IURC (International Urban and Regional Cooperation)

IURC (International Urban and Regional Cooperation)
  • Gesční odbor: Odbor projektového řízení
  • Celkový rozpočet: Projekt nemá přiřazen rozpočet. Úhrada nákladů probíhá direktivně přes IURC Asia & Australia
  • Poskytovatel podpory: Evropská komise, IURC Asia & Australia
  • Trvání projektu: 2021 – 2023
  • Stav projektu: ukončen

Hodnocení projektu: V rámci projektu se uskutečnily v únoru a v březnu 2023 vzájemné studijní návštěvy. Pražská delegace, navštívila partnerské město Kjóto. Program cesty byl tematicky zaměřen na modrozelenou infrastrukturu vč. energeticky úsporných budov a praktických ukázek v rámci nakládání s odpadem. Následně Praha přijala kjótskou delegaci, kde představila klimatický plán hl. m. Prahy. Následně byl pro delegaci připraven obdobný program zaměřený na praktické ukázky adaptačních opatření (Stromovka, Botič), dále byl představen pilotní projekt energeticky plusové budovy COPTH a probíhající výzkumy v rámci UCEEB ČVUT Buštěhrad.

Webové stránky: https://www.iurc.eu

Partneři:

  • 1. Kjóto (JPN)

Cílem projektu je navázání užší spolupráce, výměna zkušeností a přenos know how ze zemí mimo EU do měst EU a naopak. V rámci programu existuje potenciál financování pilotního projektu, který vzejde ze vzájemných návštěv (study visits). Součástí projektu jsou on-line workshopy a zejména studijní stáže v Japonsku a ČR, které jsou hrazeny z prostředků programu. Hlavními tématy spolupráce mezi oběma městy jsou zejména modrozelená témata – cirkulární ekonomika, adaptace na změnu klimatu, energetické úspory, vodní hospodářství apod.  

 

10. května 2023
24. dubna 2024