Fond rozvoje dostupného bydlení na území hl. m. Prahy

  • Hlavní město Praha zřídilo účelový fond Rozvoje dostupného bydlení na území hl. m. Prahy, který je tvořen zejm. příjmy z prodeje bytových domů nesvěřených Statutem hl. m. Prahy městským částem. Statut Fondu byl schválen usnesením Zastupitelstva hl. m. Prahy č. 4/2 ze dne 19. 2. 2015, ve znění usnesení č. 23/51 ze dne 26. 1. 2017, ve znění usnesení č. 20/96 ze dne 15. 10. 2020.
  • Ve Statutu naleznete všechny důležité informace.
  • Usnesením Rady hl. m. Prahy č. 3141 ze dne 18. 12. 2018 byla zřízena Komise Rady hl. m. Prahy pro fond Rozvoje dostupného bydlení na území hl. m. Prahy.
  • Usnesením č. 489 ze dne 25. 3. 2019 bylo schváleno složení uvedené Komise (ve znění usnesení RHMP č. 111 ze dne 20. 1. 2020) a náplň její činnosti.
  • Usnesením č. 2259 ze dne 21. 10. 2019 Rada hl. m. Prahy schválila text žádosti o poskytnutí finančních prostředků z fondu Rozvoje dostupného bydlení na území hl. m. Prahy (jedná se o poskytnutí návratné finanční výpomoci městským částem z fondu Rozvoje dostupného bydlení na území hl. m. Prahy určené na rekonstrukce neobsazených bytů, nebytových prostor a domů ve vlastnictví hl. m. Prahy svěřených i nesvěřených městským částem, jejich adaptaci pro potřeby dostupného bydlení a pořízení nezbytného základního vybavení)
  • Aktuální stav finančních prostředků ve fondu:  98,50 mil. Kč 

Seznam projektů podpořených z finančních zdrojů fondu:

Usnesení Žadatel Podporované objekty Dotace v tis. Kč
Z-9280 Městská část Praha Zbraslav Výstavba BD v ulici E. Přemyslovny 437 50 000,00
  Městská část Praha 3 Oprava 21 bytů v ulicích Jagellonská 1329/6,Jeseniova 1046/35, Kubelíkova 725/62, Přemyslovská 1659/33, Táboritská 15/22, Táboritská 16/24, Táboritská 17/26, Habrová 2655/4,Jeseniova 1063/31,Jičínská 1786/49, Blahoslavova 233/6,Blahoslavova 292/8, Jeseniova 846/27, Koněvova 2399/184, Kubelíkova 703/66, Sudoměřská 650/48, Žerotínova 1739/66 10 898,60
  Městská část Praha 10 Oprava 8 bytů ulicích Novorossijská 1045/8, Elektrárenská 985/9, Přípotoční 869/19, Elektrárenská 90/4 5 706,30
  Městská část Praha 10 Oprava 8 bytů v ulicích Černokostelecká 919/18, Černokostelecká 1793/37, Černokostelecká 1794/39, Černokostelecká 1774/101, Černokostelecká 629/10, Chotutická 494/8, Chotutická 496/12, Dvouletky 1822/18 5 676,20
  Městská část Praha 10 Oprava 8 bytů v ulicích Ruská 1243/182, Ruská 573/128, Ruská 1244/84, Ruská 44/148, Ruská 41/146, Ruská 488/122, Ruská 504/124 5 388,00
  Městská část Praha 10 Oprava 8 bytů v ulicích Přípotoční 883/21, Ukrajinská 811/17, Vršovická 769/52, Vršovická 840/42 6 589,70
23/36 z 22.1.2021 Městská část Praha - Zbraslav Rekonstrukce objektu Nad parkem 874 2 500,00
  Městská část Praha 20 Výst. multifunkčního mezigeneračního BD na území Praha - Horní Počernice 14 385,00
22/108 z 18.12.2020 Městská část Praha 22 oprava 2 bytů - Přátelství + K Sokolovně 1 198,89
  Městská část Praha 22 ubytovna Křešínská 36 013,40
  Městská část Praha 3 oprava 31 bytů Baranova až Viklefova 16 260,47
21/84 z 12.11.2020 Praha 11 Návratná finanční výpomoc na financování akce č. 80836 - Revitalizace multifunkčního objektu Nad Opatovem 2140  "Sandra"  100 000,00
20/94 z 15.10.2020 Městská část Praha 11 Revitalizace multifunkčního objektu Nad Opatovem 2140 "SANDRA" 73 000,00
  Městská část Praha 7 Rek. uvolněných bytů v domech svěřených MČ Praha 7 (ul. U Uranie 5/45) 20 530,00
  Městská část Praha 10 Oprava uvolněných bytů v domech svěřených MČ Praha 10  9 427,00
  Městská část Praha - Lysolaje Vybudování bytové jednotky (ul. Květová) 2 870,00
  Městská část Praha 3 Rek. bytového domu (ul.Husinecká 569/9) 33 600,00
  Městská část Praha 10 Rek. celé budovy na komunitní centrum - 14 bytových jednotek (U Vršovického nádraží  30/30) 30 487,00
20/95 z 15.10.2020 Městská část Praha - Vinoř Dostavba bytového domu (ul. Křemílkova) 7 800,00
19/124 z 17.9.2020 Městská část Praha 11 Seniorské bydlení Vejvanovského 42 000,00
  Městská část Praha 15 Seniorské bydlení Parmská 46 900,00
  Městská část Praha  - Petrovice Seniorské bydlení Petrovice 33 000,00
18/99 z 2.7.2020 Městská část Praha 3 Rekonstrukce bytového fondu svěřeného městské části Praha 3 5 592,60
  Městská část Praha 10 Rekonstrukce bytového fondu svěřeného městské části Praha 10 5 232,30
13/45 z 24.01.2020 Městská část Praha - Ďáblice Výstavba bytového domu "Akcíz" 17 000,00
13/46 z 24.1.2020 Městská část Praha - Lysolaje Výstavba "Dolina město jinak" 89 000,00
10/60 z 18.10.2019 Městská část Praha 12 výstavba nového objektu pro dostupné bydlení 25 000,00
9/120 z 19.9.2019 Městská část Praha - Kolovraty Výstavba dostupného bydlení  135 000,00
39/199 z 6.9.2018 Městská část Praha-Suchdol Výstavba bytového domu Kamýcká 684 27 000,00
  Městská část Praha 7 Rekonstrukce uvolněných bytů v domech svěřených Městské části Praha 7 5 300,00
  Městská část Praha-Lysolaje Projektová dokumentace k záměru výstavby dostupného bydlení Štěpnice 6 500,00
  Městská část Praha-Běchovice Nákup 17ti malometrážních ateliérových bytů /* 65 400,00
  Městská část Praha-Kolovraty Výstavba dostupného bydlení /* 135 000,00
  Městská část Praha-Zbraslav Přestavba v části objektu Hauptova 596 965,00
  Městská část Praha-Zbraslav Rekonstrukce objektu Nad parkem 874 1 840,00
38/156 z 14.6.2018 Městská část Praha 3 Rekonstrukce uvolněných bytů v domech svěřených Městské části Praha 3 50 000,00
  Městská část Praha 8 Rekonstrukce uvolněných bytů v domech svěřených Městské části Praha 8 20 000,00
  Městská část Praha 11 Revitalizace multifunkcího objektu Nad Opatovem 2140 "SANDRA" 200 485,00
  Městská část Praha 15 Rekonstrukce bytových domů Herbenova 719-720 10 000,00
  Městská část Praha-Běchovice Výstavba 3. pavilonu pro centrum sociálních služeb 2 000,00
  Městská část Praha-Lysolaje Výstavba "Dolina město jinak" 8 000,00
  Městská část Praha-Ďáblice Výstavba bytového domu "Akcíz" 12 000,00
  Městská část Praha-Březiněves Úprava a rekonstrukce Centra sociálních služeb 20 000,00
37/106 z 17.5.2018 Městská část Praha 17 Výstavba objektu DPS s částí bytů určených pro dostupné bydlení 149 100,00
  Městská část Praha 22 Výstavba DPS Betlímek 48 100,00
  Městská část Praha-Čakovice Výstavba objektu pro sociální bydlení Schoellerova 11/99 v kú Třeboradice 3 700,00
34/35 z 22.2.2018 Městská část Praha 4 rekonstrukce objektu Horáčkova 1096/3 15 000,00
31/55 z 30.11.2017 Městská část Praha 7 Rekonstrukce objektu Dobrovského 537/19 28 880,10
29/81 z 14.9.2017 Městská část Praha 15 Rekonstrukce objektu Herbenova 711-712 23 000,00
  Městská část Praha 15 Výstavba nového bytového domu "Plískava" 30 000,00
  Městská část Praha-Satalice Rekonstrukce bývalého statku na objekt bydlení 11 391,00
19. října 2022
7. května 2024