Vymezení hasebních obvodů jednotlivých stanic Hasičského záchranného sboru hlavního města Prahy:


Hasební obvod HS-1 - střed
Výchozí bod:
Újezd dále Hladová zeď do ul. Pohořelec, ul. Loretánská, zahradou na Valech, Na Opyši, Klárov, nábřeží E. Beneše, 1/2 Čechova mostu, po proudu středem toku Vltavy a středem pravého ramene Štvanice až na střed Libeňského mostu, ulicí Švábky, Pod Plynojemem, Pod Krejcárkem, Jana Želivského, Votická, Soběslavská, U zdravotního ústavu, Bělocerkevská, ulicí U Slávie, po tělese žel. tratě částečně ul. Moskevskou, U Seřadiště, Petrohradská, Otakarova, Křesomyslova, Nuselský most, hradby Vyšehradu, Ústav pro matku a dítě, středem toku Vltavy po proudu na střed Palackého mostu, Lidickou, Štefánikovou zpět do výchozího bodu.

Hasební obvod HS-2 - západ
Výchozí bod:
Újezd, Hladová zeď, Petřín, Strahovská cesta, Pohořelec, Loretánská, zahrada Na Valech, Na Opyši, Chotkova, Badeniho, Pelleova, Sibiřské nám., Goetheho, po hranici obvodů Prahy 6-7 na střed plavebního průplavu, levým ramenem Vltavy na hranici hl. m. Prahy. Po obvodu hl. m. ulicí Na Radosti, Plzeňská, Holečkova do výchozího bodu.

Hasební obvod HS-3 - sever
Výchozí bod:
Ohrada, Pod Krejcárkem, Švábky, Libeňský most, proti proudu středem toku Vltavy, ostrov Štvanice, Čechův most, nábřeží E. Beneše, U Bruských kasáren, Chotkova, Badenyho, Pelleova, Sibiřské nám., Goetheho, po hranicích obvodů Prahy 6-7 na střed plavebního kanálu, levým ramenem po proudu na hranice hl. m. Prahy. Po hranicích do Březiněvse, ulicí Na Hlavní, Cínoveckou, Kbelskou, Proseckou, Vysočanskou, Freyerovou, K Žižkovu, Spojovací, Koněvovou, Ohrada.Hasební obvod HS-4 - jihovýchod
Výchozí bod:
Přátelství, Podleská, Novopetrovická, po hranicích obvodů Prahy 11-15 do ulice Výstavní, Mírového hnutí, po hranicích obvodu Prahy 11-15 přes Jižní spojku, přes Chodovskou, dále po Botiči, po tělese železniční tratě až do ulice U Michelského lesa, podél Kunratického potoka, ulicí Pískova, do ulice Vídeňská k hranici hl. m. Prahy, po hranicích na Benice, Kolovraty, Pitkovický potok, Říčanský potok, Kolovraty, na ulici Přátelství.

Hasební obvod HS-5 - východ
Výchozí bod:
Ohrada, Koněvova, Českobrodská, Novosibřinská po hranicích hl. m. Prahy přes obvody Prahy 10-4 do Uhříněvse, Přátelství, Podleská, Novopetrovická, po hranicích obvodu Prahy 11-15, ulicí Výstavní, Mírového hnutí, Türkova, Spořilovská, Chodovská, Bohdalecká, U Vršovického hřbitova, U Slávie, Bělocerkevská, U Zdravotního ústavu, Soběslavská. Votická, Jana Želivského, Ohrada.


Hasební obvod HS-6 - jihovýchod
Výchozí bod:
ze středu branického mostu po proudu toku Vltavy až na hranici obvodů Prahy 2-4, Křesomyslova, Bartošova, po tělese žel. trati až k ulici U Vršovického hřbitova, Bohdalecká, Botič, po žel. těleso směr Spořilov, ulicí U Michelského lesa Kunratickým potokem po okraji Kunratického lesa do ulice Pískovna, Vídeňskou na hranice hl. m. Prahy, po hranicích do ulice Komořanská, na střed mostu Závodu míru a po proudu středem toku Vltavy na střed Branického mostu.Hasební obvod HS-7 - jihozápad
Výchozí bod:
Újezd, ul. Holečkova, Plzeňská, Na Radosti, po hranicích hl. m. Prahy do ulice Ke Smíchovu, lesní cestou do ul. V Lázních po tělese žel. trati na střed Branického mostu, po proudu středem toku Vltavy na střed Palackého mostu, Lidickou, Štefánikovou na Újezd.

Hasební obvod HS-8 - jihozápad
Výchozí bod:
střed Branického mostu, po tělese žel. trati ulicí V Lázních, lesní cestou do ulice Ke Smíchovu, po ní na hranice hl. m. Prahy, po hranicích do ulice Komořanská na střed mostu Závodu míru, po proudu středem toku Vltavy na střed Branického mostu.

Hasební obvod HS-10 - sever
Výchozí bod:
Březiněves, ulice Na Hlavní, Cínovecká, Kbelská, Prosecká, Vysočanská, Freyerova, K Žižkovu, Spojovací, Českobrodská, Novosibřinská, po hranicích hl. m. Prahy do Březiněvse.

Hasební obvod HS-11 - Hrad
Výchozí bod:
Újezd, Hladová zeď, Skokanská, Dlabačov, Myslbekova, Patočkova, Milady Horákové, Svatovítská, Vítězné náměstí, Československé armády, Pod Kaštany, Korunovační, Milady Horákové, hřebenem Letenských sadů, Chotkova, Klárov, Letenská, Malostranské náměstí, Karmelitská, Újezd.