Rada hlavního města Prahy se usnesla dne 4. 10. 2005 vydat podle § 44 odst. 2 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění zákona č. 320/2002 Sb., a § 23 odst. 1 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění zákona č. 102/2000 Sb. a zákona č. 320/2002 Sb.,  toto nařízení:

 

 

Čl. I

 

 

      Vyhláška č. 42/2000 Sb. hl. m. Prahy, kterou se vymezují oblasti hlavního města Prahy, ve kterých lze místní komunikace nebo jejich určené úseky užít za cenu sjednanou v souladu s cenovými předpisy, se mění takto:

 

1.      V příloze č. 1 se na konci přílohy doplňuje odstavec, který zní:

„Vymezená oblast hlavního města Prahy č. 101 je ohraničena: místní komunikací Sídliště před zdravotním střediskem a dále ulicí Vrážskou v úseku Věštínská – Matějovského vpravo“.

 

2.      V příloze č. 2 bod 1 se u názvu „Hybernská“ vkládá úsek „Havlíčkova – Opletalova vlevo“.

 

3.      V příloze č.  2 bod 1 se za název „Politických vězňů“ vkládá název „Senovážná“ a úsek „Senovážné nám. – Hybernská vlevo“.

 

4.      V příloze č. 2 bod 1 se název „V Celnici“ nahrazuje názvem „V celnici“.

 

5.      V příloze č. 2 bod 2 se u názvu „Dušní“ u úseku „Dvořákovo nábřeží – U milosrdných“ slovo„k obj. PRESIDENT“ zrušují.

 

6.      V příloze č.  2 bod 2 se na konci doplňuje název „17. listopadu“ a úsek „Na rejdišti – nám. Jana Palacha vpravo“ a  „Široká – Břehová vpravo“ a název „U Obecního domu“.

 

7.      V příloze č. 2 bod 3 se za název „Národní“ vkládá název „Palackého“ a úsek  „Vodičkova – Jungmannova vpravo“.

 

     8.      V příloze č.  2 se doplňuje bod 4, který zní: “Ve vymezené oblasti hlavního města Prahy č.101:

            Sídliště úsek před zdravotním střediskem.

            Vrážská úsek Věštínská – Matějovského vpravo“.

 

9.      V příloze č. 3 bod 1 se u názvu „Hybernská“ vkládá u úseku "Havlíčkova – Opletalova" slovo   „vpravo“.

 

10.  V příloze č. 3 bod 1 se u názvu „Senovážná“ vkládá úsek „Senovážné nám. - Hybernská vpravo“.

 

11.  V příloze č. 3 bod 2 se u názvu „Dušní“ úsek „U milosrdných – Dvořákovo nábř. k obj. PRESIDENT“ zrušuje.

 

12.  V příloze č. 3 bod 2 se za název „Na Františku“ vkládá název „nám. Curieových“ a úsek „slepý úsek od Dvořákova nábřeží vlevo“.

 

13.  V příloze č. 3 bod 2 se název „17. listopadu“ a úseky „Na rejdišti – nám. J. Palacha vpravo“ a „Široká – Břehová vpravo“ zrušují.

 

14.  V příloze č. 3 bod 2 se název „U Obecního domu“ a úsek „U Prašné brány – nám. Republiky vlevo“ zrušuje.

 

15.  V příloze č. 3 bod 2 se u názvu „U Prašné brány“ úsek „U Obecního domu - Celetná  vpravo“ zrušuje.

 

16.  V příloze č. 3 bod 3 se za název „Havelská“ vkládá název „Havelská ulička“ a úsek „Havelská – Rytířská vlevo“.

 

17.  V příloze č. 3 bod 3 se název „Hlavsova“ a úsek „Melantrichova – Michalská vpravo“ zrušuje.

 

18.   V příloze č. 3 bod 3 se název „Palackého“ a úsek „ Vodičkova – Jungmannova vpravo“ zrušuje.

 

19.  V příloze č. 3 bod 3 se za název „Rytířská“ vkládá název „Řetězová“ a úsek „Husova - Liliová vpravo“.

 

20.  V příloze č. 3 bod 3 se u názvu „Vodičkova“ vkládá úsek „ Palackého – začátek pěší zóny vpravo“.

 

 

 

 

Čl. II

 

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem  1. listopadu 2005.

 

 

 

MUDr. Pavel  B é m , v. r.

primátor hlavního města Prahy

 

 

 

Mgr. Rudolf  B l a ž e k , v. r.

náměstek primátora hlavního města Prahy