Proti korupci

Rozcestník

Proti korupci

Praha má Protikorupční strategii pro období 2022-2027. Tu odsouhlasila Rada hl. m. Prahy a schválilo Zastupitelstvo hl. m. Prahy. Zásady stanovené tímto dokumentem budou postupně realizovány nejen na magistrátu, ale i v jeho příspěvkových organizacích a také ve firmách vlastněných hlavním městem.

Protikorupční strategie stanovuje aktivity nejen v oblasti aktivní prevence boje jak s korupcí samotnou, ale také s dalšími negativními jevy, které s sebou korupce přináší.

Máte-li podezření na korupční jednání, můžete využít následujících možností k oznámení:

Protikorupční telefonní linka: 777 463 756

Protikorupční e-mailová adresa: protikorupci@praha.eu

Poštovní adresa: Magistrát hl. m. Prahy, odbor právní podpory, Jungmannova 35/29, 110 00 Praha 1

*Provozní doba protikorupční linky

Své poznatky, kritiku i podněty můžete podávat prostřednictvím „STÍŽNOSTÍ A PŘIPOMÍNEK“ případně formou „PETICE“.

Informační leták WHISTLEBLOWING.