1.

 

Obecně závazná vyhláška,

 

kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 55/2000 Sb. hl. m. Prahy, kterou se vydává Statut hlavního města Prahy, ve znění pozdějších předpisů

 

          Zastupitelstvo hlavního města Prahy se usneslo dne 28. 1. 2010 vydat podle § 17 odst. 3 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, tuto obecně závaznou vyhlášku:

 

Čl. I

 

          Obecně závazná vyhláška č. 55/2000 Sb. hl. m. Prahy, kterou se vydává Statut hlavního města Prahy, ve znění obecně závazné vyhlášky č. 15/2001 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 18/2001 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 19/2001 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 21/2001 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 22/2001 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 29/2001 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 1/2002 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 3/2002 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 5/2002 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 8/2002 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 9/2002 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 12/2002 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 13/2002 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 16/2002 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 23/2002 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 29/2002 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 2/2003 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 3/2003 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 9/2003 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 10/2003 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 13/2003 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 16/2003 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 17/2003 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 19/2003 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 22/2003 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 29/2003 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 35/2003 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 1/2004 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 4/2004 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 8/2004 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 9/2004 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 11/2004 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 12/2004 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 16/2004 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 17/2004 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 22/2004 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 25/2004 Sb. hl m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 3/2005 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 5/2005 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 8/2005 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 10/2005 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 12/2005 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 14/2005 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 18/2005 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 22/2005 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 25/2005 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 29/2005 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 1/2006 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 2/2006 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 7/2006 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 8/2006 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 10/2006 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 12/2006 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 17/2006 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 25/2006 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 1/2007 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 3/2007 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 4/2007 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 6/2007 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 8/2007 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 10/2007 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 13/2007 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 14/2007 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 15/2007 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 1/2008 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 4/2008 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 6/2008 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 7/2008 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 9/2008 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 13/2008 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 16/2008 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 17/2008 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č.  18/2008 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č.  22/2008 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č.  1/2009 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č.  2/2009 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č.  3/2009 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č.  6/2009 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č.  8/2009 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č.  9/2009 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č.  12/2009 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č.  13/2009 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č.  17/2009 Sb. hl. m. Prahy a obecně závazné vyhlášky č.  22/2009 Sb. hl. m. Prahy se mění takto:

 

1. V příloze č. 7 části A  se v části  Praha - Kunratice  na konci doplňuje tento výčet:

„Kunratice

 1 ks cisternové automobilové stříkačky CAS 20  v pořizovací hodnotě  5 307 400 Kč“.

 

2. V příloze č. 7 části A  se v části Praha - Suchdol  na konci doplňuje tento výčet:

„Suchdol

 1 ks cisternové automobilové stříkačky CAS 20  v pořizovací hodnotě 5 307 400 Kč“.

 

3. V příloze č. 7 části A  se v části Praha - Zbraslav  na konci doplňuje tento výčet:

„Zbraslav

 1 ks cisternové automobilové stříkačky CAS 20  v pořizovací hodnotě 5 307 400 Kč“.

 

4. V příloze č. 7 části B se v části Praha 2 na konci doplňuje tento výčet:

„Vyšehrad                     114/2                        2“.

 

5. V příloze č. 7 části B se v části Praha 3 na konci doplňuje tento výčet:

„Vinohrady                   4325/2                      312

  Žižkov                        936/4                        118

  Žižkov                        936/5                        9

  Žižkov                        936/6                        146

  Žižkov                        936/7                        24

  Žižkov                        1555                         287

  Žižkov                        1659/5                      64

  Žižkov                        1659/6                      38

  Žižkov                        2183/140                  1

  Žižkov                        2183/143                  148

  Žižkov                        2214/1                      169

  Žižkov                        2892/1                      50

  Žižkov                        2930/20                    73

  Žižkov                        3629/1                      26

  Žižkov                        4281                         987

  Žižkov                        4298/15                    150

  Žižkov                        4298/16                    604

  Žižkov                        4298/17                    169“.

 

6. V příloze č. 7 části B se v části Praha 4 na konci doplňuje tento výčet:

„Záběhlice                     2848/382                  545

 Záběhlice                     2848/383                  220

 včetně staveb terénních a sadových úprav, které nejsou předmětem zápisu v KN“.

 

7. V příloze č. 7 části B se v části Praha 6 na konci doplňuje tento výčet:

„Dejvice                        4041/2                      510

  Dejvice                        4041/4                      5

  Dejvice                        843/24                      44

  Břevnov                       3682/6                      975

  Sedlec                         163                           25“.

 

8. V příloze č. 7 části  B se v části Praha 9 na konci doplňuje tento výčet:

„Vysočany                     42/16                        346

  Vysočany                     1088/2                      569

  Vysočany                     1938/2                      1151

  Vysočany                     2013/5                      232“.

 

9. V příloze č. 7 části  B se v části Praha 10 na konci doplňuje tento výčet:

„Strašnice                        2208/12                   453“.

 

10. V příloze č. 7 části B se v části Praha - Troja na konci doplňuje tento výčet:

„Troja

  stavba bezejmenné komunikace s pracovním názvem „Nová Trojská“ na  pozemcích    parc.č. 291/8,  399/11, 1660/12,  237/2 a 1660/3 v  k.ú. Troja v celkové pořizovací hodnotě   6 818 800,50 Kč“.

 

 

 

Čl. II

 

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. března 2010.

 

 

 

 

MUDr. Pavel  Bém, v. r.

primátor hlavního města Prahy

 

 

JUDr. Rudolf  Blažek, v. r.

náměstek primátora hlavního města Prahy