Převod platby na nového majitele/nájemníka

Hlavní město Praha je prostřednictvím společnosti Pražská energetika Holding, a. s., největším akcionářem a. s. Pražská energetika (PRE). Tato společnost proto na našich stránkách slouží jako referenční při popisu životních situací pro občany a podnikatele spojených s dodávkou elektrické energie na území hlavního města.

Seznam dalších dodavatelů elektřiny v hlavním městě Praze najdete na stránkách Energetického regulačního úřadu.

Převod plateb PRE na nového majitele/nájemníka je možné třemi způsoby: elektronickým převodem dodávky elektřiny anebo korespondenčním převodem dodávky elektřiny anebo jednat osobně. V tom případě využijte on-line objednání do pobočky Zákaznického centra. Pomocníkem je také rozcestník na stránkách PRE Chci změnit.

Převod vyžaduje součinnost současného a nového odběratele, kdy první potvrdí vůli odstoupit od původní smlouvy a druhý stvrdí stav elektroměru.

11. prosince 2008
11. prosince 2008