Zastupitelstvo hlavního města Prahy se usneslo dne 1. 9. 2005  vydat podle § 17 odst. 3 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, tuto obecně závaznou vyhlášku:

 

Čl. I

 

       Obecně závazná vyhláška č. 55/2000 Sb. hl.m. Prahy, kterou se vydává Statut hlavního města Prahy, ve znění obecně závazné vyhlášky č. 15/2001 Sb. hl.m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 18/2001 Sb. hl.m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 19/2001 Sb. hl.m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 21/2001 Sb. hl.m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 22/2001 Sb. hl.m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 29/2001 Sb. hl.m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 1/2002 Sb. hl.m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 3/2002 Sb. hl.m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 5/2002 Sb. hl.m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 8/2002 Sb. hl.m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 9/2002 Sb. hl.m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 12/2002 Sb. hl.m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 13/2002 Sb. hl.m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 16/2002 Sb. hl.m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 23/2002 Sb. hl.m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 29/2002 Sb. hl.m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 2/2003 Sb. hl.m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 3/2003 Sb. hl.m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 9/2003 Sb. hl.m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 10/2003 Sb. hl.m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 13/2003 Sb. hl.m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 16/2003 Sb. hl.m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 17/2003 Sb. hl.m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 19/2003 Sb. hl.m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 22/2003 Sb. hl.m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 29/2003 Sb. hl.m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 35/2003 Sb. hl.m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 1/2004 Sb. hl.m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 4/2004 Sb. hl.m. Prahy,  obecně závazné vyhlášky č. 8/2004 Sb. hl.m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 9/2004 Sb. hl.m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 11/2004 Sb. hl.m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 12/2004 Sb. hl.m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 16/2004 Sb. hl.m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 17/2004 Sb. hl.m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 22/2004 Sb. hl.m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 25/2004 Sb. hl.m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 3/2005 Sb. hl.m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 5/2005 Sb. hl.m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 8/2005 Sb. hl.m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 10/2005 Sb. hl.m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 12/2005 Sb. hl.m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 14/2005 Sb. hl.m. Prahy, se mění takto:

 

1.V příloze č. 7 části A, se v části Praha 1 na konci doplňuje tento výčet:

„Staré Město                        899/1                        2153

 Staré Město                        994/2                        1799

 Staré Město                        994/3                        55

 Staré Město                        1000/3                        142

 Staré Město                        1000/4                        147

 Staré Město                        1000/5                        264

 Staré Město                        1000/6                        501

 Staré Město                        1026                        403

 Staré Město                        1027                        240

 Nové Město                        2313/1                        12313

 Nové Město                        2313/9                        282

 Nové Město                        2318/6                        85

 Malá Strana                        657/12                        810

 Malá Strana                        1029                        317

 Hradčany                        288/2                        2905

 Hradčany                        293                        2194

 Hradčany                        336                        1792

 Hradčany                        706/1                        651

 Vinohrady                        470/2                        753

 Vinohrady                        4097/2                        280

 Vinohrady                        4097/3                        131

 Vinohrady                        4097/4                        29

včetně staveb bez čísla popisného, terénních a sadových úprav, drobné architektury, které nejsou předmětem zápisu v KN“

 

2. V příloze č. 7 části A, se v části  Praha 3 konci doplňuje tento výčet:

„Žižkov                        2639/119                        3066

včetně  staveb  bez  č.pop.,  terénních  a   sadových  úprav  a  drobné  architektury   na  pozemku,  které   nejsou předmětem zápisu v KN 

 Žižkov                        1425                        5463

 Žižkov                        1923                        783

 Žižkov                        1927                        260

 Žižkov                        1934                        1268

 Žižkov                        1935                        366

 Žižkov                        1936                        242

 Žižkov                        1939                        336

 Žižkov                        1940                        375

 Žižkov                        4371                           720

 Vinohrady                        4275/6                        2148 

včetně  staveb   bez  č.pop. na  pozemcích,  terénních  a  sadových úprav  a  drobné  architektury,  které  nejsou

předmětem zápisu v KN“

 

3. V příloze č. 7 části A, se v části Praha 4  na konci doplňuje tento výčet:

„Krč                        1588/1                        2896

včetně staveb bez čísel popisných, terénních a sadových úprav, které nejsou předmětem zápisu do KN

„Lhotka                        226/1                        44

 Lhotka                        227/1                        391

 Lhotka                        230                        430

včetně staveb bez čísel popisných, terénních a sadových úprav, které nejsou předmětem zápisu do KN

 Braník                        2827                        227

 Braník                        2828                        188

 Braník                        2829                        116

včetně staveb bez čísel popisných, terénních a sadových úprav, které nejsou předmětem zápisu do KN“

 

4. V příloze č. 7 části A, se v části  Praha 5 na konci doplňuje tento výčet:

„Hlubočepy                        939/16                        3663

  Hlubočepy                        939/17                        3607

  Hlubočepy                        942/31                        484

  Hlubočepy                        942/48                        185

  Hlubočepy                        942/67                        277

  Hlubočepy                        942/80                        988

  Hlubočepy                        942/82                        328

  Hlubočepy                        942/83                        814

  Hlubočepy                        942/100                        426

  Hlubočepy                        942/102                        183

  Hlubočepy                        942/130                        240

  Hlubočepy                        1020/114                        4317

  Hlubočepy                        1020/116                        89

  Hlubočepy                        1020/119                        942

  Hlubočepy                        1020/120                        1907

  Hlubočepy                        1020/121                        146

  Hlubočepy                        1020/122                        29

  Hlubočepy                        1020/171                        1129

  Hlubočepy                        1020/172                        234

  Hlubočepy                        1020/173                        985

  Hlubočepy                        1020/175                        615

  Hlubočepy                        1020/206                        3063

  Hlubočepy                        1020/252                        451

  Hlubočepy                        1020/253                        2419

  Hlubočepy                        1020/254                        363

  Hlubočepy                        1020/255                        1663

  Hlubočepy                        1020/256                        696

  Hlubočepy                        1020/297                        1398

  Hlubočepy                        1040/58                        4071

  Hlubočepy                        1040/88                        3180

  Hlubočepy                        1040/131                        3189

  Košíře                      592/11                      252

  Košíře                        592/12                        170

  Košíře                        592/14                        53

  Košíře                        592/18                        55

  Košíře                        592/19                        9

  Košíře                        592/21                        4

  Košíře                        606/16                        209

  Košíře                        606/18                        87

  Košíře                        606/19                        32

  Košíře                        606/21                        3

  Košíře                        2068/7                        73

  Košíře                        2068/12                        587

  Košíře                        2074/9                        38

včetně  staveb  bez  č.pop.,  terénních  a sadových  úprav  a  drobné  architektury  na  pozemcích,  které nejsou předmětem zápisu v KN“ 

 

5. V příloze č. 7 části A, se v části  Praha 8 na konci doplňuje tento výčet:

„Kobylisy                        2036/4                        1452

  Kobylisy                        2036/7                        449

  Kobylisy                        2036/8                        181

  Kobylisy                        2036/9                        2082

  Troja                        1306/19                        479

  Troja                        1306/20                        566

  Troja                        1306/21                        480

  Troja                        1306/22                        419

  Troja                        1306/23                        180

  Troja                        1306/24                        176

  Troja                        1306/25                        127

včetně  staveb  bez č.pop., terénních  a  sadových úprav  a  drobné  architektury  na  pozemcích,  které  nejsou předmětem zápisu v KN“ 

 

6. V příloze č. 7 části A, se v části  Praha 10  na konci doplňuje tento výčet:

„Strašnice                        1284/1                        2544

 Strašnice                        2244/336                        318

 Strašnice                        2244/386                        227

 Strašnice                        2244/387                        199

 Strašnice                        2244/401                        178

 Strašnice                        2921/1                        1463

včetně staveb bez č.pop., (parkoviště) a terénních a sadových úprav a drobné architektury na pozemcích,  které nejsou předmětem zápisu do KN

objekt občanské vybavenosti č. evid. 95 na pozemcích parc.č. 2244/385 v k.ú. Strašnice a parc.č. 806/795 v k.ú. Malešice, včetně práv a závazků

objekt občanské vybavenosti č. evid. 96 na pozemcích parc.č. 2244/386 v k.ú. Strašnice a parc.č. 806/796 v k.ú. Malešice, včetně práv a závazků

objekt občanské vybavenosti č. evid. 97 na pozemcích parc.č. 2244/387 v k.ú. Strašnice a parc.č. 806/797 v k.ú. Malešice, včetně práv a závazků

objekt občanské vybavenosti č. evid. 98 na pozemcích parc.č. 2244/401 v k.ú. Strašnice a parc.č. 806/798 a parc.č. 806/819 v k.ú. Malešice, včetně práv a závazků“

 

7. V příloze č. 7 části A, se v části Praha 12 na konci doplňuje tento výčet:

„Modřany                      3331                      2341

včetně  staveb  bez č.pop., terénních  a  sadových úprav  na  pozemku,  které  nejsou  předmětem  zápisu  v KN“

 

8. V příloze č. 7 části A, se v části  Praha 13  na konci doplňuje tento výčet:

„Stodůlky                        1082/4                        4

 Stodůlky                        1082/5                        5

 Stodůlky                        1085/52                        4

 Stodůlky                        1165/73                        9“

 

9. V příloze č. 7 části A, se v části  Praha 15  na konci doplňuje tento výčet:

„Hostivař                        491/2                        1550

  Hostivař                        504/10                        2151

  Hostivař                        504/12                        964

  Hostivař                        511                        67

  Hostivař                        1740/70                        2496

  Hostivař                        1740/71                        1957

  Hostivař                        1740/72                        481

  Hostivař                        1740/75                        496

  Hostivař                        1740/79                        346

  Hostivař                        1740/80                        118

  Hostivař                        1761/79                        848

  Hostivař                        1812/1                        628

  Hostivař                        2413/28                        1638

  Hostivař                        2662                        161

  Hostivař                        2741/40                        701

  Hostivař                        2741/41                        111

včetně  staveb  bez č.pop., terénních  a  sadových úprav na pozemcích,  které  nejsou  předmětem zápisu v KN“

 

10.V příloze č. 7 části B, se v části Praha 2 na konci doplňuje tento výčet:

„Nové Město                        1388/2                        502

  včetně staveb bez č.pop. na pozemku a terénních úprav, které nejsou předmětem zápisu v KN“

 

11. V příloze č. 7 části B, se v části Praha 6 na konci doplňuje tento výčet:

„Ruzyně                        812/2                        2

  Bubeneč                        1627/3                        149

  Břevnov                        721/2                        8

  Břevnov                        721/3                        3

  Vokovice                        1022/6                        73

  Vokovice                        1031/4                        88

  Vokovice                         1108/7                        68

  Dejvice                        919/7                        400

  Dejvice                        956                        271

  Dejvice                        4073/3                        2

  Dejvice                        4183/5                        337

  Dejvice                        4183/6                        813

  Dejvice                        4285/1                        830

  Ruzyně                        1664/42                        134

  Ruzyně                        1664/81                        21

  Ruzyně                        1664/83                        558

  Ruzyně                        1517/2                        66

  Dejvice                        300/11                        732

 včetně staveb bez č.pop, sadových a terénních úprav, které nejsou předmětem zápisu v KN“

 

12. V příloze č. 7 části B, se za část Praha – Čakovice vkládá nová část, která včetně nadpisu zní:

„Praha – Dolní Chabry

 Dolní Chabry                        533                        818“

 

13. V příloze č. 7 části B, se za část Praha – Dolní Chabry vkládá nová část, která včetně nadpisu zní:

„Praha – Dolní Měcholupy

 Dolní Měcholupy                                                                              

1. stavba    splašková kanalizace, dešťová kanalizace, 2. stavba - dešťová kanalizace, 3. stavba – splašková kanalizace, dešťová kanalizace, 4. stavba – splašková kanalizace, dešťová kanalizace, vodovodní řady, vodovody v ul. Kutnohorská, vše v celkové pořizovací hodnotě 111,796.118,84 Kč“

 

Čl. II

 

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. října 2005.

 

 

MUDr. Pavel  B é m, v. r.

primátor hl.m. Prahy

 

 

Mgr. Rudolf  B l a ž e k, v. r.

náměstek primátora hl.m. Prahy