Zastupitelstvo hlavního města Prahy se usneslo dne 29.4.2004 vydat podle § 44 odst. 3 písm. a) zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, tuto obecně závaznou vyhlášku:

 

                                                                                   Čl. I

             Příloha k vyhlášce č. 14/2000 Sb. hl. m. Prahy, o omezujících opatřeních k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku v souvislosti se žebráním, zní:


 

                        „Příloha k vyhlášce č. 14/2000 Sb. hl. m. Prahy

 

 

28. října

Celetná

Havířská
Hradčanské nám.
Jindřišská

kaprova
Karlova
Karlův most
Ke Hradu
Křižovnická
Křižovnické nám.
Loretánské nám

mAislova
Melantrichova
Malé nám.
Malostranské nám.
Mariánské nám.
Michalská

mikulášská
Mostecká
Na Můstku
Na Příkopě

Národní

nám.franze kafky

nám. Republiky
Nerudova
Ovocný trh
Pařížská

Platnéřská

Pohořelec
Staré Zámecké schody

Staroměstské nám.
U Obecního domu
U Radnice
Uhelný trh
Václavské nám.
Vodičkova
Zámecké schody
Železná

Nádražní, Štefánikova a Plzeňská  (v rozsahu pěší zóny  Anděl)“.      

 

Čl. II

 

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. června 2004.

 

 

 

 

MUDr. Pavel  B é m ,  v. r.

primátor hl.m.Prahy

 

 

Mgr. Rudolf  B l a ž e k , v. r.

náměstek primátora hl.m.Prahy