Rada hlavního města Prahy se usnesla dne 4. 9. 2007 vydat  podle § 44 odst. 2 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění zákona č. 320/2002 Sb., a § 27 odst. 6 zákona č.13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění zákona č. 320/2002 Sb., toto nařízení:

 

 

 

Čl. I

 

Vyhláška č. 45/1997 Sb. hl.m. Prahy, o vymezení úseků místních komunikací, na kterých se nezajišťuje sjízdnost a schůdnost odstraňováním sněhu a náledí, ve znění vyhlášky č.35/1999 Sb. hl.m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č.50/2000 Sb. hl.m. Prahy a nařízení č.14/2004 Sb. hl.m. Prahy, se mění takto:

 

 

1. V příloze v části „Městská část Praha – Libuš“ se doplňují úseky místních komunikací:

 

Název komunikace

úsek komunikace – jeho stručný popis

druh komunikace

K lesu

úsek od ul. Ke lhoteckému lesu – U vodojemu

vozovka

Předposlední

celá délka

vozovka

 

 

2. V příloze v části „Městská část Praha - Lipence“ se doplňují úseky místních komunikací:

 

Název komunikace

úsek komunikace – jeho stručný popis

druh komunikace

Na Panorámě

celá délka

vozovka

Vyvýšená

celá délka

vozovka

Pohledná

celá délka

vozovka

Hudební

celá délka

vozovka

Nad jezem

celá délka

vozovka

Nad žlábkem

celá délka

vozovka

Na Lhotkách

celá délka

vozovka

Štemberova

úsek od křižovatky s ul. K průhonu a Českého červeného kříže k ul. Pod Lečí

 

vozovka

 

 

 

 

 

3. V příloze v části „Městská část Praha 1“ se zrušují úseky místních komunikací

 

Název komunikace

úsek komunikace – jeho stručný popis

druh komunikace

Hlávkův most

chodník vlevo ve směru od Těšnova

chodník

Mánesův most

chodník vlevo ve směru od nám. Palacha

chodník

most Legií

chodník vpravo ve směru od Nár. divadla

chodník

Plocha u Bellevue

spodní chodník

chodník

Štefánikův most

chodník vlevo ve směru od Revoluční

chodník

 

 

4. V příloze v části „Městská část Praha 2“ se zrušují úseky místních komunikací:

 

Název komunikace

úsek komunikace – jeho stručný popis

druh komunikace

Jiráskův most

chodník vlevo ve směru od Jiráskova nám.

chodník

Nuselský most

levý chodník ve směru z centra

chodník

 

 

5. V příloze v části „Městská část Praha 4“ se zrušují úseky místních komunikací:

 

Název komunikace

úsek komunikace – jeho stručný popis

druh komunikace

Nad vinohradem

celá délka

vozovka

Břidličná

vozovka a chodník v úseku mezi ul. Pravá až po schody vedoucí do ul. Pod Klaudiánkou

vozovka

chodník

 

 

6. V příloze v části „Městská část Praha 4“ se doplňuje úsek místní komunikace:

 

Název komunikace

úsek komunikace – jeho stručný popis

druh komunikace

Nad vinohradem

od ulice Pod svahem až k začátku klesání

vozovka

 

 

7. V příloze v části „Městská část Praha 5“ se zrušují úseky místních komunikací:

 

Název komunikace

úsek komunikace – jeho stručný popis

druh komunikace

Nad Buďánkami I

celá délka

vozovka

U akátů

celá délka

vozovka

 

 

8. V příloze v části „Městská část Praha 6“ se zrušují úseky místních komunikací:

 

Název komunikace

úsek komunikace – jeho stručný popis

druh komunikace

José Martího

celá délka

vozovka

Rejchova

celá délka

vozovka

zemní valy u ul. Evropská u sídliště Dědina

chodník s výjimkou zastávky MHD

chodník

 


9. V příloze v části „Městská část Praha 6“ se doplňuje úsek místní komunikace:

 

Název komunikace

úsek komunikace – jeho stručný popis

druh komunikace

José Martího

východní slepý úsek

vozovka

 

 

10. V příloze v části „Městská část Praha 7“ se zrušují úseky místních komunikací:

 

Název komunikace

úsek komunikace – jeho stručný popis

druh komunikace

Hlávkův most

západní chodník u zimního stadionu v úseku od náb. kpt.Jaroše mimo podchodu pod Hl. mostem (poj.Štvanice)

chodník

Libeňský most

chodník vpravo ve směru od Holešovic

chodník

 

 

11. V příloze v části „Městská část Praha 9“ se zrušuje úsek místní komunikace:

 

Název komunikace

úsek komunikace – jeho stručný popis

druh komunikace

Ke Klíčovu

chodník

chodník

 

 

12. V příloze v části „Městská část Praha 13“ se zrušují úseky místních komunikací:

 

Název komunikace

úsek komunikace – jeho stručný popis

druh komunikace

K Jinočanům

celá délka

vozovka

K Ohradě

celá délka

vozovka

K Zahrádkám

vozovka v úseku K Ohradě-Na Dolnici

vozovka

Na klínech

celá délka

vozovka

Nad Brůdkem

celá délka

vozovka

V Brůdku

celá délka

vozovka

Ve stromořadí

celá délka

vozovka

Bucharova

pravý chodník od křižovatky s ulicí Tichnova k čerpací stanici BP, mimo prostoru zastávky autobusů PID Nušlova

 

chodník

Nárožní

levý chodník od křižovatky s ulicí Pod Hranicí k zastávce autobusů PID Nárožní

 

chodník

 

 

13. V příloze v části „Městská část Praha 15“ se zrušují úseky místních komunikací:

 

Název komunikace

úsek komunikace – jeho stručný popis

druh komunikace

Elišky Junkové

celá délka

vozovka

Radiová

celá délka

vozovka

 

 

14. V příloze v části „Městská část Praha 15“ se doplňuje úsek místní komunikace:

 

Název komunikace

úsek komunikace – jeho stručný popis

druh komunikace

Radiová

severovýchodní slepý úsek od přístupové komunikace k vjezdu do areálu č.p. 1325 k.ú. Hostivař

vozovka

 

15. V příloze v části „Městská část Praha 19“ se zrušuje úsek místní komunikace:

 

Název komunikace

úsek komunikace – jeho stručný popis

druh komunikace

Žacléřská

vozovka v úseku od ul. Toužimské po ul. Luštěnickou

vozovka

 

 

16. V příloze v části „Městská část Praha 19“ se doplňují úseky místních komunikací:

 

Název komunikace

úsek komunikace – jeho stručný popis

druh komunikace

BEZEJMENNÁ

přístup a příjezd k parkovištím a garážím bytových domů při Žacléřské severně od Martinické – celá délka

vozovka + chodník

BEZEJMENNÁ

příjezdová komunikace k bytovým domům kolmá na Žacléřskou severně od Mladoboleslavské – celá délka

vozovka

Dobšínská

celá délka

vozovka

Herlíkovická

celá délka

vozovka

Ledečská

celá délka

vozovka

Pod Nouzovem

celá délka

vozovka

Martinická

samostatný chodník spojující ul. Martinickou a žel. přejezd na ul. Mladoboleslavské

chodník

Novákovo nám.

samostatné chodníky vedoucí přes park

chodník

BEZEJMENNÁ

samostatný chodník spojující ul. Letců s Chotětovskou

chodník

 

 

17. V příloze v části „Městská část Praha - Suchdol“ se doplňují úseky místních komunikací:

 

Název komunikace

úsek komunikace – jeho stručný popis

druh komunikace

U kruhovky

celá délka

vozovka

V ořeší

celá délka

vozovka

 

 

 

Čl.II

 

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1.listopadu 2007.

 

 

 

 

MUDr Pavel Bém

primátor hl.m. Prahy

 

 

Mgr. Rudolf Blažek

náměstek primátora hl.m. Prahy