Příloha č. 1
vyhlášky č. 76 z roku 1996
3. část


Název přílohy:
Věci svěřené z vlastnictví hlavního města Prahy městským částem dle čl. 6 této vyhlášky

** Odstavec: 11) Praha 11
Znění od 1.1.1997 do 5.6.1997

Znění od 5.6.1997 do 17.10.1977

Znění od 17.10.1997 do 6.11.1997

Znění od 6.11.1997 do 5.2.1998
Znení od 5.2.1998 do 17.5.1998

Znění od 17.5.1998 do 5.6.1998

Znění od 5.6.1998 do 2.10.1998

Znění od 2.10.1998 do 5.11.1998
Znění od 5.11.1998
Katastrální
území
Parc.číslo
Výměra
(m2)
Č.pop.
Movitý maj.
(Kč)
Chodov
Chodov
Chodov
Chodov
Chodov
Chodov
Chodov
Chodov
Chodov
Chodov
Chodov
Chodov
Chodov
Chodov
Chodov
Chodov
Chodov
Chodov
Chodov
Chodov
Chodov
Chodov
Chodov
Chodov
Chodov
Chodov
Chodov
Chodov
Chodov
Chodov
Chodov
Chodov
Chodov
Chodov
Chodov
Chodov
Chodov
Chodov
Chodov
Chodov
Chodov
Chodov
Chodov
Chodov
Chodov
Chodov
Chodov
Chodov
Chodov
Chodov
2119/4
251/8č
2116/3
251/77
245/1
229/5č
3491
3492
3493
3494
3495
3496
3497
3498
3499
3500
3501
3502
2332/34
2332/35
2332/29
2332/30
2332/31
2332/27
2332/28
---
---
2827
2825
2826
2828
2829
2830
3336/21
3336/22
3336/23
3336/40
3336/41
3336/42
3336/58
3336/59
3336/60
3341/8
3341/7
3341/6
3015
2114/28
2114/27
2114/26
3019
53292
6700
952
1883
5030
25000
264
264
264
264
281
281
268
268
268
268
268
268
268
280
187
282
282
268
268
0
0
359
322
361
331
233
232
230
227
226
292
261
376
225
224
228
290
288
292
692
361
357
359
757
--
---
---
---
---
---
3121
3122
3123
3124
3125
3126
3133
3134
3135
3136
3138
3137
2134
2133
3141
3139
3140
3131
3132
2131
2132
---
---
---
---
---
---
---
---
---
---
---
---
---
---
---
---
---
---
---
---
---
---
---
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Katastrální území Parc. číslo Výměra
(m2)
Č. pop. Movitý maj
(Kč)
Chodov
Chodov
Chodov
Chodov
Chodov
Chodov
Chodov
Chodov
Chodov
Chodov
Chodov
Chodov
Chodov
Chodov
Chodov
Chodov
Chodov
Chodov
Chodov
Chodov
Chodov
Chodov
Chodov
Chodov
Chodov
Chodov
Chodov
Chodov
Chodov
Chodov
Chodov
Chodov
Chodov
Chodov
Chodov
Chodov
Chodov
Chodov
394/6
397/19
397/48
397/49
397/50
1319/8
1319/9
1328/2
2643
2731/1
2731/2
2732/4
2733
2734
2735
2804
3423/10
3423/11
3423/12
3423/13
2330/6
2330/7
3033
3336/61
3341/43
3341/44
3341/45
3341/46
3341/47
3341/48
3341/49
397/114
2606
2645
2740
2991
2986
3051
1506
282
943
290
290
2118
488
31
14541
7512
5917
436
4007
528
2320
1480
834
3560
882
5200
2994
1442
4946
4609
8667
283
31194
4686
876
864
4608
229
22
52
46
36
16
4170

Háje
Háje
Háje
Háje
Háje
Háje
Háje
Háje
519/48
519/50
678
679
712
713
1207
1208
2600
629
16014
355
79
6852
5399
32012Katastrální území
Parc. číslo
Výměra (m2)
Č. pop.
Movitý maj.
(Kč)
Chodov
Chodov
Chodov
Chodov
Chodov
Chodov
Chodov
Chodov
Chodov
Chodov
Chodov
Chodov
2201
2202
2203
2205
3275
3274
3273
3271
2031/20
2014/13
2031/18
2031/21
154
64
232
230
414
220
2405
1007
939
4080
316
1534
---
---
---
---
---
---
---
---
---
---
---
---

---
---
---
---
---
---
---
---
---
Katastrální území Parc. číslo Výměra
(m2)
Č. pop. Movitý maj.
(Kč)
Chodov
Chodov
Chodov
Chodov
Chodov
Chodov
Chodov
Chodov
Chodov
Chodov
Chodov
Chodov
Chodov
Chodov
Chodov
Chodov
Chodov
Chodov
Chodov
Chodov
Chodov
Chodov
Chodov
Chodov
Chodov
Chodov
Chodov
Chodov
Chodov
Chodov
Chodov
Chodov
Chodov
Chodov
Chodov
Chodov
Chodov
Chodov
Chodov
Chodov
Chodov
Chodov
Chodov
Chodov
Chodov
Chodov
Chodov
Chodov
Chodov
Chodov
Chodov
397/135
397/22
397/23
397/24
397/30
397/31
397/32
397/57
397/58
397/59
397/159
397/160
397/161
2408
2409
2531
2532
2533
2534
2535
2536
2545
2546
2547
2548
2549
2550
2670
2671
2672
2673
2694
2695
2696
2697
2698
2699
2711
3063
3064
3065
3066
3080
3128
3129
3130
3131
3132
3133
3134
3423/9
429
2976
97
98
262
260
262
222
222
222
375
369
291
803
804
367
355
355
356
355
367
297
286
288
288
286
297
237
231
237
690
288
287
287
287
286
296
781
444
443
268
269
446
60
236
235
232
235
235
235
284
1902
Katastrální území Parc.č. Výměra
(m2)
Č.pop Movitý majetek
(Kč)
Chodov --- --- 1566 ---
Katastrální území Parc.č. Výměra
(m2)
Č.pop Movitý majetek
(Kč)
Háje 1075 91
Háje 1209/14 670
Háje 1234 87
Chodov 397/62 223
Chodov 397/63 223
Chodov 397/64 226
Chodov 397/76 221
Chodov 397/103 222
Chodov 397/104 220
Chodov 397/175 284
Chodov 2114/21 377
Chodov 2114/22 377
Chodov 2114/24 376
Chodov 2114/25 377
Chodov 2114/4 225
Chodov 2117/196 269
Chodov 2117/197 269
Chodov 2117/198 269
Chodov 2117/199 269
Chodov 2117/200 266
Chodov 2117/201 266
Chodov 2117/202 270
Chodov 2117/203 270
Chodov 3341/21 225
Chodov 3341/22 222
Chodov 3341/23 346
Chodov 3341/24 342
Chodov 3341/25 284
Chodov 3341/27 226
Chodov 3341/28 223
Chodov 3341/29 226
Chodov 3341/30 306
Chodov 3341/31 307
Chodov 3341/32 305
Katastrální území
Parc.č.
Výměra (m2)
Č.pop.
Movitý majetek (Kč)
Chodov
229/2
14131
Katastrální území
Parc.č.
Výměra
(m2)
Č.pop
Movitý majetek (Kč)
Chodov
229/12
4824
-
-
Chodov
229/13
4873
-
-
Chodov
394/13
3068
-
-
Chodov
397/20
1423
-
-
Chodov
397/105
2422
-
-
Katastrální území
Parc. č.
Výměra
(m2)
Č. pop.
Movitý majetek (Kč)
Chodov 397/124
4138
. .
Chodov 397/213
1328
. .
Chodov 397/214
748
. .
Chodov 397/215
247
. .
Chodov 2330/4
2976
. .
Chodov 2330/5
1420
. .

** Odstavec: 12) Praha 12

Znění od 1.1.1997 do 2.5.1997

Znění od 2.5.1997 do 1.8.1997

Znění od 1.8.1997 do 29.12.1997


Znění od 29.12.1997
Modřany
Modřany
Modřany
Modřany
Modřany
Modřany
Modřany
Modřany
Modřany
Modřany
Modřany
Modřany
Modřany
Modřany
Modřany
Modřany
Modřany
Modřany
Modřany
688/1
1803/1č
3320/3
3320/2
3321/6
3321/5
3326/4
3326/3
3326/2
3325/3
3325/2
3320/1
3321/1
3325/1
3326/5
4359/65
4359/42
884/26
884/27
3626
6425
266
265
266
266
227
222
223
240
221
2296
5033
1612
3995
1404
3097
1059
1059
---
---
1497
1498
1519
1525
1879
1880
1881
1882
1883
---
---
---
---
3138
---
567
---
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
45645
0
122735
0
Katastrálníú zemí
Parc.číslo
Výměra
(m2)
Č.pop.
Movitý majetek
(Kč)
Modřany
1186
780
---
---
Katastrální území Parc. číslo Výměra
(m2)
Č. pop.
Movitý maj.
(Kč)
Modřany
Modřany
Modřany
Modřany
1018/1
1018/2
1019
1025
170
213
194
293
---
---
---
---
---
---
---
---
Katastrální území Parc.číslo
Výměra
(m2)
Č. pop.
Movitý maj.
(Kč)
Modřany 1183/2 172
---
---

** Odstavec: 13) Praha 13

Znění od 1.1.1997 do 2.4.1998

Znění od 2.4.1998 do 5.11.1998

Znění od 5.11.1998
Katastrální území Parc. číslo Výměra
(m2)
Č.pop. Movitý aj.
(Kč)
Jinonice
Jinonice
Jinonice
Jinonice
Jinonice
Jinonice
Jinonice
Jinonice
Jinonice
Jinonice
Jinonice
Jinonice
Jinonice
Stodůlky
Stodůlky
Stodůlky
Stodůlky
Stodůlky
Stodůlky
Stodůlky
Stodůlky
Stodůlky
Stodůlky
Stodůlky
Stodůlky
Stodůlky
Stodůlky
Stodůlky
Stodůlky
Stodůlky
Stodůlky
Stodůlky
Stodůlky
Stodůlky
Stodůlky
Stodůlky
Stodůlky
Stodůlky
Stodůlky
Stodůlky
Stodůlky
Stodůlky
Stodůlky
Stodůlky
Stodůlky
Stodůlky
Stodůlky
Stodůlky
Stodůlky
Stodůlky
Stodůlky
Stodůlky
1294/185
1294/186
1294/187
1294/188
1294/189
1295/1
1426
262/3
262/6
262/9
262/10
262/11

2131/128
2131/129
1080/42
2131/63
2131/73
2131/72
2131/71
2131/124
2131/102
2131/87
2131/35
3001
30/4
25/2
3020
3048
3046
3045
2342/20
2342/19
2342/17
2342/16
2342/40
2342/35
30/3
32/2
1085/3
1085/4
1085/5
1085/6
1188
1556
1557
2864
2865
2342/128
2342/129
2342/130
2342/131
3661
82
592
3442
1910
11666
2810
1434
53
543
150
1448
0
3739
17056
250
258
260
279
271
524
280
273
276
300
265
265
220
260
259
268
449
225
224
224
229
274
266
264
250
253
249
249
182
203
109
2336
1984
809
3264
835
4411
21745042448

2449
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Katastrální území

Parc. číslo

výměra

(m2)


Č. pop.

movitý majetek

(Kč)


Stodůlky

-

1938

-

-
Katastrální území
Parc. č.
Výměra (m2)
Č. pop.
Movitý majetek (Kč)
Stodůlky 49/2
266
. .
Stodůlky 45/3
263
. .
Stodůlky 37/2
265
. .
Stodůlky 2131/207
261
. .
Stodůlky 2131/206
268
. .
Stodůlky 2131/205
270
. .
Stodůlky 2131/276
271
. .
Stodůlky 2131/277
281
. .
Stodůlky 2131/278
279
. .
Stodůlky 2131/279
271
. .
Stodůlky 2131/280
271
. .
Stodůlky 2131/65
282
. .
Stodůlky 2131/64
282
. .
Stodůlky 2131/101
280
. .
Stodůlky 2131/99
265
. .
Stodůlky 2131/97
266
. .
Stodůlky 2131/96
267
. .
Stodůlky 2131/34
276
. .
Stodůlky 2131/33
279
. .
Stodůlky 2131/32
266
. .
Stodůlky 3016
217
. .
Stodůlky 3017
218
. .
Stodůlky 3018
218
. .
Stodůlky 3019
297
. .
Stodůlky 3021
210
. .
Stodůlky 3050
271
. .
Stodůlky 3049
257
. .
Stodůlky 3047
261
. .
Stodůlky 2342/18
225
. .
Stodůlky 2342/36
274
. .
Stodůlky 2342/34
386
. .
Stodůlky 2342/55
364
. .
Stodůlky 2342/198
219
. .
Stodůlky 2342/197
233
. .
Stodůlky 2342/209
470
. .
Stodůlky 2342/196
233
. .
Stodůlky 2342/195
232
. .
Stodůlky 2342/194
229
. .
Stodůlky 2342/193
225
. .
Stodůlky 2342/192
228
. .
Stodůlky 2780/174
8951
. .