Příloha č. 1
vyhlášky č. 76 z roku 1996
2. část


Název přílohy:
Věci svěřené z vlastnictví hlavního města Prahy městským částem dle čl. 6 této vyhlášky** Odstavec: 06) Praha 6

Znění od 1.1.1997 do 2.10.1997

Znění od 2.10.1997 do 17.5.1998


Znění od 17.5.1998
Břevnov
Břevnov
Břevnov
Břevnov
Břevnov
Břevnov
Břevnov
Břevnov
Dejvice
Hradčany
Hradčany
Hradčany
Hradčany
Hradčany
Hradčany
Hradčany
Hradčany
Hradčany
Střešovice
Vokovice
Vokovice
Vokovice
Vokovice
Vokovice
Řepy
147/1
26
28
31/2
32/1
3477/184
3477/197
3477/198
2747/14
593
594
595
596
597
598
599
652/2
766/5
---
1281/182
1281/183
1281/184
1281/185
1281/299
---
1915
333
13
891
970
518
45
1745
2277
574
61
44
61
42
585
604
524
846
0
322
303
307
306
4987
0
201
---
---
---
---
1882
---
---
---
---
---
---
---
208
---
---
---
---
---
647
---
---
---
---
---
0
0
0
0
0
281801
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
58000
543913
0
0
0
0
136426
Katastrální území
Parc. číslo
Výměra (m2)
Č. pop.
Movitý maj.
(Kč)
Břevnov
942/1
451
227
---
Katastrální území Parc.č Výměra
(m2)
Č.pop. Movitý majetek
Dejvice 4213/2 50 --- ---
Dejvice 4213/3 9 --- ---
Dejvice 4207/2 7 --- ---

** Odstavec: 07) Praha 7
Znění od 1.1.1997 do 5.6.1997

Znění od 5.6.1997
Katastrální území
Parc. číslo
Výměra
(m2)
Č.pop.
Movitý maj.
(Kč)
Bubeneč
Holešovice
Holešovice
Holešovice
Holešovice
1796
2104/2
2104/4
2104/5
633/2
2447
3659
1427
58
266
20

37

955
0
0
0
0
0
Katastrální území
Parc. číslo
Výměra (m2)
Č. pop.
Movitý majetek (Kč)
Bubeneč
662/2
72
---
---
Bubeneč
663/2
1242
---
---
Bubeneč
666
538
---
---
Holešovice
627
3381
---
---
Holešovice
628/3
542
---
---
Holešovice
1241
2738
---
---
Holešovice
2416/12
2110
---
---
Holešovice
2416/15
1450
---
---
Holešovice
2074/1
1237
---
---
Holešovice
2113
1467
---
---

** Odstavec: 08) Praha 8
Znění od 1.1.1997 do 2.5.1997

Znění od 2.5.1997 do 4.12.1997

Znění od 4.12.1997 do 29.12.1997

Znění od 29.12.1997 do 3.7.1998


Znění od 3.7.1998
Bohnice
Bohnice
Bohnice
Bohnice
Bohnice
Bohnice
Bohnice
Bohnice
Karlín
Karlín
Kobylisy
Kobylisy
Kobylisy
Kobylisy
Kobylisy
Kobylisy
Kobylisy
Kobylisy
Kobylisy
Kobylisy
Kobylisy
Kobylisy
Kobylisy
Kobylisy
Kobylisy
Kobylisy
Kobylisy
Kobylisy
Kobylisy
Kobylisy
Kobylisy
Kobylisy
Kobylisy
Kobylisy
Kobylisy
Kobylisy
Kobylisy
Kobylisy
Kobylisy
Kobylisy
Kobylisy
Kobylisy
Kobylisy
Kobylisy
Kobylisy
Kobylisy
Kobylisy
Kobylisy
Kobylisy
Kobylisy
Kobylisy
Kobylisy
Kobylisy
Kobylisy
Kobylisy
Kobylisy
Kobylisy
Kobylisy
Kobylisy
Kobylisy
Kobylisy
Kobylisy
Kobylisy
Kobylisy
Kobylisy
Kobylisy
Čimice
Čimice
Čimice
Čimice
Čimice
Čimice
Čimice
Čimice
Čimice
Čimice
585/2
585/3
585/4
585/5
585/6
585/7
585/8
585/9
693/122
693/127
2364/33
2364/34
2364/35
2364/36
2364/43
2364/44
2364/45
2364/46
2364/47
2364/48
2364/49
2364/50
2364/51
2405
958/32
958/33
958/39
958/40
958/41
958/43
958/44
958/45
958/46
958/50
958/51
958/52
2364/4
2364/5
2364/6
2364/7
2364/8
2364/9
2364/32
2364/141
2364/142
2406
2407
2408
2409
2410
2423
2424
2443
2444
2446
2447
2448
2449
2450
2451
2452
2453
2481/5
2481/9
2481/10
2481/11
26/2
26/3
26/4
26/5
37/3
37/4
37/5
37/6
37/7
37/8
253
235
241
235
248
249
235
250
6676
32
223
198
175
180
224
221
225
222
222
225
221
222
146
275
270
269
268
268
268
268
267
268
267
268
269
269
145
200
208
212
213
213
303
1365
456
275
280
270
270
270
272
276
262
268
265
269
268
265
269
265
262
272
273
270
263
270
32149
7440
470
16
260
261
261
260
238
241
---
---
---
---
---
---
---
---
---
---
---
---
---
---
---
---
---
---
---
---
---
---
---
---
---
---
---
---
---
---
---
---
---
---
---
---
---
---
---
---
---
---
---
---
---
---
---
---
---
---
---
---
---
---
---
---
---
---
---
---
---
---
---
---
---
---
---
780
---
---
---
---
---
---
---
---
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Katastrální území
Parc. číslo
Výměra
(m2)
Č. pop.
Movitý majetek
(Kč)
Kobylisy
Kobylisy
Kobylisy
Kobylisy
Kobylisy
Kobylisy
Kobylisy
Kobylisy
Kobylisy
Kobylisy
Kobylisy
Kobylisy
Kobylisy
Kobylisy
Kobylisy
Kobylisy
Kobylisy
Kobylisy
Kobylisy
Kobylisy
Kobylisy
Kobylisy
Kobylisy
Kobylisy
Kobylisy
Kobylisy
Kobylisy
Kobylisy
Kobylisy
Kobylisy
Kobylisy
Kobylisy
Kobylisy
Kobylisy
Kobylisy
Kobylisy
Kobylisy
Kobylisy
Kobylisy
Kobylisy
Kobylisy
Kobylisy
Kobylisy
Kobylisy
Kobylisy
Kobylisy
Kobylisy
Kobylisy
Kobylisy
Kobylisy
Kobylisy
Kobylisy
Kobylisy
Kobylisy
Kobylisy
Kobylisy
Kobylisy
Kobylisy
Libeň
Libeň
Libeň
Libeň
Libeň
Libeň
Libeň
Libeň
Libeň
Libeň
Libeň
Libeň
Libeň
Střížkov
Střížkov
Trója
Trója
Trója
Trója
Trója
Trója
0958/31
0958/34
0958/35
0958/37
0958/38
0958/53
2364/10
2364/11
2364/12
2364/37
2364/38
2364/39
2364/40
2364/41
2364/42
2364/54
2364/55
2364/56
2364/57
2364/58
2364/59
2364/92
2364/93
2364/94
2364/95
2364/96
2364/97
2364/98
2364/99
2364/100
2364/101
2364/102
2364/103
2364/104
2364/200
2364/105
2401/2
2402
2403
2404
2411
2412
2413
2414
2415
2416
2417
2418
2419
2420
2421
2422
2425
2426
2427
2442
2445
2481/16
3529/2
4063/3
4063/4
4063/5
4063/6
4063/7
4063/8
4063/9
4063/10
4063/11
4063/12
4063/13
4063/14
527/64
527/65
1307/3
1307/4
1307/5
1307/10
1307/11
1307/12
270
268
269
266
268
270
225
219
299
219
218
218
218
286
297
266
265
263
271
265
271
299
284
290
287
284
292
314
305
288
293
288
287
293
3702
316
1292
276
276
276
270
270
272
272
271
271
270
270
271
271
273
272
276
276
276
270
265
272
306
297
276
273
271
277
271
276
276
276
280
273
285
5093
1132
278
2156
293
2300
655
281

včetně stavby na pozemku parc.č. 1307/3 v k.ú. TrójaKatastrální území


Parc. číslo

Výměra
(m2)


Č. pop.
Movitý
maj.
(Kč)
Bohnice
Bohnice
Bohnice
Bohnice
Bohnice
Bohnice
Bohnice
Bohnice
Bohnice
Bohnice
Bohnice
Bohnice
Bohnice
Bohnice
Bohnice
Bohnice
Bohnice
Bohnice
Bohnice
Bohnice
Bohnice
Bohnice
Bohnice
Bohnice
Bohnice
Bohnice
Bohnice
Bohnice
Bohnice
Bohnice
Bohnice
Bohnice
Bohnice
Bohnice
Bohnice
Bohnice
Bohnice
Bohnice
Bohnice
Bohnice
Bohnice
Bohnice
Bohnice
Bohnice
Bohnice
Bohnice
Bohnice
Bohnice
Bohnice
Bohnice
Bohnice
Bohnice
Bohnice
Bohnice
Bohnice
Bohnice
Bohnice
Bohnice
Bohnice
Bohnice
Bohnice
Bohnice
Bohnice
Bohnice
Bohnice
585/75
585/80
585/84
585/88
585/243
585/268
585/271
585/272
585/273
585/274
585/275
585/276
585/277
585/278
585/279
585/280
585/281
585/282
585/283
585/284
585/285
585/286
585/287
585/288
585/289
585/290
585/291
585/292
585/293
585/294
585/295
585/296
585/297
585/298
585/299
585/300
585/301
585/302
585/303
585/304
585/305
585/306
585/307
585/308
585/309
585/310
585/311
585/312
585/313
585/314
585/315
585/316
585/317
585/318
585/319
585/320
585/321
585/322
585/323
585/324
585/325
585/326
585/327
585/339
585/340
3857
954
401
1868
380
3082
47
77
46
82
45
79
45
80
43
111
59
110
59
117
62
112
59
116
56
97
41
79
44
82
44
83
42
79
44
109
58
117
56
122
56
115
59
115
58
259
122
1970
203
120
30
51
29
52
32
147
164
49
97
66
134
64
114
118
1646
---
---
---
---
---
---
---
---
---
---
---
---
---
---
---
---
---
---
---
---
---
---
---
---
---
---
---
---
---
---
---
---
---
---
---
---
---
---
---
---
---
---
---
---
---
---
---
---
---
---
---
---
---
---
---
---
---
---
---
---
---
---
---
---
---
---
---
---
---
---
---
---
---
---
---
---
---
---
---
---
---
---
---
---
---
---
---
---
---
---
---
---
---
---
---
---
---
---
---
---
---
---
---
---
---
---
---
---
---
---
---
---
---
---
---
---
---
---
---
---
---
---
---
---
---
---
---
---
---
---


Katastrální území


Parc. číslo

Výměra
(m2)


Č. pop.
Movitý
maj.
(Kč)
Bohnice
Bohnice
Bohnice
Bohnice
Bohnice
Bohnice
Bohnice
Bohnice
Bohnice
Bohnice
Bohnice
Bohnice
Bohnice
Bohnice
Bohnice
Bohnice
Bohnice
Bohnice
Bohnice
Bohnice
Bohnice
Bohnice
Bohnice
Bohnice
Bohnice
Bohnice
Bohnice
Bohnice
Bohnice
Bohnice
Bohnice
Bohnice
Bohnice
Bohnice
Bohnice
Bohnice
Bohnice
Bohnice
Bohnice
Bohnice
Bohnice
Bohnice
Bohnice
Bohnice
Bohnice
Bohnice
Bohnice
Bohnice
Bohnice
Bohnice
Bohnice
Bohnice
Bohnice
Bohnice
Bohnice
Bohnice
Bohnice
Bohnice
Bohnice
Bohnice
Bohnice
Bohnice
Bohnice
Bohnice
Bohnice
Bohnice
Bohnice
Bohnice
Bohnice
Bohnice
Bohnice
Bohnice
Bohnice
Bohnice
Bohnice
Bohnice
Bohnice
Bohnice
Bohnice
Bohnice
Bohnice
Bohnice
Bohnice
Bohnice
Bohnice
Bohnice
Bohnice
Bohnice
Bohnice
Bohnice
Bohnice
Bohnice
Bohnice
Bohnice
Bohnice
Bohnice
Bohnice
Bohnice
Bohnice
Bohnice
Bohnice
Bohnice
Bohnice
Bohnice
Bohnice
Bohnice
Bohnice
Bohnice
Bohnice
585/341
585/342
585/379
585/380
585/382
585/384
585/385
585/386
585/387
585/388
585/389
585/390
585/391
585/392
585/393
585/394
585/395
585/396
585/397
585/398
585/399
585/400
585/401
585/402
585/403
585/404
585/405
585/406
585/407
585/408
586/4
586/5
586/6
590/16
590/18
590/28
590/29
590/30
590/31
590/33
590/34
590/35
590/36
827/177
827/182
827/183
827/185
827/186
827/190
827/191
840/160
840/161
840/162
840/163
840/166
840/167
840/168
840/169
840/241
840/264
840/266
840/274
840/275
840/276
840/277
840/278
840/279
840/280
840/281
840/282
840/283
840/284
840/285
840/286
840/295
840/301
840/302
840/304
840/310
840/316
840/317
840/318
840/327
840/344
840/367
840/369
840/371
840/374
840/375
840/376
840/378
840/379
840/380
840/381
840/382
840/383
840/389
840/390
840/391
840/392
840/393
840/394
840/395
840/396
840/397
840/398
840/399
840/400
840/401
227
127
114
47
3186
28
46
27
48
28
50
27
47
28
64
30
55
46
74
38
63
29
74
29
33
110
136
69
57
41
602
928
8066
587
5988
478
510
218
168
449
797
90
765
255
816
74
1719
372
1733
579
9191
2039
717
4070
5151
14204
4405
5070
586
114
246
250
109
123
21
22
115
21
103
22
2052
204
131
220
6048
4690
848
3367
3615
472
113
3574
390
362
77
1035
530
2297
50
2239
56
56
1046
108
3046
636
1217
669
80
1067
8
44
22
30
9
45
22
30
10
---
---
---
---
---
---
---
---
---
---
---
---
---
---
---
---
---
---
---
---
---
---
---
---
---
---
---
---
---
---
---
---
---
---
---
---
---
---
---
---
---
---
---
---
---
---
---
---
---
---
---
---
---
---
---
---
---
---
---
---
---
---
---
---
---
---
---
---
---
---
---
---
---
---
---
---
---
---
---
---
---
---
---
---
---
---
---
---
---
---
---
---
---
---
---
---
---
---
---
---
---
---
---
---
---
---
---
---
---
---
---
---
---
---
---
---
---
---
---
---
---
---
---
---
---
---
---
---
---
---
---
---
---
---
---
---
---
---
---
---
---
---
---
---
---
---
---
---
---
---
---
---
---
---
---
---
---
---
---
---
---
---
---
---
---
---
---
---
---
---
---
---
---
---
---
---
---
---
---
---
---
---
---
---
---
---
---
---
---
---
---
---
---
---
---
---
---
---
---
---
---
---
---
---
---
---
---
---
---
---
---
---
---
---
---
---
---
---


Katastrální území


Parc. číslo

Výměra
(m2)


Č. pop.
Movitý
maj.
(Kč)
Bohnice
Bohnice
Bohnice
Bohnice
Bohnice
Bohnice
Bohnice
Bohnice
Bohnice
Bohnice
Bohnice
Bohnice
Bohnice
Bohnice
Bohnice
Bohnice
Bohnice
Bohnice
Bohnice
Bohnice
Bohnice
Bohnice
Bohnice
Bohnice
Bohnice
Bohnice
Bohnice
Bohnice
Bohnice
Bohnice
Bohnice
Bohnice
Bohnice
Bohnice
Bohnice
Bohnice
Bohnice
Bohnice
Bohnice
Bohnice
Bohnice
840/402
840/403
840/404
840/405
840/406
840/407
840/408
840/409
840/410
840/411
840/412
840/413
840/414
840/415
840/416
840/417
840/418
840/419
840/420
840/421
840/422
840/423
840/424
840/425
840/449
840/453
875/003
875/5
875/6
875/7
875/8
875/9
875/10
875/11
875/12
875/13
875/14
875/15
875/16
875/17
875/22
28
76
46
2166
9
45
21
33
9
45
22
33
8
45
132
9
43
22
29
9
44
22
29
9
1981
103
131
19
129
18
79
19
81
18
18
129
19
379
185
366
152
---
---
---
---
---
---
---
---
---
---
---
---
---
---
---
---
---
---
---
---
---
---
---
---
---
---
---
---
---
---
---
---
---
---
---
---
---
---
---
---
---
---
---
---
---
---
---
---
---
---
---
---
---
---
---
---
---
---
---
---
---
---
---
---
---
---
---
---
---
---
---
---
---
---
---
---
---
---
---
---
---
---


Katastrální území


Parc. číslo

Výměra
(m2)


Č. pop.
Movitý
maj.
(Kč)
Čimice
Čimice
Čimice
Čimice
Čimice
Čimice
Čimice
Čimice
Karlín
Karlín
Karlín
Karlín
Karlín
Karlín
Karlín
Karlín
Karlín
Karlín
Karlín
Karlín
Karlín
Karlín
Karlín
415/3
436/1
439/3
630/1
630/6
631/4
1130/1
1130/2
693/139
693/141
693/154
693/158
693/163
693/165
693/166
693/167
693/171
693/173
693/175
693/176
693/177
693/178
882/3
347
633
349
269
1057
1314
1699
2467
2214
416
8636
186
5931
1506
1406
1541
3028
3431
1563
173
155
6242
3944
---
---
---
---
---
---
---
---
---
---
---
---
---
---
---
---
---
---
---
---
---
---
---
---
---
---
---
---
---
---
---
---
---
---
---
---
---
---
---
---
---
---
---
---
---
---


Katastrální území


Parc. číslo

Výměra
(m2)


Č. pop.
Movitý
maj.
(Kč)
Kobylisy
Kobylisy
Kobylisy
Kobylisy
Kobylisy
Kobylisy
Kobylisy
Kobylisy
Kobylisy
Kobylisy
Kobylisy
Kobylisy
Kobylisy
Kobylisy
Kobylisy
Kobylisy
Kobylisy
Kobylisy
Kobylisy
Kobylisy
Kobylisy
Kobylisy
Kobylisy
Kobylisy
Kobylisy
Kobylisy
Kobylisy
Kobylisy
Kobylisy
Kobylisy
Kobylisy
Kobylisy
Kobylisy
Kobylisy
Kobylisy
Kobylisy
Kobylisy
456/1
2364/107
2481/1
2481/2
2481/4
2482/1
2482/2
2482/3
2485/1
2485/2
2487
2497
2517
2525
2530
2531
2535
2537
2543
2544
2545
2547
2573
2575
2577
2583
2589
2590
2621/10
2621/11
2621/14
2621/15
2621/16
2621/17
2621/20
2621/21
2621/112
515
1313
2769
1325
415
4155
600
3
6759
236
2525
7889
4714
6785
2706
2502
2561
393
1916
13707
3563
1872
3559
337
1804
2497
5012
1318
13
150
106
605
4843
247
34
28
52
---
---
---
---
---
---
---
---
---
---
---
---
---
---
---
---
---
---
---
---
---
---
---
---
---
---
---
---
---
---
---
---
---
---
---
---
---
---
---
---
---
---
---
---
---
---
---
---
---
---
---
---
---
---
---
---
---
---
---
---
---
---
---
---
---
---
---
---
---
---
---
---
---
---


Katastrální území


Parc. číslo

Výměra
(m2)


Č. pop.
Movitý
maj.
(Kč)
Libeň
Libeň
Libeň
Libeň
Libeň
Libeň
Libeň
Libeň
Libeň
Nové Město
Nové Město
Nové Město
Střížkov
Střížkov
Střížkov
Střížkov
Troja
Troja
Troja
Troja
Troja
Troja
Troja
Troja
2
7
9
98
258
397/1
404/7
668/1
668/3
2337/1
2337/10
2337/15
527/30
527/45
527/47
527/49
1285/23
1285/24
1285/25
1285/26
1285/29
1285/33
1308/13
1308/32
6097
1843
42300
24
5812
1636
267
6748
134
1457
1419
643
4856
5561
509
490
830
1088
490
812
730
342
1371
173
---
---
---
---
---
---
---
---
---
---
---
---
---
---
---
---
---
---
---
---
---
---
---
---
---
---
---
---
---
---
---
---
---
---
---
---
---
---
---
---
---
---
---
---
---
---
---
---
Katastrální území Parc. číslo
Výměra
(m2)
Č. pop.
Movitý maj.
(Kč)
Libeň
5/1
3019
2158
---
Katastrální území:
Parc. č.
Výměra
(m2)
Č. pop.
Movitý majetek
(Kč)
Bohnice
840/42
4114
Bohnice
840/43
290
536
Bohnice
840/44
237
Bohnice
840/45
580

** Odstavec: 09) Praha 9

Znění od 1.1.1997 do 14.3.1997

Znění od 14.3.1997 do 2.5.1997

Znění od 2.5.1997 do 6.11.1997

Znění od 6.11.1997 do 2.4.1998

Znění od 2.4.1998 do 5.6.1998

Znění od 5.6.1998 do 17.10.1998

Znění od 17.10.1998 do 5.11.1998

Znění od 5.11.1998

Libeň
Libeň
Libeň
Libeň
Prosek
Prosek
Prosek
Prosek
Prosek
Prosek
Prosek
Prosek
Prosek
Prosek
Prosek
Prosek
Prosek
Prosek
Prosek
Prosek
Prosek
Prosek
Prosek
Prosek
Střížkov
Střížkov
Vysočany
Vysočany
Vysočany
Vysočany
Vysočany
Vysočany
Vysočany
Vysočany
Vysočany
Vysočany
Vysočany
Vysočany
Vysočany
Vysočany
Vysočany
Vysočany
Vysočany
Vysočany
Vysočany
Vysočany
Vysočany
Vysočany
Vysočany
Vysočany
Vysočany
Vysočany
Vysočany
---
3091/1
3091/2
3091/3
2175
73
74
1123/2
1123/3
575/6 č
575/7 č
575/12 č
575/8
575/15
575/16
575/6 č
575/7 č
575/12 č
575/4
575/5
575/10
575/11
1221
1222
1327
827
839
1028/2
1029
1658/13
1658/15
1658/16
161
159/2
1915/1
1915/2
1915/3
1915/4
1915/5
1915/6
1915/7
1915/8
1915/9
1915/10
1919/9
4
8
9/2
1927
1928/5
93
1929/1
1928/4
101
0
637
2384
481
2172
30
131
118
268
88
90
84
201
209
229
130
95
152
230
208
246
174
1196
3778
236
16
151
210
336
1995
72
41
3646
419
13357
473
348
459
433
126
740
233
423
422
633
133
923
1168
1939
22
1389
264
837
83
---
---
---
1790
---
---
---
---
---
---
---
---
---
---
---
---
---
---
---
---
---
---
621 č
---
---
621 č
---
---
---
---
---
---
---
389
---
---
---
---
---
---
---
---
---
---
---
---
---
---
---
---
---
---
---
---
201268
0
0
365028
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
149960
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5962
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Katastrální území Parc. číslo
Výměra
(m2)
Č. pop.
Movitý majetek
(Kč)
Libeň
objekty s č.evid. 669
(na pozemcích 3020/8, 3020/9)
--- --- ---
99000,-
Katastrální území
Parc. číslo
Výměra
(m2)
Č.pop.
Movitý majetek
(Kč)
Hrdlořezy
Vysočany
300
644/2
229
98
---
---
---
---
Katastrální území
Parc. číslo
Výměra
(m2)
Č. pop.
Movitý maj.
(Kč)
Libeň
3825/1
2328
---
---


Katastrální území

Parc. číslo

výměra

(m2)


Č. pop.

movitý majetek

(Kč)


Vysočany

296

1114Vysočany

299

2668Vysočany

300/1

2019Vysočany

367/1

1668Vysočany

367/2

216Vysočany

368

575Vysočany

369/1

3Vysočany

369/2

116Vysočany

369/3

1671Vysočany

415/1

9368Vysočany

417/4

79Vysočany

446

74Vysočany

559

900Vysočany

855/6

529Vysočany

855/7

268Vysočany

1037

2106Vysočany

1038

6Vysočany

1394/1

9984Vysočany

1394/2

3880Vysočany

1394/3

1066Vysočany

1394/4

1691Vysočany

1394/5

1855Vysočany

1394/6

1430Vysočany

1394/7

717Vysočany

1394/8

37Vysočany

1394/9

2276Vysočany

1406/3

2756Vysočany

1658/3

1163Vysočany

1658/4

1320Vysočany

1658/7

882Vysočany

1658/8

972Vysočany

1658/10

3213Vysočany

1658/12

7Vysočany

1659

1237Vysočany

1705

4918Vysočany

1711

4779Vysočany

1939/2

426Vysočany

1939/3

866Vysočany

1939/5

146Vysočany

1939/6

396Vysočany

1939/7

244Vysočany

1939/12

141Vysočany

1939/13

1440Vysočany

1939/17

1439Vysočany

1939/18

438Vysočany

2034

1392Vysočany

2069

9191Vysočany

2087/2

41Vysočany

2093

68Prosek

612

4345Prosek

624/51

124Prosek

628/10

380Prosek

628/143

363Prosek

628/148

26Prosek

628/149

1225Prosek

628/150

270Prosek

628/151

3581Prosek

628/152

2178Prosek

628/153

15950Prosek

628/154

5878Prosek

628/156

20635Prosek

628/157

5663Prosek

628/160

5878Prosek

628/161

204Prosek

628/162

1115Prosek

628/163

9851Prosek

628/164

1554Prosek

628/172

539Prosek

628/173

1022Prosek

628/174

706Prosek

628/175

170Prosek

628/177

12129Prosek

628/180

3068Prosek

628/181

1974Prosek

628/182

1490Prosek

628/183

476Prosek

628/184

473Prosek

628/185

130Prosek

628/186

426Prosek

628/187

702Prosek

628/188

296Prosek

628/189

536Prosek

628/190

315Prosek

628/194

109Prosek

628/195

261Prosek

628/196

174Prosek

628/197

2978Prosek

628/201

5483Prosek

628/204

8645Prosek

640/2

338Prosek

640/3

3164Prosek

640/5

6090Prosek

640/6

2679Prosek

640/7

6416Prosek

640/8

13510Prosek

640/9

4092Prosek

640/11

3825Prosek

640/12

604Prosek

640/13

4345Prosek

640/14

3257Prosek

640/18

98Prosek

640/19

512Prosek

640/20

1266Prosek

640/24

217Prosek

640/25

1335Prosek

640/26

6509Prosek

640/27

1902Prosek

640/28

39Prosek

640/29

691Prosek

640/30

562Prosek

640/32

324Prosek

640/37

2625Prosek

641

1556Prosek

644/16

630Prosek

644/17

1995Prosek

644/18

826Prosek

930

36Prosek

1346

4624Prosek

1369

1386Prosek

628/199

238Hrdlořezy

84/4

1710Hrdlořezy

156/4

3109Hrdlořezy

525

2483Libeň

3097/12

438Libeň

3097/19

428Libeň

3098/3

1602Libeň

3926

553Střížkov

76/19

140Střížkov

395

4366Střížkov

486

9422Střížkov

500/30

812Střížkov

500/31

798Střížkov

500/32

456Střížkov

500/33

1595Střížkov

500/34

155Střížkov

500/35

1553Střížkov

500/39

163Střížkov

551

845Střížkov

552

658Střížkov

500/37

62772.
Katastrální území:
Parc.č.
Výměra (m2)
Č.pop
Movitý majetek (Kč)
Libeň
3022
930
Libeň
3023
810
Libeň
3030
1428
Libeň
3031
385
Libeň
3032
11797
Libeň
3033
1240
Libeň
3035
1307
Libeň
3894
5504
Libeň
3895
1482
Libeň
3896
200
Vysočany
1942/1
390

včetně staveb na pozemcích (zpevněné asfaltové plochy)
Katastrální území
Parc.č.
Výměra (m2)
Č.pop.
Movitý majetek (Kč)
Vysočany
160/3
718
Vysočany
160/4
145
Vysočany
1942/4
6
Vysočany
1942/5
27
Katastrální území Parc. Číslo Výměra(m2) Č. pop. Movitý maj.(Kč)
Vysočany
1813/18
162
- -
Vysočany
1813/14
83
- -
Katastrální území
Parc. č.
Výměra
(m2)
Č. pop.
Movitý majetek (Kč)
Libeň 3079/6
7128
. .
Libeň 3079/25
213
. .
Libeň 3079/26
208
. .
Libeň 3097/6
872
. .
Libeň 3037
3692
. .

** Odstavec: 10) Praha 10

Znění od 1.1.1997 do 4.12.1997

Znění od 4.12.1997
Malešice
Strašnice
Vršovice
Vršovice
806/630
---
1107
1121
17482
0
438
11377
---
91
---
---
0
0
0
0
Katastrální území
Parc. číslo
Výměra
(m2)
Č. pop.
Movitý maj.
(Kč)
---
---
---
---
79.333,-