Publicita a informovanost o Operačním programu Praha – pól růstu ČR (OP PPR)

Publicita a informovanost o Operačním programu Praha – pól růstu ČR (OP PPR)
  • Gesční odbor: Odbor evropských fondů
  • Registrační číslo: CZ.07.5.125/0.0/0.0/15_002/0000119 
  • Celkový schválený rozpočet: 63 990 000,00 Kč 
  • Poskytovatel dotace: Hlavní město Praha
  • Doba trvání projektu: 01. 01. 2016 – 31. 12. 2023
  • Stav projektu: v průběhu realizace

Hodnocení projektu: Projekt se nyní nachází ve své realizační fázi a jednotlivé klíčové aktivity jsou naplňovány dle schváleného harmonogramu projektu.

Webové stránky: www.penizeproprahu.cz

Projekt Publicita a informovanost o Operačním programu Praha – pól růstu ČR (OP PPR) si klade za cíl provádění takových komunikačních aktivit, které povedou k vyšší informovanosti široké i odborné veřejnosti a k posílení absorpční kapacity programu. Navrhované komunikační aktivity vycházejí ze zkušeností z minulého programového období a z evaluací, které zhodnotily efektivitu prováděných aktivit a jejich vliv na informovanost o operačních programech.

 

13. února 2023
28. listopadu 2023