Okrouhlíku

Pěší                                  U Palaty

Pod Císařkou                                  U Pernikářky

Pod Fialkou                                  U Plátenice

Pod Hájem                                  Zdíkovská

Pod Hybšmankou 

 

pro 2. stupeň patří tento školský obvod k ZŠ Plzeňská 117/39

 

 

 

Základní škola a mateřská škola Praha 5 - Radlice, Radlická 140/115

Braunova                                Nad Laurovou

Děvínská                                Pajerova

Dobříšská                                Pechlátova

Franty Kocourka                                Pod Barvířkou

Holubova                                Pod Brentovou

K Závěrce                                Pod Děvínem

Ke Sklárně                                Pod Kesnerkou

Kesnerka                                Pod Závěrkou

Koulka                                Pravoúhlá

Kroupova                                  Přímá

Křížová                                  Radlická  - lichá č. 1-109, sudá č. 2-142

Lučištníků                                      Šárčina

Malá Xaveriova                                      Štorkánova

Na Brabenci                                Tetínská

Na Hutmance                                U Dívčích hradů

Na Konvářce                                U Hruštičky

Na Laurové                                U Kostela

Na Loužku                                U Smíchovského hřbitova

Na Neklance                                U Starého židovského hřbitova

Nad Kesnerkou                                Výmolova

Nad Konvářkou                                Xaveriova

Nad Koulkou       

 

 

 

 

Základní škola a mateřská škola Praha 5 - Smíchov, U Santošky 1/1007

Astlova                                Na Vysoké I, II

Bieblova                                Na Zatlance

Bozděchova                                Nad Bertramkou

Černochova                                Nad Husovými sady

Česká                                Nad Mrázovkou

Fráni Šrámka                                Nad Santoškou

Hillebrantova                                Nad Václavkou

Holátova                                Náměstí Josefa Machka

Hoškova                                Náměstí Na Farkáně

Houdova                                Od Vysoké

Jenišovská                                Ostrovského

Jinonická  -  č. 78-110                                Peroutkova

Karla Engliše                                Pod Tratí

K Měchurce                                Randova

Ke Koulce                                Stroupežnického

Klicperova                                Štochlova

Konečná                                Tomkova

Kováků                                Trachtova

Malá Houdova                                U Klavírky

Mikšovského                                U Malvazinky

Mrázovka                                U Mrázovky

Na Březince                                U Nikolajky

Na Cihlářce                                U Sanopzu

Na Černém vrchu                                U Santošky

Na Doubkové                                U Slévárny

Na Farkáně I, II, III, IV                                U Šalamounky

Na Pavím vrchu                                U Teplárny

Na Pláni                                Urbanova

Na Skalce                                Za Ženskými domovy

Na Václavce                                Zoubkova

Na Věnečku

 

 

 

 

Tyršova základní škola a mateřská škola Praha 5 – Jinonice, U Tyršovy školy 1/430

Bochovská                                Polívkova

Butovická                                Prokopské údolí

Do Polí                                      Pučova

Hlubocká                                       Puchmajerova

K Nové vsi                                       Radlická  -  lichá č. 113-117, 181, sudá č. 188-222

K Opatřilce                                      Rohatecká

K Rovinám                                      Řeporyjská

K Vodojemu                                      Schwarzenberská

Karlštejnská                                      Souběžná I, II, III, IV

Klikatá                                      Stará Stodůlecká

Kohoutových                                      Stodůlecká

Markova                                      Šternova

Mezi Lány                                      U Dětského hřiště

Mezi Rolemi                                      U Jinonického rybníčka

Na Hutmance                                      U Kříže

Na Pomezí                                      U Opatrovny

Na Vidouli                                      U Panské zahrady

Na Výhonku                                      U Pastoušky

Nad Rohatci                                      U Tyršovy školy

Novoveská                                      U Waltrovky

Ohradská                                       V Ohybu

Pekařská                                      V Roháčích

Pod Skalou                                      V Zářezu

Pod Vavřincem                                      Vavřinecká

Pod Vidoulí                                      Za Zámečkem

Pod Vodovodem                                      Záluské

 

 

 

 

 

 

Základní škola waldorfská, Praha 5 - Jinonice, Butovická 228/9

Bochovská                                Polívkova

Butovická                                Prokopské údolí

Do Polí                                      Pučova

Hlubocká                                       Puchmajerova

K Nové vsi                                       Radlická  -  lichá č. 113-117, 181, sudá č. 188-222

K Opatřilce                                      Rohatecká

K Rovinám                                      Řeporyjská

K Vodojemu                                      Schwarzenberská

Karlštejnská                                      Souběžná I, II, III, IV

Klikatá                                      Stará Stodůlecká

Kohoutových                                      Stodůlecká

Markova                                      Šternova

Mezi Lány                                      U Dětského hřiště

Mezi Rolemi                                      U Jinonického rybníčka

Na Hutmance                                      U Kříže

Na Pomezí                                      U Opatrovny

Na Vidouli                                      U Panské zahrady

Na Výhonku                                      U Pastoušky

Nad Rohatci                                      U Tyršovy školy

Novoveská                                      U Waltrovky

Ohradská                                       V Ohybu

Pekařská                                      V Roháčích

Pod Skalou                                      V Zářezu

Pod Vavřincem                                      Vavřinecká

Pod Vidoulí                                      Za Zámečkem

Pod Vodovodem                                      Záluské

 

 

 

 

Základní škola Praha 5 - Košíře, Weberova 1/1090

Bedrnova                                      Podhorská

Brdlíkova                                      Roentgenova

Deylova                                      Slavická

Hamsíkova                                      Svátkova

Hennerova                                      U Homolky

Jeřabinová                                      U Hrušky

Ježovská                                      U Kotlářky

Kotlářka                                      U Poštovky

Kudrnova                                       V Přelomu

Kukulova                                      V Úvalu

Lékařská                                      Vstupní

Na Homolce                                      Weberova

Nad Motolskou nemocnicí                                       Wolfova

Plzeňská  -  lichá č. 215-233, sudá č. 304-318                                      Za Opravnou

Pod Homolkou                                      Zahradníčkova

Pod Kotlářkou           

 

 

 

 

 

 

 

Městská část Praha 6: 

 

 

Základní škola a Mateřská škola Benita Juáreze, Praha 6, Bílá 1


Bechyňova                                                         

Bílá                                                 

Božkova                                                 

Čínská č. 1 - 19

Evropská č. 4 - 28                                 

Flemingovo náměstí                   

Fragnerova                                            

Janákova                                                

Jarní                                               

Jugoslávských partyzánů - lichá čísla

K Dubovému mlýnu                      

Kadeřávkovská

K Matěji                                                 

Ke Kulišce                                             

Kolejní                                           

Kotěrova                                                

Koulova                                                 

Krohova                                                 

Matějská                                                

Na Babě                                        

Na Dionýsce                                         

Na Julisce                                              

Na Kocínce                                            

Na Kotlářce  - sudá č.

Na Kvintusce                                        

Na Markvartce                                      

Na Ostrohu                                            

Na Pučálce                                             

Na Šťáhlavce               

Nad Kaplankou                                     

Nad Lesíkem                                          

Nad Paťankou                                       

náměstí Na Santince                                  

Nikoly Tesly                                          

Paťanka                                         

Pod Juliskou                                          

Pod Mlýnkem                                        

Pod Paťankou

Podbabská  - lichá čísla

Pokojná                                         

Průhledová                                            

Rychtářská  - sudá čísla

Salabova                                                

Seminární                                               

Starého                                          

Stavitelská                                             

Studentská                                            

Šlejnická                                                 

Šolínova                                                 

Technická                                              

Thákurova                                             

U Matěje

V Podbabě                                             

V Šáreckém údolí  č. 1 - 116         

Velflíkova                                               

Vidlicová                                                

Zelená  č. 8 - 36            

Zemědělská                                           

Zengrova č. 1 - 21

Zikova                           


 

Základní škola a Mateřská škola Červený vrch, Praha 6, Alžírská 26


Africká č. 36 - 46

Alžírská

Arabská

Egyptská

Etiopská

Evropská  - sudá od č. 136 výše, lichá č. 99-117

Horoměřická - lichá č. 1 - 19

Irská

Jemenská

K Červenému vrchu

K Vršíčku

Ke Dvoru

Kladenská  - západně od Nad Tratí

Konžská

Lužná

Na Dlouhém lánu – č. 64 - 74

Na Krutci

Na Křídle

Na Loukoti

Na Luzích

Na Lužci

Na Pastvinách

Na Volánové

Nad Jenerálkou

Nad Lávkou

Nad Tratí - lichá čísla

Nepálská

Oválová

Půlkruhová

Pod Aritmou

Pod Habrovkou

Senegalská

Skotská

Syrská

Tibetská

Tobrucká

Tuniská

U Vizerky

U Vokovické školy

V Kruhu

V Nových Vokovicích

V Předním Veleslavíně

                                                                                                                                                           

V Středu

V Šáreckém údolí  č.39 a 41

Ve Skalách

Vokovická

Za Vokovickou vozovnou


 

Základní škola Dědina, Praha 6, Žukovského 6           


Ciolkovského

Častavina

Dědinská

Dolanská

Do Horoměřic

Do Vozovny

Drnovská - od trati k Letecké

Družicová

Evropská - lichá od č. 119 výše

Hodčina

Hostounská

Jenečská

José Martího

K Letišti

Ke Džbánu

Klimčina

Krajní

Leglerové

Letecká

Libocká č.58 – 90

Litovická kromě č. 16

Mladčina

Na Džbánu

Na Padesátníku I, II, III, IV, V

Navigátorů

Nová Šárka

Osamocená

Parašutistů

Pilotů

Pod Cihelnou

Pod Rybničnou

Přední

Radčina

Radistů

Rubličova

Rybničná

Svatavina     

Šmolíkova

Špotzova

U Kolejí

U Letiště

U Prioru

U Silnice

U Stanice

U Valu

Vlastina

Za Teplárnou

Za Vokovickou vozovnou

Žukovského


 

 

 


Základní škola Emy Destinnové, Praha 6, náměstí Svobody 3/930


Badeniho

Bubenečská

Českomalínská do č. 35

Dr. Zikmunda Wintra

Eliášova  č. 41 - 50

Gotthardská

K Brusce

K Starému Bubenči

Mickiewiczova

Milady Horákové  č. 97 - 133

Muchova

Na Baště sv. Jiří

Na Baště sv. Ludmily

Na Valech

Na Zátorce

náměstí  Pod Kaštany

Pelléova

Pětidomí

Pod Baštami

Pod Kaštany

Puškinovo nám.

Raisova

Romaina Rollanda

Schwaigerova

Sibiřské náměstí  č. 1 - 6, 10

Slavíčkova

Srbská

Suchardova

Štursova

Tychonova

U Letohrádku královny Anny

U Písecké brány

U Vorlíků

Uralská

V Sadech

Wolkerova

 


 

Základní škola  Hanspaulka a Mateřská škola Kohoutek, Praha 6, Sušická 29


Berkovská

Duchoslávka

Evropská  - sudá č. 30 - 134

Fetrovská

Finkovská

Gensovská

Havlovská

Hermelínská

Karasovská

Komornická

Kozlovská

Krocínovská

Kulhánkovská

Menšíkovská

Mylnerovka

Mydlářka

Na Bartoňce

Na Bečvářce

Na Beránce

Na Černé hoře

Na Čihadle

Na Dyrince

Na Fišerce

Na Hanspaulce

Na Karlovce

Na Klimentce

Na Kodymce

Na Kotlářce  - lichá č.

Na Kuthence

Na Ladách

Na Míčánce

Na Pahoubce

Na Pernikářce

Na Pískách

Na Sekyrce

Na Stupních

Na Špitálce

Na Šťáhlavce

Na Viničních horách

Na Vlčovce

Na Zavadilce

Nad Komornickou

Nad Strakovkou

Nad Šárkou

Nad Zlatnicí

Natanaelka

Neherovská

Pod Beránkou

Pražákovská

Rychtářská  - lichá čísla

Soborská

Sojkovská

Sušická

Synkovská

Šárecká

Toulovská

Turkovská

Tylišovská

U Beránky

U Hadovky

Vilímovská

Vostrovská

Za Hanspaulkou

Zengrova č. 22 - 28

Zlatnice

Zvonická


 

Základní škola a Mateřská škola J.A.Komenského, Praha 6, U Dělnického cvičiště 1


Anastázova

Bělohorská – lichá č. 63 - 201 a sudá č. od 72 výše

Břevnovská

Cvičebná

Dvořeckého

Hošťálkova

Junácká – západně od Pod Drinopolem

K Bateriím

Kocourova

Kolátorova

Konecchlumského

Kopeckého

Kozlova

Kusá

Kutnauerovo náměstí

Loutkářská

Markétská

Maštěřovského

Meziškolská

Michalovicova

Mládeže - západně od Pod Drinopolem

Na Kocourkách

Na Malovance

Na Petynce

Na Viničce

Na Zástřelu – jižně od Na Bateriích

Nad Kajetánkou - západně od Pod Drinopolem

Nad Motolskou nemocnicí

Nad Octárnou

Nad Petynkou

Nad Šafránkou

Oddělená

Otevřená

8. listopadu

Patočkova – sudá čísla a lichá č. od 55 výše

Pětipeského

Pod Andělkou  č. l - 11


Pod Marjánkou - západně od  Pod Drinopolem

Pod Věží

Radimova

Rozýnova

Řečického

Říčanova

Sartoriova

Slavníkova

Šafránecká

Štefkova

Šultysova

Talichova

Tomanova

U Dělnického cvičiště

U Kaštanu

U Ladronky

U Střešovických hřišť

U Vojtěšky

Ve Střešovičkách

Vodňanského

Za Kajetánkou

Zúžená


 

 

Základní škola Marjánka, Praha 6, Bělohorská 52


Atletická

Bělohorská – lichá č. 1až 61 a sudá č. 2 až 70

Běžecká

Diskařská

Dlabačov

Fastrova

Gymnastická

Heleny Malířové

Hládkov

Chaloupeckého

Chodecká

Jezdecká

Jílkova

Junácká – východně od Pod Drinopolem

Keplerova

Kochanova

Liborova

Maratonská

Mládeže – východně od Pod Drinopolem

Morstadtova

Motoristická

Myslbekova

Na Hubálce

Na Malovance

Na Panenské

Nad Kajetánkou – východně od Pod Drinopolem

Nad Panenskou

Nad Tejnkou

Nad Vojenským hřbitovem

Nad Závěrkou

Olympijská

Parléřova            

Patočkova - lichá do č. 53

Pod Drinopolem

Pod Královkou

Pod Marjánkou – východně od Pod Drinopolem

Skokanská

Skupova

Smiřického

Svojsíkova

Šermířská

Šlikova

Tejnka

U Brusnice

U Dvora

Vaníčkova

Za Hládkovem

Za Pohořelcem

Za Strahovem

Závěrka


 

Základní škola, Praha 6, Na Dlouhém lánu 43


Africká č. 1 - 35

Angolská

České družiny

Evropská - lichá č. 29 - 97

Glinkova

Jírova

K Lánu

Kanadská

Kamerunská

Kladenská - východně od Nad Tratí

Komorní

Kapitána  Nálepky

Krátký lán                                                                                       

Liberijská

Mozambická

Na Dlouhém lánu  č. 1 - 63

Na Rozdílu

Nad Bořislavkou

Nad Tratí – sudá čísla

náměstí Bořislavka

Nechanského

Nigerijská

Pod Kladenskou silnicí

Proboštská

Starodejvická

Súdánská

U Dejvického rybníčku

U Dráhy č. 10 -14

Velvarská

Za Lány

Zavadilova


 

Základní škola a Mateřská škola náměstí Interbrigády, Praha 6, Antonína Čermáka 6


Albánská

Antonína  Čermáka

Březovského

Českomalínská (severně od Heineho)

Čínská (od Ve Struhách po Jugosl. partyzánů)

Goetheho

Heineho

Charlese de Gaulla

Chitussiho

Jednořadá

Juárezova

Jugoslávských partyzánů -  sudá čísla

Kamýcká (území Sedlce)

Krupkovo náměstí

Lotyšská

M. J. Lermontova

Maďarská

Mlýnská

Mongolská

N.A. Někrasova

Na Marně

Na Svahu

náměstí Interbrigády

Národní obrany – severně od Verdunské

Papírenská

Podbabská - sudá čísla

Přerušená

Rooseveltova

Roztocká

Sibiřské náměstí  č. 8 a 9

Šestidomí

Terronská

U Rychty

U Sedlecké školy

U Státní dráhy

U Zeměpisného ústavu

V Rokli

V Sedlci

Ve Struhách

Verdunská

Vietnamská

Vítězné náměstí č. 9 – 11

Zelená č. 1 - 7


 

Základní škola a Mateřská škola, Praha 6, náměstí Svobody 2


Bachmačské náměstí

Banskobystrická

Buzulucká

Československé armády

Dejvická

Eliášova  č. 1 - 40

Evropská  č.1 - 3

Generála Píky

Gymnasijní

Jaselská

Jilemnického

Kafkova

Kyjevská

Mařákova

Na Hutích

náměstí  Svobody

Národní obrany – jižně od Verdunské

Sukova

Svatovítská

Václavkova

Vítězné náměstí č.1 - 5, 12 – 14

V.P. Čkalova

Wuchterlova


 

 

 

Základní škola Norbertov, Praha 6, Norbertov 1


Buštěhradská

Cukrovarnická

Dělostřelecká

Farní

Klidná

Lomená

Macharovo náměstí

Malá

Na Bateriích

Na Dělostřílnách

Na Dračkách

Na Hubálce

Na Klínku

Na Ořechovce

Na Pěkné vyhlídce

Na Průseku

Na Zástřelu  - severně od Na Bateriích

Nad Hradním vodojemem

Nad Zahradnictvím

náměstí  Před Bateriemi

Norbertov

Nový lesík

Pevnostní

Pod Andělkou č. 15 - 17

Pod Bateriemi

Pod Hradbami

Pod Kostelem

Pod Novým lesem  č.1 - 48

Pod Ořechovkou

Pod Vyhlídkou

Sibeliova

Slunná

Spojená

Starostřešovická

Strmá

Střešovická

Špálova

U Andělky

U Čtvrté baterie

U Dráhy č. 2 - 9

U Druhé baterie

U Laboratoře

U Páté baterie

U Podchodu

U První baterie

U Přechodu

U Šesté baterie

U Třetí baterie

V Průhledu

Vondrákova

Východní

Za Průsekem

Západní

Zbrojnická


 

Základní škola Petřiny - jih, Praha 6, Šantrochova 2


Ankarská

Boučkova

Brixiho

Brunclíkova

Bubeníčkova

Černohorského

Čílova č. 1 - 8

Dusíkova

Fajmanové

Hiršlova

Kratochvílova

Mahulenina

Míčova

Myslivečkova

Na Klášterním

Na Petřinách - lichá čísla

Na Větrníku (jižně od Na Petřinách)

Na Vypichu

Nad Alejí

Plojharova

Radúzova

Rejchova

Rybova

Stamicova

Šantrochova

U Petřin

U Větrníku

U Vojenské nemocnice

Ulrychova

Volavkova

Voříškova

Za Zahradou

Zeyerova alej

Zvoníčkova


 

 

Základní škola  Petřiny - sever, Praha 6, Na Okraji 43


Adamova

Čílova č. 9 - 24

Fabiánská

Heyrovského náměstí

Janouškova

Ke Kostelu

Krásného

Křenová

Libocká  č. 1 - 57

Maříkova

Na Hradním vodovodu

Na Okraji

Na Petřinách  - sudá čísla

Na Rovni

Na Souvrati

Na Větrníku - severně od Na Petřinách

Na Větru

Nad Hradním potokem

Nad  Stanicí

Pelikánova

Peštukova

Pláničkova

Pod Domky

Pod Dvorem

Pod Hvězdou

Pod Novým lesem  od č. 49 výše

Pod Petřinami

Polní

Potoční

Předvoje

Sbíhavá I, II

Šebestiánská

Sestupná

Střední

Štolbova

Šumberova

U Hvězdy

U Sadu

U Zámečku

U Zvoničky

V Domcích

Veleslavínská


 

 


 

Základní škola, Praha 6, Pod Marjánkou  2 

škola s rozšířenou výukou  jazyků (třídy až od 3. roč.):

území městské části Praha 6

 


 

Základní škola a Mateřská škola T.G. Masaryka, Praha 6, náměstí Českého povstání 6   


alej Českých exulantů

Anhaltova

Bělocká

Bělohorská (od Vypichu po Karlovarskou)

Bolívarova

Brodecká

Břevnovská

Bubnova

Dobrovízská

Drnovská  č. 1 - 24

Duchcovská

Falcká

Haberfeldova

Holubická

Hořelická

Huberova

Chomutovská

Chrášťanská

Chýňská

Jinočanská

Karlovarská

K Mohyle

Kněževeská

Kralupská

Krušovická

Ledecká

Libovická

Lišanská

Litovická č. 16

Lounská

Manská zahrada

Malobřevnovská

Mladotická

Moravanů

Možného

Na Břevnovské pláni

Na Hůrce

Na Jivinách

Na Višňovce

Nad Manovkou

Nad Višňovkou

náměstí Českého povstání

Netřebská

Ovocná

Pavlovská

Podlešínská

Pod Hřbitovem

Pod Karlovarskou silnicí

Pod Mohylou

Pozdeňská

Přílepská

Račická

Rakovnická

Rozdělovská

Ruzyňská

Ruzyňské schody

Řepská

Sadová

Slezanů

Sobínská

Spojka

Staré náměstí

Statenická

Stochovská

Thurnova

Třebonická

Únětická

Unhošťská

U Světličky

Ve Skalkách

Ve Višňovce

Výtvarná

Za Humny

Za Oborou

Zahradní

Zbečenská

Zbuzanská

Zličínská

Ztracená


 

 

 

 

 

 

 

 

 

Městská část Praha 7

 

Základní škola Praha 7, Letohradská 1

Dobrovského - lichá č. 1-21, sudá č.2 -26

Dukelských hrdinů  - lichá č.  1-31

Františka Křížka  - lichá č. 1-9, sudá č. 2-20

Kamenická - lichá č. 1- 25, sudá č. 2-24

Kostelní

 

 

 

 

 

 

 

 

Letohradská

Milady Horákové -lichá č. 1-67

Ovenecká - sudá č.  2-26

Skalecká

U Letenského sadu

Veverkova - lichá č.l -13, sudá č.  2 -16

Vinařská


dyslektické třídy (od l. roč.):

 

území městské části Praha 7

 

 


Fakultní základní škola PedF UK  a Mateřská škola U Studánky Praha 7,  Umělecká 8


Bubenská - sudá č. 10-20, lichá č. 31-55                                        

Dukelských hrdinů  - lichá č. 33 -53, sudá č.  38-58 

Gerstnerova

Haškova

Heřmanova - sudá č. 20-52, lichá č. 21-61

Františka Křížka - lichá č.11-27, sudá č.  22-38

Janovského - sudá č. 32-52, lichá č. 39-61

Kamenická - sudá č. 26-56, lichá č. 27-53

Malířská

Milady Horákové  - sudá č .2-64

Na Šachtě

 

podplukovníka  Sochora - sudá č. 24-42,

                                        lichá č. 23-41

Schnirchova - sudá č.16-34, lichá č.15-37

Sochařská

Strojnická

U Akademie

U Smaltovny - sudá č. 20-32, lichá č.17-29

U Studánky

U Výstaviště

Veletržní - sudá č.  2-50, lichá č. 27-77

Veverkova - sudá č. 18-30, lichá č. 15-37

Šimáčkova

třídy s rozšířenou výukou hudební výchovy:

 

území městské části Praha 7

 

Základní škola Praha 7, Strossmayerovo náměstí   4


Antonínská

Bubenská - sudá č. 2-8, lichá č.1-29

Bubenské nábřeží - sudá č.  2-6, lichá č. 1-5

Dukelských hrdinů - sudá č. 2-36,

Farského

Heřmanova - sudá č.  2-18, lichá č.  1-19

Janovského  - sudá č. 2-30, lichá č. 1-37

Na Ovčinách

nábřeží kapitána Jaroše

podplukovníka Sochora -sudá č. 2-22,lichá č. 1-21

Průjezdní

Řezáčovo náměstí

Schnirchova - sudá č.  2-14, lichá č. 1-13

Strossmayerovo náměstí

Šternberkova

U Smaltovny  - sudá č.  2-18, lichá č. 1-15

Veletržní  - lichá č. 1-25


 

 

Základní škola T.G. Masaryka Praha 7, Ortenovo náměstí  34


Argentinská  - sudá č.  32-40, lichá č. 13-23

Arnoštovská

Jablonského

Jankovcova - sudá č.  6-64, lichá č. 25-51 .

Komunardů č. 42 , lichá č. 41-59

Malá Plynární

Na Maninách - sudá č.  36-56, č.  29

Na Zátorách

Ortenovo náměstí

Osadní  - sudá č.  26-40, lichá č. 39-45

Partyzánská

Plynární

Poupětova

Přístavní - lichá č.  35-55

Přívozní

Rajská

U Elektrárny

U Městských domů

U Měšťanského pivovaru

U Papírny

U Parního mlýna

U Pergamenky

U Staré plynárny

U Průhonu - sudá č. 44-64, lichá č. 1-31

U Uránie

U Vody

V Háji - sudá č. 18-32,  lichá č.  31-45

V Závětří

Varhulíkové

Vrbenského

Za Papírnou

Železničářů


 

Základní škola a Mateřská škola Praha 7, Tusarova 21


Argentinská - sudá č.  2-30, lichá č. 1-11

Bubenské nábřeží  - sudá č.  8-12, lichá č. 7-13

Dělnická

Jankovcova - sudá č.  2-4, lichá č. 1-23

Jateční

Komunardů - sudá č. 2-40, lichá č. 1-39

Na Maninách - sudá č.  2-34, lichá č. 1-27

Osadní - sudá  č. 2-24, lichá č. 1-37

Přístavní  - sudá č.  2-48, lichá č. 1-33

Stupkova

Tovární

Tusarova

U Garáží

U Průhonu - sudá  č. 2-42

U Topíren

V Háji  - sudá č.  2-16, lichá č. 1-29

Za Viaduktem


 

 

Základní škola Praha 7, Korunovační 8


Čechova

Dobrovského  - sudá  č. 28-44, lichá č.  23-33

Havanská

Jana Zajíce

Jirečkova

Keramická

Korunovační

Letenské náměstí

Milady Horákové - sudá č.  66-98, lichá č. 69-85

Na Výšinách

Nad Královskou oborou

Nad Štolou

Ovenecká  - sudá č. 28-46, lichá č.  1-47

Sládkova

U Letenské vodárny

U Sparty

 


 

Základní škola Fr. Plamínkové s rozšířenou výukou jazyků Praha 7, Františka  Křížka 2

škola s rozšířenou výukou  jazyků   (od 3. ročníku):

 

území městské části Praha 7

 

 

 

 

 

 

Městská část Praha 8

 

 

Základní škola a mateřská škola, Praha 8, Lyčkovo náměstí 6


Březinova

Hybešova

Jirsíkova

Kaizlovy sady

Karlínské náměstí

Karolinská

Ke Štvanici

Kollárova

Korybutova

Křižíkova

Kubova

Lyčkovo náměstí

Malého

Na Poříčí - sudá č. 52, 54

Na Špitálsku

Peckova

Pernerova

Petra Slezáka

Pobřežní

Pod Výtopnou

Prvního pluku

Rohanské nábřeží

Rohanský ostrov

Sokolovská - lichá č. 1-115, sudá č. 16-134

Sovova

Šaldova

Thámova

U Nádražní lávky

Urxova

Vítkova

Za Poříčskou branou

Zábranská


 

Základní škola Molákova, Praha 8, Za Invalidovnou 3


K Olympiku

Molákova

Na Střelnici

Nekvasilova

Švábky

U Sluncové

U Invalidovny

Za Invalidovnou


 

Základní škola, Praha 8, Palmovka 8


Ludmilina

Heydukova

Koželužská

Na Hrázi

Na Kopečku

Na Žertvách

náměstí Bohumila Hrabala

Novákových

Palmovka

Pod Hájkem

Pod Kotlaskou

Pod Plynojemem

Ronkova

Světova

Sokolovská - lichá č. 117-161, sudá č. 136-210

Štorchova

Turnovská

U Balabenky

U Pošty

U Synagogy

Vacínova

V Mezihoří

Voctářova - sudá č. 4-12

Vojenova

Zenklova - lichá č. 11-33, sudá č. 2-42


 


 

Základní škola, Praha 8, Zenklova 52


Andrštova

Bednářská

Elznicovo náměstí

Horovo náměstí

Chocholouškova

Kotlaska

Libeňský ostrov

Na Hájku

Na Košince

Na Rokytce

Nad Kotlaskou I

Nad Kotlaskou II

Nad Kotlaskou III

Nad Kotlaskou IV

Nad Kotlaskou V

náměstí Dr. Václava Holého

Pivovarnická

Povltavská - sudá č. 2-12

Stejskalova

U Českých loděnic

U Libeňského pivovaru

U Libeňského zámku

U Meteoru

U Rokytky

Voctářova - lichá č. 1-5, sudá č. 14-22

Zenklova - lichá č. 1, 35-43, sudá č. 52-82


třídy s rozšířenou výukou jazyků (od 3. ročníku):

 

území městské části Praha 8

 

Základní škola, Praha 8, Na Korábě 2


Braunerova

Budínova

Bulovka

Čertův vršek

Červená báň

Davídkova

Františka Kadlece

Hejtmánkova

Chlumčanského

Kandertova

Karla Hlaváčka

Kašparovo náměstí

Klihařská

Konšelská

Krejčího

Kundratka

Lindnerova

Na Dědince

Na Korábě

Na Labuťce I

Na Labuťce II

Na Labuťce III

Na Labuťce IV

Na Srázu

Na Sypkém

Na Šedivé

Na Truhlářce

Na Vartě

Nad Košinkou

náměstí Na Stráži

Pod Labuťkou

Pod Bání

Pod Čertovou skálou

Podlipného

Prosecká - lichá č. 1-63, sudá č. 4-34a

Primátorská

Soví vršek

Srbova

Střížkovská - sudá č. 10-64

Stupňová

U Pekařky

Valčíkova – lichá č. 1-5, sudá č. 2-6

Vosmíkových

Ve Vrchu

V Holešovičkách - sudá č. 2-52

V Zahradách

Zenklova - lichá č. 8l-149, sudá č. 88-16


dyslektické třídy (od 2. ročníku):

 

území městské části Praha 8

 

Základní škola a mateřská škola, Praha 8, U Školské zahrady 4


Bořanovická

Březiněveská

Čumpelíkova - lichá č. 1-21

Horňátecká - sudá č. 2-32

Chaberská - lichá č. 1-25, sudá č. 2-20

K Okrouhlíku

Ke Koupališti

Ke Stírce

Klapkova - lichá č. 1-55, sudá č. 2-62

Kobyliské náměstí – lichá č. 7-9, sudá č. 4-8

Malý Okrouhlík

Na Hlínách

Na Kopytářce

Na Okrouhlíku

Na Pecích

Na Pěšinách

Na Stírce

Nad Koupalištěm

Nad Šutkou - sudá č. 6-24

Náhorní

Okrouhlická

Pakoměřická

Pod Hliništěm

Pod Náměstím

Pod Sídlištěm

Pod Statky

Pod Stírkou

Přemyšlenská - lichá č. 43-83, sudá č. 42-98

Rolnická

Rozšířená

Střelničná - lichá č. 1-17, sudá č. 4-8

U Měšťanských škol

U Nádrže

U Stírky

U Školské zahrady

U Třešňovky

V Brance

Vršní - lichá č. 3-47, sudá č. 4-42

Zdibská

Zenklova - lichá č. 211-225, sudá č. 196-242

 

  

Základní škola a mateřská škola Na Slovance, Praha 8, Bedřichovská 1


Batličkova

Bedřichovská

Davídkova - lichá č. 17-89, sudá č. 22-112

Dolejškova

Jitravská

Klínová

Koláčkova

Lhotákova

Na Dílcích

Na Jílu

Na Kopanině

Na Malém klínu

Na Slovance

Na Štěpnici

Nad Mazankou

Nad Novou Libní

Nad Okrouhlíkem

Pod Vodárenskou věží

Pod Vlastním krovem

Rakousova

Ryzlinkova

Společná

Štěpničná

Střelničná - sudá č. 10-50

Střížkovská - lichá č. 5-31, sudá č. 66-110

U Kapliček

U Slovanky

Ve Štěpnici

Vinopalnická

Za Slovankou

Za Vodárnou

Zvonařovská

Wichterlova

  

Základní škola, Praha 8, Burešova 14


Bešťákova

Binarova

Bínova

Bojasova

Burešova

Černého

Červenkova

Česákova

Čumpelíkova - sudá č. 2-8

Davídkova - lichá č. 119-133

Drahorádova

Famfulíkova

Frýdlantská

Hlaváčova

Hrubého

Chabařovická

K Zahradnictví

Kaňkovského

Kurkova

Kyselova

Opálkova

Rajmonova

Roudnická

Sebuzínská

Slancova

Střekovská

Střelničná - lichá č. 35-51

Šiškova

Štíbrova

Tanvaldská

Taussigova

Třebenická Binarova

Vodochodská

Za Střelnicí


třídy s rozšířenou výukou jazyků (od 3. ročníku):

třídy s rozšířenou výukou tělesné výchovy(od 6. ročníku):

oddělená výuka českého jazyka pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami:

 

území městské části Praha 8

 

Základní škola, Praha 8, Žernosecká 3


Akátová

Březová

Čumpelíkova - lichá č. 23-43

Ďáblická - lichá č. 1-51, sudé č. 2, 2a, 20

Havránkova

Chaberská - lichá č. 27-57, sudá č. 22-28

Formánkova

Janečkova

Javorová

Jedlová

Jelínkova

Kaštanová

Klapkova - lichá č. 57-85, sudá č. 64-108

Klecanská

K Ovčínu - lichá č. 1-45, sudá č. 2-44

Krčkova

Kubíkova

Líbeznická

Máslovická

Mašínova

Modřínová

Na Ládví

Na Rozvodí

Ořechová

Petra Bezruče

Pod Hvězdárnou – lichá č. 3-5, sudá č. 2-8

Předbořská

Sedlecká

Šimůnkova

Učitelská

U Pískovny

Veltěžská

Větrušická

Vršní - sudá č. 44-64

Žernosecká


třídy s rozšířenou výukou jazyků (od 3. ročníku):

území městské části Praha 8

 

Základní škola, Praha 8, Hovorčovická 11


Balabánova

Bášťská

Benákova

Bergerova

Čimická - sudá č. 2-90

Havlínova

Horňátecká - lichá č. 1-25

Hovorčovická

Chotovická

Klíčanská

Košťálkova

Libišská

Luhovská

Maškova

Mirovická

Neratovická

Paláskova

Přemyšlenská - lichá č. 1-15, sudá č. 2-38

Pohnertova

Služská

Trousilova

Třeboradická

Veleňská

Zlonínská


 

 

třídy s rozšířenou výukou tělesné výchovy (od 6. ročníku):

 

území městské části Praha 8

Základní škola, Praha 8, Na Šutce 28


Bublíkova

Čimická – lichá č. 1-61

Gabčíkova

K Sadu

Kobyliské náměstí lichá č. 1, 11, sudá č. 2, 10

Kubišova

Květinářská

Na Dlážděnce

Na Jabloňce

Na Kuchyňce

Na Přesypu

Na Šutce

Na Kindlovce

Na Úbočí

Na Zedníkové

Nad Hercovkou

Nad Popelářkou

Nad Rokoskou

Nad Strání

Nad Šutkou - lichá č. 5-21

Nad Trojou

Nad Záložnou

Pátkova

Písečná

Pod Dlážděnkou

Pod Kynclovkou

Pod Lisem

Pod Písečnou

Pod Přesypem

Pod Vlachovkou

Pomezní

Přádova

S. K. Neumanna

Trojská - lichá č. 1-127, sudá č. 2-80

U Dětského domova

U Hercovky

U Sloupu

U Vlachovky

Uzavřená

Valčíkova - lichá č. 7-21, sudá č. 8-24

V Holešovičkách - lichá č. 1-43

V Podvrší

Vzestupná

Zahradnická

Zedníkova

Zenklova - lichá č. 173-209


 

2. stupeň ZŠ také pro území městské části Praha -Troja

 

třídy s rozšířenou výukou výtvarné výchovy (od l. ročníku):

třídy s rozšířenou výukou matematiky

a přírodovědných předmětů (od 6. ročníku):

 

území městské části Praha 8

území městské části Praha -Troja

 

Základní škola a mateřská škola Ústavní, Praha 8, Hlivická 1


Bohnická - lichá č. 29-87, sudá č. 8-50

Hlivická

Katovická

K Farkám

Kostřínská

K Pískovně

Lodžská – lichá č. 13-15, sudá č. 20-30

Na Bendovce

Na Pískovně

Nad Pentlovkou

Před Ústavem

U Drahaně

U Pazderek

U Skalky

Ústavní

U Velké skály

Ve Vrších

V Nových Bohnicích

 


 

Základní škola a mateřská škola, Praha 8, Dolákova 1


Bohnická - lichá č. 1-27, sudá č. 2-6

Cafourkova

Dolákova

Eledrova

Feřtekova

Hackerova

Hanouškova

Kusého

Řešovská - lichá č. 1-9

V Zámcích


 

 

Základní škola a mateřská škola Mazurská, Praha 8, Svídnická 1a


Farky

Košalinská

Krynická

Lodžská - lichá č. 5

Mazovská

Mazurská

Pomořanská

Radomská

Ratibořská

Řešovská - sudá č. 8-28

Svídnická

U Pentlovky

U Polikliniky

Zelenohorská

Zhořelecká


 

Základní škola, Praha 8, Glowackého 6


Bukolská

Bydhošťská

Čimická - sudá č. 92-106

Dřínová

Dunajecká

Gdaňská

Glowackého

Hnězdenská

K Haltýři

K Sadu

K Velké skále

Krosenská

Lehnická

Lešenská

Lindavská

Lodžská - sudá č. 8-18

Lublinská

Nad Vavruškou

Notečská

Olštýnská

Opolská

Podhajská pole

Poznaňská

Sopotská

Sosnovecká

Štětínská

Tařicová

Těšínská

Toruňská

Velká skála

Vratislavská

Vřesová


třídy s rozšířenou výukou informatiky a výpočetní techniky (od 6. ročníku):

 

území městské části Praha 8

 

Základní škola, Praha 8, Libčická 10


Beřkovická

Brandýská

Byšická

Čimická - lichá č. 111-189, sudá č. 108-180

Do Údolí

Drahanská

Fořtova

Hanzlíkova

Chlumínská

Chorušická

Chvatěrubská

Jestřebická

Ke Hřišti

K Ládví

K Mlýnu

K Polím

K Rybníku

Křivenická

K Větrolamu

Kočova

Korycanská

Libčická

Libeňská

Lužecká

Mlazická

Mikovická

Minická

Na Hranicích

Na Průhonu

Na Zámkách

Nedomická

Okořská

Ouholická

Pekařova

Pešinova

Pod Čimickým hájem

Přívorská

Rousovická

Řepínská

Skálova

Strážnická

Tišická

Turská

Vánková

Vehlovická

Vidimská

Vidovická

Vraňanská

Větrná

Zlončická

Žalovská

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Městská část Praha 9

                                               

Základní škola, Praha 9- Prosek,  Novoborská 371

Borecká

Brázdímská

Ctěnická

Cvikovská

Českolipská

Harrachovská

Hlavenecká

Jablonecká

Jetřichovická

Jiřická

Kytlická

Lovosická

Martinovská

Měšická

Mimoňská

 

 

 

 

 

 

Miškovická

Mratínská

Novoborská

Poleradská

Prosecká

Přezletická

Rudečská

Svémyslická

Šluknovská

Varnsdorfská

Verneřická

Zárybská

Zásadská

Žandovská


 

Základní škola, Praha 9, Litvínovská 500


Bílinská                                                                                                                                                                                             

Bohušovická       

Děčínská

Dvoudílná

Habartická

Hejnická

Chrastavská

K lipám

K Šafránce

Litoměřická č.p.36,62,64,73,74,76,77,213 

                          222,480,509

Litvínovská  č.p.285,287,289,292,300,485,490,492,  

                          518-527

Na Pokraji

Na Samotě

Na Stráži

Na Vyhlídce  č.p.323,386,389-402

Nad Kundratkou č.p. 1020,1568,

                                 1570-1574

Přeťatá

Rumburská

Střížkovská č.p. 549,550

Teplická

Trojmezní

Vysočanská  č.p. 231 - 234, 546 - 555


 

Základní škola, Praha 9, Litvínovská 600


Cihlářská

Čakovická

Ke Klíčovu

Klíčovská

Kojetická

Kopečná

Letňanská

Litoměřická č.p. 405,577,585,596,600,609,726

Litvínovská  č.p. 587-596, 600, 609

Na Jetelce

Na Krocínce

Na Prosecké vyhlídce

Na Proseku

Na Rozhraní

Na Vyhlídce č.p.12,48,74,81,82,88,

                           100,286,271,446, 450, 460

Na Vysočanských vinicích

Nad Kelerkou

Nad Krocínkou

 

Nad Kundratkou č.p.270,326,379-381,383-385,

                                 406,407,409,456,457,459

Nad Šestikopy

Okřínecká

Obvodová

Pískovcová

Pod Krocínkou

Prosecká

Satalická

Stoupající

U Mateřské školy

U Prosecké školy

U Proseckého kostela

U Voborníků

U Vysočanského cukrovaru

Veltruská

Vysočanská  č.p.  308-313,320,321,480,

                             561-574

 

                              

 


 

Základní škola, Praha 9 – Libeň, Na Balabence 800 


Českomoravská

Čihákova

Drahobejlova

K Moravině

K trati

Kolčavka

Kovanecká

Kovářská

Kurta Konráda

Lihovarská

Levobřežní    

Matějkova

Na Rozcestí

Nad Kolčavkou

náměstí Na Balabence

Nepilova    

Novovysočanská

Ocelářská

Odlehlá

Pod Balkánem

Podvinný mlýn

Prokopka

Skloněná

Sokolovská č.p. 226,227,262,282,504,

                    810, 892, 899, 901, 905,

                    961, 965-968, 971-974

                    1017, 1069, 1165, 1166, 1205 - l207,                               

                    1251-1253, l297, l3l3,l3l4, 1324,                                                           

                    1805,1806,1996

Spojovací

U Kloubových domů

U Nové školy

U Rokytky

U Skládky

U Svobodárny

U Školičky

Vysočanské náměstí


 

 

 

třídy s rozšířenou výukou tělesné výchovy:

 

 


 

území hlavního města Prahy

 

 

 

Základní škola, Praha 9 – Vysočany, Špitálská 789


Aloisovská

Bassova

bratří Dohalských

Celniční

Čelákovická

Čerpadlová

Českobrodská

Freyova

Horní Hrdlořezská

Hrdlořezská

Jahodnická

Jandova

Jasanová

Jeřábová

Jívová

K Náhonu

K Žižkovu

Klenová

Kolbenova

Kolmá

Krátkého

Lísková

Mandloňová

Mezitraťová

Mlékárenská

Morušová

Na Břehu

Nademlejnská

Na Harfě

Na Hloubětínské vinici

Na Lukách

Na Táboře

Na Výběžku

Nemocniční

Novoškolská


Pešlova

Pod Hloubětínskou zastávkou

Pod Pekárnami

Pod Smetankou

Pod Strojírnami

Pod Táborem

Poděbradská

Podkovářská

Podnádražní

Pokorného

Poštovská

Před Mosty

Přednádražní

Prouzova

Rubeška

Smrková

Sokolovská  č.p. 194,198,567,568,570, 608

Staromlýnská

Špitálská

U Elektry

U Harfy

U Lidového domu

U Schodů

U Vinných sklepů

U Vysočanského pivovaru

Učňovská

V Předním Hloubětíně

Za Mosty

Zákostelní

Zbuzkova


Městská část  Praha 10

 

 

Základní škola, Praha 10, Kodaňská 16/658


Arménská č. 3, 7

Bulharská - lichá č. l-25, sudá č.2-16

Dykova

Estonská

Finská

Heroldovy sady

Holandská – sudá č. 4 -52; lichá č. 5 - 23

Hradešínská 

Chorvatská

Kodaňská - lichá č. 5 - 29, 35, 37, 43 – 63

                  sudá č. 4 - 30,

Korunní – č. 66 - 108

Madridská 

Máchova - č. 22, 24

Mexická

Moskevská - lichá č.

náměstí Svatopluka Čecha

Na Šafránce - lichá č. 1 – 43; sudá č. 2 – 40

Na Zájezdu

Nitranská - lichá č. 3; sudá č. 2 - 10

Norská 

Říčanská

Řipská – lichá i sudá č. 1 - 8

Slovenská - lichá č. 29 – 37;  sudá č. 2 – 10;

Slovinská

Sobotecká

Tolstého - lichá č. ll - l5

Žitomírská

 

 


 

třídy s rozšířenou výukou matematiky a

přírodovědných předmětů (od 6. roč.):

 

území městské části Praha 10

Základní škola, Praha 10,  U Vršovického nádraží 1/950


Bartoškova - č. 3

Borodinská

Černomořská

Donská

Francouzská – sudá č. 48 - 114

Charkovská

K Botiči

K Louži - č. 1 – 6

Košická

Kozácká

Krymská

Minská

Moskevská - sudá č.

Na Kovárně

Na Královce

Na Louži - lichá č. 17-23; sudá č. 6, 12-16,

Na Stráni

Na Spojce

Novgorodská

Oblouková

Orelská

Petrohradská

Pod Soutratím

Pod Stupni

Přípotoční

Rostovská  - sudá č. 2-10,14-20 a  č. 27

Rybalkova  - lichá č. 1 - 59

Sámova

Sevastopolská

Smolenská

Sportovní

Rostovská

Ruská  -   lichá č. 85 – 91; sudá č. 4 - 44

Rybalkova - č. 1 – 31, 49 - 59

U Seřadiště

U Staré sokolovny

U Vršovického nádraží

Ukrajinská

Voroněžská

Vršovická - lichá č. l -27, 33 - 37

                   sudá č. 4 - 34, 40-52, 56-62

Vršovické náměstí


třídy s rozšířenou výukou informatiky ( od  6. roč.):

 

území městské části Praha 10

přípravná třída:

 

území městské části Praha10

 

Základní škola, Praha 10,  U Roháčových kasáren 19/1381


Altajská

Archangelská

Arménská - sudá č. 2 - 14

Baškirská

Bělocerkevská - lichá č. 3 – 15, 25 - 31

Benešovská

Bošická

Bratří Čapků

Bulharská -lichá č. 27 – 41; sudá č. 18 – 44

28. pluku

Dukelská  -lichá č. 1 - 9

K Louži - č. 7 - 13 

Kavkazská

Kazašská

Kirgizská

Kodaňská - lichá č. 65,75,87,97; sudá č. 32 - 48

Konopišťská

Magnitogorská

Moldavská

Moskevská - č. 61

Na Louži  lichá -č. 25 - 31

Na Míčánkách

Na Zájezdu

Novorosijská

Ruská  -lichá č.  65 –  83; sudá č. 48 – 66, 70 - 118

Tádžická

Taškentská

Tolstého -  lichá č. 1 - 9, 17 – 23; sudá č. 2, 4, 8 - 16

Turkmenská

U Roháčových kasáren

U Zdravotního ústavu

Uljanovská

Uzbecká

Vlašimská

Vršovická  - lichá č. 39 – 47; sudá č. 64 - 68


 

 

Základní škola, Praha 10,  Jakutská 2/1210

Bajkalská

Bělocerkevská -  sudá č. 2 - 40

Čeljabinská

Dukelská  č.11

Gruzínská - sudá č.12 -18

Irkutská

Jakutská

Jerevanská -  sudá č. 12-16

Karpatská - lichá č. 11-19, sudá č.12-20

Kišiněvská - sudá č. 12-18

Krasnojarská 

Krátká

Kubánské náměstí - lichá č. l -9; sudé č.  10

Litevská

Mrštíkova

Murmaňská

 

 

 

třídy s rozšířenou výukou hudební výchovy

 

 

 

 

 

 

Nad  Olšinami

Nad Primaskou -lichá č.1-27;sudá č.2-20

Omská

Pod Rapidem

Ruská - sudá č. 120-200

Šrobárova

Tulská

U Nových vil

U Vinohraského hřbitova

Užocká 

V Olšinách - lichá č. 1- 33

V Předpolí - lichá č. 21-27; sudá č.18-30

Vilová

Vinohradská -  lichá č. 161 a 165; sudá  212 - 230

Volyňská

Vršovická - lichá č. 67-103

 Za Strašnickou vozovnou

 

 

 


( od 1. roč.):

 

území městské části Praha 10

 

 

Základní škola Praha 10,  Vladivostocká 6/1035

Amurská

Bohdalecká

Brtnická

Elektrárenská

Gruzínská č. 1 - 7

Jaltská

Jerevanská - lichá č.1-7;sudá č. 4 - 8

Karpatská - lichá č.1-7; sudá č. 2-8

Kišiněvská - sudá č.4-8

Křeslická

Kubánské náměstí - lichá č.15-27; sudá č.14-26

Lvovská

Modletínská

Na Bohdalci

Na Hroudě - lichá č.1-23

Na Křivce

Na Pahorku

Na Slatinách

Na Stezce

Na Sychrově

Na Vrších

Nad Elektrárnou

Nad Slávií

 

Nad Vinným potokem

Nad Vršovskou horou

Novobohdalecká

Osnická

Pod Altánem - č.16 – 55

Pod Bohdalcem

Pod Sychrovem I

Pod Sychrovem II

Popovická

Sedmidomky

Svahová

Štiřínská

Tachlovická

U Hranic - č. 3 a 10

U Plynárny

U Slávie

U Vršovického hřbitova

V Dolině

V Olšinách - sudá č. 2-26

Vladivostocká

Vršovická  - sudá č. 74 -76, 88,  92

Výstupní

 


 

třídy s rozšířenou výukou tělesné výchovy ( od 4. roč.):

 

území hlavního města Prahy

 

Základní škola, Praha 10, Gutova 39/1987


Benická

Bylanská

Čestlická

Dubečská - lichá č.3-9; sudá č. 2-8

Gutova

Hvozdnická

K Rybníčkům - lichá č.13-1;, sudá č.20-36

Ke Strašnické

Kolovratská

Korytná

Krabošická

Kruhová

Krupská - lichá č.1-7

Malá Bylanská

Molitorovská

Na Hroudě  - lichá č.25-71; sudá č. 4-20

Na Spádu

Nučická

Nupacká

Petrovická

Pitkovická

Pod altánem  - lichá č.9, 57-105; sudá č.36-48

Průběžná - lichá č.1-45, 77; sudá č.2-4, 24-36

Radošovická

Srbínská

Stránčická

Svojetická

U Hranic - lichá č.5-21; sudé č. 8

U Hráze

U Trati

U Tržiště

U Vesny

Újezdská

V Korytech - lichá č. od č.39; všechna sudá č.

V Olšinách  - lichá č.35-8; sudá č. 32-126

V Předpolí - lichá č. 1-19; sudá č. 4-16

V Zátočce

Voděradská

Železniční 


 

třídy s rozšířenou výukou matematiky a přírodovědných předmětů (od 6. roč.):

 

území městské části Praha 10

 

 

 

 

Základní škola, Praha 10, Olešská 18/2222

Aldašínská

Běžná

Bolinská

Čelná

Do Vršku

Dolinecká

Doubravčická

Dubečská - lichá č.15,17,23,25,67; sudá č.10-20

Dürerova

Goyova

Hájecká

Jevanská

K Háječku

Klučovská

Konojedská

Královická

Křenická

Lounovická

Mokřanská

Mukařovská

 

 

Na Padesátém

Na Výhledech

Nedvězská

Olešská

Plošná

Průběžná  - lichá č.47-71,83-89;  sudá č. 48-90

Prusická

Přetlucká

Rembrandtova

Rubensova

Sluštická

Strašínská

Středová

Stupická

Světická

Štíhlická

Tehovská

U Hřiště

Uhříněveská

Vyžlovská

Za Drahou

Žernovská


třídy s rozšířenou výukou jazyků ( od 3. roč.):

 
území městské části Praha 10
 
dyslektické třídy:

 

území městské části Praha 10

Základní škola, Praha 10,  V Rybníčkách 31/1980


Dobročovická

Donatellova

Foerstrova

Flájská

K Rybníčkům - č. 1 - 12, 16, 18

Kolodějská

Krupská - sudá č. 10 - 30

Kružberská

Květnická

Michelangelova

Mirošovická

Na Polníku

Nosická

Ondřejovská

Oravská

Pelyňková

Pod Strání

Raffaelova

Sazečská - č.1

Sečská

Slapská

Služeb

Šibřinská

Štěchovická

Tomická

Úvalská

V Olšinách -  sudá č.110-130

V Rybníčkách

Žermanická

Žinkovská


pro 2. stupeň také území městské části Praha – Štěrboholy

a území městské části Praha - Dolní Měcholupy

 

 

 

Základní škola, Praha 10,  Nad Vodovodem 81/460


Akademická

Bacháčkova

Bakalářská

Božecká

Bydžovského

Cerhenická

Dřevčická

Gollova

Heldova

Hostýnská - č.12/516

Chládkova

Chotouňská

Chotutická

Izraelská  - č. 6

Janderova

K Červenému dvoru

Kampanova

Kaňkova

Káranská

Kodicilova

Kolonie u obecní cihelny

Limuzská č.p. 628, 629

Lipecká

Malešická

Malešické náměstí

Mistrovská

Na Třebešíně

Na Univerzitním statku

Na Úseku

Nad Kapličkou

Nad Třebešínem I, II, III

Nad Vodovodem

 

Niederleho

Okrajní

Pobořská

Počernická - lichá č. 

Pod Táborem č.1, 2-8

Pod Kapličkou

Pod Třebešínem

Pod Viktorkou

Polygrafická

Prorektorská

Průmyslová

Rektorská

Sazečská - lichá č.7-9; sudá č.6-10

Skřivanská

Slunečná - lichá č.5-27; sudá č.8-28

Strnadova

Teplárenská

Tiskařská

Tomsova

Troilova

U Krbu

U Stavoservisu

U Tvrze

Útulná

Vydrova

Za Stadionem

Za Třebešínem

Zálužanského

 

 

 

 


 

ZŠ, Praha 10, Břečťanová 6/2919

 


Aubrechtové                                                                                 Pöslova

Blatouchová                                                                                 Průhonická

Bramboříková                                                                              Před Skalkami I

Břečťanová                                                                                  Před Skalkami II

Dolní chaloupky                                                                          Přespolní

Ellnerové                                                                                     Ryšánkova

Ginzova                                                                                       Sněženková – č.2

Hlohová                                                                                       Střemchová

Holubkova                                                                                   Šeberovská

Horní chaloupky                                                                          Švábova

Hrušňová                                                                                     Tulipánová

Hyacintová                                                                                  U Splavu

Chmelová                                                                                    U Vinné révy

Jabloňová - lichá 1-21; sudá 2-18,30                                            U Záběhlického zámku    

Jesenická                                                                                     U Zahradního Města

Jetelová                                                                                       U Zákrutu

K Chaloupkám                                                                            V Korytech – lichá č. 1-35

K Prádelně                                                                                   V Ochozu

K Vodě                                                                                        Ve Slatinách

Ke Skalkám                                                                                 Vestecká

Litochlebská                                                                                Višňová

Mečíková                                                                                     Za Návsí

Mládežnická –lichá č. 1-5                                                            Za Potokem

Na Botiči                                                                                      Za Slatinami

Na Lávce                                                                                      Záběhlická

Na Vinobraní                                                                               Želivecká

Nad Elektrárnou 12e                                                                    Žirovnická

Nad Chaloupkami

Nad Trnkovem

Narcisová

Ostružinová lichá

Oty Pavla

Podle Náhonu

 

třídy s rozšířenou výukou hudební výchovy:

 

území městské části Praha 10

 

 

 

ZŠ, Praha 10, Švehlova 12/2900

Fialková                                                                                      Petrklíčová

Hledíková                                                                                    Pivoňková

Hvozdíková                                                                                 Platanová

Chrpová                                                                                       Podléšková

Jabloňová – lichá č. 23-77; sudá 72-106                                     Pomněnková

Jahodová                                                                                      Práčská

Jasmínová                                                                                    Přesličková

Jiřičkové                                                                                      Rozmarýnová

Jiřinková                                                                                      Rybízová

Kalinová                                                                                       Sasanková

Kapraďová                                                                                   Slívová

Karafiátová                                                                                  Slunečnicová

Konvalinková                                                                              Sněženková - kromě č.2

Kopretinová                                                                                 Strašnická č. 1

Kosatcová                                                                                    Šafránová

Leknínová                                                                                    Šalvějová

Macešková                                                                                   Škábova

Malinová                                                                                      Švehlova

Mateřídoušková                                                                           Topolová

Mattioliho                                                                                    Velenovského

Mikanova                                                                                     Zvonková

Mládežnická – sudá č. 4-10

náměstí Mezi Zahrádkami

Ostružinová sudá

Pampelišková

  

 

Základní škola, Praha 10, Hostýnská 2/2100


Běchovická

Blatovská

Břežanská

Černická

Černokostelecká - lichá č.1 - 147

Hostýnská -  kromě č. 12/516

Hřibská

Janýrova

Jírenská

Kounická

Limuzská - č. 628 a 629

Malínská

Na Palouku

Na Vinici

Na  Výsluní

Nad Úžlabinou

Názovská

Ovčárská

Plaňanská

Počernická - sudá č.

Pod  Strašnickou vinicí

Podle Trati

Přistoupimská

Révová

Rostoklatská

Slunečná - č. 713

Tejnická

Tismická

Tuchorazská

Tuklatská

U Vozovny

V Úžlabině

Ve Stínu

Vinohradská - č.163, 164

Vrátkovská

Vrbčanská

Vykáňská

 

 

 


 

 

Základní škola, Praha 10,  Brigádníků  l4/510


Bečvářova                                                                                                                             

Brigádníků                                          

Černokostelecká - všechna sudá čísla                      

Dětská                                                 

Dvouletky                                                           

Kralická                                                                            

Nad  Primaskou - lichá č.29-49; sudá č.22-38       

Novostrašnická                                                                

Pod Hotelem

Saratovská

Třebohostická

Turnovského

U Kombinátu

Věšínova

Za Poštou


 

dyslektické třídy:

 

území městské části Praha 10

 

 

 


Městská část Praha 11 

 

Základní škola Chodov, Praha 4, Květnového vítězství 57


7. května

Bartůňkova

Dobrovolského

Dunovského

Hejplíkova

Ke Stáčírně od ulice Stýblova k Litochleb. nám.

Ke Svatému Izidoru

Květ. Vítěz. od ulice Turkova k ulici Ke Stáčírně

Lažanského

Malebná od ul. Ke sv. Izidoru k ul. Pod Vodojemem

Medkova od ul. Ke sv. Izidoru k ul. Pod Vodojemem

Nedbalova

Nad Lomy

Na Sádce

Pod Vodojemem

Saudkova

Skřivanova

Starochodovská od ulice K Dubu k ulici Nad Lomy

Šperlova

Švabinského

Švecova

U Kolonie

V Lomech

V Opatově

V Průčelí

Valentova

Volkovova

Vycpálkova

Zakouřilova od ul. Ke sv. Izidoru k ul. Pod Vodojem.


 

 

Základní škola, Praha 4, Květnového vítězství 1554


Boháčova

Brandlova

Brechtova

Demoliční

Dubnova

Hekrova

Hněvkovského

Hviezdoslavova č.p. 519 - 526, 666

Chalupkova

Jarešova   č.p. 380 - 401

Kazimírova - č.p. 21,48,50,62,63,90,108,125,191,

                             201,499,500,897,921,1004,1005

Machkova

Markušova

Matúškova

Mirošovská -č.p.31,32,36,41,42,49,60,61,119,

                           124,128,220 

Mírového hnutí

Nad Úpadem   č.p. 295 - 321, 402 - 428

Pacajevova - č.p.46,47,59,66,82,83,91,93,95,97,98,

                        111,112,118,122,145,934                 

Prašná

Schulhoffova

Starobylá - č.p. 497,498,1006-1012

U Rybářství

V Hájích   č. p.  285 - 293, 322 - 345


Ke Stáčírně č.p. 444,687

Květnového vítězství č.p. 772 - 776, 1000,

                                         1361-1363, 1884-1887

V Průčelí č.p. 1648 - 1651

Ženíškova


 

 

 

Základní škola Campanus,  Praha 4, Jírovcovo  náměstí  1782


Cigánkova

Hornomlýnská

Hráského

Hroncova

Jana Růžičky

Jarníkova

Klírova

Láskova

Malenická

Nechvílova

Roztylská

Šustova

U Kunratického lesa

U Zeleného ptáka

Vojtíškova

Zlešická

 


 

Základní škola, Praha 4, Donovalská 1684


Archivní

Benkova

Blažimská

Brodského

Čenětická

Donovalská

K Dubu

K Remízku

Kahovská

Ke Skále

Ke Stáčírně od ulice Mír. hnutí k ulici Stýblova

Keblovská

Klapálkova

Klecandova

Kolmistrova

Kožíškova

Kunínova

Ledvinova

Leopoldova

Majerského

Malebná  od ulice K Remízku k ulici Ke sv. Izidoru

Medkova  od ulice K Remízku k ulici Ke sv. Izidoru

Mírového hnutí

Mokrá

Nedbalova

Pištěkova

Rujanská

Samohelova

Starochodovská od ulice K Remízku k ulici K Dubu

Stýblova

V Benátkách

Vápeníkova

Verdiho

Zakouřilova od ulice K Remízku k ul. Ke sv. Izidoru

Zimákova


 

 

Základní škola, Praha 4, Mikulova 1594


Bachova

Jašíkova

Křejpského

Lečkova

Mikulova

Michnova

Nad Opatovem

Podjavorinské

Šalounova

U Chodovského hřbitova

Vejvanovského


 

pro 2. stupeň také území městské části Praha – Šeberov

 

 

 

 

Základní škola, Praha 4,  Ke Kateřinkám 1400


Bohúňova

Černockého

Doubravická

Chomutovická

Jažlovická

Jeřábkova

Ke Kateřinkám

Ke Škole

Konstantinova

Metodějova

Modletická

Radimovická

Tererova

V Jezírkách

Vidimova

Zdiměřická


 

území  městské části Praha – Újezd

 

 

 

Základní škola, Praha 4, Mendelova 550  


Anny Drabíkové č.p. 534, 535, 878

Anežky Malé

Arkalycká

Emilie Hyblerové


Horčičkova

Hviezdoslavova  č.p. 501 – 516  

K Jezeru

Kazimírova - č.p. 69,71,77,85,102,107,232

Kosmická

Kropáčkova

Kryštofova

Kupeckého

Mandova

Mirošovská - č.p.141, 926-929

Mendelova

Nad Úpadem č.p. 429-444

Nešporova

Pacajevova -  č.p. 52,56,105,106,165,181,182,205,

Plickova

Stachova

Starobylá - č.p. 3 - 6, 45,222,236,242,245,246,

                   497,498,910

Staňkova

U Transformační stanice

V Hájích  č.p.260-267, 517

Wagnerova

Za Rybářstvím  239, 247          


 

území městské části  Praha - Křeslice

 

 

Základní škola, Praha 4, Pošepného nám.  2022


Augustinova

Babákova

Blatenská

Dědinova

Filipova

Gregorova

Hněvkovská

Holušická

Hrabákova

Hrdličkova

Hrudičkova

Hvožďanská

Kaplanova

Kloboukova

Kloknerova

Komárkova

Krejnická

Petýrkova

U Pojišťovny


 

 

 

Základní škola s rozšířenou výukou jazyků, Praha 4, K Milíčovu 674


Bajkonurská

Borošova

Cyprichova

Exnárova

Hlavatého

Janouchova

Křtinská

Kulhavého

Klivarova

K Milíčovu

Mejstříkova

Novomeského

Mnichovická

Ocelíkova

Otická

Rašova

Steinerova

Stříbrského

Sulanského

Štichova

Tatarkova

U Modré školy


 

třídy s rozšířenou výukou jazyků (od 3. ročníku):

 

území  městské části Praha 11

 

 

 

 

 

Městská část Praha l2

 

Základní škola T. G. Masaryka v Praze 12

sídlo: Praha 4 – Modřany, Modřanská 1375/10a


Andělova

Barrandova

Barunčina

Baumanské náměstí

Borová

Darwinova

Do Čtvrti

Družná

Elmerova

Hájenská

Herrmannova

Hrubínova

Hřebíkova

Chuchelská

K Jezu

K Orionce

K Otočce

K Trnkám

K Údolí

K Vltavě - lichá čísla

K Vyhlidce

Karasova

Ke Schodům

Klášterského

Klostermannova

Lehárova

Lysinská

Malá Tyršovka

Modřanská do č.p. 1909

Na Blanseku

Na Cikorce

Na Floře

Na Holém vrchu

Nad Belárií

Nad Vinicí

Pancířova

Píšovická

Pod  Vinicí

Pod Belárií

Pod Lomem

Povodňová č.p. 156,317,1395

Převoznická

Schodišťová

Šumavského

U Čokoládoven

U Chmelnice

U Modřanské školy

U Studny

U Šumavěnky

U Tyršovky

U Zastávky

Vltavanů

Voborského

Vojtova

Zátišská

Zlíchovská


 

 

třídy s rozšířenou výukou tělesné výchovy (od 6. ročníku):

 

území hlavního města Prahy

 

 

Základní škola Rakovského v Praze 12

sídlo: Praha 4 – Modřany, Rakovského 3136/1


Botevova

Jordana Jovkova

K Vltavě č. 60,62

Nikoly Vapcarova č.p.3267 - 3272

Pejevové

Pirinská

Plevenská

Plovdivská

Poljanovova č.p. 3158, 3159, 3241

Rakovského

Rodopská

Sofijské náměstí


 

třídy s rozšířenou výukou jazyků (od 3. ročníku):

 

území městské části Praha 12

 

 

Základní škola a mateřská škola K Dolům v Praze 12

sídlo: Praha 4 - Modřany, K Dolům 29/2


Amortova

Babská

Barákova

Benáčanova

Boješická

Bojovská

Branislavova

Davelská

Do Koutů

Do Lipin

Dolnobřežanská

Dolnocholupická

Dostojevského

Frézařská

Hamrová

Hoblířská

Hornocholupická

Hrazanská

Hudcova

Churnajevova

K Beránku

K Břečkám

K Dolům

K Dýmači

K Ladům

K Lahovičkám

K Lipinám

K Modřanskému nádraží

K Nouzovu

K Petrově komoře

K Potůčku

K Vltavě - sudá čísla

K Vystrkovu

K Zatáčce

Ke Kálku

Ke Kapličce

Ke Křížku

Ke Spofě

Ke Srážku

Ke Zvonici

Keřová

Kolářova

Kollárova

Komořanská č. 8 - 65

Koukolová

Krupná

Lešetínská

Lichá

Malá lada

Mezi Chatami

Na Havránce

Na Homoli

Na Jitřence

Na Komořsku

Na Poustkách

Na Schůdkách

Na Šabatce

Na Výšině

Nad Rážákem

Nad Roklí

Nad Soutokem

Nad Teplárnou

Nad Vltavou

Nad Zavážkou

Nečova

Nesvadbova

Obchodní náměstí

Odbočná

Okružní

Pacholíkova

Palmetova

Pekárkova

Písková

Ploštilova

Pod Lesem

Pod Letištěm

Pod Remízkem

Pod Sady

Podchýšská

Podlesní

Prokofjevova

Ražická

Revoluce

Rozvodova

Sekorova

Skalnatá

Soukalova

Staromodřanská

Starý lis

Točenská

Trnitá

U Cihelny

U Čekárny

U Domu služeb

U Jizby

U Kina

U Klubu

U Nové louky

U Obce

U Pily

U Poustek

U Skladu

U Soutoku

U Spořitelny

U Vlečky

U Vrtilky

V Hájkách

V Lipinách

V Potočkách

Velká Lada

Vošahlíkova

Vzpoury


Za Sídlištěm

Za Strojírnami


 

Základní škola a mateřská škola ANGEL v Praze 12

sídlo: Praha 4 – Modřany, Angelovova 3183/15


Angelovova

Levského

Mladenovova

Nikoly Vapcarova č. p.3175 - 3180

Rilská

 

Šumenská

Vazovova

Vitošská

 


 

 

dyslektické třídy, třídy s rozšířenou výukou jazyků (od 3. ročníku):

 

území městské části Praha 12

 

 

Základní škola profesora Švejcara v Praze 12

sídlo: Praha 4 – Modřany, Mráčkova 3090/2


Československého exilu č.p. 1912,1808,1889,3069

Daškova

Do Píšovic

Dobevská

Hasova

Hausmannova

Kabeláčova

Krouzova

Kutilova

Lhotecká č.p. 58,446,559,804,1122

Mádrova

Mazancova

Milerova

Mráčkova

Růženínská

Rytířova

Těšíkova


 

 

přípravná třída:

 

území městské části Praha 12

 

 

 

Základní škola a mateřská škola Na Beránku v Praze 12

sídlo: Praha 4 - Modřany, Pertoldova 3373/51


Borovanská

Božetická

Branišovská

Brtecká

Břežanské údolí

Daňkova

Fišerova

Hájíčkova

Homérova

Hospodářská

Hrachovská

Hubičkova

K Hradišti

K Výboru

K Závorám

Ke Spálence

Ke Starému hřišti

Ke Zbraslavi

Keltská

Maličká

Mezihorská

Na Cimbále

Na Hupech

Na Stráňkách

Na Šancích

Nad Doly

Nad Šancemi

Nad Zbraslaví

Nám. Antonína Pecáka

Násirovo náměstí

Nieckerleho

Pavelkova

Pertoldova

Petržílova

Platónova

Pod Belárií

Pod Čihadlem

Polovnická

Popovova

Rekreační

Semická

Sokratova

Starý Lis

U Čihadel

U Olšiček

Urbánkova

Ve Vratech

Větrovcova

Vokrojova

Votrubova

Zahrádkářská

 


 

 

 

Základní škola Písnická v Praze 12

sídlo: Praha 4 – Kamýk, Písnická 760/11

 


Cílkova

Čechtická

Durychova

Hodkovická

Cholupická

Krhanická

Libeřská

Liškova

Mariánská

Mařatkova

Nechanická

Novodvorská - lichá  č. 23 - 35, 39- 49, 65-79

Olbramovická

Otradovická

Písnická

Pšenčíkova

Rabyňská

Šatrova

U Kamýku

U Vodojemu

Zdislavická

Zvolská

Žampašská


 

Základní škola Smolkova v Praze 12

sídlo: Praha 4 – Kamýk, Smolkova 565/8

 


Cuřínova

Dolnojirčanská

K Hájovně

K Lesu

Ke Kamýku

Lojovická

Machuldova


 

Papírníkova

Pavlíkova

Smolkova

Smotlachova

Vranská

Zelenkova

Zímova


 

 

Základní škola Zárubova v Praze 12

sídlo: Praha 4 – Kamýk, Zárubova 977/17


Cihlářova

Imrychova  č.p.880-885, 980-985

Na Dlouhé mezi

Seidlova

Snopkova

Soukupova

Špirkova


 

U Kamýku č.p. 870, 871

Ve Lhotce

Vnoučkova

Vosátkova

Zárubova


 

 

dyslektické třídy:

 

území městské části Praha l2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Městská část Praha l3

 

Fakultní základní škola při  Pedagogické fakulty UK, Praha 13, Brdičkova 1878

 

  Amforová                                                                         Modrá

  Archeologická                                                                 Píškova

  Brdičkova                                                                          Podpěrova

  Kolovečská

 

pro 2. stupeň také školský obvod    Mohylová 1963

 

               

 

Základní škola  s rozšířenou výukou jazyků, Praha 13, Bronzová 2027

 

  Bronzová                                                                          Nová Kolonie

  Harmonická                                                                      Sezemínská

  Horákova                                                                          Symfonická

  Kettnerova                                                                        U Jezera

  Melodická                                                                          Zázvorkova

  Mukařovského

 

pro 2. stupeň také školský  obvod  FZŠ Chlupova 1800

 

třídy s rozšířenou výukou cizích jazyků (od 3. roč.) a třídy s rozšířenou výukou výtvarné výchovy

 (od 6. ročníků):

 

území hlavního města Prahy

 

 

Fakultní základní škola při Pedagogické fakultě UK, Praha 13, Fingerova 2186

 

 Fingerova                                                                                 Seydlerova

 Husníkova                                                                         Suchý Vršek

 Ovčí hájek                                                                           V Hůrkách

 

specializované třídy pro děti s poruchami učení:

 

území hlavního města Prahy

 

 

 

Fakultní základní škola Pedagogické fakulty UK, Praha 13, Chlupova 1800

1. stupeň ZŠ

 

 Chlupova                                                                             Neústupného

 

pro 2. stupeň patří tento školský  obvod k ZŠ  s rozšířenou výukou jazyků Bronzová 2027