Zastupitelstvo hlavního města Prahy se usneslo dne  31.5. 2007 vydat podle § 17 odst. 3 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, tuto obecně závaznou vyhlášku:

 

Čl. I

Obecně závazná vyhláška č. 55/2000 Sb. hl.m. Prahy, kterou se vydává Statut hlavního města Prahy, ve znění obecně závazné vyhlášky č. 15/2001 Sb. hl.m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 18/2001 Sb. hl.m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 19/2001 Sb. hl.m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 21/2001 Sb. hl.m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 22/2001 Sb. hl.m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 29/2001 Sb. hl.m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 1/2002 Sb. hl.m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 3/2002 Sb. hl.m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 5/2002 Sb. hl.m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 8/2002 Sb. hl.m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 9/2002 Sb. hl.m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 12/2002 Sb. hl.m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 13/2002 Sb. hl.m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 16/2002 Sb. hl.m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 23/2002 Sb. hl.m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 29/2002 Sb. hl.m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 2/2003 Sb. hl.m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 3/2003 Sb. hl.m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 9/2003 Sb. hl.m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 10/2003 Sb. hl.m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 13/2003 Sb. hl.m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 16/2003 Sb. hl.m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 17/2003 Sb. hl.m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 19/2003 Sb. hl.m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 22/2003 Sb. hl.m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 29/2003 Sb. hl.m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 35/2003 Sb. hl.m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 1/2004 Sb. hl.m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 4/2004 Sb. hl.m. Prahy,  obecně závazné vyhlášky č. 8/2004 Sb. hl.m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 9/2004 Sb. hl.m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 11/2004 Sb. hl.m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 12/2004 Sb. hl.m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 16/2004 Sb. hl.m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 17/2004 Sb. hl.m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 22/2004 Sb. hl.m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 25/2004 Sb. hl.m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 3/2005 Sb. hl.m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 5/2005 Sb. hl.m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 8/2005 Sb. hl.m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 10/2005 Sb. hl.m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 12/2005 Sb. hl.m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 14/2005 Sb. hl.m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 18/2005 Sb. hl.m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 22/2005 Sb. hl.m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 25/2005 Sb. hl.m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 29/2005 Sb. hl.m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 1/2006 Sb. hl.m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 2/2006 Sb. hl.m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 7/2006 Sb. hl.m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 8/2006 Sb. hl.m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 10/2006 Sb. hl.m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 12/2006 Sb. hl.m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 17/2006 Sb. hl.m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 25/2006 Sb. hl.m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 1/2007 Sb. hl.m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 3/2007 Sb. hl.m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 4/2007 Sb. hl.m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 6/2007 Sb. hl.m. Prahy  se mění takto:

1. Příloha č. 5 

     část. I. Seznam celoměstsky významných dat a způsob nakládání s nimi

     bod A) Evidence nemovitého majetku zní:

 

 

A.1. Struktura databázových souborů

 

A) Evidence nemovitého majetku hl. m. Prahy

 

Systém obsahuje evidenční údaje o pozemcích, budovách a stavbách ve vlastnictví hl. m. Prahy.

A.1. Struktura databázových souborů

Objekt typu parcela

 

Pole

Typ

Délka

Popis

INVENTARNI_CISLO_EXTERNI

CH

12

Inventární číslo přidělené externí aplikací na základě nastavení číselných řad.

INVENTARNI_CISLO_MHMP

CH

12

Inventární číslo přidělené aplikací ENO na základě nastavení číselných řad před předáním majetku do správy inventarizačnímu místu.

ID_GLOBAL

CH

20

Jednoznačná identifikace objektu v rámci majetku HMP

KATUZE_KOD

N

6.0

Kód katastrálního území

DRUH_CISLOVANI_PAR

N

1.0

Druh číslování parcel

KMENOVE_CISLO_PAR

N

5.0

Kmenové číslo parcely

PODDELENI_CISLA_PAR

N

3.0

Poddělení čísla parcely

ZDPAZE_KOD

N

1.0

Zdroj evidence parcel v ZE

KATUZE_KOD_PUV

N

6.0

Původní kód katastrálního území

DIL_PARCELY

N

1.0

Číslo dílu parcely

VYMERA_CELKOVA

N

9.0

Celková výměra parcely v m2

VYMERA_OBCE

N

9.0

Výměra parcely ve vlastnictví obce v m2

DRUH_POZEMKU

N

2.0

Vazba na číselník  KN

KOD_INVENTURNIHO_MISTA

CH

6

Kód inventurního místa

PRACOVISTE

CH

2

Číslo pracoviště inventurního místa

ZDROJ

CH

1

Použitý zdroj informace

SPOLUVLASTNIK

CH

1

Příznak, zda má objekt dalšího spoluvlastníka

VZTAH_OBCE

N

2.0

Vztah obce

PRONAJATO

CH

1

Nemovitost pronajata

PODIL_CITATEL

N

30.0

Spoluvlastnický podíl obce - čitatel

PODIL_JMENOVATEL

N

30.0

Spoluvlastnický podíl obce - jmenovatel

VYPORADANO

CH

1

Příznak, zda jsou vlastnické vztahy vypořádány

OKEC

CH

6

Začlenění objektu dle OKEČ

POZNAMKA

CH

255

Upřesňující poznámka

PORIZOVACI_CENA

N

14.2

Pořizovací cena objektu.

VECNE_BREMENO

CH

1

Příznak, zda je na parcelu vázáno věcné břemeno

ZASTAVNI_PRAVO

CH

1

Příznak, zda je na parcelu vázáno zástavní právo

PREDKUPNI_PRAVO

CH

1

Příznak, zda je na parcelu vázáno předkupní právo

 

Objekt typu budova

Pole

Typ

Délka

Popis

INVENTARNI_CISLO_EXTERNI

CH

12

Inventární číslo přidělené externí aplikací na základě nastavení číselných řad.

INVENTARNI_CISLO_MHMP

CH

12

Inventární číslo přidělené aplikací ENO na základě nastavení číselných řad před předáním majetku do správy inventarizačnímu místu.

ID_GLOBAL

CH

20

Jednoznačná identifikace objektu v rámci majetku HMP

CZ_CC

N

6

Typ budovy nebo stavby dle CZ-CC

OZNACENI_BUDOVY

CH

255

Označení budovy

NAZEV_BUDOVY

CH

255

Místní název budovy

POCET_BYTU

N

3.0

Počet bytů v objektu

POCET_NEBYTU

N

3.0

Počet nebytových prostor v objektu

DATUM_VYSTAVBY

D

10

Datum výstavby (datum nabytí právní moci kolaudačního rozhodnutí).

VYSKA

N

14.2

Rozměrový údaj

SIRKA

N

14.2

Rozměrový údaj

DELKA

N

14.2

Rozměrový údaj

KOD_INVENTURNIHO_MISTA

CH

6

Kód inventurního místa

PRACOVISTE

CH

2

Číslo pracoviště inventurního místa

ZDROJ

CH

1

Použitý zdroj informace

SPOLUVLASTNIK

CH

1

Příznak, zda má objekt dalšího spoluvlastníka

VZTAH_OBCE

N

2.0

Vztah obce

PRONAJATO

CH

1

Nemovitost pronajata

PODIL_CITATEL

N

30

Spoluvlastnický podíl obce - čitatel

PODÍL_JMENOVATEL

N

30

Spoluvlastnický podíl obce - jmenovatel

VYPORADANO

CH

1

Příznak, zda jsou vlastnické vztahy vypořádány

OKEC

CH

6

Začlenění objektu dle OKEČ

POZNAMKA

CH

255

Upřesňující poznámka

PORIZOVACI_CENA

N

14.2

Pořizovací cena objektu.

OPRAVKY

N

14.2

Suma realizovaných odpisů budovy

DRUH_STAVBY

CH

1

Druh stavby ve vlastnictví HMP stojící na pozemku

VECNE_BREMENO

CH

1

Příznak, zda je na budovu vázáno věcné břemeno

ZASTAVNI_PRAVO

CH

1

Příznak, zda je na budovu vázáno zástavní právo

PREDKUPNI_PRAVO

CH

1

Příznak, zda je na budovu vázáno předkupní právo

ADRESA_KOD

N

9.0

Jednoznačná identifikace adresy dle UIR-ADR

CADR

N

6.0

Jednoznačná identifikace adresy dle ZUZI

KRAJ_KOD

N

3.0

Kód kraje z ÚIR-ADR

OKRES_KOD

N

4.0

Kód okresu z ÚIR-ADR

OBEC_KOD

N

6.0

Kód obce z ÚIR-ADR

CAST_OBCE_KOD

N

6.0

Kód části obce z ÚIR-ADR

ULICE_KOD

N

7.0

Kód ulice nebo VP z ÚIR-ADR

 


 

Objekt typu stavba

Pole

Typ

Délka

Popis

INVENTARNI_CISLO_EXTERNI

CH

12

Inventární číslo přidělené externí aplikací na základě nastavení číselných řad.

INVENTARNI_CISLO_MHMP

CH

12

Inventární číslo přidělené aplikací ENO na základě nastavení číselných řad před předáním majetku do správy inventarizačnímu místu.

ID_GLOBAL

CH

20

Jednoznačná identifikace objektu v rámci majetku HMP

NAZEV

CH

255

Název stavby

DATUM_VYSTAVBY

D

10

Datum výstavby

KOD_INVENTURNIHO_MISTA

CH

6

Kód inventurního místa

PRACOVISTE

CH

2

Číslo pracoviště inventurního místa

ZDROJ

CH

1

Zdroj informace

SPOLUVLASTNIK

CH

1

Příznak, zda má objekt dalšího spoluvlastníka

VZTAH_OBCE

N

2.0

Vztah obce

PRONAJATO

CH

1

Nemovitost pronajata

PODIL_CITATEL

N

30

Spoluvlastnický podíl obce - čitatel

PODÍL_JMENOVATEL

N

30

Spoluvlastnický podíl obce - jmenovatel

VYPORADANO

CH

1

Příznak, zda jsou vlastnické vztahy vypořádány

OKEC

CH

6

Začlenění objektu dle OKEČ

CZ_CC

N

6

Typ budovy nebo stavby dle CZ-CC

POZNAMKA

CH

255

Upřesňující poznámka

PORIZOVACI_CENA

N

14.2

Pořizovací cena objektu.

OPRAVKY

N

14.2

Suma realizovaných odpisů stavby

PREDKUPNI_PRAVO

CH

1

Příznak, zda je na stavbu vázáno předkupní právo

KRAJ_KOD

N

3.0

Kód kraje z ÚIR-ADR

OKRES_KOD

N

4.0

Kód okresu z ÚIR-ADR

OBEC_KOD

N

6.0

Kód obce z ÚIR-ADR

CAST_OBCE_KOD

N

6.0

Kód části obce z ÚIR-ADR

ULICE_KOD

N

7.0

Kód ulice nebo VP z ÚIR-ADR

 

Umístění objektu na parcele, resp. parcelách

(N:1 s budovou, resp. stavbou)

Seznam parcel, na kterých se nachází budova, resp. stavba. V případě, že se jeden objekt rozprostírá na více parcelách, jsou v této datové struktuře zachyceny všechny dotčené parcely.

Pole

Typ

Délka

Popis

ID_GLOBAL

CH

20

Jednoznačná identifikace objektu v rámci majetku HMP

KATUZE_KOD

N

6.0

Kód katastrálního území

DRUH_CISLOVANI_PAR

N

1.0

Druh číslování parcel

KMENOVE_CISLO_PAR

N

5.0

Kmenové číslo parcely

PODDELENI_CISLA_PAR

N

3.0

Poddělení čísla parcely

ZDPAZE_KOD

N

1.0

Zdroj evidence parcel v ZE

KATUZE_KOD_PUV

N

6.0

Původní kód katastrálního území

DIL_PARCELY

N

1.0

Číslo dílu parcely

 

 


 

Nabytí / pozbytí objektu

(N:1 s budovou, resp. stavbou)

Obsahuje informace o pohybu majetku (nabytí,pozbytí). Je zde evidován způsob nabytí (popř.pozbytí) majetku, rozhodující orgán, data událostí, apod. Pokud byl nabýván/pozbýván majetek po částech, jsou zde uvedeny jednotlivé dílčí nabytí/pozbytí.

 

Pole

Typ

Délka

Popis

ID_GLOBAL

CH

20

Jednoznačná identifikace objektu v rámci majetku HMP

ID způsobu nabytí

N

10.0

Způsob nabytí

ID způsobu pozbytí

N

10.0

Způsob pozbytí

Datum nabytí/ pozbytí

D

10

Datum nabytí, resp. pozbytí majetku

NV poznámka

CH

255

Poznámka nabytí a pozbytí

NV podílem/výměrou

CH

1

Vyřazeno podílem – příznak, který slouží k určení způsobu vyřazení, zda se prodává podíl na nemovitosti nebo např. výměra na pozemku (geometrickým plánem). Odečítá od původního celku.- původní výměry  nebo původního podílu, v závislosti na nastavení tohoto příznaku

Podíl čitatel

N

30

Vlastnický podíl, který organizace na objektu nabývá/ pozbývá - čitatel

Podíl jmenovatel

N

30

Vlastnický podíl, který organizace na objektu nabývá/ pozbývá - jmenovatel

Výměra

N

9.0

Výměra

Pořizovací cena nabývané/ pozbývané části

N

14.2

Pořizovací cena nabývané/pozbývané podílu/výměry majetku. Promítá se do celkové pořizovací ceny.

 

A.2. Datový model navržené struktury dat:

 


 

 

A.3. Číselníky

 

Ve struktuře dat  pro inventarizace jsou využity dva typy číselníků:

Celostátně platné číselníky (CZ‑CC, OKEČ, druhy pozemků z KN, druh stavby pro účely daně z nemovitostí, ISKN, ÚIR-ADR).

Číselníky interní platné v rámci HMP
Tyto číselník slouží pro interní potřebu HMP.

Číselník ZDROJ

Kód

Popis

I

ISKN

P

výpis z pozemkové knihy

K

výpis z katastru nemovitostí (evidence nemovitostí)

G

údaje z geometrického plánu

J

Jiné

 

Číselník ZPŮSOB NABYTÍ

Kód

Popis

1

Ze zákona č. 172/1991 Sb. § 1

2

Ze zákona č. 172/1991 Sb. § 2

3

Ze zákona č. 172/1991 Sb. § 3 odst. 3

4

Ze zákona č. 172/1991 Sb. § 3 odst. 4

5

Rozhodnutím přísl.orgánu st.správy dle zákona č. 172/1991 Sb. § 5

6

Rozhodnutím přísl.orgánu st.správy dle zákona č. 172/1991 Sb. § 6

7

Ze zákona č. 172/1991 Sb. § 3 odst. 1

8

Podle zákona č. 92/1991 Sb. - priv. projekt, form 4F

9

Podle zákona č. 92/1991 Sb. - § 47 b, odst. 1

10

Smlouvou kupní podle občanského nebo obchodního zákoníku

11

Smlouvou směnnou podle občanského zákoníku

12

Smlouvou darovací podle občanského zákoníku

13

Smlouvou o dílo podle obchodního zákoníku

14

Smlouvou o koupi najaté věci podle obchodního zákoníku

15

Smlouvou nepojmenovanou podle občanského nebo obchodního zákoníku

16

Veřejnou dražbou

17

Dědictvím

18

Rozhodnutím státního orgánu

19

Vlastní investiční činností

20

Převodem z Pozemkového fondu dle zákona 95/1999 Sb.

30

Nemovitost není ve vlastnictví hl.m. Prahy

41

Rozhodnutím příslušného ústředního úřadu dle zákona č.157/2000 Sb. § 1 odst.1

42

Rozhodnutím Ministerstva školství mládeže a tělovýchovy dle zákona č.157/2000 Sb. § 1 odst.2

 

Číselník ZPŮSOB POZBYTÍ

Kód

Popis

1

Prodejem

2

Bezúplatným převodem

3

Darem

4

Rozhodnutím státního orgánu

5

Likvidací

 

Číselník VZTAH OBCE

Kód

Popis

1

Městská část - svěřeno Statutem hl. m. Prahy bez žádosti MČ

2

Městská část - svěřeno Statutem hl. m. Prahy přímo

3

Městská část - svěřeno na žádost MČ Statutem hl. m. Prahy

4

Právnická osoba založená nebo zřízená hl. m. Prahou

5

Právnická osoba založená nebo zřízená městskou částí

6

Hlavní město Praha, přísl. odbor MHMP

 

 

 

 

2. V příloze č. 7 části A, se v části  Praha 2 na konci doplňuje tento výčet:

„Nové Město                 1430/1                     5369

  Nové Město                 1430/2                       367

  včetně  práv a závazků, staveb bez  č. pop., terénních a  sadových úprav a  drobné architektury  na  pozemcích, které nejsou předmětem zápisu v KN“.

 

3. V příloze č. 7 části A se v části  Praha 3 na konci doplňuje tento výčet:

„Vinohrady                     3643/1                     4899                  

  Vinohrady                    4303/3                     1662

  Žižkov                          979/1                       8518

  Žižkov                          1748/1                       624

  Žižkov                          1764/3                       323

  Žižkov                          1780/18                     733

  Žižkov                          1781/1                       537

  Žižkov                          1781/2                       490

  Žižkov                          1782/1                       268

  Žižkov                          2183/4                       719                  

  Žižkov                          2183/5                       601

  Žižkov                          2183/32                     778

  Žižkov                          2639/109                   221

  Žižkov                          2639/110                   509

  Žižkov                          2639/112                 3341

  Žižkov                          2639/114                   617

  Žižkov                          2639/120                 1638

  Žižkov                          2639/126                 4345

  Žižkov                          2639/129                   401

  Žižkov                          2639/130                   646

  Žižkov                          2639/131                   318

  Žižkov                          2639/135                 1145

  Žižkov                          2814/1                     4834

  Žižkov                          2814/19                     468

  Žižkov                          2814/22                       44

  Žižkov                          2868/1                       252

  Žižkov                          2931/134                 1259

  Žižkov                          2931/192                   273

  Žižkov                          4014                          145

  Žižkov                          4224/16                   3695

  Žižkov                          4485/1                       775                                                   

  včetně  staveb  bez  č.pop. na pozemcích, stavby chodníku se schody na pozemku parc.č. 1748/1 a 1781/2

  v k.ú. Žižkov,  terénních a sadových úprav a drobné architektury, které nejsou  předmětem zápisu  v  KN“.      

 

4. V příloze č. 7 části A se v části  Praha 5  na konci doplňuje tento výčet:

 Smíchov                        4910/2                         56

 včetně stavby bez  č.pop.  (bývalé veřejné WC)  a  terénních úprav na pozemku“.

 

5. V příloze č. 7 části A se v části  Praha 13 na konci doplňuje tento výčet:

„Jinonice                        1968                          371

 Jinonice                         1969                          176

 Jinonice                         1974                            71

 včetně staveb bez čísel popisných, terénních a sadových úprav, které nejsou předmětem zápisu v  KN“.

 

6. V příloze č. 7 části A se v části  Praha 14 na konci doplňuje tento výčet:

„Hloubětín                      566/38                       562

 Hloubětín                      566/39                     1680

 Hloubětín                      566/41                     2534

 Hloubětín                      566/42                     1635

 Hloubětín                      566/49                       437

 Hloubětín                      566/96                       199

 Hloubětín                      566/97                       163

 Hloubětín                      566/110                       78

 Hloubětín                      1072/150                 4430

 Hloubětín                      2664/2                       360

 Hloubětín                      2664/3                         39

 Hloubětín                      2665/4                       676

 včetně staveb bez čísel popisných, terénních a sadových úprav, které nejsou předmětem zápisu v  KN“.

 

7. V příloze č. 7 části A se za část Praha – Ďáblice vkládá nová část  Praha 20, která včetně nadpisu zní:

„Praha 20

Horní Počernice             1595                          809

včetně staveb bez čísel popisných, terénních a sadových úprav, které nejsou předmětem zápisu v  KN“.

 

 

8. V příloze č. 7 části A se  za část Praha – Újezd vkládá nová část Praha 21, která včetně nadpisu zní:

„Praha 21

 Újezd nad Lesy             4268/421                  208“

 

9. V příloze č. 7 části A se v části  Praha – Dolní Měcholupy  na konci doplňuje tento výčet:

„Dolní Měcholupy          696/68                           6

  včetně  stavby  bez  č.pop. a  terénních úprav,  které nejsou  předmětem zápisu v KN“.

 

 

10. V příloze č. 7 části B se v části  Praha 12 na konci doplňuje tento výčet:

 

„Modřany

 stavba veřejného osvětlení – 1 ks stožáru na pozemku parc.č. 18/2 v k.ú. Modřany v celkové pořizovací hodnotě 65 407 Kč“

 

 

11. V příloze č. 7 části B se v části Praha 15 na konci doplňuje tento výčet:

 

„Hostivař                        504/47                       115

  Hostivař                       504/48                           4

včetně staveb bez čísel popisných, terénních a sadových úprav, drobné architektury, které nejsou předmětem zápisu v KN“

 

12. V příloze č. 7 části B se v části Praha – Dolní Chabry na konci doplňuje tento výčet:

 

„Dolní Chabry

stavba veřejné splaškové kanalizace na pozemcích parc.č. 1233/15, 1438/1, 1442/1, 1473, 1474, 1477, 1479, 1481, 1483, 1484, 1485, 1486, 1499/1, 1499/3, 1533, 1534, 1572, 1634, 1668 a 1705 v  k.ú. Dolní Chabry v celkové pořizovací hodnotě 64 167 971 Kč“

 

 

13. V příloze č. 7 části B se v části Praha - Troja na konci doplňuje tento výčet:

 

„Troja

stavba „Připojení objektů na vodovod a kanalizaci, Praha 7 – Troja, V Podhoří“ na pozemcích parc.č. 1428, 1441 a 1735/1 v  k.ú. Troja - vodovodní řad v pořizovací hodnotě 302 850 Kč a kanalizační řad v pořizovací hodnotě 499 834 Kč“

 

 

14. V příloze č. 7 části B se v části Praha - Zbraslav na konci doplňuje tento výčet:

 

„Zbraslav                       1292/1                     3083

včetně stavby bez č.pop. v pořizovací hodnotě 467 085 Kč“

 

 

15. V příloze č. 7 části B se za část Praha – Zbraslav vkládá nová část Praha – Zličín, která včetně nadpisu zní:

 

„Praha – Zličín

 

Zličín                              450/18                     2884

včetně staveb bez čísel popisných, terénních a sadových úprav, které nejsou předmětem zápisu v KN“

 

16. V příloze č. 10 se vkládá bod  l, který včetně nadpisu zní:

 „1.  Městská část Praha 2

a) Vymezeným majetkem se rozumí:

kat. území                       parc. číslo              výměra (m2)      č.pop.

Nové Město                   1430/1                     5369

Nové Město                   1430/2                 367      

 

b) Městská část Praha 2 je povinna v případě prodeje pozemků převést do 30 dnů po uzavření kupní smlouvy na účet hlavního města Prahy 50 % celkové ceny pozemků, zjištěné podle zvláštního předpisu platného ke dni uzavření kupní smlouvy.“.

 

Dosavadní body  1 až  19 se označují jako body 2 až 20.

 

 

 

17. V příloze č. 10 se za bod  2 vkládá bod  3, který včetně nadpisu zní:

 „ 3. Městská část Praha 3

a) Vymezeným majetkem se rozumí:

  kat. území                     parc.číslo       výměra (m2)                   č.pop.               

  Žižkov                          979/1                       8518

  Žižkov                          2639/135                 1145

  Žižkov                          2814/19                     468

 

b) Městská část Praha 3 je povinna v případě prodeje pozemků převést do 30 dnů po uzavření kupní smlouvy    na  účet  hlavního  města  Prahy  50 % z  celkové ceny  pozemků,  zjištěné  podle zvláštního předpisu  platného     ke dni uzavření kupní smlouvy.“.   

 

Dosavadní body  3 až 20 se označují jako body  4 až  21. 

 

 

 

 

Čl. II

 

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. července  2007.

 

 

 

 

MUDr. Pavel  B é m, v.r.

primátor hlavního města Prahy

 

 

 

Mgr. Rudolf  B l a ž e k, v.r.

náměstek primátora hlavního města Prahy