Zastupitelstvo hlavního města Prahy se usneslo dne 23. 6. 2005  vydat podle § 17 odst. 3 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, tuto obecně závaznou vyhlášku:

 

 

Čl. I

 

 

        Obecně závazná vyhláška č. 55/2000 Sb. hl.m. Prahy, kterou se vydává Statut hlavního města Prahy, ve znění obecně závazné vyhlášky č. 15/2001 Sb. hl.m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 18/2001 Sb. hl.m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 19/2001 Sb. hl.m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 21/2001 Sb. hl.m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 22/2001 Sb. hl.m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 29/2001 Sb. hl.m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 1/2002 Sb. hl.m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 3/2002 Sb. hl.m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 5/2002 Sb. hl.m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 8/2002 Sb. hl.m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 9/2002 Sb. hl.m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 12/2002 Sb. hl.m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 13/2002 Sb. hl.m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 16/2002 Sb. hl.m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 23/2002 Sb. hl.m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 29/2002 Sb. hl.m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 2/2003 Sb. hl.m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 3/2003 Sb. hl.m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 9/2003 Sb. hl.m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 10/2003 Sb. hl.m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 13/2003 Sb. hl.m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 16/2003 Sb. hl.m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 17/2003 Sb. hl.m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 19/2003 Sb. hl.m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 22/2003 Sb. hl.m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 29/2003 Sb. hl.m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 35/2003 Sb. hl.m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 1/2004 Sb. hl.m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 4/2004 Sb. hl.m. Prahy,  obecně závazné vyhlášky č. 8/2004 Sb. hl.m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 9/2004 Sb. hl.m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 11/2004 Sb. hl.m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 12/2004 Sb. hl.m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 16/2004 Sb. hl.m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 17/2004 Sb. hl.m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 22/2004 Sb. hl.m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 25/2004 Sb. hl.m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 3/2005 Sb. hl.m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 5/2005 Sb. hl.m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 8/2005 Sb. hl.m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 10/2005 Sb. hl.m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 12/2005 Sb. hl.m. Prahy, se mění takto:

 

 

 

 

1.V příloze č. 7 části A, se v části Praha 1 na konci doplňuje tento výčet:

 

„Nové Město                        661/2                        86                        stavba bez č. pop. (WC)

 Nové Město                        2318/5                        2153

 Nové Město                        2317/1                        6369

včetně staveb bez čísla popisného, terénních a sadových úprav, drobné architektury, které nejsou předmětem zápisu v KN“

 

 

2. V příloze č. 7 části A, se v části  Praha 5 slova:

 

„Jinonice                        764/225                        472

  Jinonice                        764/226                        25

  Jinonice                        764/227                        7022“

   

  nahrazují slovy:

„Jinonice                        764/225                        470

  Jinonice                        764/226                        24

  Jinonice                        764/227                        7004“

 

 

3. V příloze č. 7 části A, se v části  Praha 5 na konci doplňuje tento výčet:

 

„Hlubočepy                        1040/23                        1999

  Hlubočepy                        1040/26                        1615

  Hlubočepy                        1040/33                        862

  Hlubočepy                        1040/36                        452

  Hlubočepy                        1040/39                        577

  Hlubočepy                        1040/42                        739

  Hlubočepy                        1040/45                        665

  Hlubočepy                        1040/52                        1383

  Hlubočepy                        1040/55                        3811

  Hlubočepy                        1040/98                        586

včetně staveb bez č.pop., terénních a sadových úprav a drobné architektury, které nejsou předmětem zápisu v KN“

 

 

4. V příloze č. 7 části A, se v části  Praha 14 na konci doplňuje tento výčet:

 

„Kyje                        79/1                        6351

 Kyje                        79/2                        5

 Kyje                        79/3                        5

 včetně terénních a sadových úprav, které nejsou předmětem zápisu v KN“

 

 

5. V příloze č. 7 části A, se v části  Praha – Dubeč  na konci doplňuje tento výčet:

 

„Dubeč                        1572/1                        737

 Dubeč                        1573/1                        25377

 včetně staveb bez čísel popisných, terénních a sadových úprav, které nejsou předmětem zápisu v KN“

 

 

6. V příloze č. 7 části A, se v části  Praha – Kunratice  na konci doplňuje tento výčet:

 

„Kunratice                        2380/16                        14439

  Kunratice                        2380/149                        171

  Kunratice                        2380/150                        257

  Kunratice                        2526/1                        671

včetně staveb bez č.pop., terénních a sadových úprav a drobné architektury, které nejsou předmětem zápisu v KN“

 

 

7. V příloze č. 7 části A, se v části  Praha - Zbraslav na konci doplňuje tento výčet:

 

„Lahovice                        39                        116                        125

  Lahovice                        40/1                        373

  Lahovice                        40/2                        20

 včetně staveb bez č.pop., terénních a sadových úprav na pozemcích, které nejsou předmětem zápisu v KN“ 

 

 

8. V příloze č. 7 části A, v části Věci svěřené z vlastnictví hlavního města Prahy – kašny, veřejné plastiky, pamětní desky a veřejné studny, se na konci doplňuje tento výčet:

 

Kašna                                      Praha 8                        Karlín                 336

Vzpomínající                            Praha 8                        Karlín                 571

Pomník 20 utonulých vojáků                         Praha 8                        Karlín                 690

Mostaři                                        Praha 8                          Nové Město                          2537/8

Pomník Pera Strozziho                                  Praha 8                        Karlín                 690

Husitské práče                         Praha 8                        Karlín                     2

Hodiny botaniky                                   Praha 8                        Kobylisy                        2577

Ležící žena                                         Praha 8                             Kobylisy                             2364/1

Schoulená dívka                                        Praha 8                        Kobylisy                        2555

Prameník                                             Praha 8                        Kobylisy       2364/1

Mateřství                                             Praha 8                        Kobylisy       2547                  

Inspirace                                              Praha 8                        Kobylisy         939     

Pelikáni                                                Praha 8                        Kobylisy       2364/1

Dva architekt.objekty s vavřínovou             Praha 8                        Libeň              430

ratolestí a pamětní deskou                                  

Gymnastky na švédské bedně             Praha 8                        Libeň            1831/2

Sedící žena                                           Praha 8                        Libeň            1798   

Pomník primátora Jana Podlipného   Praha 8                        Libeň               2         

Plastika padlým barikádníkům            Praha 8                        Libeň            404/1  

Děti pouštějící draka                           Praha 8                        Střížkov       527/45

Sloup radosti                                        Praha 8                        Střížkov       527/30

Mládí                                                   Praha 8                        Troja          1306/15

Abstraktní plastika                                    Praha 8                        Troja          1312/3

S.K. Neumann                         Praha 8                        Libeň           650               752

Bedřich Václavek                                 Praha 8                        Libeň         1036                1320 Zastřelených na trati Praha – Olomouc  Praha 8                        Nové Město 228               1554

 

 

 9. V příloze č. 7 části B, se v části Praha 4 na konci doplňuje tento výčet:

 

„Krč                        2869/349                        1185

 Krč                        2869/381                        8835

včetně staveb bez čísel popisných, terénních a sadových úprav, které nejsou předmětem zápisu v KN“

 

 

10.V příloze č. 7 části B, se v části Praha 5 na konci doplňuje tento výčet:

 

„Radlice                        370/28                        922

  včetně staveb bez č.pop. na pozemku a terénních úprav“      

 

 

11. V příloze č. 7, části B, se v části  Praha 6 na konci doplňuje tento výčet:

 

„Břevnov                        2497/12                        5500                                                                                              

včetně staveb bez č.pop., sadových a terénních úprav, které nejsou předmětem zápisu v KN“

 

 

12. V příloze č. 7 části B, se za část Praha - Libuš vkládá nová část, která včetně nadpisu zní:

 

„Praha – Lochkov

 Lochkov                                                                                

  veřejné  vodovodní řady Lochkov + přívodní řad (Slivenec – Lochkov), veřejný vodovodní

  řad Lochkov – ul.          

  K Celinám, veřejný vodovodní řad Lochkov – ul. Za Ovčínem, veřejné vodovodní řady

  Lochkov –  Lochkov I.                

  + redukční šachty, veřejné vodovodní řady Lochkov – ul. Za Chalupami, Na Písku, Na

   Selském, Ke Slivenci,    

  veřejné  vodovodní  řady  Lochkov – ul. Cementářská, K Celinám, Na Drážkách II.,  veřejný

  vodovodní  řad

  Lochkov – ul. Do Borovin, vše v celkové pořizovací hodnotě 7,350.996,- Kč“

 

 

 

 

 

Čl. II

 

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. srpna 2005.

 

 

MUDr. Pavel  B é m , v. r.

primátor hl.m. Prahy

 

 

Mgr. Rudolf  B l a ž e k , v. r.

náměstek primátora hl.m. Prahy

n