Příloha č. 1
vyhlášky č. 76 z roku 1996
1. část


Název přílohy:
Věci svěřené z vlastnictví hlavního města Prahy městským částem dle čl. 6 této vyhlášky


** Odstavec: 01) Praha 1
Znění od 1.1.1997 do 5.11.1998

Znění od 5.11.1998
Katastrální území
Parc. číslo
Výměra
(m2)
Č. pop.
Movitý maj.
(Kč)
Malá Strana
Malá Strana
Nové Město
Nové Město
Nové Město
Nové Město
Nové Město
Nové Město
Nové Město
Nové Město
Nové Město
Nové Město
Nové Město
Nové Město
Nové Město
Nové Město
Staré Město
Staré Město
266
735
148
2103
529
987
2285
2252
823
822
2060
66
135
56
2086
2407
282
135
278
152
798
403
236
901
629
463
472
1446
1247
781
1506
914
888
14635
326
853
478
94
1628
600
876
1508
594
1592
1987
116
700
938
1283
917
617
---
1019
221
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Katastrální území
Parc. č.
Výměra
(m2)
Č. pop.
Movitý majetek (Kč)
Staré Město
274
16675
. .
Staré Město
1148
3327
. .
Staré Město
168
558
. .
Nové Město
2313/11
614
. .
Nové Město
2313/14
8240
. .
Nové Město
2317/2
196
. .
Nové Město
2317/3
623
. .
Nové Město
2317/4
98
. .
Nové Město
2317/5
75
. .
Nové Město
2317/6
62
. .
Nové Město
2317/7
553
. .
Nové Město
2317/8
616
. .
Nové Město
2318/1
5868
. .
Nové Město
2318/7
502
. .
Nové Město
2318/8
2920
. .
Nové Město
2/2
80
. .
Nové Město
2/10
705
. .
Nové Město
2/11
394
. .
Nové Město
2/12
39
. .
Nové Město
2523/2
7437
. .
Nové Město
2523/7
935
. .
Nové Město
2523/8
286
. .
Nové Město
2523/9
420
. .
Nové Město
2523/10
218
. .
Nové Město
661/1
1015
. .
Nové Město
665
5724
. .
Nové Město
666
460
. .
Nové Město
667
42
. .
Nové Město
668
9
. .
Nové Město
2360/2
2383
. .
Nové Město
2360/4
2495
. .
Nové Město
2360/6
615
. .
Malá Strana
298
3770
. .
Malá Strana
778/1
3418
. .
Malá Strana
779
3523
. .
Malá Strana
780
12216
. .
Malá Strana
781
114
. .
Malá Strana
782
1004
. .
Malá Strana
788
456
134
.
Malá Strana
790
3521
. .
Malá Strana
791
627
. .
Malá Strana
134
47
. .
Malá Strana
135
50
. .
Malá Strana
136
50
. .
Malá Strana
137/2
19966
. .
Malá Strana
137/3
598
. .
Malá Strana
148
1722
. .
Malá Strana
702/1
6495
. .
Malá Strana
710/1
3922
. .
Malá Strana
651/1
1118
. .
Hradčany
691
82
. .
Hradčany
692
3153
. .
Hradčany
702
44
. .
Hradčany
703
2647
. .
Hradčany
705/1
941
. .

včetně staveb bez č.pop. (chodníky, schodiště, opěrné zdi a drobná architektura) a gotické kašny na pozemku parc.č. 1148 v k.ú. Staré Město”
Katastrální území
Parc. č.
Výměra
(m2)
Č. pop.
Movitý majetek (Kč)

Malá Strana
642
2801
. .

** Odstavec: 02) Praha 2
Znění od 1.1.1997 do 14.3.1997

Znění od 14.3.1997 do 29.12.1997

Znění od 29.12.1997 do 17.5.1998


Znění od 17.5.1998 do 17.10.1998


Znění od 17.10.1998
---
Nové Město
Nové Město
Nové Město
Vinohrady
Vinohrady
Vinohrady
Vinohrady
Vinohrady
Vinohrady
Vinohrady
---
1574/1
1165/2
768
2256
1928
1493
1494
2281/10
2281/11
2219/2
0
462
1648
115
2419
1957
214
176
223
878
222
---
436
2069
1
---
1200
435
---
---
---
2508
10598000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Katastrální území
Parc. číslo
Výměra
(m2)
Č. pop.
Movitý majetek
(Kč)
Vinohrady Vinohrady Vinohrady Vinohrady
1369
1375/1
1376
1377
75
2538
951
1480
---
---
58
---
---
---
---
---
Katastrální území Parc. číslo
Výměra
(m2)
Č. pop.
Movitý maj.
(Kč)
Vinohrady
včetně staveb (chodníků)
1025/1
15803
---
---
Katastrální území Parc.č Výměra
(m2)
Č.pop. Movitý majetek
Vinohrady 1366 10309 --- ---
Vinohrady 1367 835 --- ---
Vinohrady 1368 6655 --- ---

včetně staveb (opěrných zdí a schodiště)”
Katastrální území Parc. Číslo Výměra(m2) Č. pop. Movitý maj.(Kč)
Vinohrady 1025/3 172 - -
Vinohrady 1843 6096 - -
Vinohrady 2279 72 - -
Vinohrady 2281/1 107992 - -
Vinohrady 2283/2 1877 - -
Vinohrady 2814 4139 - -
Vinohrady 2817/1 5552 - -
Vinohrady 2819/1 6368 - -
Vinohrady 4079/3 1106 - -
Vinohrady 4079/6 6974 - -
Vinohrady 4079/12 1834 - -
Vinohrady 4201 698 - -
Vinohrady 4350 402 - -
Nusle 1493 4910 - -
Nusle 1495 8364 - -
Nusle 3052 3457 - -
Nusle 3054 7096 - -
Nusle 3061 1507 - -
Nové Město 2417/1 3102 - -
Nové Město 2418/1 16758 - -
Nové Město 2419/1 17721 - -
Nové Město 2444/2 104 - -

včetně staveb na pozemcích (chodníky, asfaltové plochy, stavba WC na pozemku parc.č. 2417/1 v k.ú. Nové Město a vyhlídkového pavilonu na pozemku parc.č. 2279 v k.ú. Vinohrady).

** Odstavec: 03) Praha 3
Znění od 1.1.1997 do 3.4.1997

Znění od 3.4.1997 do 5.6.1997

Znění od 5.6.1997 do 5.2.1998

Znění od 5.2.1998 do 10.7.1998

Znění od 10.7.1998 do 17.10.1998

Znění od 17.10.1998 do 5.11.1998

Znění od 5.11.1998
Vinohrady
Žižkov
Žižkov
Žižkov
Žižkov
Žižkov
Žižkov
Žižkov
Žižkov
Žižkov
Žižkov
Žižkov
Žižkov
Žižkov
Žižkov
Žižkov
Žižkov
Žižkov
Žižkov
Žižkov
Žižkov
Žižkov
Žižkov
Žižkov
Žižkov
Žižkov
Žižkov
Žižkov
Žižkov
Žižkov
Žižkov
Žižkov
Žižkov
Žižkov
Žižkov
Žižkov
Žižkov
Žižkov
Žižkov
Žižkov
Žižkov
Žižkov
Žižkov
Žižkov
Žižkov
2792
4298/3
4298/6
4298/8
4298/9
4298/10
4298/11
4298/12
4298/13
973
974/1
975
972
977
980
976
479
488
3990h
4327/1
3627/2b
3627/2c
3627/2d
1780/9
4326/1
4267
1746/2
4187/3
4187/1
4223/6
4223/7
4230/1
2639/101
3519
3520
3526
3528
3530
2772
2779
2780
4268/9
4268/8
3549/1
3566/1
376
1813
403
302
758
841
1203
1151
2225
1485
580
358
905
819
545
1204
3409
40
6
297
75
710
1703
30
105
54
1174
1044
676
2747
40
60
285
182
235
290
307
274
406
747
631
1682
756
1969
54963
1487
---
---
---
---
---
---
---
---
---
---
---
---
---
---
---
1730
---
---
---
---
---
---
---
---
---
---
2697
---
---
---
---
2595
---
---
---
---
---
---
---
---
2666
---
---
---
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2960000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0


Katastrální území
Parc. číslo
Výměra
(m2)
Č. pop.
Movitý majetek
(Kč)
Žižkov
751 (7/8)
829
---
---

Katastrální území
Parcela číslo
Výměra
(m2)
Čís. pop.
Movitý majetek
(Kč)
Žižkov
395/2
559
899
---
Žižkov
442
770
---
---
Žižkov
4042/2
714
87
242000
Katastrální území
Parc.č
Výměra
(m2)
Č.pop.
Movitý majetek
Žižkov
14/2
847
---
---
Žižkov
175/2
2362
---
---
Žižkov
4333/2
86
---
---

včetně staveb (chodníků a podesty) na pozemcích”
Katastrální území:
Parc. č.
Výměra
(m2)
Č. pop.
Movitý majetek
(Kč)
Žižkov
1780/8
136
Žižkov
4223/5
1931
Katastrální území Parc. Číslo Výměra(m2) Č. pop. Movitý maj.(Kč)
Žižkov 774 2860 - -
Žižkov 1308/2 1694 - -
Žižkov 1449 6199 - -
Žižkov 1764/1 426 - -
Žižkov 1764/4 389 - -
Žižkov 1966 4353 - -
Žižkov 2207 858 - -
Žižkov 2208 451 - -
Žižkov 2764/1 1422 - -
Žižkov 2799/1 1018 - -
Žižkov 2799/3 418 - -
Žižkov 2799/5 406 - -
Žižkov 2799/7 126 - -
Žižkov 2799/9 121 - -
Žižkov 2799/11 276 - -
Žižkov 2799/12 102 - -
Žižkov 2799/13 151 - -
Žižkov 2799/14 515 - -
Žižkov 2799/16 135 - -
Žižkov 2799/17 44 - -
Žižkov 2799/18 291 - -
Žižkov 2922/1 8756 - -
Žižkov 2922/13 2049 - -
Žižkov 2922/15 700 - -
Žižkov 2922/18 2384 - -
Žižkov 2922/20 1593 - -
Žižkov 2922/22 1300 - -
Žižkov 2922/26 535 - -
Žižkov 2922/27 623 - -
Žižkov 2922/29 1394 - -
Žižkov 2922/31 277 - -
Žižkov 2922/34 902 - -
Žižkov 2922/37 653 - -
Žižkov 2922/50 545 - -
Žižkov 2922/51 643 - -
Žižkov 2922/54 738 - -
Žižkov 2922/57 1262 - -
Žižkov 2922/58 1605 - -
Žižkov 2931/4 88 - -
Žižkov 2931/8 133 - -
Žižkov 2931/18 184 - -
Žižkov 2931/24 80 - -
Žižkov 2931/46 84 - -
Žižkov 2931/57 82 -
Žižkov 2931/66 146 - -
Žižkov 2931/79 127 - -
Žižkov 2931/87 88 - -
Žižkov 2931/88 82 - -
Žižkov 2931/93 81 - -
Žižkov 2931/102 142 - -
Žižkov 2931/132 886 - -
Žižkov 2931/133 65 - -
Žižkov 2931/135 7015 - -
Žižkov 2931/137 262 - -
Žižkov 2931/138 233 - -
Žižkov 2931/141 258 - -
Žižkov 2931/149 15623 - -
Žižkov 2931/152 8087 - -
Žižkov 2931/174 1379 - -
Žižkov 2931/179 1449 - -
Žižkov 2931/184 1137 - -
Žižkov 2931/186 89 - -
Žižkov 2931/190 55 - -
Žižkov 2931/194 125 - -
Žižkov 2931/198 133 - -
Žižkov 2931/203 127 - -
Žižkov 2931/206 94 - -
Žižkov 2931/210 78 - -
Žižkov 2931/214 84 - -
Žižkov 2931/221 93 - -
Žižkov 2931/226 136 - -
Žižkov 2931/229 128 - -
Žižkov 4131 718 - -
Žižkov 4152 41 - -
Žižkov 4273/1 1200 - -
Žižkov 4332/1 2040 - -
Žižkov 4486/1 49 - -
Žižkov 4486/2 3 - -
Žižkov 4486/3 22 - -
Žižkov 4487 804 - -
Žižkov 4488 502 - -
Vinohrady 4275/4 15086 - -
Vinohrady 4275/5 2356 -- -
Vinohrady 4275/9 566 - -
Vinohrady 4275/11 502 - -
Vinohrady 4275/12 245 - -
Vinohrady 4275/13 116 - -
Vinohrady 4275/15 67 - -
Vinohrady 4325/2 312 - -
Katastrální území
Parc. č.
Výměra
(m2)
Č. pop.
Movitý majetek (Kč)
Žižkov 1778/1
16
. .
Žižkov 1778/2
24
. .
Žižkov 1780/1
52172
. .
Žižkov 1793/1
869
. .
Žižkov 1793/2
379
. .
Žižkov 1793/4
7
. .
Žižkov 1795/1
182
. .
Žižkov 1799
48
. .
Žižkov 1800/1
8
. .
Žižkov 1800/2
36
. .

** Odstavec: 04) Praha 4

Znění od 1.1.1997 do 14.2.1997

Znění od 14.2.1997 do 2.5.1997

Znění od 2.5.1997 do 17.10.1997
Znění od 17.10.1997 do 6.11.1997

Znění od 6.11.1997 do 4.12.1997
Znění od 4.12.1997 do 5.6.1998

Znění od 5.6.1998 do 17.10.1998

Znění od 17.10.1998 do 5.11.1998

Znění od 5.11.1998
Braník
Braník
Braník
Braník
Braník
Krč
Krč
Krč
Krč
Krč
Krč
Nusle
Nusle
Nusle
Podolí
Podolí
Podolí
Podolí
Podolí
Podolí
---
1769/1
1765/14
1765/18
1807/3
1807/1
---
---
---
---
---
---
104
103
3021/2
61/7
174
175
2009/6
2009/7
208/4
0
2781
45
97
257
383
0
0
0
0
0
0
1232
12590
467
1882
13
103
55
8
3174
---
44
---
---
194
---
340
351
353
363
368
469
625
---
---
---
---
---
---
---
---
912015
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Katastrální území
Parc. číslo
Výměra (m2)
Č. pop.
Movitý maj.(Kč)
Záběhlice
5685 5687
5718/1 5718/2
202
345
779
788
---
---
---
---
---
---
---
---

Katastrální území Parc. číslo Výměra
(m2)
Č. pop. Movitý maj.
(Kč)
Krč
Krč
1052/154
1052/155
94
30
---
---
---
---

a veřejné plastiky Vodní nádrž se sousoším ryb a Fontánky
Katastrální území Parc. číslo Výměra
(m2)
Č. pop. Movitý maj.
(Kč)
Podolí
176/1
679"
---
---
Katastrální území Parc. číslo Výměra
(m2)
Č. pop. Movitý
maj.
(Kč)
Michle
1020 (2/3)
619 (celkem)
Katastrální území Parc. číslo
Výměra
(m2)
Č. pop. Movitý majetek
---
---
---
---
294.899,-
Katastrální území
Parc. číslo
Výměra (m2)
Č. pop.
Movitý maj. (Kč)
Krč
1307/1
247
Krč
1285/42
158
Krč
2869/73
214
Katastrální území Parc. Číslo Výměra(m2) Č. pop. Movitý maj.(Kč)
Podolí
1091
310
-
-
Podolí
1939
33
-
-

včetně stavby občanské vybavenosti bez č. pop. (středisko údržby veřejné zeleně)”
Katastrální území Parc. Číslo Výměra(m2) Č. pop. Movitý maj.(Kč)
Nusle
622
2829
333
-
Nusle
623
172
-
-
Nusle
624
966
-
-
Nusle
625
1169
-
-
Nusle
626
231
-
-
Katastrální území
Parc. číslo
Výměra
(m2)
Č. pop.
Movitý maj.
(Kč)
Krč
1331
138
-
-
Katastrální území
Parc. č.
Výměra (m2)
Č. pop.
Movitý majetek (Kč)
Podolí
416
160
. .
Podolí
417
1655
. .
Podolí
418
2776
. .
Podolí
420
114
. .
Podolí
421
1459
. .
Podolí
425
311
. .
Podolí
426
526
. .
Katastrální území
Parc. č.
Výměra (m2)
Č. pop.
Movitý majetek (Kč)
Hodkovičky
850/4
839
. .
Katastrální území
Parc. č.
Výměra (m2)
Č. pop.
Movitý majetek (Kč)
Michle 1250/2
431
. .
Michle 1251/1
879
. .
Michle 1251/2 (díl 1,2)
454
. .

** Odstavec: 05) Praha 5
Znění od 1.1.1997 do 3.4.1997

Znění od 3.4.1997 do 5.6.1997

Zněni od 5.6.1997 do 17.10.1997

Znění od 17.10.1997 do 17.5.1998

Znění od 17.5.1998 do 1.6.1998

Znění od 1.6.1998
Hlubočepy
Košíře
Košíře
Košíře
Košíře
Košíře
Košíře
Košíře
Košíře
Košíře
Smíchov
Smíchov
Smíchov
Smíchov
Smíchov
Smíchov
Smíchov
Smíchov
Smíchov
Smíchov
Smíchov
Smíchov
Smíchov
Smíchov
---
1381/1
1381/2
1945
1954/3
1954/4
1954/5
1954/6
1954/7
1954/9
22
467
468
4509/2
4532
4547/1
4547/2
4547/3
554
555
4016/1
4016/2
4016/3
90
0
795
337
107
7629
535
516
535
535
19
2149
842
1151
83
2750
5854
99
73
4995
2776
7080
196
31
9325
926
---
---
---
---
1148
1149
1147
1146
---
83
980
585
---
---
---
---
---
---
---
---
---
---
---
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Katastrální území
Parc. číslo
Výměra
(m2)
Č. pop.
Movitý majetek
(Kč)
Hlubočepy
Hlubočepy
Hlubočepy
Hlubočepy
939/20
939/21
939/22
939/23
855
3000
818
3587
886
---
887
---
---
---
---
---


Katastrální území
Parc. číslo
Výměra (m2)
Č. pop.
Movitý majetek (Kč)
Košíře
1357
69
---
---
Košíře
1358
1899
---
---

včetně stavby pro údržbu bez č.pop.

Katastrální území Parc. číslo Výměra
(m2)
Č. pop. Movitý
maj.
(Kč)
Smíchov
Smíchov
Smíchov
4547/4
4547/5
4547/6
192
139
225
---
---
---
---
---
---
včetně zbytků staveb bez čísel popisných
Smíchov
18
2633
---
---

a nemovitá kulturní památka č. 1-1382 - Medvědí fontána

Katastrální území Parc.č Výměra
(m2)
Č.pop. Movitý majetek
Smíchov 5062 3351 --- ---

včetně staveb (asfaltové chodníky)”
Katastrální území Parc.č. Výměra
(m2)
Č.pop Movitý majetek
(Kč)
Smíchov 206/5 2027

včetně stavby (zpevněné asfaltové plochy)