Elektronická fakturace

Fakturace vody

Platba za vodné a stočné se uskutečňuje formou faktury, jejíž součástí jsou i zálohové platby. Kromě faktury zasílané na adresu zákazníka je také možné zažádat o elektronickou fakturu e-mailem ZDE.

Platba faktury se doporučuje řešit formou SIPO nebo bankovním inkasem na účet 182-4000505031/0100.

Další možností je platební příkaz k úhradě, vkladem na účet v pobočce Komerční banky, poštovní poukázkou typu A nebo platbou na terminálech Sazky. V zákaznickém centru (Dykova 3, Praha 10) je také možné fakturu za vodu uhradit platební kartou.

11. prosince 2008
29. května 2024