Viz č. 27/1997 Sb. HMP - Úplné znění vyhlášky hlavního města Prahy č. 19/1994 Sb. hl.m. Prahy se změnami a doplňky ve znění pozdějších předpisů do 10.6.1997


Rada zastupitelstva hlavního města Prahy se usnesla dne 9. 5. 1995 podle § 24, odst. 1 a § 45 písmeno l) zákona ČNR č. 367/1990 Sb. o obcích (obecní zřízení), ve znění zákona ČNR č. 302/1992 Sb. a v souladu s ustanovením § 29 odst. 2 zákona č. 50/1976 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) ve znění zákona č. 262/1992 Sb. vydat tuto obecně závaznou vyhlášku:


Čl.1

Vyhláška č. 19/1994 Sb. hl. m. Prahy o závazných částech územního plánu sídelního útvaru ve znění pozdějších předpisů se v příloze č. 2 doplňuje takto :


1. V bodě III. městská část Praha 3 3. řad Okruh - vodojem Hrdlořezy Žižkov

2. V bodě IV. městská část Praha 4 5. zdvojení VŘ Jesenice - Kopanina Lhotka, Krč, Braník

3. V bodě V. městská část Praha - Jižní město Chodov 2. archiv hl.m. Prahy Chodov

4. V bodě VI. městská část Praha - Modřany 7. sběrná komunikace Chuchelská - - cukrovar Modřany 8. zdvojení VŘ Jesenice - Kopanina Modřany, Komořany

5. V bodě VII. městská část Praha - Kunratice 4. zdvojení VŘ Jesenice - Kopanina Kunratice

6. V bodě VIII. městská část Praha - Libuš Písnice 4. zdvojení VŘ Jesenice - Kopanina Libuš, Písnice

7. V bodě XI. městská část Praha 5 10. zdvojení VŘ Jesenice - Kopanina Slivenec, Holyně

8. V bodě XII. městská část Praha - Jihozápadní město 7. zdvojení VŘ Jesenice - Kopanina Stodůlky, Třebonice

10. V bodě XV. městská část Praha - Radotín 4. zdvojení VŘ Jesenice - Kopanina Radotín 5. kanalizační sběrač CL 2. st. Radotín

11. V bodě XVI. městská část Praha - Řeporyje 1. zdvojení VŘ Jesenice - Kopanina Řeporyje, Zad. Kopanina

12. V bodě XVII. městská část Praha - Slivenec 1. zdvojení VŘ Jesenice - Kopanina Slivenec

13. V bodě XVIII. městská část Praha - Velká Chuchle 12. klubový dům a obslužná komunikace ul. Staro- chuchelská 13. kanalizační sběrač CL 2. st. Vel.Chuchle

14. V bodě XIX. městská část Praha - Zbraslav 1. kanalizační sběrač CL 2. st. Lahovice, Zbraslav 2. zdvojení VŘ Jesenice - Kopanina Lahovice

15. V bodě XXI. městská část Praha 6 6. silnice R 6 Ruzyně

16. V bodě XXIX. městská část Praha 8 1. PPO : Beranových - Cínovecká Kobylisy, Střížkov 2. plavecký areál Šutka Troja 3. Pobřežní III Karlín

17. V bodě XXXI. městská část Praha - Ďáblice 3. PPO : Beranových - Cínovecká Ďáblice

18. V bodě XXXIII. městská část Praha 9 1. PPO : Beranových - Cínovecká Prosek 2. řad Okruh - vodojem Hrdlořezy Hrdlořezy, Hloubětín 3. tep. příp. pro přednádražní prostor Vysočany

19. V bodě XXXIV. městská část Praha - Běchovice 2. Štěrboholská radiála - 2. st. Běchovice 3. sběrač H do Běchovic Běchovice

20. V bodě XXXVI. městská část Praha - Dolní Počernice 3. Štěrboholská radiála - 2. st. Dolní Počernice 4. kanalizační sběrač G 2. st. a stoka G 6 Dolní Počernice 5. sběrač H do Běchovic Dolní Počernice 6. křižovatka D 11 x SO a napojení CCM (včetně podchodu) Dolní Počernice 21. V bodě XXXVII. městská část Praha - Horní Počernice 2. křižovatka D 11 x SO a napojení CCM (včetně podchodu) Horní Počernice 22. V bodě XXXVIII. městská část Praha - Kbely 2. PPO : Beranových - Cínovecká Kbely

23. V bodě XLI. městská část Praha 14 6. Štěrboholská radiála - 2. st. Hostavice 7. sběrač H do Běchovic Hostavice 8. křižovatka D 11 x SO a napojení CCM (včetně podchodu) Černý most 9. řad Okruh - vodojem Hrdlořezy Hloubětín

24. V bodě XLII. městská část Praha - Letňany 3. PPO : Beranových - Cínovecká Letňany

25. V bodě XLVIII. městská část Praha - Dolní Měcholupy 1. kanalizační sběrač G 2.st.a stoka G6 Dolní Měcholupy

26. V bodě XLIX. městská část Praha - Dubeč 2. Štěrboholská radiála - 2. st. Dubeč 3. kanalizační sběrač G 2.st.a stoka G6 Dubeč 4. prodloužení sběrače H do Běchovic Dubeč

27. V bodě LVI. městská část Praha - Štěrboholy 3. Štěrboholská radiála 2. st. Štěrboholy 4. kanalizační sběrač G 2.st.a stoka G6 Štěrboholy


Čl.2

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem vyhlášení.


RNDr. Jan Koukal, CSc., v. r.
primátor hl. m. Prahy
 
Ing. Petr Švec, v. r.
náměstek primátora hl. m. Prahy