Zastupitelstvo hlavního města Prahy se usneslo dne 30. 9. a 1. 10. 1999 po projednání s městskými částmi vydat podle § 20 odst. 4 zákona ČNR č. 418/1990 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění zákona ČNR č. 8/1993 Sb., tuto obecně závaznou vyhlášku:


Čl. 1
 
Příloha č. 2 vyhlášky hlavního města Prahy č. 12/1999 Sb. hl.m. Prahy, kterou se vydává Statut hlavního města Prahy v samostatné působnosti, ve znění vyhlášky hlavního města Prahy č. 15/1999 Sb. hl.m. Prahy, se doplňuje takto:1. V odstavci 04) se na konci připojuje tento výčet :
Katastrální území Parc.č. Výměra (m2) Č.pop. Movitý majetek (Kč)
“Braník 2940/2 403
“Braník 2468/5 608
Michle 96/40 983
Michle 96/42 3766
Michle 96/49 280”


 

2. V odstavci 08) se na konci připojuje tento výčet :

Katastrální území
Parc.č.

Výměra (m2)

Č.pop

Movitý majetek (Kč)

“Karlín

357

2195

383

.

Karlín

610

2048

460

.

Karlín

611

3079

.

.

Karlín

612

321

.

.

Karlín

615

320

.

.

Karlín

616/1

934

.

.

Karlín

616/2

218

.

.

včetně staveb bez č.pop. na pozemcích

.

.

.

.

3. V odstavci 11) se na konci připojuje tento výčet :
Katastrální území Parc.č. Výměra Č.pop.(m2) Movitý majetek (Kč)
“ Chodov 397/301 535 . .
Chodov 397/329 2760 . .
Chodov 397/330 889 . .
Chodov 397/331 791 . .
Chodov 397/332 3028 . .
Chodov 397/333 1319 . .
Chodov 397/334 1819 . .
Chodov 397/299 334 . .
včetně staveb bez č. pop., terénních a sadových úprav a drobné architektury na pozemncích” . . . .

4. V odstavci 12) se na konci připojuje tento výčet :
Katastrální území Parc.č. Výměra (m2) Č.pop. Movitý majetek (Kč)
. . . . 647.932,-

5. V odstavci 13) se na konci připojuje tento výčet:
Katastrální území Parc.č. Výměra (m2) Č.pop. Movitý majetek (Kč)
Stodůlky 73/2 1165 . .
Stodůlky 73/3 212 . .
Stodůlky 75/1 258 . .
Stodůlky 75/2 15 . .
Stodůlky 75/3 141 . .
Stodůlky 145 153 . .
Stodůlky 147/2 52 . .
Stodůlky 151/17 287 . .
Stodůlky 151/28 287 . .
Stodůlky 151/54 2748 . .
Stodůlky 151/56 491 . .
Stodůlky 151/57 424 . .
Stodůlky 151/61 906 . .
Stodůlky 151/63 480 . .
Stodůlky 151/70 221 . .
Stodůlky 151/71 167 . .
Stodůlky 151/76 887 . .
Stodůlky 151/80 562 . .
Stodůlky 151/87 212 . .
Stodůlky 151/91 2937 . .
Stodůlky 151/96 682 . .
Stodůlky 151/102 3848 . .
Stodůlky 151/119 366 . .
Stodůlky 151/135 28 . .
Stodůlky 151/151 618 . .
Stodůlky 151/152 474 . .
Stodůlky 151/177 562 . .
Stodůlky 151/178 418 . .
Stodůlky 151/206 501 . .
Stodůlky 151/207 412 . .
Stodůlky 151/211 56 . .
Stodůlky 151/214 1534 . .
Stodůlky 155/25 936 . .
Stodůlky 1080/33 219 . .
Stodůlky 1080/34 100 . .
Stodůlky 1080/35 173 . .
Stodůlky 1080/37 803 . .
Stodůlky 1080/41 124 . .
Stodůlky 1165/44 165 . .
Stodůlky 1231/1 17 . .
Stodůlky 1232 32 . .
Stodůlky 1656 265 . .
Stodůlky 1657 45 . .
Stodůlky 1663 29 . .
Stodůlky 1664/3 68 . .
Stodůlky 2131/20 294 . .
Stodůlky 2131/21 278 . .
Stodůlky 2131/22 284 . .
Stodůlky 2131/23 270 . .
Stodůlky 2131/24 276 . .
Stodůlky 2131/25 276 . .
Stodůlky 2131/26 279 . .
Stodůlky 2131/27 268 . .
Stodůlky 2131/29 269 . .
Stodůlky 2131/30 282 . .
Stodůlky 2131/31 264 . .
Stodůlky 2131/38 1376 . .
Stodůlky 2131/39 1577 . .
Stodůlky 2131/40 3228 . .
Stodůlky 2131/41 56 . .
Stodůlky 2131/42 4759 . .
Stodůlky 2131/49 4297 . .
Stodůlky 2131/50 2895 . .
Stodůlky 2131/51 2557 . .
Stodůlky 2131/52 885 . .
Stodůlky 2131/54 3308 . .
Stodůlky 2131/56 281 . .
Stodůlky 2131/57 264 . .
Stodůlky 2131/58 273 . .
Stodůlky 2131/59 283 . .
Stodůlky 2131/60 268 . .
Stodůlky 2131/61 273 . .
Stodůlky 2131/66 254 . .
Stodůlky 2131/67 285 . .
Stodůlky 2131/68 276 . .
Stodůlky 2131/69 273 . .
Stodůlky 2131/70 680 . .
Stodůlky 2131/74 262 . .
Stodůlky 2131/75 277 . .
Stodůlky 2131/82 288 . .
Stodůlky 2131/83 288 . .
Stodůlky 2131/85 264 . .
Stodůlky 2131/86 267 . .
Stodůlky 2131/88 3207 . .
Stodůlky 2131/89 286 . .
Stodůlky 2131/91 262 . .
Stodůlky 2131/92 262 . .
Stodůlky 2131/93 275 . .
Stodůlky 2131/108 304 . .
Stodůlky 2131/110 340 . .
Stodůlky 2131/112 480 . .
Stodůlky 2131/117 300 . .
Stodůlky 2131/118 1337 . .
Stodůlky 2131/119 806 . .
Stodůlky 2131/120 299 . .
Stodůlky 2131/122 188 . .
Stodůlky 2131/123 152 . .
Stodůlky 2131/125 316 . .
Stodůlky 2131/126 279 . .
Stodůlky 2131/127 241 . .
Stodůlky 2131/133 687 . .
Stodůlky 2131/143 174 . .
Stodůlky 2131/144 250 . .
Stodůlky 2131/145 155 . .
Stodůlky 2131/506 173 . .
Stodůlky 2131/507 109 . .
Stodůlky 2132/2 448 . .
Stodůlky 2160/8 79 . .
Stodůlky 2160/16 281 . .
Stodůlky 2160/24 267 . .
Stodůlky 2220/4 113 . .
Stodůlky 2269/3 287 . .
Stodůlky 2341/1 1205 . .
Stodůlky 2342/180 268 . .
Stodůlky 2342/181 265 . .
Stodůlky 2342/182 432 . .
Stodůlky 2342/183 268 . .
Stodůlky 2342/184 268 . .
Stodůlky 2342/185 273 . .
Stodůlky 2342/186 273 . .
Stodůlky 2342/187 471 . .
Stodůlky 2342/188 221 . .
Stodůlky 2342/189 223 . .
Stodůlky 2342/190 229 . .
Stodůlky 2342/191 230 . .
Stodůlky 2387 126 . .
Stodůlky 2978 367 . .
Stodůlky 2979 311 . .
Stodůlky 2980 264 . .
Stodůlky 2981 268 . .
Stodůlky 2982 292 . .
Stodůlky 2983 329 . .
Stodůlky 2999 40 . .
Stodůlky 3004 38 . .
Stodůlky 3112 323 . .
Stodůlky 3113 317 . .
Stodůlky 3114 328 . .
Stodůlky 3115 325 . .
včetně staveb bez č.pop. (terénní a sadové úpravy, drobná architektura) . . . .
Stodůlky 2171/9 157 . .
včetně staveb bez č.pop. (terénní a sadové úpravy, drobná architektura) . . . .
Stodůlky 151/81 3095 . .
Stodůlky 2131/77 845 . .
Stodůlky 2131/76 4041 . .
Stodůlky 2990 807 . .
Stodůlky 2991 2575 . .
Stodůlky 2992 276 . .
Stodůlky 2993 263 . .
Stodůlky 2342/8 4042 . .
Stodůlky 2342/9 843 2188 .
vč. staveb bez č. pop. (terénní a sadové úpravy, drobná architektura) . . . .
Stodůlky 3026 208 . .
Stodůlky 3028 208 . .
Stodůlky 3029 208 . .
Stodůlky 3030 217 . .
Stodůlky 3031 297 . .
Stodůlky 3032 219 . .
Stodůlky 3033 219 . .
Stodůlky 3034 218 . .
Stodůlky . . 2187 .
Stodůlky . . 2189 .
Stodůlky . . 2450 .
Stodůlky 2342/200 56 12 . .
Stodůlky 2801 849 . .
Stodůlky 2802 3768 . .
Stodůlky 2866 6242 . .
Stodůlky 2984 762 . .
Stodůlky 2985 3570 . .
Stodůlky 2988 763 . .
Stodůlky 2989 3870 . .
Stodůlky 2860/114 13460 . .
stavby bez č. pop. (zařízení staveniště) na pozemku parc.č. 2780/174 v k.ú. Stodůlky . . . .

vč. všech závazků a pohledávek vážících se k pozemku parc. č. 2860/114 a ke stavbám bez č. pop. na poz. parc. č. 2780/174, obojí v k.ú. Stodůlky”


6. Odstavec 18) zní :

“Odstavec 18) Lipence
Katastrální území Parc.č. Výměra (m2) Č.pop. Movitý majetek (Kč)
. . . . 644 400,-

7. V odstavci 22) se na konci připojuje tento výčet :
Katastrální území Parc.č. Výměra (m2) Č.pop. Movitý majetek (Kč)
. . . . 647 503,-

8. Odstavec 25) zní :

“Odstavec 25) Řeporyje :
Katastrální území Parc.č. Výměra (m2) Č.pop. Movitý majetek (Kč)
. . . . 1 099 997,-

9. V odstavci 26) se na konci připojuje tento výčet :
Katastrální území Parc.č. Výměra (m2) Č.pop. Movitý majetek (Kč)
. . . . 589 283,-

10. V odstavci 28) se na konci připojuje tento výčet:
Katastrální území: Parc.č.
Výměra (m2)
Č.pop. Movitý majetek (Kč)
Řepy 1142/72
4884
. .
Řepy 1142/107
1145
. .
Řepy 1142/110
2407
. .
Řepy 1142/112
3338
. .
Řepy 1142/224
85
. .
Řepy 1142/234
578
. .
Řepy 1142/235
457
. .
Řepy 1142/246
1917
. .
Řepy 1142/247
40
. .
Řepy 1142/248
39
. .
Řepy 1142/251
353
. .
Řepy 1142/252
967
. .
Řepy 1142/253
655
. .
Řepy 1142/254
39
. .
Řepy 1142/255
38
. .
Řepy 1142/264
61
. .
Řepy 1142/265
204
. .
Řepy 1142/266
60
. .
Řepy 1142/267
56
. .
Řepy 1142/268
45
. .
Řepy 1142/269
39
. .
Řepy 1142/270
39
. .
Řepy 1142/272
101
. .
Řepy 1142/276
190
. .
Řepy 1142/277
459
. .
Řepy 1142/279
64
. .
Řepy 1142/280
162
. .
Řepy 1142/281
134
. .
Řepy 1142/282
1017
. .
Řepy 1142/283
1676
. .
Řepy 1142/285
64
. .
Řepy 1142/286
58
. .
Řepy 1142/287
50
. .
Řepy 1142/289
124
. .
Řepy 1142/296
140
. .
Řepy 1142/298
78
. .
Řepy 1142/299
15
. .
Řepy 1142/300
1162
. .
Řepy 1142/302
153
. .
Řepy 1142/303
31
. .
Řepy 1142/304
162
. .
Řepy 1142/305
79
. .
Řepy 1142/306
154
. .
Řepy 1142/308
93
. .
Řepy 1142/309
195
. .
Řepy 1142/311
363
. .
Řepy 1142/312
64
. .
Řepy 1142/326
25
. .
Řepy 1149/43
178
. .
Řepy 1149/44
79
. .
Řepy 1234/9
31
. .
Řepy 1234/10
22
. .
Řepy 1234/11
49
. .
Řepy 1234/12
28
. .
Řepy 1234/13
72
. .
Řepy 1234/23
71
. .
Řepy 1234/28
87
. .
Řepy 1234/29
62
. .
Řepy 1234/31
87
. .
Řepy 1234/32
1635
. .
Řepy 1234/36
67
. .
Řepy 1234/37
65
. .
Řepy 1234/39
52
. .
Řepy 1234/40
36
. .
Řepy 1234/48
83
. .
Řepy 1234/49
78
. .
Řepy 1234/50
78
. .
Řepy 1234/51
87
. .
Řepy 1293/8
57
. .
Řepy 1293/10
75
. .
Řepy 1293/14
84
. .
Řepy 1293/17
37
. .
Řepy 1293/20
37
. .
Řepy 1293/21
92
. .
Řepy 1293/22
92
. .
Řepy 1293/23
55
. .
Řepy 1293/30
130
. .
Řepy 1293/31
163
. .
Řepy 1293/32
99
. .
Řepy 1293/33
69
. .
Řepy 1293/34
164
. .
Řepy 1293/41
387
. .
Řepy 1293/42
72
. .
Řepy 1293/46
77
. .
Řepy 1293/47
142
. .
Řepy 1293/50
236
. .
Řepy 1293/51
235
. .
Řepy 1293/54
607
. .
Řepy 1293/55
236
. .
Řepy 1293/56
235
. .
Řepy 1293/57
96
. .
Řepy 1293/58
137
. .
Řepy 1293/59
99
. .
Řepy 1293/60
232
. .
Řepy 1293/61
233
. .
Řepy 1293/62
98
. .
Řepy 1293/65
38
. .
Řepy 1486/3
1066
. .
Řepy 1486/5
987
. .
Řepy 1486/8
153
. .
Řepy 1486/9
72
. .
Řepy 1486/10
133
. .
Řepy 1486/12
26
. .
Řepy 1486/13
60
. .
Řepy 1486/14
27
. .
Řepy 1486/16
34
. .
Řepy 1486/17
33
. .
Řepy 1486/18
804
. .
Včetně staveb bez č.pop.,terénních a sadových úprav a drobné architektury na pozemcích” . . . .

11.V odstavci 41) se na konci připojuje tento výčet:
Katastrální území Parc.č. Výměra (m2) Č.pop. Movitý majetek (Kč)
“Hostavice 12 513 371 .
Hostavice 13 559 372 .

12. V odstavci 43) se na konci připojuje tento výčet:
Katastrální území Parc.č. Výměra (m2) Č.pop. Movitý majetek (Kč)
. . . . 629 015,-“

13. V odstavci 47) se na konci připojuje tento výčet:
Katastrální území Parc.č. Výměra (m2) Č.pop. Movitý majetek (Kč)
. . . . 599 202,-“
 
Čl.2

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 7.10.1999.
Ing. arch. Jan Kasl, v.r.
Primátor hl.m.Prahy


Ing. Petr Švec, v.r.
Náměstek primátora hl.m.Prahy