Zastupitelstvo hlavního města Prahy se usneslo dne 25.4.2002 vydat podle § 17 odst. 3 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, tuto obecně závaznou vyhlášku:

 

Čl. I

Obecně závazná vyhláška č. 55/2000 Sb. hl.m. Prahy, kterou se vydává Statut hlavního města Prahy, ve znění obecně závazné vyhlášky č. 15/2001 Sb. hl.m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 18/2001 Sb. hl.m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 19/2001 Sb. hl.m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 21/2001 Sb. hl.m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 22/2001 Sb. hl.m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 28/2001 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 29/2001 Sb. hl.m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 1/2002 Sb. hl.m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 3/2002 Sb. hl.m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 5/2002 Sb. hl.m. Prahy, se mění takto :

1. V příloze č. 7 části A se v části Praha 5 na konci doplňuje tento výčet:

“Hlubočepy 942/50 1092

Hlubočepy 942/59 98

Hlubočepy 942/60 695

Hlubočepy 942/92 636

Hlubočepy 942/93 1158

Hlubočepy 942/94 23

Hlubočepy 942/95 131

Hlubočepy 942/96 296

Hlubočepy 942/97 2159

Hlubočepy 942/98 310

Hlubočepy 942/99 127

Hlubočepy 942/101 206

Hlubočepy 942/103 488

Hlubočepy 942/104 1247

Hlubočepy 942/117 563

Hlubočepy 1020/78 122

Hlubočepy 1020/79 19

Hlubočepy 1020/80 169

Hlubočepy 1020/81 16

Hlubočepy 1020/82 187

Hlubočepy 1020/83 20

Hlubočepy 1020/84 365

Hlubočepy 1020/85 205

Hlubočepy 1020/86 20

Hlubočepy 1020/87 108

Hlubočepy 1020/88 32

Hlubočepy 1020/89 107

Hlubočepy 1020/90 27

Hlubočepy 1020/91 1017

Hlubočepy 1020/136 3172

Hlubočepy 1020/137 392

Hlubočepy 1020/138 458

Hlubočepy 1020/140 70

Hlubočepy 1020/141 44

Hlubočepy 1020/142 61

Hlubočepy 1020/143 31

Hlubočepy 1020/144 159

Hlubočepy 1020/145 6

Hlubočepy 1020/146 119

Hlubočepy 1020/147 14

Hlubočepy 1020/148 525

Hlubočepy 1020/149 43

Hlubočepy 1020/150 310

Hlubočepy 1020/151 52

Hlubočepy 1020/152 600

Hlubočepy 1020/153 6

Hlubočepy 1020/154 91

Hlubočepy 1020/155 6

Hlubočepy 1020/156 264

Hlubočepy 1020/157 32

Hlubočepy 1020/158 245

Hlubočepy 1020/159 28

Hlubočepy 1020/160 145

Hlubočepy 1020/161 23

Hlubočepy 1020/185 172

Hlubočepy 1020/186 34

Hlubočepy 1020/187 326

Hlubočepy 1020/188 298

Hlubočepy 1020/189 303

Hlubočepy 1020/190 404

Hlubočepy 1020/191 12

Hlubočepy 1020/192 130

Hlubočepy 1020/193 12

Hlubočepy 1020/194 139

Hlubočepy 1020/195 17

Hlubočepy 1020/196 79

Hlubočepy 1020/197 19

Hlubočepy 1020/198 72

Hlubočepy 1020/199 15

Hlubočepy 1020/200 128

Hlubočepy 1020/201 14

Hlubočepy 1020/202 80

Hlubočepy 1020/203 17

Hlubočepy 1020/204 75

Hlubočepy 1020/205 13

Hlubočepy 1020/230 126

Hlubočepy 1020/257 558

Hlubočepy 1020/258 31

Hlubočepy 1020/259 335

Hlubočepy 1020/260 36

Hlubočepy 1020/261 365

Hlubočepy 1020/263 366

Hlubočepy 1020/264 41

Hlubočepy 1020/265 335

Hlubočepy 1020/266 45

Hlubočepy 1020/267 332

Hlubočepy 1020/268 46

Hlubočepy 1020/269 251

Hlubočepy 1020/272 7

Hlubočepy 1020/273 80

Hlubočepy 1020/274 8

Hlubočepy 1020/275 78

Hlubočepy 1020/276 5

Hlubočepy 1020/277 73

Hlubočepy 1020/278 7

Hlubočepy 1020/279 71

Hlubočepy 1020/280 10

Hlubočepy 1020/281 104

Hlubočepy 1020/282 25

Hlubočepy 1020/301 55

Motol 373/41 2

Smíchov 1430/13 258

včetně staveb bez č.pop., terénních a sadových úprav

Smíchov 1430/14 30

Smíchov 1430/15 (id.1/2) 1”

 

2. V příloze č. 7 části A se v části Praha 6 na konci doplňuje tento výčet:

“Střešovice 180/1 6113

Střešovice 728 3259

Střešovice 1068 8004

Střešovice 1104 3123

Střešovice 1105 2057

Střešovice 1263 1776

Střešovice 1264 3389

Střešovice 1265 2319

Střešovice 1320 1614

Střešovice 1937 4101

Střešovice 1938 5502

Střešovice 1954 440

Střešovice 1955 2105

Střešovice 1956 2456

Střešovice 2096/2 16

Střešovice 2194 3306

Hradčany 308 1155

Hradčany 341 4248

Hradčany 342/1 1376

Hradčany 345 12311

Hradčany 569 10036

Hradčany 601 3355

Hradčany 602 169

Dejvice 4229/5 1098

včetně stavby bez č.pop., terénních a sadových úprav a drobné architektury”

3. V příloze č. 7  části A se v části Praha 12 na konci doplňuje tento výčet:

“Kamýk 366/1 857

Kamýk 366/2 73

včetně stavby bez č.pop., terénních a sadových úprav”

 

 

 

 

 

4. V příloze č. 7 části A se za část Praha - Běchovice vkládá nová část Praha - Dolní Měcholupy, která včetně

nadpisu zni:

 

“Praha - Dolní Měcholupy

Dolní Měcholupy 54/39 1329

Dolní Měcholupy 54/40 399

Dolní Měcholupy 54/41 703

včetně staveb na uvedených pozemcích”

 

5. V příloze č. 7 části A se v části Praha - Křeslice na konci doplňuje tento výčet:

“Křeslice 69 82 53

Křeslice 71/1 678”

 

6. V příloze č. 7 části B se za část Praha 10 vkládá nová část Praha 12, která včetně nadpisu zní:

“Praha 12

Modřany 1653/1 5589

Modřany 4011/1 468

včetně staveb bez č.pop., terénních a sadových úprav”

 

7. V příloze č. 7 části B obecně závazné vyhlášky č. 55/2000 Sb. hl.m. Prahy, kterou se vydává Statut hlavního

města Prahy, se za část Praha – Koloděje vkládá nová část Praha - Kolovraty, která včetně nadpisu zní:

“Praha - Kolovraty

Kolovraty

stavby splaškové kanalizace a čistírny odpadních vod v celkové pořizovací hodnotě 153,112.233,- Kč

a stavby dešťové kanalizace, vše v k.ú. Kolovraty”

 

Čl. II

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. června 2002.

 

Ing. arch. Jan K a s l, v.r.

primátor hl.m. Prahy

 

Ing. Petr Š v e c, v.r.

náměstek primátora hl.m. Prahy