Technika pro vybavení výzvy “Technický zásah”

Kategorie Druh objektu - události I. výjezd II. výjezd
B - 1 Dopravní nehody 1x RZA
1x CAS-25 nebo 27
2x RZA
2x CAS-25 nebo 27
1x AD-20
B - 2 Práce na vodě 1x CAS-25 nebo 27
1x člun
1x CAS-25 nebo 27
2x člun
1x požární loď
1x AD-20
B - 3 Čerpání vody určí OStř HZSP určí OStř HZSP
B - 4 Olejové a ropné havárie 1x CAS-25 nebo 27
1x olej.havárie
1x CHTS
1x člun
2x CAS-25 nebo 27
1x olej. Havárie
2x CHTS
2x člun
B - 5 Výrony nebezpečných látek 1x CAS-25 nebo 27
1x CHTS
1x olej. havárie
2x CAS-25 nebo 27
2x CHTS
1x olej. Havárie
B - 6 Technická pomoc při havárii nebo vzniku
havárie na tech. zařízení
určí operační středisko Hasičského záchranného sboru hlavního města Prahy
určí operační středisko Hasičského záchranného sboru hlavního města Prahy
B - 7 Technická pomoc
určí operační středisko Hasičského záchranného sboru hlavního města Prahy
určí operační středisko Hasičského záchranného sboru hlavního města Prahy
B - 8 Vnikání do uzamčených prostor, vyprošťování osob ....
určí operační středisko Hasičského záchranného sboru hlavního města Prahy
určí operační středisko Hasičského záchranného sboru hlavního města Prahy
B - 0 Jiný technický zásah
určí operační středisko Hasičského záchranného sboru hlavního města Prahy
určí operační středisko Hasičského záchranného sboru hlavního města Prahy