Přívozy v Praze

Pražské přívozy na Vltavě jsou rychlou a vyhledávanou alternativou povrchového cestování mezi oběma vltavskými břehy, zejména tam, kde nevedou mosty. Pro turisty přívozy představují zajímavý způsob, jak poznat metropoli z jiné perspektivy a naplno využít vltavské břehy například pro cykloturistiku nebo obyčejné procházky.

Na všech linkách přívozů PID plují palubová plavidla s bezbariérovým přístupem z přístavního mola a platí zde veškeré jízdenky PID. Jízdní kola se přepravují bezplatně. 

Přívozy nejsou z bezpečnostních důvodů provozovány při zvýšené hladině řeky Vltavy, které stanovuje Plavební vyhláška, případně při jiných nepříznivých podmínkách ovlivňující bezpečnost provozu.

Více informací a jízdní řády najdete na stránkách https://pid.cz/privozy/ .

Přívoz P1: Sedlec - Zámky

Přívoz s celoročním provozem zajišťuje spojení Sedlce a Zámků na severním okraji Prahy, které je atraktivní pro výlety vltavským údolím (např. okruh Stromovka – Troja – Zámky – Sedlec – Podbaba – Stromovka) i pro běžné denní cesty. Cesta z Bohnic na Suchdol (přes Holešovice cca 60 minut) může při využití přívozu trvat jen půl hodiny. Ještě výhodněji vychází spojení z Bohnic na Prahu 6 a do Roztok nebo Kralup nad Vltavou.

Na přívozu P1 jsou možné další plavby nad rámec plaveb uvedených v jízdním řádu, a to mezi první a poslední plavbou dle jízdního řádu. Tyto plavby lze uskutečnit na základě požadavku cestujících tak, aby nebyly ovlivněny plavby dle jízdního řádu. Potřeba plavby mimo jízdní řád se signalizuje akusticky (kruhem nebo požádáním) a za takovou plavbu se neplatí žádný příplatek.

Přívoz P2: V Podbabě - Podhoří

Přívoz s celoročním provozem spojuje vltavské břehy mezi vyústěním Šáreckého údolí a Podhořím. Využití přívozu je atraktivní zejména pro spojení oblastí Prahy 6 a Troje pro rekreační i běžné denní cesty.

Cesta veřejnou dopravou z Dejvic přes Holešovice do Troje trvá přes 30 minut (a může být komplikována silnou automobilovou dopravou v oblasti Troje), ale využitím přívozu se tato doba zkracuje na polovinu.

Přívoz P2 zajišťuje pouze plavby uvedené v jízdním řádu. Při zvýšené poptávce může být z kapacitních důvodů provozován nepřetržitě (tj. nemusí být přesně dodrženy odjezdy dle jízdního řádu). 

Přívoz P3: Lihovar - Dvorce

Přívoz se sezonním provozem (duben - říjen) nabízí výhodné spojení břehů Vltavy v místech, kde levý břeh na vstupu do města ztrácí přírodní charakter i přívětivost pro chodce, cyklisty či bruslaře. Přívozem se dá přeplavit na pravý břeh, kde jsou podmínky vhodnější. 

Přívoz P3 zajišťuje pouze plavby uvedené v jízdním řádu. Při zvýšené poptávce může být z kapacitních důvodů provozován nepřetržitě (tj. nemusí být přesně dodrženy odjezdy dle jízdního řádu).   

Přívoz P4: Dostihová - Belárie  

Přívoz se sezonním provozem (duben - říjen) spojuje vltavské břehy pod modřanským jezem. Nabízí tak rychlé spojení Velké Chuchle a rozvíjející se oblasti na rozhraní Modřan a Hodkoviček.

Na přívozu P4 jsou možné další plavby nad rámec plaveb uvedených v jízdním řádu, a to mezi první a poslední plavbou dle jízdního řádu. Tyto plavby lze uskutečnit na základě požadavku cestujících tak, aby nebyly ovlivněny plavby dle jízdního řádu. Potřeba plavby mimo jízdní řád se signalizuje akusticky (kruhem nebo požádáním) a za takovou plavbu se neplatí žádný příplatek.

Přívoz P5: Císařská louka - Kotevní - Výtoň

Přívoz se sezonním provozem (duben - říjen) spojuje severní cíp ostrova Císařská louka s oběma vltavskými břehy. Je ideální pro výlety, lze doporučit nezvyklý malebný výhled na Vyšehradskou skálu z Císařské louky.

Přívoz P5 zajišťuje s ohledem na charakter provozu pouze plavby uvedené v jízdním řádu.

Přívoz P6: Lahovičky – Nádraží Modřany

Přívoz se sezonním provozem (duben - říjen) zajišťuje spojení vltavských břehů poblíž ústí Berounky. Tím nabízí především rychlé spojení z osídleného modřanského břehu na přírodnější levý břeh.

Na přívozu P6 jsou možné další plavby nad rámec plaveb uvedených v jízdním řádu, a to mezi první a poslední plavbou dle jízdního řádu. Potřeba plavby mimo jízdní řád se signalizuje akusticky (zvonem nebo požádáním) a za takovou plavbu se neplatí žádný příplatek.

 

10. srpna 2021
17. dubna 2024