Technika pro vybavení výzvy"Požár"
Kategorie Druh objektu - události I. výjezd II. výjezd
A - 1 Budovy pro bydlení, ubytování a budovy
občanské vybavenosti do 3. NP
Budovy pro bydlení, ubytování a budovy
občanské vybavenosti nad 3. NP
1x CAS 25 nebo 27
1x VT
1x VTA 602x CAS-25 nebo 27
1x CHTS
1x VT
1x VTA 60
2x CAS-25 nebo 27
1x CAS-32
1x VT
1x CHTS
1x VTA 60

2x CAS-25 nebo 27
1x CHTS
2x CAS-32
1x VT
1x VTA 60
A - 2 Objekty pro výrobu a skladování , garáže,
energetická zařízení
1x CAS-25 nebo 27
1x CAS-32
1x VT
1x CHTS
1x S-540
2x CAS-25 nebo 27
2x CAS-32
1x VT
1x CHTS
1x S-540
1x VTA 60
A - 3 Dopravní prostředky 1x CAS-25 nebo 27
1x RZA
1x CAS-25 nebo 27
1x CAS-32
2x RZA
1x AD 20
1x S 540
A - 4 Lesní porosty a zemědělské kultury, lesní
a zemědělské objekty, skládky
1x CAS-25 nebo 27
1x CAS-32
2x CAS-25 nebo 27
2x CAS-32
1x VT
A - 0 Ostatní výzvy, které nelze zařadit do před-
cházejících druhů výjezdů dle hlášení
situace
určí operační středisko Hasičského záchranného sboru hlavního města Prahy
určí operační středisko
Hasičského záchranného sboru hlavního města Prahy

Poznámka: CAS-25 nebo 27 - Liaz, Dennis
CAS-32 - Tatra 815
VT - výšková technika (plošina, žebřík)
RZA - rychlý zásahový automobil
CHTS - vozidlo chemicko-technické služby
VTA - odsavač kouře
AD-20 - automobilový jeřáb T 815
S 540 - vozidlo CO2