Preference B

Preference B

Gesční odbor: Odbro dopravy/Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s.

 • Registrační číslo: CZ.07.2.13/0.0/0.0/01_061/0001954
 • Celkový schválený rozpočet: 3 879 332,00 Kč
 • Poskytovatel dotace: Hlavní město Praha
 • Doba trvání projektu: 01. 06. 2020 – 31. 07. 2021
 • Stav projektu: ukončen

Hodnocení projektu: Cílem projektu bylo realizovat opatření pro preferenci povrchové městské veřejné dopravy na vybraných lokalitách. Změna dopravního režimu, ve všech osmi lokalitách, přispěla ke zvýšení rychlosti, plynulosti a spolehlivosti zejména veřejné dopravy, zvýšení srozumitelnosti a tím respektovanosti dopravního režimu.

Webové stránky: https://pid.cz/o-systemu/preference/

Projekt řešil problematiku zdržování autobusových linek MHD projíždějících předmětnými lokalitami. V některých lokalitách docházelo i k dílčím zlepšením pro ostatní účastníky silničního provozu. Zejména se jednalo o složky IZS, dále cyklisty, v některých případech dokonce i individuální automobilovou dopravu. U jednotlivých lokalit se jednalo o následující problematická místa.

 1. Bělohorská – problémová lokalita 4.55
 2. Bohdalecká – problémová lokalita 4.27
 3. Freyova – problémová lokalita 4.10
 4. Jižní spojka – problémová lokalita 4.44
 5. Modřanská – problémová lokalita 4.37
 6. Na Jelenách – problémová lokalita 4.31
 7. Trojský most – problémová lokalita 4.3
 8. Tupolevova – Veselská - problémová lokalita 4.4

 

13. února 2023
21. listopadu 2023