Zastupitelstvo hlavního města Prahy se usneslo dne 29. 4. 2004 vydat podle § 17 odst. 3 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, tuto obecně závaznou vyhlášku:

 

Čl. I

 

 

        Obecně závazná vyhláška č. 55/2000 Sb. hl. m. Prahy, kterou se vydává Statut hlavního města Prahy, ve znění obecně závazné vyhlášky č. 15/2001 Sb. hl .m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č.18/2001 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 19/2001 Sb. hl.m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 21/2001 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 22/2001 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 28/2001 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 29/2001 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 1/2002 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 3/2002 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 5/2002 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 8/2002 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 9/2002 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 11/2002 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 12/2002 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 13/2002 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 16/2002 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 23/2002 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 26/2002 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 27/2002 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 28/2002 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 29/2002 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 1/2003 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 2/2003 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 3/2003 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 9/2003 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 10/2003 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 13/2003 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 16/2003 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 17/2003 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 19/2003 Sb. hl. m. Prahy,  obecně závazné vyhlášky č. 22/2003 Sb. hl. m. Prahy,  obecně závazné vyhlášky č. 29/2003 Sb. hl. m. Prahy,  obecně závazné vyhlášky č. 32/2003 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 33/2003 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 35/2003 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 1/2004 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 4/2004 Sb. hl. m. Prahy a  obecně závazné vyhlášky č. 8/2004 Sb. hl.m. Prahy, se mění takto:

 

1. V příloze č. 7 části A, se v části Praha 1 na konci doplňuje tento výčet:

„Nové Město                        745                        191

včetně staveb bez č.pop., terénních a sadových úprav, které nejsou předmětem zápisu v KN“

 

2. V příloze č. 7 části A, se v části Praha 3 na konci doplňuje tento výčet:

„Žižkov                        2639/118                        2601

 včetně staveb bez č.pop., terénních a sadových úprav, které nejsou předmětem zápisu v KN“

 

3. V příloze č. 7 části A, se v části Praha 4 na konci doplňuje tento výčet:

„Braník                        280/2                        282

 Braník                        281/1                        584

 Braník                        282/2                        35

 včetně staveb bez č.pop., terénních a sadových úprav, které nejsou předmětem zápisu v KN“

 

4. V příloze č. 7 části A, se v části Praha 5 na konci doplňuje tento výčet:

„Hlubočepy                        1040/174                        642

  Hlubočepy                        1040/175                        3053

  Hlubočepy                        1040/179                        8946

  Hlubočepy                        1798/267                        1384

  Motol                        298/2                        1035 

  Motol                        374/120                        2

  včetně stavby  bez č.pop. na pozemku parc.č. 1040/174 a 1798/267,  terénních a sadových

   úprav,  které nejsou předmětem zápisu v KN

  Smíchov                        3/4                           1370

  Smíchov                        1591                        2968

  Smíchov                        1592/1                        4516

  Smíchov                        1594/1                        1992

  Smíchov                        4974/2                        397

  včetně staveb bez č.pop., terénních a sadových úprav na pozemcích, které nejsou předmětem

  zápisu v KN“

 

5. V příloze č. 7 části A, se v části Praha 6 na konci doplňuje tento výčet:

„Střešovice                        2207/1                        5353

  Střešovice                        2207/37                        1517

  Střešovice                        560/1                        1184

  Střešovice                        560/50                        425

  Střešovice                        560/51                        236

  Střešovice                        560/52                        234

  Střešovice                        560/53                        234

  Střešovice                        560/56                        92

  Střešovice                        560/57                        436

  Střešovice                        560/74                        2326

  Střešovice                        560/75                        539

  Střešovice                        560/76                        6669

  Střešovice                        575/2                        6

  Střešovice                        575/3                        8

  Střešovice                        2213/2                        1742

  Střešovice                        2213/3                        528

  včetně staveb bez č.pop., terénních a sadových úprav, které nejsou předmětem zápisu v KN“

 

6. V příloze č. 7 části A, se v části Praha 12 na konci doplňuje tento výčet:

„Modřany                        4117/29                        251

  Modřany                        4117/30                        246

  Modřany                        4117/31                        255

  Modřany                        4117/32                        253

  Modřany                        4117/33                        259

  Modřany                        4783/14                        18

  Modřany                        4783/16                        66

  včetně staveb bez č.pop., terénních a sadových úprav, které nejsou předmětem zápisu v KN“

 

7. V příloze č. 7 části A, se v části Praha 13 na konci doplňuje tento výčet:

„Stodůlky                        2160/149                        2814

  včetně staveb bez č.pop., terénních a sadových úprav, které nejsou předmětem zápisu v KN“

 

8. V příloze č. 7 části A, se v části Praha – Dolní Měcholupy  na konci doplňuje tento výčet:

„Dolní Měcholupy                        357/1                        870

  včetně staveb bez č.pop., terénních a sadových úprav, které nejsou předmětem zápisu v KN“

 

9. V příloze č. 7 části A, se za část Praha 18 vkládá nová část  Praha – Libuš, která včetně

     nadpisu zní:

„Praha – Libuš

  Libuš                        517/3                        588

  včetně staveb bez č.pop., terénních a sadových úprav, které nejsou předmětem zápisu v KN“

 

10. V příloze č. 7 části A, se v části Praha - Vinoř na konci doplňuje tento výčet:

 

„Vinoř                        327                        19

  Vinoř                        1121/4                        100

  Vinoř                        1131                        428

  Vinoř                        1132                        47

  Vinoř                        1135                        1258

  Vinoř                        1138/2                        1156

  Vinoř                        1138/3                        94

  Vinoř                        1174                        733

  Vinoř                        1186                        867

  Vinoř                        1522/14                        1172

  Vinoř                        1522/5                        857

  včetně staveb bez č.pop., terénních a sadových úprav, které nejsou předmětem zápisu v KN“

 

11. V příloze č. 7 části B, se v části Praha 6 na konci doplňuje tento výčet:

„Vokovice                      1281/182                        322                           647

  Vokovice                        1281/183                        303                        stavba bez č.pop.                                     

  Vokovice                        1281/184                        307                        stavba bez č.pop.

  Vokovice                        1281/299                        4987

  včetně terénních a sadových úprav a drobné architektury, které nejsou předmětem zápisu v

  KN“           

 

12. V příloze č. 7 části B, se v části Praha 9 na konci doplňuje tento výčet:

„Hrdlořezy                      39/1                            3498

  Hrdlořezy                        39/4                        52

  Hrdlořezy                        39/5                        5

  Hrdlořezy                        42                        9580

včetně stavby bez č.pop., terénních a sadových úprav a drobné architektury, které nejsou předmětem zápisu v KN“

 

13. V příloze č. 7 části B, se v části Praha 11 doplňuje tento výčet:

„Háje                              510                             208                     54

  Háje                        509/1                        580“

včetně staveb bez č.pop., sadových a terénních úprav, které nejsou předmětem zápisu v KN“

 

14. V příloze č. 7 části B, se v části Praha 12 doplňuje tento výčet:

„Modřany                        2511/2                             220                        1816

  Modřany                         2511/9                           1044

včetně staveb bez č.pop., sadových a terénních úprav, které nejsou předmětem zápisu v KN“

 

15. V příloze č.7 části B, se za část Praha 14 vkládá nová část Praha 15, která včetně nadpisu zní:

„Praha 15

  Hostivař                        279                                  164                    552“

včetně staveb bez č.pop., sadových a terénních úprav, které nejsou předmětem zápisu v KN“

 

16. V příloze č. 7 části B, se za část Praha – Šeberov vkládá nová část Praha – Štěrboholy,

      která včetně nadpisu zní:

„Praha – Štěrboholy

Štěrboholy

splašková a dešťová kanalizace včetně čerpací stanice odpadních vod v celkové pořizovací hodnotě 76,308.788,60 Kč“.“

Čl. II

 

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. června 2004.

 

 

MUDr. Pavel  B é m  , v. r.

primátor hl.m. Prahy

 

 

 

Mgr. Rudolf  B l a ž e k , v. r.

náměstek primátora hl.m. Prahy