Moje Mariánské

 

Veřejný prostor by měl sloužit jako místo k setkávání, odpočinku a umění.

Mariánské náměstí je lemováno čtyřmi významnými historickými budovami – Národní knihovnou, Městskou knihovnou v Praze, Magistrátem hlavního města Prahy a Clam-Gallasovým palácem.

Celé 20. století sloužilo prostranství především jako parkoviště. Jeho osud se však s rokem 2019 - symbolicky na Den bez aut v rámci Mezinárodního dne mobility - začal měnit. Namísto parkujících aut zde v současné době najdete např. Pražské židle a stolky. Další novinku přinesl konec roku 2020, kdy vedení hlavního města Prahy schválilo novou podobu náměstí od architektonického studia XTOPIX.

Smyslem plánované revitalizace je vrátit Mariánskému náměstí jeho původní charakter a funkci, a naplnit tak jeho skutečný potenciál.

Mariánské náměstí by mělo sloužit zejména lidem, odpočinku a kulturním akcím různého druhu.

Sledujte naše facebookové stránky.
 

Chcete zorganizovat akci na Mariánském náměstí?

Pro pořadatele
 

Hlavní město praha – koordinátor kulturních aktivit na Mariánském náměstí

Hlavními organizátory aktivit na náměstí jsou:

 • Magistrát hlavního města Prahy
 • Institut plánování a rozvoje Praha
 • Městská knihovna v Praze
 • Národní knihovna
 • Galerie hlavního města Prahy

Vítáni jsou ale všichni ti, kteří se aktivně věnují rozvoji komunitního života v centru metropole a pro které je nezabydlený prostor výzvou k vytváření nových, nekomerčních obsahů.
 

Mariánské náměstí jako prostor pro pořádání:

 • výstav a prezentací výtvarných uměleckých děl
 • autorských čtení
 • divadelních představení a jiných performance
 • festivalů nezávislé kultury
 • veřejných instalací
 • projekcí
 • workshopů
 • velikonočních a vánočních trhů
 • a jiných podobných aktivit celoměstského významu