Zastupitelstvo hlavního města Prahy se usneslo dne  26.4.2007  vydat podle § 17 odst. 3 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, tuto obecně závaznou vyhlášku:

Čl. I

Obecně závazná vyhláška č. 55/2000 Sb. hl.m. Prahy, kterou se vydává Statut hlavního města Prahy, ve znění obecně závazné vyhlášky č. 15/2001 Sb. hl.m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 18/2001 Sb. hl.m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 19/2001 Sb. hl.m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 21/2001 Sb. hl.m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 22/2001 Sb. hl.m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 29/2001 Sb. hl.m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 1/2002 Sb. hl.m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 3/2002 Sb. hl.m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 5/2002 Sb. hl.m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 8/2002 Sb. hl.m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 9/2002 Sb. hl.m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 12/2002 Sb. hl.m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 13/2002 Sb. hl.m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 16/2002 Sb. hl.m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 23/2002 Sb. hl.m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 29/2002 Sb. hl.m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 2/2003 Sb. hl.m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 3/2003 Sb. hl.m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 9/2003 Sb. hl.m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 10/2003 Sb. hl.m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 13/2003 Sb. hl.m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 16/2003 Sb. hl.m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 17/2003 Sb. hl.m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 19/2003 Sb. hl.m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 22/2003 Sb. hl.m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 29/2003 Sb. hl.m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 35/2003 Sb. hl.m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 1/2004 Sb. hl.m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 4/2004 Sb. hl.m. Prahy,  obecně závazné vyhlášky č. 8/2004 Sb. hl.m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 9/2004 Sb. hl.m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 11/2004 Sb. hl.m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 12/2004 Sb. hl.m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 16/2004 Sb. hl.m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 17/2004 Sb. hl.m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 22/2004 Sb. hl.m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 25/2004 Sb. hl.m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 3/2005 Sb. hl.m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 5/2005 Sb. hl.m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 8/2005 Sb. hl.m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 10/2005 Sb. hl.m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 12/2005 Sb. hl.m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 14/2005 Sb. hl.m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 18/2005 Sb. hl.m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 22/2005 Sb. hl.m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 25/2005 Sb. hl.m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 29/2005 Sb. hl.m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 1/2006 Sb. hl.m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 2/2006 Sb. hl.m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 7/2006 Sb. hl.m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 8/2006 Sb. hl.m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 10/2006 Sb. hl.m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 12/2006 Sb. hl.m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 17/2006 Sb. hl.m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 25/2006 Sb. hl.m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 1/2007 Sb. hl.m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 3/2007 Sb. hl.m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 4/2007 Sb. hl.m. Prahy,se mění takto:

 

1. V příloze č. 7 části A se v části  Praha 6  na konci doplňuje tento výčet:

„Bubeneč                        1569/109                        2713

  Dejvice                        3998/14                        436

  Dejvice                        497/8                        2843

  Dejvice                        497/59                        10

  Dejvice                        497/60                        7

včetně staveb bez čísel popisných, terénních a sadových úprav,  které nejsou předmětem zápisu v KN“

 

2. V příloze č. 7 části A se v části  Praha  8 na konci doplňuje tento výčet:

„ Karlín                        882/2                        447

  Karlín                        882/4                        668

  Karlín                        882/5                        242

  Karlín                        882/8                        4

  Karlín                        882/9                        24

  Karlín                        687/2                        142

  Karlín                        803/2                        403

  Karlín                        803/3                        35

  Karlín                        803/4                        12

  Karlín                        803/5                        931

  Karlín                        803/6                        246

  Karlín                        803/7                        1365

  Kobylisy                         606/13                        44

  Kobylisy                        606/15                        485

  Libeň                        2262/6                        176                                         

  Troja                        1321/29                        29

  Troja                        1321/30                        5

  Troja                        1307/13                        134

  Troja                        1307/19                        282

  Troja                        1307/20                        1046

  Troja                        1307/21                        1248

  Troja                        1307/24                        1

  Troja                        1307/31                        552

  Troja                        1307/32                        650

  Střížkov                        4                        188“

  včetně staveb bez čísel popisných, terénních a sadových úprav,  které nejsou předmětem zápisu v KN“

 

3. V příloze č. 7 části A se v části  Praha 10 na konci doplňuje tento výčet:

„Malešice                        806/546                        12

 Malešice                        806/547                        13

 Malešice                        806/549                        23

 Malešice                        806/551                        24

 Malešice                        806/635                        11

 Malešice                        806/637                        10

 Malešice                        806/639                        9

 Malešice                        806/641                        9

 Malešice                        806/654                        124

 Malešice                        806/655                        118

 Malešice                        806/658                        146

 Malešice                        806/745                        10

 Malešice                        806/791                        17

 Malešice                        806/792                        212

 Strašnice                        2244/196                        8

 Strašnice                        2244/198                        11

 Strašnice                        2244/200                        11

 Strašnice                        2244/202                        11

 Strašnice                        2244/204                        11

 Strašnice                        2244/206                        11

 Strašnice                        2244/208                        11

 Strašnice                        2244/304                        23

 Strašnice                        2244/306                        20

 Strašnice                        2244/307                        17

 Strašnice                        696/2                        270

 Strašnice                        696/3                        35

 Strašnice                        696/11                        331

 Strašnice                        3289/7                        667

 Strašnice                        3289/14                        1475

 Strašnice                        3297/55                        634

 Strašnice                        3432/22                        2256

 Strašnice                        3432/35                        3164

 Záběhlice                        2225/110                        4359

 včetně staveb bez čísel popisných, terénních a sadových úprav, které nejsou předmětem zápisu v KN“

 

 

 

4. V příloze č. 7 části A se v části  Praha 14 na konci doplňuje tento výčet:

„Kyje                        1155                        160

 včetně staveb bez čísel popisných, terénních a sadových úprav, které nejsou předmětem zápisu v KN“

 

5. V příloze č. 7 části A se v části  Praha -  Újezd na konci doplňuje tento výčet:  

„Újezd                        619/3                        1499

včetně staveb bez čísel popisných, terénních a sadových úprav,  které nejsou předmětem zápisu v KN“

 

 

6. V příloze č. 7 části B se v části  Praha 4 na konci doplňuje tento výčet:

 

„Nusle                        3024                        291

 Krč                        894/2                        237

 Krč                        894/3                        116

 Krč                        1153                        99

 Michle                        2792 (1/2)                        290

včetně staveb bez čísel popisných, terénních a sadových úprav, drobné architektury, které nejsou předmětem zápisu v KN“

 

 

7. V příloze č. 7 části B se v části Praha 5 na konci doplňuje tento výčet:

„Motol                        386/23                        344

 včetně staveb bez čísel popisných, terénních a sadových úprav, drobné architektury, které nejsou předmětem zápisu v KN“

 

 

8. V příloze č. 7 části B se v části  Praha 10 na konci doplňuje tento výčet:

 

„Strašnice                        695/5                        530

včetně staveb bez čísel popisných, terénních a sadových úprav, drobné architektury, které nejsou předmětem zápisu v KN“

 

 

9. V příloze č. 7 části B se v části Praha – Dolní Měcholupy na konci doplňuje tento výčet:

„Dolní Měcholupy

veřejné osvětlení a slavnostní  osvětlení na pozemcích parc.č. 105, 123, 124, 125/1, 724, 728/1 a 812  v  k.ú. Dolní Měcholupy v celkové pořizovací hodnotě 2,598.401,- Kč“

 

 

10. V příloze č. 7 části B se za část Praha – Dolní Počernice vkládá nová část Praha – Dubeč, která včetně nadpisu zní:

 

„Praha – Dubeč

 

 Dubeč                        1483/17                        160

 Dubeč                        1483/18                        11

 Dubeč                        1483/19                        4087

 Dubeč                        1483/20                        177

 Dubeč                        1483/21                        3005

 Dubeč

 vodohospodářský majetek (ČOV) v celkové hodnotě 45 577 032,- Kč“

 

 

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1.června  2007.

 

 

 

 

MUDr. Pavel  B é m, v.r.

primátor hl.m. Prahy

 

 

 

Mgr. Rudolf  B l a ž e k, v.r.

náměstek primátora hl.m. Prahy