Příloha č. 1
vyhlášky č. 11 z roku 1999
2. část


Název přílohy:
Příloha k vyhlášce hlavního města Prahy, kterou se vydává tržní řád


Tržní místa MČ Praha 6 - MČ Praha 15 a ostatní MČ
1
2
3
4
5 6
Rozdělení míst pro prodej zboží a poskytování služebčl.1
Městská část
PrahaAdresa místa


čl. 1 odst.1
Počet prodejních míst nebo velikost prostoru (záboru) v m2


čl. 2 odst. 1,2
Prodejní doba

čl. 3
Doba provozu


čl.3
. Praha 6 A. Čermáka, před hřbitovem
3
. příležitostně
1.4.-20.4. a
20.10.-31.12.
. . Ankarská, křiž.Zvoníčkova
1
. celoročně
. . Bělohorská u č. 122
1
. příležitostně
1.12.-31.12.
. . Bělohorská u č. 134
1
. příležitostně
1.12.-31.12.
. . Bělohorská u č. 724
1
. příležitostně
1.12.-31.12.
. . Bělohorská u č. 74
1
. příležitostně
1.12.-31.12.
. . Brunclíkova u č. 1878
1
. příležitostně
1.12.-31.12.
. . Čs. armády u č. 30
1
. příležitostně
1.12.-31.12.
. . Dejvická proti domu č. 4
2
. příležitostně
1.12.-31.12.
. . Dejvická křiž. Na Hutích
1
. příležitostně
1.12.-31.12.
. . Dejvická u č. 12
1
. příležitostně
1.12.-31.12.
. . Dejvická u č. 2
1
. příležitostně
1.12.-31.12.
. . Dejvická u č. 44
1
. příležitostně
1.12.-31.12.
. . Dejvická u č. 10
1
. příležitostně
1.12.-31.12.
. . Dejvická u zdi stavebnin
4
. příležitostně
1.12.-31.12.
. . Dejvická, křiž. Václavkova
1
. příležitostně
1.12.-31.12.
. . Dejvická-Šolínova, st. metra - vestibul
1
2 m2
po-ne
6,00-18,00
celoročně
. . Dejvická-Šolínova, st. metra - vestibul a podchod
4
7 m2
po-ne
6,00-18,00
příležitostně
14 dnů před velikonočním pondělím a 20.11.-24.12.
. . Dejvická-Šolínova, st. metra- podchod
2
5 m2
po-ne
6,00-18,00
celoročně
. . Dejvická-Vítězné náměstí , st. metra - podchod
1
2 m2
po-ne
6,00-18,00
příležitostně
14 dnů před velikonočním pondělím a 20.11.-24.12.
. . Dejvická-Vítězné náměstí, st. metra - podchod
2
4 m2
po-ne
6,00-18,00
celoročně
. . Dejvická-Vítězné náměstí, st. metra - vestibul
1
2 m2
po-ne
6,00-18,00
celoročně
. . Dejvická-Vítězné náměstí, st. metra - vestibul
3
5 m2
po-ne
6,00-18,00
příležitostně
14 dnů před velikonočním pondělím a 20.11.-24.12.
. . Evropská u č. 695 před SM DELVITA
7
. celoročně
. . Evropská u výstupu z metra st. Dejvická
4
. příležitostně
1.4.-20.4.,
1. 12.-31.12.
. . Evropská, před hřbitovem
4
. příležitostně
1.4.-20.4.,
20.10.-31.12.
. . Evropská, před SM DELVITA
5
. příležitostně
1.12.-31.12.
. . Evropská, tram. smyčka, parc.č. 1307/1
21 m2
. celoročně
. . Hradčanská, st.metra - podchod
3
6 m2
po-ne
6,00-18,00
celoročně
. . Hradčanská, st.metra - podchod
4
8 m2
po-ne
6,00-18,00
příležitostně
14 dnů před velikonočním pondělím a 20.11.-24.12.
. . Jugoslávských partyzánů před č. 30
1
. příležitostně
1.12.-31.12.
. . Jugoslávských partyzánů, před SM DELVITA
2
. příležitostně
1.12.-31.12.
. . Markétská, před Břevnovským klášterem
3 000 m2
. příležitostně
1.10.-31.10.
. . Milady Horákové u č. 125
1
. příležitostně
1.12.-31.12.
. . Mládeže, slepá část Břevnov
1
. příležitostně
15.3.-15.4.
. . Na Petřinách u č. 42 před Českou poštou
3
. celoročně
. . Na Petřinách u č. 55 před SM DELVITA
5
. celoročně
. . Na Petřinách, před poštou
1
. příležitostně
1.12.-31.12.
. . Na Petřinách, před prodejnou Vít
1
. příležitostně
1.12.-31.12.
. . Na Petřinách, před SM DELVITA
3
. příležitostně
1.4.-20.4.
28.10.-31.12.
. . Na Větrníku u č. 19
1
. příležitostně
1.12.-31.12.
. . Náměstí Svobody u č. 1
1
. příležitostně
1.12.-31.12.
. . Rooseveltova, mezi č. 32 a 34
1
. příležitostně
1.9.-30.11.
. . Šárecká, Matějská, parc.č. 2084/2, k.ú. Dejvice
4 m2
. celoročně
. . U dejvického rybníčku, slepá větev
1
. příležitostně
1.9..-30.11.
. . U Matěje, před hřbitovem
3
. příležitostně
1.4.-20.4.
20.10.-31.12.
. . U Vojtěšky, před hřbitovem
3
. příležitostně
1.4.-20.4.
20.10.-31.12.
. . Václavkova 1, nádraží Praha Dejvice, prostory ČD
1
. celoročně
. . Vaníčkova, před areálem stadionu Strahov
5
. celoročně
. . Vaníčkova, před kolejemi ČVÚT
10
. celoročně
. . Vítězné náměstí , křiž.Dejvická
1
. příležitostně
1.12.-31.12.
. . Vítězné náměstí u č. 2
1
. příležitostně
1.12.-31.12.
. . Vítězné náměstí u č. 3
1
. příležitostně
1.12.-31.12.
. . Vítězné náměstí u č. 12
1
. příležitostně
1.12.-31.12.
. . Vítězné náměstí u č. 13
1
. příležitostně
1.12.-31.12.
. . Vítězné náměstí u č. 14
1
. příležitostně
1.12.-31.12.
. . Vítězné náměstí, křiž.Jugoslávských partyzánů
1
. příležitostně
1.12.-31.12.
. . Vítězné náměstí, před ÚDA
1
. příležitostně
1.12.-31.12.
. . Vlastina u č. 887, prostor před Českou poštou
3
. celoročně
. . Vlastina , parkoviště
1
. příležitostně
15.4.-15.5.
. . Vlastina, před poštou
3
. příležitostně
1.12.-31.12.
. . Zvoníčkova, proti kolejím
2
. celoročně
. . Žukovského, proti zdravot. středisku
1
. příležitostně
1.6.-30.9.
. Praha 7 areál Výstaviště . celoročně
. . Bubenské nábř. u č.306
1
. příležitostně
1.12.-31.12.
. . ČD, nádraží Holešovice
4
.
.
celoročně
. . Dělnická před NS DELVITA
1
. příležitostně
1.12.-31.12.
. . Dukelských hrdinů u č. 41/695
1
. příležitostně
1.12.-31.12.
. . Dukelských hrdinů u č. 33
1
. celoročně
. . Janovského u č. 10
1
. příležitostně
1.12.-31.12.
. . Jateční u č. 1434, roh Stupkova
1
. příležitostně
1.12.-31.12.
. . Kamenická u č. 24
1
. příležitostně
1.12.-31.12.
. . Komunardů u č. 13
1
. příležitostně
1.12.-31.12.
. . Komunardů u č. 18
1
. příležitostně
1.12.-31.12.
. . Komunardů u č. 20
1
po-pá
6,00-20,00
so
6,00-12,00
celoročně
. . Komunardů u č. 35
1
. příležitostně
1.12.-31.12.
. . Komunardů, u zdi pivovaru
3
. celoročně
. . Milady Horákové u č. 77
1
. příležitostně
1.12.-31.12.
. . Milady Horákové, výklenek u č. 6
2
. celoročně
. . Milady Horákové, výklenek u č. 7
4
. celoročně
. . Nádraží Holešovice, metro sever, směr ul. Partyzánská
2
5 m2
. celoročně
. . Nádraží Holešovice, metro, jih, před výstupem z metra u ul. Plynární, mimo vstupy do metra
14
. celoročně
. . Nádraží Holešovice, metro-vestibul jih
1
2 m2
. celoročně
. . Nádraží Holešovice, metro-vestibul sever
1
2 m2
. celoročně
. . Nádraží Holešovice-jih (MHD), st.metra-uliční úroveň (u autobus. zastávek)
1
2 m2
po-ne
6,00-18,00
celoročně
. . Nádraží Holešovice-jih (MHD), st.metra-uliční úroveň (u autobus. zastávek)
2
4 m2
po-ne
6,00-18,00
příležitostně
14 dnů před velikonočním pondělím a 20.11.-24.12.
. . Nádraží Holešovice-sever (ČD), st. metra - vestibul
2
5 m2
po-ne
6,00-18,00
celoročně
. . Ostrov Štvanice, areál koupaliště
2
. příležitostně
1.4.-31.10.
. . Ostrov Štvanice, přístupová komunikace k centrálnímu tenisovému dvorci
2
. celoročně
. . Partyzánská, nádraží Holešovice
3
. celoročně
. . Plocha před Výstavištěm, parc. č. 1862/4
4
. celoročně
. . Plynární, pozemek ČD, parc.č. 2415/1
1
. celoročně
. . Stromovka , parc. č. 1829
2
. celoročně
. . Strossmayerovo náměstí u č. 10
1
. příležitostně
1.12.-31.12.
. . Šlechtova restaurace, zahrada, parc.č.1796, k.ú.Bubeneč
1
. celoročně
. . Tusarova u č. 1472, betonová plocha za pavilonem OZ
1
. příležitostně
15.11.-24.12.
. . U Výstaviště na ploše ČD
1
. celoročně
. . U Výstaviště, na přístupové komunikaci
4
. celoročně
. . V Háji u č. 18
1
. příležitostně
1.12.-31.12.
. . Veverkova u č. 16
1
. příležitostně
1.12.-31.12.
. . Vltavská , st. metra- vestibul
4
9 m2
po-ne
6,00-18,00
celoročně
. . Vltavská, metro, před výstupem z metra, u stanice MHD, mimo vstupy do metra
5
. celoročně
. . Vltavská, st. metra-uliční úroveň
3
7 m2
po-ne
6,00-18,00
celoročně
. Praha 8 1.pluku u č. 4, na protilehlém chodníku
3
6 m2
.. příležitostně
1.4.-31.12.
. . Budínova, vedle vchodu do FN Bulovka
1
2,5 m2
. celoročně
. . Čimická, parkoviště u stanice MHD-BUS, Podhajská pole
1
10 m2
. příležitostně
1.4.-31.12.
. . Čimická, stanice MHD-BUS Draháň, směr DC
3
10 m2
.. příležitostně
1.4.-31.12.
. . Čimická, stanice MHD-BUS Podhajská pole směr ZC
1
5 m2
po-ne
8,00-20,00
celoročně
. . Čimická, stanice MHD-BUS, Podhajská pole, směr ZC
3
10 m2
. celoročně
. . Čimická, u stanice MHD-BUS, Písečná, směr DC
3
6 m2
. příležitostně
1.4.-31.12.
. . Čumpelíkova u NS, u č. 1222
3
10 m2
. příležitostně
1.4.-31.12.
. . Ďáblická - u hřbitova, v prostoru mezi vchodem do hřbitova a čekárnou MHD BUS
7
40 m2
po-ne
7,00-20,00
celoročně
. . Ďáblická u hřbitova, v prostoru mezi vchodem do hřbitova a čekárnou BUS
3
6 m2
. příležitostně
1.4.-31.12.
. . Ďáblická, konečná stanice BUS-TRAM
3
10 m2
. příležitostně
1.4.-31.12.
. . Florenc, st.metra B a C - uliční úroveň, směr tram.Sokolovská
3
7 m2
po-ne
6,00-18,00
celoročně
. . Florenc, st.metra B a C - uliční úroveň, směr tram.Sokolovská
3
4 m2
po-ne
6,00-18,00
příležitostně
14 dnů před velikonočním pondělím a 20.11.-24.12.
. . Florenc, st.metra C-podchod
4
11 m2
po-ne
6,00-18,00
celoročně
. . Florenc, st.metra C-podchod
2
3 m2
po-ne
6,00-18,00
příležitostně
14 dnů před velikonočním pondělím a 20.11.-24.12.
. . Florenc, trasa metra B, povrch, při ul. Sokolovská
3
9 m2
. celoročně
. . Horňátecká - Přemyšlenská, roh ulic
3
8 m2
. příležitostně
1.4.-31.12.
. . Chlumčanského - Budínova
1
2 m2
. celoročně
. . K Ládví, parc.č. 1119, k.ú. Čimice
1
5 m2
. celoročně
. . Ke Stírce, směr ulice Ke koupališti u č. 45
2
2 m2
. příležitostně
1.4.-31.12.
. . Ke Stírce, směr ulice Ke koupališti u č. 8/172
1
3 m2
. celoročně
. . Ke Štvanici
3
15 m2
. příležitostně
1.4.-31.12.
. . Klapkova u č. 2, vedlejší pozemek ČD u č. 178
5
20 m2
. celoročně
. . Klapkova u č. 43/86
3
6 m2
. příležitostně
1.4.-31.12.
. . Klapkova u st. tram. Stírka, směr ZC, mezi Klapkova 14/15 a tržnicí parc.č. 411, k.ú. Kobylisy
2
6 m2
. celoročně
. . Klapkova u st. tram. Stírka, směr ZC, vedle tržnice parc.č. 411, k.ú. Kobylisy
1
6 m2
. celoročně
. . Klapkova, st. tram. Stírka, před budovou pošty u č. 14/15
2
13 m2
. celoročně
. . Křivenická u č. 1, u sloupu veř. osvětlení č. 5, u parkoviště
1
3 m2
po-ne
7,00-20,00
celoročně
. . Křižíkova, st. metra - vestibul
1
2 m2
po-ne
6,00-18,00
celoročně
. . Lodžská u NS, st..MHD BUS Odra, směr ZC, pod zastřešením vpravo
1
8 m2
. příležitostně
1.4.-31.12.
. . Lodžská u č. 698, u stanice MHD-BUS Krakov, linka č. 177, směr DC
3
18 m2
. celoročně
. . Lodžská u NS, st. MHD BUS Odra, směr ZC, mimo zastřešení, vlevo
3
12 m2
. příležitostně
1.4.-31.12.
. . Lodžská u NS, st. MHD BUS Odra, směr ZC, v prostoru mezi schodišti
1
4 m2
. celoročně
. . Lodžská, areál SM DELVITA
3
15 m2
. příležitostně
1.4.-31.12.
. . Lodžská, u stanice MHD-BUS, Odra, linka č.200, směr DC
1
10 m2
. příležitostně
1.4.-31.12.
. . Mazurská u č. 488, areál SM MEINL
3
6 m2
. příležitostně
1.4.-31.12.
. . Mazurská u č. 488, SM MEINL
2
. příležitostně
1 měsíc před velikonocemi a 20.11.-24.12.
. . Mazurská, konečná MHD BUS linka č. 144, 177
2
4 m2
po-ne
7,00-19,00
celoročně
. . Mazurská, konečná stanice MHD-BUS, linka č.144, 177
3
14 m2
. příležitostně
1.4.-31.12.
. . Na Hrázi, před Českou spořitelnou
3
6 m2
. příležitostně
1.4.-31.12.
. . Na Korábě, u hřbitova
2
6 m2
po-ne
8,00-18,00
celoročně
. . Na Spojnici ulic Libeňský most - Zenklova, vedle stabil. stánku parc.č. 3637, k.ú. Libeň
1
3 m2
. celoročně
. . Na Žertvách - aut. nádr. Palmovka, kryté nástupiště, v prostoru u větrací šachty a u schodiště ke st. metra B
5
13 m2
po-ne
8,00-20,00
celoročně
. . Náměstí Na Stráži, parkoviště
1
10 m2
. příležitostně
1.4.-31.12.
. . Novákových u č. 59, před provozovnou Semena
3
4 m2
. příležitostně
1.4.-31.12.
. . Palmovka, pěší zóna Na Žertvách
12 m2
po-ne
8,00-20,00
celoročně
. . Palmovka-východ, st. metra-podchod
4
10 m2
po-ne
6,00-18,00
celoročně
. . Palmovka-západ, st. metra- podchod
1
2 m2
po-ne
6,00-18,00
celoročně
. . Palmovka-západ, st. metra- podchod
5
10 m2
po-ne
6,00-18,00
příležitostně
14 dnů před velikonočním pondělím a 20.11.-24.12.
. . Pěší zóna Palmovka, v místě havarijního příjezdu k trafostanici metra (dlážděná komunikace rovnoběžná s tramvajovým tělesem v ul. Na Žertvách)
100 m2
po-ne
7,00-19,00
celoročně
. . Pěší zóna u st.metra Křižíkova
20 m2
po-ne
7,00-19,00
celoročně
. . Podhajská pole u č. 771
SM MEINL
1
. příležitostně
1 měsíc před velikonocemi a 20.11.-24.12.
. . Sokolovská -
Karlínské náměstí 14, roh ulic
3
14 m2
. příležitostně
1.4.-31.12.
. . Sokolovská u st. metra Florenc v prostoru před vstupem k mezinár. hodinám, směr DC
10
25 m2
po-ne
8,00-20,00
celoročně
. . Sokolovská, Invalidovna u SM MEINL před u č. 614
2
4 m2
po-ne
8,00-20,00
celoročně
. . Sokolovská, Invalidovna, u SM MEINL u č. 614
3
6 m2
. příležitostně
1.4.-31.12.
. . Sokolovská, Invalidovna, u SM MEINL, mimo areál
3
12 m2
. příležitostně
1.4.-31.12.
. . Sokolovská, u st. metra Florenc, před SM DELVITA, mimo zastřešení
3
3 m2
. příležitostně
1.4.-31.12.
. . Sokolovská, u st. metra Florenc, před SM DELVITA, pod zastřešením
3
6 m2
. příležitostně
1.4.-31.12.
. . Střelničná u SM Včela u č. 1347, mimo areál
1
6 m2
. celoročně
. . Střelničná v areálu Ládví, parc.č. 2364/1
36 m2
. celoročně
. . Střelničná, Ládví, v areálu NS Ládví
3
6 m2
. příležitostně
1.4.-31.12.
. . Střelničná, u SM Včela u č. 1347, v areálu
3
6 m2
. příležitostně
1.4.-31.12.
. . Tanvaldská, u SM Včela u č. 1347
3
10 m2
. příležitostně
1.4.-31.12.
. . Tanvaldská, u SM Včela u č. 1347, mimo areál
2
2 m2
. celoročně
. . Trousilova u č. 4 u SM. MEINL, Sokolníky
2
4 m2
po-ne
7,00-20,00
celoročně
. . Trousilova u č. 4, u SM MEINL, Sokolníky
3
6 m2
. příležitostně
1.4.-31.12.
. . U Libeňského pivovaru u č. 63, SM MEINL
2
. příležitostně
1 měsíc před velikonocemi a 20.11.-24.12.
. . V Holešovičkách u č. 33, před restaurací Rokoska
3
6 m2
. příležitostně
1.4.-31.12.
. . Vosmíkových u č. 2, před provozovnou Maso-uzeniny
3
4 m2
. příležitostně
1.4.-31.12.
. . Zenklova u č. 22/340, pěší zóna Palmovka
3
16 m2
. příležitostně
1.4.-31.12.
. . Zenklova u č. 26/286, před prodejnou Baťa
1
3 m2
. příležitostně
1.4.-31.12.
. . Zenklova u č. 6/41, před objektem Svět
3
6 m2
. příležitostně
1.4.-31.12.
. . Zenklova u č. 28/32, parc.č. 3963/1, k.ú. Libeň
1
2 m2
. celoročně
. . Zhořelecká u č. 514, areál SM Mana
3
6 m2
. příležitostně
1.4.-31.12.
. . Zhořelecká, konečná stanice MHD-BUS linka 200
2
2 m2
po-ne
8,00-20,00
celoročně
. . Zhořelecká, konečná stanice MHD-BUS, linka č.200
3
23 m2
. příležitostně
1.4.-31.12.
. . Zhořelecká, parkoviště u SM Mana
1
10 m2
. příležitostně
1.4.-31.12.
. . Žernosecká u st. MHD BUS Šimůnkova, směr DC
3
16 m2
. příležitostně
1.4.-31.12.
. . Žernosecká u stanice MHD, BUS Šimůnkova linka č. 175, směr ZC
1
2 m2
po-ne
7,00-20,00
celoročně
. Praha 9 Českomoravská u č. 35-37, Harfa, před nádražím Libeň
2
. příležitostně
1.11.-31.12.
. . Českomoravská č.316, nádraží Praha Libeň, prostory ČD
4
. celoročně
. . Českomoravská u č. 35-37, Harfa, prostor před nádražím Libeň
4
. celoročně
do 31.3.1999
. . Českomoravská, st. metra - vestibul
1
1 m2
po-ne
6,00-18,00
příležitostně
14 dnů před velikonočním pondělím a 20.11.-24.12.
. . Českomoravská, st. metra -u autobus. terminálu
4
12 m2
po-ne
6,00-18,00
celoročně
. . Českomoravská,st. metra-vestibul
1
1 m2
po-ne
6,00-18,00
celoročně
. . Drahobejlova u autobusového terminálu
10
po-so
6,00-20,00
ne
8,00-20,00
celoročně
. . Drahobejlova u autobusového terminálu
2
. příležitostně
1.3.-30.4.
1.11.-31.12.
. . Drahobejlova u č. 51-53
6
po-so celoročně
. . Drahobejlova u č. 51-53
4
. příležitostně
1.3-30.4.
1.11.-31.12.
. . Freyova u č. 1000, SM DELVITA
4
. příležitostně
1.11.-31.12.
. . Freyova u č. 1000,SM DELVITA
1
po-so celoročně
. . Jablonecká u č. 423, Jizerka - PLUS
3
. příležitostně
1.11.-31.12.
. . Jablonecká u č. 712, Severka-
DELVITA
3
. příležitostně
1.11.-31.12.
. . Jablonecká u č. 423, Jizerka - PLUS
4
po-so celoročně
. . Jablonecká u č. 712, Severka-DELVITA
8
po-so celoročně
. . Náměstí OSN, u stanice metra Vysočanská
8
po-so celoročně
. . Prosecká - OBI
1
. příležitostně
1.11.-31.12.
. . Prosecká na pozemku TSK, zastávka MHD Průjezdní
6 m2
. celoročně
. . Prosek, Prosecký hřbitov
1
. příležitostně
1.10.-30.11.
. . Sokolovská - Rokytka, parc.č. 1939/10
22 m2
. celoročně
. . Sokolovská u č. 252, 270, 266
3
. příležitostně
1.12.-31.12.
. . Vysočanská u č. 556 - Královka
4
po-so celoročně
. . Vysočanská u č. 556, proti Královce
2
po-so celoročně
. . Vysočanská u č. 556, Královka
2
. příležitostně
1.11.-31.12.
. . Vysočanská, proti Královce, parc.č. 624/3, 624/4, k.ú. Prosek
9 m2
. celoročně
. . Vysočanská u č. 243, Teplická roh
3
po-so celoročně
. . Vysočanská u č. 484, Boleslavka Norma
3
po-so celoročně
. . Vysočanská u stanice MHD BILLA
3
. příležitostně
1.11.-31.12.
. Praha 10 Bělocerkevská u č 584/25, 28. pluku
1
. příležitostně
1.12.-31.12.
. . Bělocerkevská u NS Květ
1
. celoročně
. . Bohdalecká , u zást. BUS, směr DC
3
. celoročně
. . Černokostelecká u č. 107/ 66
1
. příležitostně
1 měsíc před velikonocemi a 1.12.-31.12.
. . Černokostelecká u č. 2017/83
1
. příležitostně
1.12.-31.12.
. . Doupovská, parc.č. 1818/102
8 m2
. celoročně
. . Francouzská - Máchova, roh ulic
1
. příležitostně
1.12.-31.12.
. . Hostýnská, prodejní areál ASTRA
1
. celoročně
. . Jabloňová u č. 2992/8, u polikliniky
4
. celoročně
. . Jabloňová u č. 2992/8, u polikliniky
1
. příležitostně
1.12.-31.12.
. . Jabloňová u č. 3000/15, u NS MEINL
4
. příležitostně
1 měsíc před velikonocemi a 1.12.-31.12.
. . Jabloňová u č. 3000/15, u NS MEINL
2
. příležitostně
1.12.-31.12.
. . Jabloňová, parc.č. 2225/123
10 m2
. celoročně
. . Jahodová u NS MEINL
2
. příležitostně
1.12.-31.12.
. . Jesenická u č. 1410/58
1
. příležitostně
1.12.-31.12.
. . Kodaňská u č. 597/26, Slovinská
1
. příležitostně
1.12.-31.12.
. . Kodaňská u č. 599/49
1
. celoročně
. . Kodaňská u č. 600/41, Finská
1
. příležitostně
1.12.-31.12.
. . Kodaňská, Krymská, ostrůvek v komunikaci
5
. celoročně
. . Kubánské náměstí u č. 1290/26
1
. příležitostně
1.12.-31.12.
. . Kubánské náměstí před č. 26, parc.č. 2521
13 m2
. celoročně
. . Moskevská u č. 95/45
1
. příležitostně
1.12.-31.12.
. . Moskevská u č. 475/46
1
. příležitostně
1.12.-31.12.
. . Moskevská u č. 408/29
1
. příležitostně
1.12.-31.12.
. . Moskevská u č. 366/23
1
. příležitostně
1.12.-31.12.
. . Na Hroudě u hl.vchodu na stadion Slavie VŠ
5
. celoročně
. . Na Padesátém - metro Skalka, pěší cesta k NS Mana
7
. celoročně
. . Na Padesátém - metro Skalka, pěší cesta k NS Mana
4
. příležitostně
1.12.-31.12.
. . Na Padesátém - metro Skalka, podchod metra
5
12 m2
. celoročně
. . Na Padesátém - metro Skalka, podchod metra
1
2 m2
. příležitostně
1.12.-31.12.
. . Na Padesátém - metro Skalka, uliční úroveň
3
7 m2
. celoročně
. . Náměstí Svatopluka Čecha u st. tram., ZC
1
. příležitostně
1.12.-31.12.
. . Plukovníka Mráze, u zastávky MHD BUS, parc.č. 2413/28
12 m2
. celoročně
. . Počernická u č. 272/96, v areálu NS DELVITA
1
. příležitostně
1.12.-31.12
. . Počernická u č. 518/55, u pošty
1
. příležitostně
1.12.-31.12.
. . Počernická u č. 518/55, u pošty
1
. celoročně
. . Počernická u č. 573/81, NS Oáza
2
. příležitostně
1 měsíc před velikonocemi a 1.12.-31.12.
. . Počernická, Plaňanská, u st. BUS ZC
1
. příležitostně
1.12.-31.12.
. . Počernická, u NS Oáza
4
. celoročně
. . Průběžná u č. 1802/51, zadní trakt domu v Nučické
1
. příležitostně
1.12.-31.12.
. . Průběžná u č. 1803/53
4
. celoročně
. . Rubensova u č. 2237
1
. příležitostně
1.12.-31.12.
. . Saratovská před KD
1
. příležitostně
1.12.-31.12.
. . Starostrašnická u č. 70/60
1
. příležitostně
1.12.-31.12.
. . Starostrašnická u č. 72/60
1
. celoročně
. . Starostrašnická, Mrštíkova
1
. celoročně
. . Starostrašnická, Mrštíkova
2
. příležitostně
1.12.-31.12.
. . Starostrašnická, Krátká
1
. celoročně
. . Starostrašnická, metro vestibul
4
. celoročně
. . Starostrašnická, metro vestibul
10
. celoročně
. . Starostrašnická, Nad Primaskou
1
. příležitostně
1.12.-31.12.
. . Starostrašnická, V Olšinách, metro, u zastávky BUS DC
1
. celoročně
. . Starostrašnická, V Olšinách, metro, u zastávky BUS DC
3
. příležitostně
1.12.-31.12.
. . Starostrašnická, Vinohradská
1
. příležitostně
1.12.-31.12.
. . Šrobárova č. 50, u vchodu FN Královské Vinohrady
2
. příležitostně
1.12.-31.12.
. . Švehlova, u ulice Hostivařské, parc.č. 689/1
36 m2
. celoročně
. . Topolová u NS MEINL, parc.č. 1455
20 m2
. celoročně
. . Topolová u NS MEINL, parc.č. 2078/248
24 m2
. celoročně
. . Topolová u NS MEINL, parc.č. 2078/251
12 m2
. celoročně
. . U Slávie, parkoviště u KD Eden
2
. celoročně
. . Ukrajinská č. 304, Vršovické nádraží, prostory ČD
2
. celoročně
. . V Olšinách - u OD Billa
2
. příležitostně
1.12.-31.12.
. . V Olšinách - u NS Billa
2
. celoročně
. . V Olšinách, Bečvářova
1
. celoročně
. . V Olšinách, Průběžná
1
. příležitostně
1.12.-31.12.
. . V Olšinách, V předpolí u č. 279/21, u NS MEINL
1
. příležitostně
1 měsíc před velikonocemi a 1.12.-31.12.
. . Vinohradská č. 212a, u vchodu na hřbitov
8
. celoročně
. . Vinohradská u vchodu krematoria
4
. celoročně
. . Vršovická u č. 1288/92
1
. celoročně
. . Vršovická u č. 1288/92
1
. příležitostně
1.12.-31.12.
. . Vršovická u č. 87
4 m2
. příležitostně
1.4.-31.10.
. . Vršovická u č. 1224/ 82
1
. příležitostně
1.12.-31.12.
. . Vršovická u č. 1285/103
1
. celoročně
. . Vršovická u č. 1462/66, u zast. BUS směr ZC
2
. příležitostně
1.12.-31.12.
. . Vršovická u č. 663/73
1
. příležitostně
1.12.-31.12.
. . Vršovická u č. 766/46
1
. příležitostně
1.12.-31.12.
. . Vršovická u č. 839/44, u zastávku tram. ZC
1
. příležitostně
1.12.-31.12.
. . Vršovická, Karpatská
1
. celoročně
. . Vršovická, Kubánské náměstí , parc.č. 1852/4
7 m2
. celoročně
. . Vršovická, U Vršovického nádraží, cesta před školou
1
. celoročně
. . Vršovická, U Vršovického nádraží, cesta před školou
1
. příležitostně
1.12.-31.12.
. . Vršovická, Petrohradská, travnatý pozemek Delvity
5
. celoročně
. . Záběhlická u č. 153/86 před prodejnou PRONTO
1
. příležitostně
1 měsíc před velikonocemi a 1.12.-31.12.
. Praha 11 Arkalycká, parc.č. 1209/14, k.ú. Háje
1
po-pá
6,00-18,00
so 6,00-13,00
celoročně
. . Arkalycká u č. 877, Galaxie multikino, k.ú. Háje


3
po-pá
8,00-18,00
příležitostně
23.11.-24.12.
. . Arkalycká u č. 757, před MEINLem, k.ú. Háje
4
po-so
8,00-18,00
příležitostně
23.11.-24.12.
. . Arkalycká, náměstí Galaxie, k.ú. Háje
15
po-ne
10,00-18,00
celoročně
. . Augustinova u č. 2063, k.ú. Chodov
2
po-pá
7,30-18,00
so
8,00-14,00
celoročně
. . Blažimská, Klapálkova, parc.č. 2332/1, k.ú. Chodov
2
po-pá
6,00-18,00
so
6,00-14,00
celoročně
. . Borošova u č. 593, k.ú. Háje
1
po-pá
6,00-18,00
so
6,00-14,00
celoročně
. . Brechtova, stanice MHD poblíž u č. 772, k.ú. Háje
3
po-pá
6,00-18,00
so
6,00-12,00
celoročně
. . Brodského, stanice MHD, u mateřské školy , u č. 1680, k.ú. Chodov
1
po-pá
6,00-18,00
celoročně
. . Donovalská u č. 1725 u MEINLa, k.ú. Chodov
2
po-pá
6,00-18,00
příležitostně
6.12.-24.12.
. . Donovalská u domova důchodců u č. 2222, k.ú. Chodov
2
po-pá
6,00-18,00
so
6,00-14,00
celoročně
. . Donovalská, stanice MHD, směrem k Horkám, u č. 602, k.ú. Chodov
1
po-pá
6,00-18,00
so
6,00-12,00
celoročně
. . Gregorova, u hlídaného parkoviště, parc.č. 3336/1, k.ú. Chodov
1
po-pá
6,00-18,00
so 6,00,14,00
celoročně
. . Háje - východ, st. metra-vestibul
1
3 m2
po-ne
6,00-18,00
celoročně
. . Háje -západ, st. metra
1
3 m2
po-ne
6,00-18,00
celoročně
. . Háje, parc.č. 1227,u sochy kosmonauta, k.ú. Háje
2
. příležitostně
6.12.-24.12.
. . Háje, stanice metra, západní vstup, parc.č. 1230, k.ú. Háje
5
po-pá
6,00-20,00
so
6,00-16,00
celoročně
. . Háje, stanice metra, západní vstup, parc.č. 1230, k.ú. Háje
4
po-pá
8,00-18,00
so
8,00,-12,00
celoročně
. . Háje, stanice metra, západní vstup, parc.č. 1230, k.ú. Háje
15
po-ne
10,00-18,00
celoročně
. . Háje, stanice metra,u zastávky MHD BUS, parc.č. 1232, k.ú. Háje
8 m2
. celoročně
. . Hlavatého u Plusu u č. 663, k.ú. Háje
2
po-ne
6,00-18,00
příležitostně
6.12.-24.12.
. . Hněvkovského u č. 1372, k.ú. Chodov
1
po-pá
6,00-18,00
so
6,00-12,00
celoročně
. . Hněvkovského u TS, parc.č. 2662, k.ú. Chodov
1
po-pá
6,00-18,00
so
6,00-12,00
celoročně
. . Horčičkova, stanice MHD u objektu Honda, při ulici Kulhavého, u č. 669, k.ú. Háje
1
po-pá
6,00-18,00
so
6,00-12,00
celoročně
. . Horčičkova, stanice MHD, u trafiky
1
. příležitostně
20.12.-24.12.
. . Hráského vedle objektu č. 2232, Růže, u garáží, k.ú. Chodov
1
po-pá
6,00-18,00
so
6,00-14,00
příležitostně
20.12.-24.12.
. . Hráského za objektem u č. 2322, Růže, k.ú. Chodov
2

po-pá
6,00-18,00
so
6,00-14,00
celoročně

. . Hráského za objektem u č. 2322, Růže, k.ú. Chodov
3
po-pá
6,00-18,00
so
6,00-14,00
příležitostně
6.12.-24.12.
. . Hrnčířská, stanice MHD u metra Opatov, na straně starého Chodova, k.ú. Chodov
1
po-pá
9,00-17,00
celoročně
. . Hviezdoslavova proti NS MEINL, u č. 1598, parc.č. 3028, k.ú. Chodov
2
po-pá
6,00-18,00
so
6,00-14,00
celoročně
. . Hviezdoslavova proti NS Start, parc.č. 2014/32, k.ú. Chodov
1
po-pá
6,00-18,00
so
6,00-14,00
celoročně
. . Hviezdoslavova u č. 1634, parkoviště, u NS Start, k.ú. Chodov
2
po-ne
6,00-18,00
příležitostně
6.12.-24.12.
. . Hviezdoslavova u parkoviště, u NS MEINL, k.ú. Chodov
2
po-ne
6,00-18,00
příležitostně
6.12.-24.12.
. . Hviezdoslavova u zdravotního zařízení chirurgie, u č. 509, k.ú. Háje
1
po-pá
6,00-18,00
so
6,00-14,00
celoročně
. . Chodov, stanice metra, podchod, k.ú. Chodov
1
2 m2
po-ne
6,00-18,00
celoročně
. . Chodov, stanice metra, východní vstup, parc.č. 251/65 k.ú. Chodov, ulice
2
5 m2
po-so
8,00-18,00
celoročně
. . Chodov, stanice metra, východní vstup, parc.č. 251/65, k.ú. Chodov
1
po-pá
8,00-19,00
so
8,00-12,00
celoročně
. . Chodov, stanice metra, západní výstup k objektu Růže, u č. 2232, k.ú. Chodov, ulice
1
2 m2
po-pá
9,00-17,00
celoročně
. . Jírovcovo náměstí u č. 1783 u NS MEINL, k.ú. Chodov
15
po-ne
10,00-18,00
celoročně
. . Ke Kateřinkám u č. 1392, k.ú. Chodov
1
po-pá
6,00-18,00
so
6,00-14,00
celoročně
. . Ke Kateřinkám, stanice MHD, Opatovská u hromadných garáží, u č. 1753, k.ú. Chodov
1
po-pá
6,00-18,00
so
6,00-12,00
celoročně
. . Ke Kateřinkám, stanice MHD, pod Delvitou u ul. Křejpského, k.ú. Chodov
1
po-pá
6,00-18,00
so
6,00-13,00
celoročně
. . Ke Stáčírně, parkoviště u OMV, k.ú. Chodov
1
po-ne
7,00-18,00
příležitostně
6.12.-24.12.
. . Konstantinova před č. 1500, parkoviště u gymnázia, k.ú. Chodov
2
po-ne
7,00-18,00
příležitostně
6.12.-24.12.
. . Krejnická u NS CHRPA, č. 2021, k.ú. Chodov
2
po-ne
6,00-18,00
příležitostně
6.12.-24.12.
. . Krejnická, volné parkoviště, k.ú. Chodov
1
po-ne
7,00-18,00
příležitostně
6.12.-24.12.
. . Křejpského u č. 1752 u Delvity, k.ú. Chodov
4
po-pá
6,00-18,00
so
6,00-13,00
celoročně
. . Křejpského u č. 1752 u Delvity, k.ú. Chodov
2
po-ne
6,00-18,00
příležitostně
6.12.-24.12.
. . Květnového vítězství u objektu č. 123, k.ú. Chodov
1
po-ne
7,00-20,00
celoročně
. . Leopoldova u č. 1683, k.ú. Chodov
2
po-ne
6,00-18,00
příležitostně
6.12.-24.12.
. . Litochlebské nám u č. 1744, u stanice MHD při ul. Türkova, k.ú. Chodov
1
po-pá
6,00-18,00
po
6,00-13,00
celoročně
. . Matúškova u č. 831, k.ú. Háje
2
po-ne
6,00-18,00
příležitostně
6.12.-24.12.
. . Matúškova u Plusu, parc.č. 1120/1, k.ú. Háje
1
po-pá
6,00-18,00
so 6,00-12,00
celoročně
. . Mendelova u č. 555, k.ú. Háje
2
po-ne
6,00-18,00
příležitostně
6.12.-24.12.
. . Mendelova, stanice MHD u tržiště, parc.č. 661, k.ú. Háje
1
po-pá
6,00-18,00
so
6,00-12,00
celoročně
. . Mendelova, stanice MHD u tržiště, parc.č. 661, k.ú. Háje
2
po-ne
6,00-18,00
příležitostně
6.12.-24.12.
. . Metodějova u č. 1463, k.ú. Chodov
1
po-ne
7,00-18,000
celoročně
. . Metodějova u č. 1463, k.ú. Chodov
2
po-ne
6,00-18,00
příležitostně
6.12.-24.12.
. . Metodějova u kotelny, u č. 1549, k.ú. Chodov
1
po-pá
6,00-18,00
so
6,00-16,00
celoročně
. . Na Sádce u č. 1707, stanice MHD u hl. parkoviště Ledvinova, k.ú. Chodov
1
po-pá
6,00-18,00
so
6,00-12,00
celoročně
. . Na Sádce u č. 52, stanice MHD, parkoviště ČSOB, k.ú. Chodov
2
po-pá
6,00-18,00
so
6,00-12,00
ne
12,00-18,00
celoročně
. . Opatov, st. metra-podchod, k.ú. Chodov
1
3 m2
po-ne
6,00-18,00
celoročně
. . Opatov, stanice metra, u Centrálního parku, parc.č. 2031/2-3, k.ú. Chodov
2
po-ne
6,00-18,00
příležitostně
6.12.-24.12.
. . Opatov, stanice metra, u toboganu, k.ú. Chodov
1
po-ne
6,00-18,00
příležitostně
6.12.-24.12.
. . Opatov, stanice metra, výstup ke starému Chodovu, parc.č. 2031/10, k.ú. Chodov
1
po-so
9,00-19,00
celoročně
. . Opatovská , pěší zóna Háje, u č. 874, k.ú. Háje
15
po-ne
10,00-18,00
celoročně
. . Opatovská , pěší zóna Háje, u č. 874, k.ú. Háje
1
po-pá
8,00-18,00
so
8,00-12,00
celoročně
. . Opatovská , pěší zóna Háje, u č. 874, k.ú. Háje
3
so
8,00-12,00
příležitostně
6.12.-24.12.
. . Opatovská u č. 1550, pod lávkou, k.ú. Chodov
1
po-ne
6,00-18,00
příležitostně
6.12.-24.12.
. . Opatovská u č. 874, k.ú. Háje
2
po-ne
6,00-18,00
příležitostně
6.12.-24.12.
. . Opatovská u NS Reny, u č. 1550, k.ú. Chodov
1
po-ne
6,00-18,00
příležitostně
6.12.-24.12.
. . Opatovská, Bajkonurská, parc. č. 1210/17, k.ú. Háje
3
po-pá
6,00-18,00
so
6,00-12,00
celoročně
. . Opatovská, Bohúňova u č. 1550, k.ú. Chodov
1
po-pá
5,00-18,00
so
5,00-12,00
celoročně
. . Opatovská, Mendelova, parc.č. 1120/1 u garáží, k.ú. Háje
1
po-pá
6,00-18,00
celoročně
. . Opatovská, Mendelova, parc.č. 1120/1 u garáží, k.ú. Háje
1
po-pá
9,30-18,00
příležitostně
6.12.-24.12.
. . Pošepného náměstí za u č. 2021, NS Chrpa , k.ú. Chodov
15
po-so
10,00-18,00
celoročně
. . Pošepného náměstí, parc.č.3336/1, k.ú. Chodov
15 m2
. celoročně
. . Radimovická u č. 1411 - 2 - Vilky, samoobsl., k.ú. Chodov
2
po-ne
6,00-18,00
příležitostně
6.12.-24.12.
. . Roztylská mezi vstupy, objekt Růže u č. 2232, k.ú. Chodov
5
po-pá
8,00-18,00
so
8,00-12,00
celoročně
. . Roztylská mezi vstupy, objekt Růže, u č. 2232, k.ú. Chodov
2
po-ne
6,00-18,00
příležitostně
6.12.-24.12.
. . Roztylská u KB, objekt Růže, u č. 2232, k.ú. Chodov
1
po-pá
6,00-18,00
celoročně
. . Roztylská u prodejny Zebra, objekt Růže, u č. 2232, k.ú. Chodov
2
po-pá
6,00-18,00
so 8,00-12,00
celoročně
. . Roztyly, st. metra- vestibul
1
2 m2
po-ne
6,00-18,00
příležitostně
14 dnů před velikonočním pondělím a 20.11.-24.12.
. . Roztyly, stanice metra výstup k MHD, u č. 1505, k.ú. Chodov
8
po-pá
6,00-18,00
so
6,00-13,00
celoročně
. . Růže, zpevněná plocha za objektem u č. 2232, parc.č. 2360/11, k.ú. Chodov
15
po-ne
10,00-18,00
celoročně
. . Šustova u č. 930 u tržnice, k.ú. Chodov
1
po-pá
8,00-17,00
příležitostně
6.12.-24.12.
. . Šustova u č. 930 u zdravot. zařízení, k.ú. Chodov
1
po-pá
9,00-17,00
celoročně
. . Švabinského u č. 19a/1000, k.ú. Chodov
2
po-ne
6,00-18,00
příležitostně
6.12.-24.12.
. . Türkova, stanice MHD, u AGMECA, parc.č. 2194, k.ú. Chodov
1
po-pá
6,00-18,00
so
6,00-10,00
celoročně
. . Türkova, stanice MHD, u Baumaxu, parc.č. 2194, k.ú. Chodov
1
po-ne
8,00-18,00
celoročně
. . Türkova, stanice MHD, u Baumaxu, parc.č. 2194, k.ú. Chodov
1
po-pá
6,00-18,00
so 6,00-10,00
příležitostně
6.12.-24.12.
. . U Kunratického lesa u č. 1501/1, stanice MHD VOLHA, k.ú. Chodov
1
po-pá
6,00-18,00
so
6,00-12,00
celoročně
. . V Jezírkách u č. 1549, u kotelny, k.ú. Chodov
1
po-so
6,00-12,00
celoročně
. . Valentova u samoobsluhy Faldo, k.ú. Chodov
2
po-ne
6,00-18,00
příležitostně
6.12.-24.12.
. . Vejvanovského u pošty, Mikulova u č. 2118, k.ú. Chodov
4
po-so
6,00-18,00
celoročně
. . Vejvanovského, Mikulova, u č. 2118, v blízkosti stánků, k.ú. Chodov
2
po-ne
6,00-18,00
příležitostně
6.12.-24.12.
. . Vojtíškova u č. 1783, NS MEINL, k.ú. Chodov
4
po-pá
6,00-18,00
so
6,00-14,00
celoročně
. . Vojtíškova u č. 1783, NS MEINL, k.ú. Chodov
2
po-ne
6,00-18,00
příležitostně
6.12.-24.12.
. Praha 12 Benáčanova - Dolnocholupická
1
. celoročně
. . Botevova, parkoviště
1600 m2
po-ne
13,00-18,00
příležitostně
1.3.-24.12.
. . Cílkova stanice MHD, k. ú. Kamýk
80 m2
po-ne
7,00-19,00
celoročně
. . Čs. exilu, plocha mezi Soukalovou a Čs. exilu
200 m2
po-ne
7,00-18,00
celoročně
. . Čs. exilu, stanice MHD, Družná
2
. celoročně
. . Čs. exilu, stanice MHD, Tylova čtvrť
1
. celoročně
. . Durychova u NS Jasná
60 m2
. příležitostně
1.6.-31.10.,
1 měsíc před velikonocemi a 15.11.-24.12.
. . Durychova, stanice MHD Cílkova
5
. celoročně
. . Hasova, parkoviště
1000 m2
po-ne
13,00-18,00
příležitostně
1.3.-24.12.
. . Jordana Jovkova
1
. celoročně
. . K Vltavě
160 m2
po-so
7,00-18,00
celoročně
. . K Vltavě, u Obchodního náměstí
40 m2
. celoročně
. . Kolarovova - Čs.exilu
1600 m2
po-ne
13,00-18,00
příležitostně
1.3.-24.12.
. . Kolarovova, stanice tram.
1
. celoročně
. . Komořanská, konečná BUS č. 205
4
. celoročně
. . Levského
1
. celoročně
. . Lhotecká před Policejní akademií
1
. celoročně
. . Lhotecká, areál OBI
25 m2
. celoročně
. . Lhotecká, stanice MHD Hasova
2
. celoročně
. . Lhotecká, stanice MHD Labe
3
. celoročně
. . Mazancova u SM DELVITA
20 m2
. příležitostně
1.6.-31.10.,
1 měsíc před velikonocemi a 15.11.-24.12.
. . Milerova
1
. celoročně
. . Modřanská před u č. 15
5 m2
. příležitostně
1.12.-31.12.
. . Modřanská u NS Vltava
1
. celoročně
. . Novodvorská - Kolarovova
1600 m2
po-ne
13,00-18,00
příležitostně
1.3.-24.12.
. . Novodvorská u stanice MHD Pavlíkova
10 m2
. příležitostně
1.12.-31.12.
. . Obchodní náměstí, parc.č. 4097/4
10 m2
. příležitostně
1.6.-31.10.,
1 měsíc před velikonocemi a 15.11.-24.12.
. . Papírníkova u NS Obzor
30 m2
. příležitostně
1.6.-31.10.,
1 měsíc před velikonocemi a 15.11.-24.12.
. . Pavlíkova, vedle u č. 607
3
. celoročně
. . Pejevové u č. 3132
1
. celoročně
. . Pertoldova - Fišerova
1
. celoročně
. . Pertoldova, parkoviště u NS Otava
50 m2
. příležitostně
1.6.-31.10.,
1 měsíc před velikonocemi a 15.11.-24.12.
. . Poljanovova u střediska Sázava
10 m2
. příležitostně
1.6.-31.10.,
1 měsíc před velikonocemi a 15.11.-24.12.
. . Poljanovova, Rilská u NS Sázava
5
. celoročně
. . Sofijské náměstí před poštou
1
. celoročně
. . Sofijské náměstí, parc.č. 4400/83
18 m2
po-ne
8,00-18,00
celoročně
. . Těšíkova, parkoviště
50 m2
. příležitostně
1.6.-31.10.,
1 měsíc před velikonocemi a 15.11.-24.12.
. . U Kamýku, stanice MHD Lhotecký les
4
. celoročně
. . U Kamýku, stanice MHD Sídliště Lhotka
1
. celoročně
. . U Kamýku, stanice MHD
6 m2
. příležitostně
20.12.-23.12.
. . U obchodního centra Obzor
230 m2
po-so
7,00-18,00
celoročně
. . U obchodního centra Otava
80 m2
po-so
7,00-18,00
celoročně
. . Ve Lhotce
1
. celoročně
. . Zárubova - Lhotecká
1600 m2
po-ne
13,00-18,00
příležitostně
1.3.-24.12.
. . Želivka u NS
1
. celoročně
. Praha 13 Archeologická u st. metra Lužiny
2
. příležitostně
1.12-24.12.
. . Archeologická, areál UNIMARKET, před NS DELVITA
50 m2
. celoročně
. . Drimlova, u SM MEINL
2
. příležitostně
1 měsíc před velikonocemi a 20.11.-24.12.
. . Drimlova, před SM MEINL
32 m2
. příležitostně
1.12-24.12.
. . Hábova u č. 1517, areál Paprsek, před NS MEINL
15 m2
. příležitostně
1.12-24.12.
. . Hůrka, st. metra, v areálu stanice
1
. celoročně
. . Jeremiášova, před obch. centrem BAUMAX
30 m2
. celoročně
. . Jeremiášova, před obch. centrem SCONTO nábytek
20 m2
. celoročně
. . Luka, st. metra - vestibul
2
5 m2
po-ne
6,00-18,00
celoročně
. . Luka, st. metra - vestibul
1
2 m2
po-ne
6,00-18,00
příležitostně
14 dnů před velikonočním pondělím a 20.11.-24.12.
. . Lužiny, st. metra- vestibul
1
2 m2
po-ne
6,00-18,00
celoročně
. . Lužiny, před areálem UNIMARKET
1
. celoročně
. . Lužiny, Zázvorkova -Bronzová, areál RONDO
20 m2
. celoročně
. . Mukařovského u č. 1985, v areálu obch. centra LUKA
50 m2
. celoročně
. . Mukařovského u č. 1986, v areálu obch. centra LUKA
40 m2
. celoročně
. . Mukařovského, před schody ke st. metra LUKA
1
. celoročně
. . Mukařovského, v atriu obch. centra LUKA
2
. celoročně
. . Neústupného, před lávkou k obch. centru LUKA
1
. celoročně
. . Nové Butovice, před západním vestibulem stanice metra, nejedná se o přístupovou cestu metra
2
. celoročně
. . Nové Butovice, před západním vestibulem stanice metra, nejedná se o přístupovou cestu metra
2
. příležitostně
1.12-24.12.
. . Nové Butovice, st. metra, areál stanice, nejedná se o přístupovou cestu metra
2
. celoročně
. . Nové Butovice, před východním vestibulem metra, nejedná se o přístupovou cestu metra
5
. celoročně
. . Nové Butovice-východ st. metra - ulice
1
8 m2
po-ne
6,00-18,00
celoročně
. . Nové Butovice-východ, st. metra - vestibul
1
2 m2
po-ne
6,00-18,00
celoročně
. . Skandinávská, před obch. centrem IKEA
70 m2
. celoročně
. . Stodůlky, st.metra - podchod
1
5 m2
po-ne
6,00-18,00
celoročně
. . Stodůlky, u pošty
2
. příležitostně
1.12-24.12
. . Velká Ohrada, Červeňanského, konečná st. BUS č. 174
2
. celoročně
. . Velká Ohrada, Červeňanského, konečná st. BUS č. 174
2
. příležitostně
1.12-24.12
. . Velká Ohrada, Janského, nad konečnou st. BUS
1
. celoročně
. Praha 14 Bratří Venclíků - Cíglerova
1
. příležitostně
1.12.-31.12.
. . Broumarská, stanice MHD Hejtmanská
1
. celoročně
. . Bryksova, stanice metra Černý Most
1
. celoročně
. . Bryksova, Ocelkova, veřejné hřiště
1
6 m2
. 1.3.-31.10.
. . Bryksova, parc. č.232/7
40 m2
. příležitostně
1.12.-31.12.
. . Bryksova, parc.č. 232/7
1000 m2
. celoročně
. . Cíglerova, stanice metra Rajská zahrada
1
. celoročně
. . Černý Most , stanice metra
5
. příležitostně
1.12.-31.12.
. . Doležalova u lávky
1
. celoročně
. . Gen. Janouška u parníku
2
. celoročně
. . Hloubětín, stanice metra
ve výstavbě
. celoročně
. . Hloubětínská, parc.č. 793/1
1
po-pá
6,00-18,00
celoročně
. . Jahodnice - Českobrodská stanice MHD
1
. celoročně
. . Kališťská, u hřbitova
2
. příležitostně
1.4.-30.4.
1.12.-31.12.
. . Kardašovská, před OD Vít
1
. příležitostně
1.4.-31.12.
. . Kpt. Stránského
1
. celoročně
. . Krylovecká
1
. příležitostně
1.12.-31.12.
. . Kukelská - Žárská, křižovatka
1
. příležitostně
1.12.-31.12.
. . Mochovská, podloubí u č. 40
1
. příležitostně
1.12.-31.12.
. . Mochovská, podloubí u č. 40
1
6 m2
. příležitostně
1.12.-31.12.
. . Ocelkova
2
. celoročně
. . Ocelkova, stanice MHD Doležalova
1
. příležitostně
1.4.-31.12.
. . Ocelkova, stanice MHD kpt. Stránského
30 m2
. příležitostně
1.12.-31.12.
. . Poděbradská parc.č. 2541/1
2
. celoročně
. . Poděbradská parc.č. 837/3
1
. celoročně
. . Poděbradská parc.č. 1072/175
1
. celoročně
. . Poděbradská parc. č. 782/21
1
50 m2
. příležitostně
1.12.-31.12.
. . Poděbradská v průchodu domu č. 489, parc. č. 782/12
1
20 m2
po-pá
6,00-18,00
.
celoročně
. . Pospíchalova ul. (vodní nádrž “Aloisov”)
3
. 1.5.-30.9.
. . Rajská zahrada, stanice metra
5
. příležitostně
1.12.-31.12.
. . Ronešova, Cíglerova, křižovatka
1
. příležitostně
1.12.-31.12.
. . Rožmberská ul., podél protihlukové zdi
2
. celoročně
. . Slévačská, st. MHD Lehovec
2
. celoročně
. . Světská
1
. příležitostně
1.4.-31.12.
. . Šimanovská
50 m2
. příležitostně
1.7.-30.9.
. . Travná, Českobrodská, roh ulic
2
. celoročně
. . U Rybníka
1
. příležitostně
1.3.-31.10.
. . Vašátkova, proti SM
2
. celoročně
. . Vybíralova, na rohu, křižovatka
1
. celoročně
. . Zálužská, parc. č. 2574
2
. příležitostně
1.4.-30.4.
1.12.-31.12.
. Praha 15 Boloňská, proti KD Varta
1
po-ne
8,00-18,00
celoročně
. . Doupovská , Vajdova
1
po-ne
6,00-18,00
celoročně
. . Doupovská, před OD PLUS
2
po-ne
6,00 - 18,00
celoročně
. . Doupovská, před OD PLUS
2
po-ne
8,00-18,00
příležitostně 1.3.-31.12.
. . Hostivařská přehrada, hráz, 100 m od vstupní brány
1
so-ne
8,00-18,00
celoročně
. . Hostivařská, u stanice MHD BUS
2
po-ne
8,00-18,00
příležitostně
1.3.-31.12.
. . Křimická u č. 314, před ZŠ
1
po-ne příležitostně 1.3.-31.10.
. . Milánská u č. 311, plocha vedle NS
1
po-ne
6,00-18,00
celoročně
. . Milánská u č. 311, parkoviště vedle NS
1
po-so
8,00-18,00
celoročně
. . Milánská u č. 311, parkoviště vedle NS
2
po-ne
8,00-18,00
příležitostně
1.3.-31.12.
. . Milánská u č. 407-420, parkoviště u rampy
2
po-ne
8,00-18,00
příležitostně 1.3.-31.12.
. . Milánská, u stanice MHD BUS - Lessnerova
1
po-ne
6,00-18,00
celoročně
. . Milánská, u stanice MHD BUS Bolevecká
1
po-ne
6,00-18,00
celoročně
. . Milánská, u stanice MHD BUS Nové Petrovice
2
po-ne 6,00-18,00 celoročně
. . Milánská, u stanice MHD BUS, Na Vartě
2
po-ne 6,00-18,00 celoročně
. . Na Křečku, Veronské náměstí
1
po-ne
6,00-18,00
celoročně
. . Plk. Mráze u č. 1182, naproti OD Taškent
1
po-ne
6,00-18,00
celoročně
. . Plk. Mráze u č. 1182, vedle OD Taškent
1
po-ne
8,00-18,00
celoročně
. . Plk. Mráze, Gercenova
1
po-ne
8,00-18,00
příležitostně 1.3.-31.12.
. . Plk. Mráze, konečná stanice MHD TRAM Hostivař
1
po-ne
6,00-18,00
celoročně
. . Plk.Mráze u č. 1182, vedle OD Taškent
2
po-ne
8,00-18,00
příležitostně
1.3.- 31.12.
. . Švehlova, cca 50 m před křižovatkou s ulicí Hostivařská
1
po-ne
8,00-20,00
celoročně
. . Švehlova, za křižovatkou s ulicí Pražská
1
po-ne
6,00-18,00
celoročně
. . U Dvojdomů u č. 1324
1
po-ne
6,00-18,00
celoročně
. . U Hostivařského nádraží č. 3, nádraží Praha Hostivař, prostory ČD
2
celoročně
. . Veronské náměstí u č. 391, před základní školou
1
po-ne příležitostně
1.3.-31.10.
. . Veronské náměstí, u NS
6
po-so
8,00-18,00
celoročně
. . Veronské náměstí, u NS
11
po-ne
8,00-18,00
příležitostně 1.3.-31.12.
. . Veronské náměstí, u základní školy proti u č. 306
1
po-ne
8,00-18,00
celoročně
. Běchovice Veřejné prostranství parc.č. 61, podél zeleného pásu (chodníku)
20
po-ne
8,00-20,00
celoročně
. Benice Květnového povstání, před domy u č. 25 a 26, veřejné prostranství
50 m2
. celoročně
. Čakovice Cukrovarská, Vážská, roh, část chodníku od u č. 120 dále
2
10 m2
. celoročně
. . Cukrovarská, proluka parc. č. 131 vedle restaurace Na poště č. 53, do doby realizace zástavby
2
40 m2
. celoročně
. . Čakovice k.ú., část parc.č. 799/1, před prodejnou potravin Kalamajka
25 m2
. celoročně
. . Mezi hřbitovy, parkoviště, parc.č. 136
2
10 m2
. celoročně
. . Mezi hřbitovy, před vstupními vraty, k.ú. Třeboradice
2
10 m2
. celoročně
. . Na Kačence, k. ú. Miškovice
2
10 m2
. celoročně
. . Náměstí Jiřího Berana, k.ú. Čakovice
15
200 m2
. celoročně
. . Náměstí Jiřího Berana, roh Bělomlýnská, část parc.č. 1459, k.ú. Čakovice
36 m2
. celoročně
. . U Tanase - restaurace, část chodníku před restaurací
1
25 m2
. příležitostně
1.4.-31.10.
. Dolní Chabry Bílenecké náměstí
10
po-so
8,00-20,00
celoročně
. . Hrušovanské náměstí
10
po-so
8,00-20,00
celoročně
. . Parc. č. 559/5, před ZŠ
5
po-so
8,00-20,00
celoročně
. . U Váhy
5
po-so
8,00-20,00
celoročně
. Dolní Měcholupy Ke Slatinám u č. 84, před prodejnou potravin
2
. celoročně
. . Kutnohorská u č. 371, před SM MEINL
2
. celoročně
. . Kutnohorská, mezi u č. 36-254
2
. celoročně
. . Kutnohorská, před Country salonem
2
. celoročně
. Dubeč Lipové náměstí, část
7
. celoročně
. . Městská, Starodubečská a Za pavilónem - veřejné prostranství mezi těmito ulicemi
10
. celoročně
. . Netlucká u č. 12
10
. celoročně
. . Sokolovna, základní škola - veřejné prostranství
10
. celoročně
. Kbely Mladoboleslavská u č. 844, před obchodními pavilony, parc. č. 1201/1
2
po-ne
9,00-18,00
celoročně
. .
.
Mladoboleslavská vpravo od vrátnice PAL a.s., parc.č.2134
2
po-ne
9,00-18,00
celoročně
. . Katusická před u č. 667, 668, obchodní zóna parc.č. 2077
1
po-ne
9,00-18,00
celoročně
. Horní Počernice Běluňská, chodník, před křižovatkou Chodovická, parc.č. 1204/1
2
po-ne
6,00-20,00
celoročně
. . Běluňská, parc.č. 1204/32
10
po-ne
6,00-20,00
celoročně
. . Ratibořická mezi trafostanicí a u č. 2325
3
po-ne
6,00-20,00
celoročně
. Klánovice Slavětínská u č. 620, NS Pohoda
80 m2
. celoročně
. Koloděje Ulice V Lipách, parc.č. 384, u hřiště Slavoje
5
. příležitostně
1.3.-31.10.
. Kolovraty Dvůr Atrium parc.č.409,410
1
. celoročně
. . Mírová , před KD parc. č. 68/1
1
. celoročně
. . U kostela, parc. č. 9
1
. celoročně
. . V Tehovičkách, parc. č. 875
15 m2
. celoročně
. Královice K Uhříněvsi, 30 m od u č. 56
4
. celoročně
. . K Uhříněvsi u č.45
4
. celoročně
. . Pod hradem u č. 46
4
. celoročně
. Kunratice K Zeleným domkům u č.parc. 719
1
po-pá
6,00-18,00
so 6,00-11,00
celoročně
. . Velenická u č.parc. 2448
3
po-pá
6,00-18,00
so 6,00-11,00
celoročně
. Letňany Beranových u č. 111, Výstaviště, Letňany
30
po-ne
8,00-20,00
celoročně
. . Rýmařovská u č. 473, u supermarketu PLUS
4
po-so
.
celoročně
. Libuš Libušská, u masokombinátu, k.ú. Písnice
5
. celoročně
. . Libušská, u masokombinátu, parc.č. 906/2, k.ú. Písnice
3 m2
. celoročně
. . Libušská, u masokombinátu, parc.č. 906/2, k.ú. Písnice
18 m2
. celoročně
. . Libušská, u masokombinátu, parc.č. 906/2, k.ú. Písnice
36 m2
. celoročně
. . Libušská, u masokombinátu, parc.č. 906/2, k.ú. Písnice
36 m2
. celoročně
. . Libušská, u masokombinátu, parc.č. 906/2, k.ú. Písnice
36 m2
. celoročně
. . Libušská, u masokombinátu, parc.č. 906/2, k.ú. Písnice
18 m2
. celoročně
. . Libušská, u masokombinátu, parc.č. 906/2, k.ú. Písnice
18 m2
. celoročně
. . Libušská, u masokombinátu, parc.č. 906/2, k.ú. Písnice
18 m2
. celoročně
. . Libušská, u masokombinátu, parc.č. 906/2, k.ú. Písnice
18 m2
. celoročně
. Nebušice Nebušická u č. 491
1
8,00-16,00 celoročně
. . Nebušická, K Noskovně, roh
1
po-so
6,00-18,00
celoročně
. . K Vizerce u parkoviště
1
út,čt,pá
7,30-11,00
14,00 - 17,30
st
14,00-17,30
so 7,30-11,00
celoročně
. Petrovice Parkoviště u ZŠ Bellova a polygrafického SOU, Lazarevova
10
po-so celoročně
. Radotín Horymírovo náměstí, před prodejnou nápojů
1
po-ne
8,00-18,00
celoročně
. . Karlická vedle stánku zeleniny
1
po-ne celoročně
. . Karlická, parc.č. 1316, vedle býv. zdravotního střediska
14
po-ne
8,00-18,00
celoročně
. . Náměstí Osvoboditelů u č. 21/7
14
po-pá
8,00-18,00
so 8,00-14,00
celoročně
. . Nové sídliště - Na Betonce,
5
po-ne
8,00-18,00
celoročně
. . Staré sídliště, před prodejnou potravin VES
2
po-ne
8,00-18,00
celoročně
. . Václava Balého
25
po-pá
8,00-18,00
so 8,00-14,00
příležitostně
1.2.-30.11.
. . Vrážská 43, nádraží Praha Radotín, prostory ČD
2
. celoročně
. Řeporyje Řeporyjské náměstí vedle domu č. 11, u trafiky, parc.č. 1613
4
po-ne
6,00-18,00
celoročně
. . Smíchovská, prostranství mezi u č. 20 a 96, parc.č. 1589
4
po-ne
6,00-18,00
celoročně
. Řepy Bílý Beránek č.1050, u nákup. střediska
4
po-so
8,00-19,00
po-so
9,00-17,00
příležitostně
1.4.-31.10.
příležitostně
1.11.-31.3.
. . Blatiny č. 52/1378, u nákup. střediska
6
po-so
8,00-19,00
po-so
9,00-17,00
příležitostně
1.4.-31.10.
příležitostně
1.11.-31.3.
. . Karlovarská, parc.č. 1349/1
1
po-ne
6,00-20,00
příležitostně
1.5.-30.9.
. . Karlovarská u č. 11/191, Eventour
28 m2
po-pá
8,00-18,00
so-ne
8,00-12,00
příležitostně
1.3.-31.10.
. . Karlovarská u č. 13/343, koloniál U havrana
12 m2
po-ne
6,00-21,00
příležitostně
1.4.-31.10.
. . Karlovarská u č. 15/200
1
po-ne
7,00-21,00
příležitostně
15.12.-25.12.
. . Laudova č. 28/1000
1
po-so
8,00-19,00
po-so
9,00-17,00
příležitostně
1.4.-31.10.
příležitostně
1.11.-31.3.
. . Makovského 2a/1349, 2b/1392, 1179 u nákup. střediska OVUS
10
po-so
8,00-19,00
po-so
9,00-17,00
příležitostně
1.4.-31.10.
příležitostně
1.11.-31.3.
. . Makovského 2a/1349, 2b/1392, 1179 u nákup. střediska OVUS
6
po-so
8,00-19,00
celoročně
. . Makovského č. 27/1219, nákupní středisko a č. 27/1220 kulturní středisko
6
po-so
8,00-19,00
po-so
9,00-17,00
příležitostně
1.4.-31.10.
příležitostně
1.11.-31.3.
. Slivenec Veřejné parkoviště, parc.č.6, centrum obce u ulice Ke Smíchovu, u kostela
3
po-ne
8,00-18,00
celoročně
. Suchdol Internacionální u stanice MHD č. 147, směr Výhledy a č. 107 směr Praha centrum
4
7,00-20,00 celoročně
. . Kamýcká- konečná BUS č.147
2
7,00-20,00 celoročně
. . K Roztokům, K Drsnici, křižovatka
2
7,00-20,00 celoročně
. . Suchdolská, Na Rybářce, křižovatka, parc. č. 533/2
2
7,00-20,00 celoročně
. . V údolí, parc.č. 2325
2
7,00-20,00 celoročně
. Troja Povltavská, pod spodní zdí Trojského zámku
10
60 m2
. příležitostně
15.3.-31.10.
. Újezd nad Lesy Malešovská u č. 1652, SM MEINL
2
. příležitostně
1 měsíc před velikonocemi a 20.11.-24.12.
. . Novosibřinská u č. 45
1
8 m2
po-pá
5,30-17,00
so
7,00-11,00
celoročně
. . Novosibřinská, chodník k parc.č. 4088
1
2 m2
po-pá
9,00-18,00
příležitostně
1.3.-31.12.
. . Novosibřinská, chodník k parc.č. 4088
1
2 m2
po-pá
8,00-18,00
příležitostně
1.3.-31.12.
. . Novosibřinská, parc. č. 4089
6
60 m2
po-so
8,00-17,00
celoročně
. . Rohožník, otočka, parc.č. 4312/20 VEČERKA
1
32,4 m2
po-so
7,15-21,00
ne
8,00-21,00
celoročně
. . Rohožník, otočka, parc.č. 4351/1,
4351/3
1
19 m2
po-pá
4,30-11,00
so
6,00-12,00
14,00-17,00
ne
8,00-11,00
14,00-17,00
celoročně
. . Rohožník, otočka, par.č. 4351/1, 4351/3
1
3 m2
po-so
9,00-17,00
celoročně
. . Rohožník, otočka, parc.č. 4351/1, 4351/3
1
16 m2
po.so
8,00-11,30
14,00-18,00
celoročně
. . Rohožník, otočka, parc.č. 4351/1, 4351/3
1
4 m2
út-stř
9,00-17,00
celoročně
. . Toušická, Chabeřická, roh ulic u prodejny zeleniny
1
25 m2
út-pá
6,00-17,00
so
6,00-11,00
celoročně
. . Žárovická , za OD PRONTO
1
2 m2
út-čt, so
8,00-17,00
příležitostně
1.4.-31.10.
. . Žárovická, za OD PRONTO
1
2 m2
po, stř, pá
8,00-17,00
příležitostně
1.4.-31.10.
. Vinoř Mladoboleslavská u č. 551, prostor u parkoviště NS Včela
8
. celoročně
. . Mladoboleslavská po pravé straně od centra na okraji parkoviště u č. 9, směrem ke zdravotnímu středisku č. 515
4
po-so
8,00-18,00
celoročně
do 31.12.1998
. . Vinořské náměstí u parkoviště
8
. celoročně
. Zbraslav Elišky Přemyslovny, před Zbraslavankou, parc.č. 2909/15
18 m 2
. celoročně
. . Nad Kamínkou, par. č. 1314/80
20 m2
. celoročně
. . Nad Kamínkou, parc.č. 1314/80
23 m2
. celoročně
. . Paškova, parc.č. 1292
25 m2
po-so
8,00-12,00
celoročně
. . Paškova, parc.č. 1292
23 m2
po-so
6,00-17,00
celoročně
. . Paškova, parc.č. 1292
22 m2
po-so
8,00-18,00
celoročně
. . Zbraslavské náměstí, parc.č. 39
20 m2
po-so
6,00-17,00
celoročně
. Zličín Nedašovská, parc.č. 281/144, Zličín, volná plocha
50 m2
. příležitostně
1. 5. - 30. 9.
. . Zličín, stanice metra, vestibul
1
2 m2
. celoročně
. . Zličín, stanice metra, vestibul
1
2 m2
. příležitostně
1.4.-31.12.